Vergunningen Landgraaf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landgraaf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landgraaf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 37
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 36
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 36
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 36
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 36
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 36
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 36
Verordening Duurzaam Energie-en Klimaat Fonds Landgraaf
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit trottoirparkeren - Eynattenstraat
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 35
Gemeente Landgraaf - 112-dag 10 september 2019
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 35
Gemeente Landgraaf - Buitenmarkt Theater Landgraaf
Gemeente Landgraaf - 112-dag 12 september 2019
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 35
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 35
Gemeente Landgraaf - Concert Fanfare Victoria
Gemeente Landgraaf - Burendag Heiveld
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 35
Noodverordening tijdelijke afsluiting gebied Brunssummerheide d.d. 26 en 27 augustus 2019
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 34
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 34
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 34
Intrekking verordening Commissie Burgers en Middelen Landgraaf 2016
Verordening fractieondersteuning gemeente Landgraaf 2019
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 34
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 34
Verordening rekenkamercommissie gemeente Landgraaf 2019
Verordening evaluatiegesprekken burgemeester en raad gemeente Landgraaf 2020
Verordening evaluatiegesprekken burgemeester en raad gemeente Landgraaf 2019
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 33
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement/evenementenvergunningen week 33
Gemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit verbod motorvoertuigen Kaalweg
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 33
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 33
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 33
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 32
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 32
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 32
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 32
Verordening rechtspositie Raadsleden gemeente Landgraaf 2019
Gemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit verkeersmaatregelen Achter de Hoven
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - aanwijzing WOZ-ambtenaar, heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en deurwaarders...
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 30