Vergunningen Landsmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landsmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landsmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente landsmeer - -
Gemeente Landsmeer - Verwijderen gehandocaptenparkeerplaats -
Gemeente Landsmeer - -
Reglement van Orde van de raad Landsmeer 2019
Verordening werkgeverscommissie
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Landsmeer 2020
Huisvestingsverordening Landsmeer 2020
Verordening liggelden 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening op de roerende woon- en ruimtenbelasting 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening aansluitvoorwaarden riolering 2019
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening parkeerbelastingen 2020
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening marktgelden 2020
Archiefverordening van de gemeente Landsmeer 2020
Legesverordening 2020
Verordening rioolheffing 2020
Gemeente Landsmeer - -
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Landsmeer 2019
Gemeente Landsmeer - -
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Het Lint 2015’
Privacybeleidskader gemeente Landsmeer 2019
Algemene subsidieverordening Landsmeer 2016
Gemeete Landsmeer - -
Gemeente Landsmeer - -
Gemeente Landsmeer - -
Gemeente Landsmeer - verkeersbesluit -
Gemeente Landsmeer - verkeersbesluit -
Gemeente Landsmeer - VB2019-015 -
Landsmeer - verplicht fietspad - Sportpark
Kennisgeving afwijken bestemmingsplan
Gemeente Landsmeer - aanwijzing electrische laadplaats - Lisstraat 7, Landsmeer
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Landsmeer 2019
Gemeente Landsmeer - intrekken en aanwijzen artsenparkeerplaats - Burgemeester Postweg
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en...
Gemeente Landsmeer - Aanwijzing electrische laadplaats - Buitenhuislaan 11
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2019
Gemeente Landsmeer - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Noorderbreek
Gemeente Landsmeer - Verkeersbesluiten VB2019-005, VB2019-006 en VB2019-007 - Landsmeer
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Landsmeer 2019
Gemeente Landsmeer - Gehandicaptenparkeerplaats - Burgemeester Postweg 7U
Gemeente Landsmeer - Gehandicaptenparkeerplaats - Lepelaarstraat 4
Gemeente Landsmeer - wijziging venstertijden parkeerverbod VB2019-003 - Marktplein
Gemeente Landsmeer - stopverbod VB2019-002 - Gagelstraat
Verordening marktgelden 2019
Marktverordening gemeente Landsmeer 2019
Gemeente Landsmeer - VB2019-001 eenrichtingsverkeer - Fazantenstraat, Hazenweg, Patrijzenweg en De Gouw