6.6

Vergunningen Langedijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Langedijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Langedijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Nova Zembla 38, 1723LM Noord-Scharwoude
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Prinses Margrietstraat 14, 1721AN Broek op Langedijk
Kennisgeving besluit verlengen beslistermijn, Frederik Hendrikstraat 48, 1723KE Noord-Scharwoude
Kennisgeving ontvangst omgevingsvergunning, Kap 5 bomen Zaagmolenweg/ Voorburggracht Oudkarspel
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Korteweide 47, 1722VB Zuid-Scharwoude
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Bijlestaal 6, 1721PV Broek op Langedijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Benedenweg 57, 1834AK Sint Pancras
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kasteelstraat 51, 1724SC Oudkarspel
Verkiezingen gemeenteraad kandidaatstelling
Voorbereidingsbesluit maatschappelijke woon-zorginitiatieven bestemming ‘Gemengd’
Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning aanvraag tijdeljke warmte ketel WKK, Westelijke Randweg 21,...
Gemeente Langedijk - - Noord Scharwoude
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Dijk 63, 1721AB Broek op Langedijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, locatie Limmerslant 24 en 26 te Zuid Scharwoude
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Limmerslant 24 en 26 te Zuid-Scharwoude
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rietgans 5, 1721DJ Broek op Langedijk
Kennisgeving 2021-010227, Dorpsstraat 818, 1724NT Oudkarspel
Verleende ontheffingartikel 35 Alcoholwet Van Katoen, Henk en Ingrid één jaar getrouwd festival terrein...
Verleende vergunningen A.P.V. Van Katoen, Henk en Ingrid één jaar getrouwd Festival terrein Geestmerambacht...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure, het realiseren van diverse bouwwerken voor...
INTREKKING aanvraag vergunning A.P.V. Noord-Scharwoude Live, Sporthal Geestmerambacht, Dokter Wilminkstraat...
Kennisgeving ontvangst Aanvraag omgevingsvergunning, bouw 21 woningen Westerdel - Eiland D te Zuid-Scharwoude
Kennisgeving besluit op 2021-010099, Oude Werf 10 (Kavel 8 Broekerwerf)
INTREKKING Ontvangen aanvraag ontheffing artikel 35 Alcoholwet, Noord-Scharwoude Live, Sporthal Geestmerambacht,...
Kennisgeving ontvangst omgevingsvergunning plaatsen dakkapel, Nova Zembla 27, 1723LM Noord-Scharwoude
Kennisgeving ontvangst 2021-010402, Schuitemaker 12-14
Kennisgeving ontvangst omgevingsvergunning, Fuut 2, 1721DV Broek op Langedijk
Kennisgeving ontvangst omgevingsvergunning, Eikenlaan 18, 1722ZN Zuid-Scharwoude
Ontvangen aanvraag vergunning A.P.V. Van Kantoen, Henk en Ingrid één jaar getrouwd te Oudkarspel
Verleende ontheffingartikel 35 Alcoholwet Eindfeest Zwembad de Bever te Sint Pancras
Verleende vergunningen A.P.V. Eindfeest zwembad de Bever te Sint Pancras
Ontvangen aanvraag vergunning A.P.V. Bouwdorp Sint Pancras Spanjaardsdam te Sint Pancras
Ontvangen aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Eindfeest Zwembad de Bever 2021
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Blokkeel 41, 1834TN Sint Pancras
Kennisgeving besluit op 2021-010110, Oude Werf 9
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Peulsteen 8, 1834TL Sint Pancras
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsstraat 522, 1723HG Noord-Scharwoude
Kennisgeving ontvangst 2021-010382, Sluiskade 16, 1721CB Broek op Langedijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Bijlestaal 6, 1721PV Broek op Langedijk
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsstraat 522, 1723HG Noord-Scharwoude
Ontvangen aanvraag vergunning A.P.V. vuurwerkverkoop Potjesdam 1 Zuid-Scharwoude
Ontvangen aanvraag vergunning A.P.V. Standplaats kerstbomen Stins en Vijn Grotendorst 6, Broek op Langedijk
Gemeente Langedijk - ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu - veranderen van inrichting PepsiCo Nederland...
Kennisgeving besluit op 2021-010090 , Oude Werf 8 (kavel 6 Broekerwerf) te Broek op Langedijk
Verleende vergunningen A.P.V.nazomerfeesten Sint Pancras 2021
Intrekken evenementenvergunning nazomerfeesten Sint Pancras 2021
Openbare kennisgeving verkiezingen gemeenteraad dijk en waard - Geregistreerde aanduidingen politieke...
Besluit van het centraal stembureau op het verzoek van een politieke groepering tot registratie van een...
Besluit van het centraal stembureau op het verzoek van een politieke groepering tot registratie van een...
Kennisgeving besluit op 1 september 2021, Lorrie 13 te Oudkarspel.