7.5

Vergunningen Landgraaf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landgraaf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landgraaf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Landgraaf - Voorbereiding nieuw bestemmingsplan Kern Waubach
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 6
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 6
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 6
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 6
Gemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit verkeersmaatregelen parkeerterrein Dorpstraat
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 5
Gemeente Landgraaf - Ontwerp bestemmingsplan "Mensheggerweg 35 te Landgraaf"
Ontwerpverkeersbesluit inrichten twee parkeerplaatsen als oplaadplaats voor elektrische voertuigen op...
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 5
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 5
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Ontwerp bestemmingsplan "Mensheggerweg 35 te Landgraaf"
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit verkeersmaatregelen - Bousberg
ontwerpbesluit eenrichtingsverkeer Burg. Loysonstraat
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 3
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 3
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 4
Gemeente Landgraaf - Instellen parkeerverbod fietsen en bromfietsen - Paganinipassage, Vivaldipassage...
Bevoegdhedenbesluit gemeente Landgraaf 2019
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 3
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 3
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 3
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 3
Gemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit inrichten twee parkeerplaatsen als oplaadplaats voor elektrische...
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 2
Gemeente Landgraaf - Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 2
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 2
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 2
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 2
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit inrichten twee parkeerplaatsen als oplaadplaats voor elektrische...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit inrichten twee parkeerplaatsen als oplaadplaats voor elektrische...
Gemeente Landgraaf - tarieven behorende bij de Telecommunicatieverordening Gemeente Landgraaf 2005
Gemeente Landgraaf-tarieven voor de uitvoering van bestratingswerkzaamheden
uitvoeringsregels individuele bijzondere bijstand ISD BOL 2020
Financiële beheersverordening 2020 gemeente Landgraaf
tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie ISD BOL 2019
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 51/2
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 51/2
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 51/2
Verordening marktgelden 2020
Reglement van Orde College Landgraaf 2019
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 51
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 51
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 51
Gemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit aanpassen tijden blauwe zone Lambermonstraat - Kamperstraat
Verordening jeugdhulp Landgraaf 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020