Vergunningen Landsmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landsmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landsmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Landsmeer 2019 detail
Gemeente Landsmeer - intrekken en aanwijzen artsenparkeerplaats - Burgemeester Postweg detail
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer 2019 detail
Gemeente Landsmeer - Aanwijzing electrische laadplaats - Buitenhuislaan 11 detail
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2019 detail
Gemeente Landsmeer - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Noorderbreek detail
Gemeente Landsmeer - Verkeersbesluiten VB2019-005, VB2019-006 en VB2019-007 - Landsmeer detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Landsmeer 2019 detail
Gemeente Landsmeer - Gehandicaptenparkeerplaats - Burgemeester Postweg 7U detail
Gemeente Landsmeer - Gehandicaptenparkeerplaats - Lepelaarstraat 4 detail
Gemeente Landsmeer - wijziging venstertijden parkeerverbod VB2019-003 - Marktplein detail
Gemeente Landsmeer - stopverbod VB2019-002 - Gagelstraat detail
Marktverordening gemeente Landsmeer 2019 detail
Verordening marktgelden 2019 detail
Gemeente Landsmeer - VB2019-001 eenrichtingsverkeer - Fazantenstraat, Hazenweg, Patrijzenweg en De Gouw detail
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van het oprichten van een opslagloods aan op perceel Den Ilp 202 in den Ilp detail
Organisatiebesluit gemeente Landsmeer 2018 detail
Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Landsmeer 2019 detail
Verordening parkeerbelastingen 2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 detail
Legesverordening 2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 detail
Verordening liggelden 2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 detail
Verordening marktgelden 2019 detail
Verordening op de roerende ruimtenbelastingen 2019 detail
Gemeente Landsmeer - Ontheffing Cyclomedia Technology B.V. 2019 - Gemeente Landsmeer detail
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), ten behoeve van de bouw van een tweede bedrijfswoning en het uitbreiden van een berging /schuur op Kanaaldijk 102 te Landsmeer, detail
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van de het uitbreiden van een bedrijfspand aan de Scheepsbouwersweg 3 te Landsmeer, detail
Hogere waarde geluid Kanaaldijk 102 te Landsmeer detail
Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkels Centrum Landsmeer 2019-2023 detail
Gemeente Landsmeer - VB2018-015 Gehandicaptenparkeerplaats Pijlstaartweg 14 - Pijlstaartweg 14 te Landsmeer detail
Gemeente Landsmeer - VB2018-008 gehandicaptenparkeerplaats Tormentilstraat 13 - Tormentilstraat 13 te Landsmeer detail
Gemeente Landsmeer - VB2018-010 parkeerverbod Stoutenburg - Stoutenburg te Landsmeer detail
Gemeente Landsmeer - VB2018-009 parkeerverbod Purmerland - Purmerlanderrijweg te Purmerland detail
Gemeente Landsmeer - VB2018-011 toewijzen artsen- en gehandicaptenparkeerplaatsen Marktplein en Burgemeester Postweg - Marktplein en Burgemeester Postweg te Landsmeer detail
Verordening Starterslening Landsmeer 2017 detail
Ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijfspand op perceel Scheepsbouwersweg 3 in Landsmeer detail
Damoclesbeleid gemeente Landsmeer 2018 detail
Organisatiebesluit gemeente Landsmeer 2018 detail
Hogere waarde geluid Kanaaldijk 102 te Landsmeer detail
Ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van een tweede bedrijfswoning en het uitbreiden van een berging/schuur op Kanaaldijk 102 te Landsmeer detail
Gemeente Landsmeer - Verkeersbesluit VB2018-007 electrische laadplaats - Buitenhuislaan 41 detail
Verordening werkgeverscommissie detail
Gemeente Landsmeer - Verkeersbesluit VB2018-005, aanleg gehandicaptenparkeerplaats - nabij Schaepeboet 1 te Landsmeer detail
Kennisgeving gewijzigd bestemmingsplan ‘Den Ilp 153a e.o.’ te Den Ilp detail
Gemeente Landsmeer - VB2018-003 aanwijzing electrische laadplaats - Cassandrahof 16 detail