Vergunningen Langedijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Langedijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Langedijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verleende ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, Liquicity Festival, festivalterrein Geestmerambacht 19 tot en met 22 juli 2019 detail
Verleende vergunningen A.P.V., Liquicity Festival, Festivalterrein Geestmerambacht, 19 tot en met 22 juli 2019 detail
Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht Langedijk detail
Verordening auditcommissie gemeente Langedijk 2019 detail
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de bestemming naar kinderopvang, Molengroet 1 te Noord-Scharwoude detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruik, het (ver)bouwen van een bouwwerk voor brandveilig gebruik, Voorburggracht 449 te Oudkarspel detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruik, het wijzigen van de brandmeldinstallatie en het aanbrengen van een brandscheiding en/of veranderen van de brandcompartimentering; alsook het (ver)bouwen van een bouwwerk voor brandveilig gebruik, Schoolstraat 25 te Noord-Scharwoude detail
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, het legaliseren van een woonbestemming op een bijgebouw, Oranjestraat 11 te Noord-Scharwoude detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure brandveilig gebruik, het (ver)bouwen van een bouwwerk voor brandveilig gebruik van de gymzaal, Sperwer 3 te Sint Pancras detail
Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure, het realiseren van een oprit aan de voorzijde, Korteweide 119 te Zuid-Scharwoude detail
Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure, het aanpassen van de inrit/uitrit, Middelmoot 9 te Broek op Langedijk detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, uitbreiding en gevelwijziging, Middelmoot 9 te Broek op Langedijk detail
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, zonnepanelen, Museumweg 2 te Broek op Langedijk detail
Rechtspositieregeling burgemeester en wethouders detail
Verleende vergunningen A.P.V., Zuurkoolcup, CSV Bol, Prinses Margrietstraat 2A te Broek op Langedijk, 16, 17, 21, 23 en 24 augustus 2019 detail
Verleende ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, Langedoiker Markt, 17 augustus 2019, Prinses Irenestraat en omgeving te Broek op Langedijk detail
Verleende vergunningen A.P.V., Langedoiker Markt, Prinses Irenestraat en omgeving te Broek op Langedijk, 17 augustus 2019 detail
Verleende ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, Zuurkoolcup, Prinses Margrietstraat 2A te Broek op Langedijk, 16, 17, 21, 23 en 24 augustus 2019. detail
Melding incidentele festiviteit, CSV BOL, Prinses Margrietstraat 2A te Broek op Langedij, 17, 21 en 24 augustus 2019 detail
Ontvangen aanvraag vergunning A.P.V., Optreden Q-music, 16 november 2019, Dokter Wilminkstraat 3C te Noord-Scharwoude detail
Ontvangen aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, optreden Q-music, 16 november 2019, Dokter Wilminkstraat 3c te Noord-Scharwoude detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, het plaatsen van een dakopbouw op een woning, Elzenlaan 21 te Sint Pancras detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, het vergroten van een woning, Bovenweg 186 te Sint Pancras detail
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning, het maken van 2 appartementen in een bestaande schuur, Molenkade 10 te Noord-Scharwoude detail
Ontvangen aanvaag omgevingsvergunning, het kappen van diverse bomen, Oostelijke Randweg / Hulststraat te Noord-Scharwoude detail
Melding incidentele festiviteit, Beddenrace, 31 augustus 2019, Dorpsstraat 440 te Zuid-Scharwoude detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, het gedeeltelijk vervangen van een schuur, Twuyverweg 75 te Sint Pancras detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het splitsen van een woning in meerdere wooneenheden, Dorpsstraat 837 te Oudkarspel detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het transformeren van een kerk naar 4 appartementen, Dorpsstraat 73 te Broek op Langedijk detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een bedrijfspand, Bijlestaal, hoek de Punt te Broek op Langedijk detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, het maken van een doorbraak in een dragende muur, Bruggesloot 8 te Broek op Langedijk detail
Verleende vergunningen A.P.V., Vlooienmarkt, 3 november 2019, Dokter Wilminkstraat 3 C te Noord-Scharwoude detail
Archiefverordening Langedijk 2019 detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, het aanpassen van de gevel en het maken van een uitrit, Oostelijke Randweg 2A te Noord-Scharwoude detail
Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure, het verbreden van een uitrit, Lisdodde 15 te Oudkarspel detail
Ontvangen aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, DTS Lucky Ajax, 7 september 2019, Oeverzegge 1 te Oudkarspel detail
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning, het realiseren van appartementen, Veilingweg 12 te Noord-Scharwoude detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, het wijzigen van de gevel bedrijfspand en het maken van een uitrit, Oostelijke Randweg 2A te Noord-Scharwoude detail
Ontvangen aanvraag vergunning A.P.V., DTS Lucky Ajax, 7 september 2019, Oeverzegge 1 te Oudkarspel detail
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, het legaliseren van een erfafscheiding, Bovenweg 258 te Sint Pancras detail
Ontvangen aanvraag vergunning A.P.V., Triathlon Geesterambacht, Klaregroetweg 1 te Noord-Scharwoude, 17 augustus 2019 detail
Bekendmaking inzage Jaarstukken 2018 detail
Huisvestingsverordening Langedijk 2019 detail
Verleende vergunningen A.P.V., Ronde van Sint Pancras, 7 september 2019, AVH Destreelaan te Sint Pancras detail
Beleidsregels Urgenties Langedijk 2019 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure, het oprichten van 2 woningen, Oranjestraat 2 te Noord-Scharwoude detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure, het oprichten van 2 woningen, Oranjestraat 2 te Noord-Scharwoude detail
Verleende vergunningen A.P.V., Zing en Swing, 30 juni 2019, Dorpsstraat 512 te Noord-Scharwoude detail
Bestemmingsplan Kieft te Sint Pancras detail
Bestemmingsplan Kieft te Sint Pancras detail