Vergunningen Langedijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Langedijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Langedijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving besluit op verlengen beslistermijn, Fazantenlaan 1, 1834XA Sint Pancras
Kennisgeving termijnverlenging 2021-010069, Kerkelaan 16, 1834AS Sint Pancras
Verleende vergunningen A.P.V. Kermis Zuid-Scharwoude, 18 tot en met 21 september 2021, de Koog en Kastanjelaan...
Verleende ontheffingartikel 35 Drank- en Horecawet Kermis Zuid-Scharwoude, 18 tot en met 21 september...
Kennisgeving ontvangst 2021-010315, Wagenweg 2 Oudkarspel
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Bijlestaal 62, 1721PW Broek op Langedijk
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Melkpad 28, 1722GG Zuid-Scharwoude
Ontvangen aanvraag vergunning A.P.V.
Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Laanweg 45 te Oudkarspel
Kennisgeving ontvangst 2021-010322, Broekerwerf kavel 1 te Broek op Langedijk
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Koog 3 te Zuid-Scharwoude
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Dijk 3 te Broek op Langedijk
Ontvangen aanvraag vergunning A.P.V.
Kennisgeving termijnverlenging 2021-010138, Wiggersgroet 12, 1722KZ Zuid-Scharwoude
Lekke boot Bosgroet Zuid-Scharwoude
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsstraat 423, 1722EH Zuid-Scharwoude
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Scholekster 7, 1722HB Zuid-Scharwoude
Slecht onderhouden boottrailer
Kennisgeving besluit op 2021-010112, Dorpsstraat 956, 1724RE Oudkarspel
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Blokkeel 41, 1834TN Sint Pancras
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsstraat 522, 1723HG Noord-Scharwoude
Kennisgeving besluit op 2021-010084, Kwikstaart 2, 1722DM Zuid-Scharwoude
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsstraat 522, 1723HG Noord-Scharwoude
Kennisgeving ontvangst 2021-010283, Taling 8, 1721DC Broek op Langedijk
Kennisgeving ontvangst 2021-010281, Bovenweg 208, 1834CP Sint Pancras
Kennisgeving ontvangst 2021-010273, Oude Werf 11 Broek op Langedijk
Kennisgeving ontvangst 2021-010227, Dorpsstraat 818, 1724NT Oudkarspel
Kennisgeving ontvangst 2021-010276, Oude Werf 5 Broek op Langedijk
Kennisgeving ontvangst omgevingsvergunning, Westelijke Randweg 5, 1721CH Broek op Langedijk
Verdagen beslistermijn
Legesverordening 2021
Kennisgeving ontvangst omgevingsvergunning aanvraag, Lorrie te Oudkarspel
Ontvangen aanvraag vergunning A.P.V.
Ontvangen aanvraag vergunning A.P.V., nazomerfeesten Sint Pancras 2021
Kennisgeving ontvangst omgevingsvergunning, Industriestraat te Noord-Scharwoude
Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning, Lourens Bogtmanstraat 6, 1724SV Oudkarspel
Kennisgeving ontvangst omgevingsvergunning, Westelijke Randweg 5, 1721CH Broek op Langedijk
Kennisgeving ontvangst omgevingsvergunning aanvraag, Dijk 30, 1721AE Broek op Langedijk
Kennisgeving besluit op aanvraag plaatsen dakkapel, Piekelant 2, 1722LG Zuid-Scharwoude
Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Bovenweg 294 te Sint Pancras
Kennisgeving ontvangst aanvraag realiseren beschoeiing, Dorpsstraat 540, 1723HH Noord-Scharwoude
Kennisgeving ontvangst aanvraag realiseren tijdelijke bouwplaats, Dorpsstraat 520, 1723HG Noord-Scharwoude
Kennisgeving ontvangst melding brandveiliggebruik, Bijlestaal 7, 1721PT Broek op Langedijk
Kennisgeving besluit verlengen beslistermijn op aanvraag verbouwen woning, Ambachtsdijk 55, 1724RR Oudkarspel
Kennisgeving besluit op aanvraag plaatsen kozijn voorgevel, Dulleweg 14, 1721CT Broek op Langedijk
Kennisgeving termijnverlenging 2021-010089, Beverplein 2, 1834GS Sint Pancras
Kennisgeving termijnverlenging 2021-010080, Peulsteen 8, 1834TL Sint Pancras
Kennisgeving ontvangst vellen van een houtopstand, Lourens Bogtmanstraat 6, 1724SV Oudkarspel
Ontvangen aanvraag Drank- en Horecavergunning