Vergunningen Langedijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Langedijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Langedijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen erfafscheiding, Lisdodde 2.
Ontvangen aanvraag vergunning Drank- en Horecawet, Snackbar 't Bunkertje, nieuwe eigenaar is voornemens...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, oprichten gezondheidsentrum, De Helling 4.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, oprichten woning, Kabelrijs naast nr. 60.
BELEIDSREGELS URGENTIESGEMEENTE LANGEDIJK
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen pui, Zandsloot 16.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, het oprichten van een research centrum, Westelijke...
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, kappen boom, De Lepelaar 44.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel voordakvlak, De Wup 20.
Verleende vergunning A.P.V., collecte op 7 november 2015 in gemeente in Langedijk
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, kappen zieke boom, Bovenweg 45.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, het aanpassen van de zijgevel, Broeker Werf 12.
Vaststelling Partiële herziening Bovenweg 29 te Sint Pancras
Bekendmaking melding incidentele festiviteit, Café de Knip, Dorpsstraat 1013.
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Oudkarspel en Koedijk
Bekendmaking ontheffing van het sluitingsuur, Café de Knip, Dorpsstraat 1013.
Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure, aanleggen tijdelijk baggerdepot, Nauertogt/Vronermeerweg.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, het realiseren van de woning in de kapschuur, Kieft...
Vaststelling Partiële herziening Bovenweg 29 te Sint Pancras
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het oprichten van 24 woningen, Broekrijk 3e fase .
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van het dak en plaatsen dakkapellen en het wijzigen...
Wijziging aanvullende beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Langedijk
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een jongeveestal, Ambachtsdijk 89.
Verleende vergunningen A.P.V., verkoop vuurwerk aan particulieren Dijk 10.
Verleende vergunningen A.P.V., verkoop vuurwerk aan particulieren op 29, 30 en 31 december 2015, Potjesdam...
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, het splitsen van een woning, Broeckerhoek 2A.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van dakkapel zijdakvlak, Benedenweg 290.
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank en Horecawet
Verleende vergunningen A.P.V., riet verbranden door Staatsbosbeher De Kop van 2-1-2016 tot 15-3-2016,...
Gemeente Langedijk - Persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats - Anna van Saksenstraat 87 te Noord-Scharwoude
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, het plaatsen van hekwerken, Marktplein 3 e.o.
Drank- en horecawet Verleende vergunningen/ontheffingen, wijziging van de inrichting, Dorpsstraat 360.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen botenhuis, Kluizegroet 14.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van twee dakkapellen, Dodaars 7.
Bekendmaking melding incidentele festiviteit, incidentele festiviteit, Café de Roode Leeuw, Dorpsstraat...
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, tankstation Ten Bruggencate, Grotendorst/Hornweg...
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, autobedrijf Tesselaar, Spoorstraat 136.
Verdagen beslistermijn, oprichten woning, De Swaan 10.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van bijgebouwen, Forel 1.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een blauwspar, Wilgenlaan 11a.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen tuinberging-veranda, Krommeakker 14.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, oprichten bed & breakfast (handelen in strijd met...
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, uitbreiden garage winkelpand, Bovenweg 161.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel op voordakvlak, Dorpsstraat 743 .
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, kappen zieke kastanjeboom, Dorpsstraat 620 .
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, uitdunnen bos, Sperwer 14.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure, aanbrengen nieuwe ingang en trap naar kelder, Dorpsstraat...
Verleende vergunningen A.P.V., Bouwdorp Sint Pancras van 19 tot en met 22 oktober 2015.
Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften, Pepsico Nederland BV, Westelijke Randweg 5.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel op voordakvlak, Anna van Saksenstraat 80 .