Vergunningen Landsmeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landsmeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landsmeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verordening liggelden 2018
Verordening lijkbezorgingsrechten 2018
Legesverordening 2018
Verordening rioolheffing 2018
Verordening onroerende zaakbelastingen 2018
Verordening op de roerende ruimtenbelastingen 2018
Verordening marktgelden 2018
Verordening toeristenbelasting 2018
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan en ontwerp besluit hogere grenswaarde ‘Den Ilp 153a e.o. te Den Ilp’
Gemeente Landsmeer - Verkeersbesluit aanwijzing elektrische laadplaats. - Calkoenstraat 18 te Landsmeer
Gemeente Landsmeer - Verkeersbesluit 'Invoering eenrichtingsverkeer Houtsniplaan, Talingweg en Watersniplaan....
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 13 te Landsmeer’
Gemeente Landsmeer - Verkeersbesluit VB2017-014 aanwijzing elektrische laadplaats - Drakenstein 14 (Burgweg)...
Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder3° Wabo Noordeinde 150F...
Kennisgeving medewerking omgevingsvergunning herstel Twiske Molen, Het Luijendijkje 3 te Landsmeer
Besluit vervanging van analoge bescheiden door digitale reproducties gemeente Landsmeer
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2017
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Landsmeer 2017
Gemeente Landsmeer - VB2017-007 aanwijzing diverse elektrische laadplaatsen - Assumburg thv nr 50, Geijenbreek...
Gemeente Landsmeer - Verkeersbesluit VB2017-008 aanleggen extra invalidenparkeerplaatsen bij Dienstencentrum...
Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo
Gemeente Landsmeer - Verkeersbesluit VB2016-018 (stopverbod Burg. Postweg tegenover Montessorischool)...
Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder3° Wabo
Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo
Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo
Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Landsmeer 2017
Verordening op de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester, de klankbordcommissie voor...
Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Landsmeer 2017
Legesverordening 2017
Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo
Verordening marktgelden 2017 Landsmeer
Legesverordening 2017
Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 Landsmeer
Verordening Toeristenbelasting 2017 Landsmeer
Verordening parkeerbelastingen 2017 Landsmeer
Verordening precariobelasting 2017 Landsmeer
Verordening op de heffing en inning van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2017 Landsmeer
Verordening op de heffing en inning van de onroerende zaakbelastingen 2017 Landsmeer
Verordening op de heffing en invordering rioolheffing 2017 Landsmeer
Afvalstoffenheffing 2017
Verordening liggelden 2017 Landsmeer
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur
Gemeente Landsmeer
Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Kanaaldijk 106b’
Verordening commissie straatnaamgeving 2015;
Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo
Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo
Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo
Gemeente Landsmeer - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats - Openbare weg voor Rhijnestein 46