Vergunningen Landsmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landsmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landsmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Landsmeer - -
Gemeente Landsmeer - verkeersbesluit -
Gemeente Landsmeer - -
Landsmeer - verplicht fietspad - Sportpark
Gemeente Landsmeer - VB2019-015 -
Gemeente Landsmeer - verkeersbesluit -
Kennisgeving afwijken bestemmingsplan
Gemeente Landsmeer - aanwijzing electrische laadplaats - Lisstraat 7, Landsmeer
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Landsmeer 2019
Gemeente Landsmeer - intrekken en aanwijzen artsenparkeerplaats - Burgemeester Postweg
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en...
Gemeente Landsmeer - Aanwijzing electrische laadplaats - Buitenhuislaan 11
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2019
Gemeente Landsmeer - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Noorderbreek
Gemeente Landsmeer - Verkeersbesluiten VB2019-005, VB2019-006 en VB2019-007 - Landsmeer
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Landsmeer 2019
Gemeente Landsmeer - Gehandicaptenparkeerplaats - Burgemeester Postweg 7U
Gemeente Landsmeer - Gehandicaptenparkeerplaats - Lepelaarstraat 4
Gemeente Landsmeer - wijziging venstertijden parkeerverbod VB2019-003 - Marktplein
Gemeente Landsmeer - stopverbod VB2019-002 - Gagelstraat
Marktverordening gemeente Landsmeer 2019
Verordening marktgelden 2019
Gemeente Landsmeer - VB2019-001 eenrichtingsverkeer - Fazantenstraat, Hazenweg, Patrijzenweg en De Gouw
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van het oprichten van een opslagloods...
Organisatiebesluit gemeente Landsmeer 2018
Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Landsmeer 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Verordening precariobelasting 2019
Verordening rioolheffing 2019
Verordening parkeerbelastingen 2019
Verordening afvalstoffenheffing 2019
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019
Legesverordening 2019
Verordening op de roerende ruimtenbelastingen 2019
Verordening liggelden 2019
Verordening toeristenbelasting 2019
Verordening marktgelden 2019
Gemeente Landsmeer - Ontheffing Cyclomedia Technology B.V. 2019 - Gemeente Landsmeer
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), ten behoeve van de bouw van een tweede bedrijfswoning...
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van de het uitbreiden van een bedrijfspand...
Hogere waarde geluid Kanaaldijk 102 te Landsmeer
Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkels Centrum Landsmeer 2019-2023
Gemeente Landsmeer - VB2018-011 toewijzen artsen- en gehandicaptenparkeerplaatsen Marktplein en Burgemeester...
Gemeente Landsmeer - VB2018-008 gehandicaptenparkeerplaats Tormentilstraat 13 - Tormentilstraat 13 te...
Gemeente Landsmeer - VB2018-010 parkeerverbod Stoutenburg - Stoutenburg te Landsmeer
Gemeente Landsmeer - VB2018-015 Gehandicaptenparkeerplaats Pijlstaartweg 14 - Pijlstaartweg 14 te Landsmeer
Gemeente Landsmeer - VB2018-009 parkeerverbod Purmerland - Purmerlanderrijweg te Purmerland
Verordening Starterslening Landsmeer 2017
Ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijfspand op perceel Scheepsbouwersweg...
Damoclesbeleid gemeente Landsmeer 2018