7.4

Vergunningen Landsmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landsmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landsmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Het Lint 2015’
Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte
Landsmeer - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Ter hoogte van Cassandrahof 3 te Landsmeer
Kennisgeving ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Dorpsstraat 54, 1121 BZ Landsmeer (OV2020040)
Landsmeer - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Lepelaarstraat 20 te Landsmeer
Aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden zon- en feestdagen tot 1 september 2020
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2020
Regeling inrichting thuiswerkplek
Electrische laadplaats
Gemeente Landsmeer - -
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Landsmeer 2020
Aanwijsbesluit toezichthouder op grond van de APV 2019
Aanwijsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Gemeente Landsmeer - -
Gemeente Landsmeer - -
Informatiebeveiligingsbeleid 2019 - 2022 Gemeente Landsmeer
aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden Zon- en Feestdagen tot 20 mei 2020
Regeling briefadres gemeente Landsmeer 2020
Aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden Zon- en Feestdagen tot 28 april 2020
Aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden Eerste en Tweede Paasdag 2020
Aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden Eerste Paasdag, Tweede Paasdag en de zondagen...
Gemeente Landsmeer - VB2020-002 -
Gemeente Landsmeer - verkeersbesluit -
Gemeente Landsmeer - verkeersbesluit -
Gemeente Landsmeer - VB2019-001 eenrichtingsverkeer - Fazantenstraat, Hazenweg, Patrijzenweg en De Gouw
Gemeente landsmeer - -
Gemeente Landsmeer - Verwijderen gehandocaptenparkeerplaats -
Gemeente Landsmeer - -
Reglement van Orde van de raad Landsmeer 2019
Verordening werkgeverscommissie
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Landsmeer 2020
Huisvestingsverordening Landsmeer 2020
Verordening op de roerende woon- en ruimtenbelasting 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening liggelden 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening aansluitvoorwaarden riolering 2019
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening parkeerbelastingen 2020
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening marktgelden 2020
Archiefverordening van de gemeente Landsmeer 2020
Legesverordening 2020
Verordening rioolheffing 2020
Gemeente Landsmeer - -
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Landsmeer 2019
Gemeente Landsmeer - -
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Het Lint 2015’
Privacybeleidskader gemeente Landsmeer 2019