7.3

Vergunningen Laren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Laren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Laren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aangevraagde omgevingsvergunning Nieuwlarenweg 20, 1251 KE, het realiseren van een uitrit en plaatsen...
Verleende omgevingsvergunning Oosterend 11, 1251 HM, het plaatsen van een erfafscheiding
Aangevraagde omgevingsvergunning Barbiersweg 1, 1251 PA, het vervangen van de kozijnen en plaatsen dubbelglas
Aangevraagde omgevingsvergunning De Noolen 3, 1251 GT, het plaatsen van een toegangspoort
Aangevraagde omgevingsvergunning Noolseweg 1, 1251 GN, het bouwen van een zwembad
Aangevraagde omgevingsvergunning Brink 4b, 1251 KV, het vervangen van de bestaande woning
Beschikking subsidie noodsteun regionale en culturele infrastructuur
Verleende omgevingsvergunning Tafelbergweg 40, 1251 AG, het plaatsen van een geautomatiseerde toegangspoort
Verleende omgevingsvergunning Hoefloo 1a, 1251 EA, [rectificatie] het vellen van 2 bomen (herplantplicht)
Aangevraagde omgevingsvergunning 2e Ruiterweg 6, 1251 JH, het bouwen van een berging
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buurtschap Crailo’ incl. Milieueffectrapport (MER), ontwerpbesluit...
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buurtschap Crailo’ incl. Milieueffectrapport (MER), ontwerpbesluit...
Verleende APV Standplaatsvergunning voor de verkoop van groenten en fruit wekelijks op de vrijdag op...
Verleende omgevingsvergunning Schapendrift 36, 1251 XH, het realiseren van een wanddoorbraak en het wijzigen...
Verleende APV Standplaatsvergunning voor de verkoop van bloemen en planten van dinsdag tot en met zaterdag...
Verleende APV vergunning Standplaatsvergunning voor de verkoop van zuivelproducten op de maandag, dinsdag,...
Verleende omgevingsvergunning Ericaweg 40, 1251 WL, het plaatsen van een dakkapel
Aangevraagde omgevingsvergunning Sint Janstraat 12 -RCHT, 1251 LA, het verbouwen van het winkelpand
Verleende omgevingsvergunning Steffenskamp 20, 1251 ZT, het vellen van 1 boom
Verleende omgevingsvergunning Houtweg 9, 1251 CR, het vellen van 3 bomen (herplantplicht)
Verleende omgevingsvergunning Vredelaan 60, 1251 GJ, het plaatsen van een zwembad in de achtertuin
Aangevraagde omgevingsvergunning Houtzagerij 14, 1251 GK, het plaatsen van een erfafscheiding
Aangevraagde omgevingsvergunning Esseboom 2e (kavel 5), 1251 CP, het bouwen van een woning
Geweigerde omgevingsvergunning Langsakker 14, het vellen van 1 boom
Aangevraagde omgevingsvergunning Jagersweg 46, 1251 ZS, het plaatsen van een erker en dakraam
Aangevraagde omgevingsvergunning Mauvezand 1, 1251 JC, het plaatsen van twee dakramen
Aangevraagde omgevingsvergunning Velthuijsenlaan 22, 1251 KL, het vellen van 1 boom
Verleende omgevingsvergunning Ericaweg 29, 1251 WJ, het vellen van 1 boom
Verleende APV vergunning Ruiterweg 15, 1251 ZX, toestemming voor een noodkap van 1 boom
Beleidsregels behorende bij de Verordening sociaal domein gemeente Laren 2018
Algemene plaatselijke verordening Laren 2020
Verleende APV vergunning het innemen van een vaste standplaats op de standplaatslocatie Plein 1945 voor...
Verleende APV vergunning het innemen van een vaste standplaats op de standplaatslocatie Plein 1945 voor...
Aangevraagde omgevingsvergunning Plein 1945 33, 1251 MA, het plaatsen van 2 dakkapellen
Verleende omgevingsvergunning Kerklaan 25a, 1251 JS, het wijzigen van de bestemming bedrijf naar woning...
Aangevraagde omgevingsvergunning Hilversumseweg 51, 1251 EW, het plaatsen van zonnepanelen op het Tolhuis
Verleende omgevingsvergunning Noolseweg 21, 1251 GN, het legaliseren van een bestaand hekwerk
Bekendmaking subsidieplafond inwonersinitiatieven 2021
Gemeente Laren - Parkeerschijzone Ambachtstraat - Ambachtstraat Laren
Aangevraagde omgevingsvergunning Kostverloren 16, 1251 TP, het plaatsen van een dakkapel
Aangevraagde omgevingsvergunning Van Erven Dorenspark II, 1252 AL, het bouwen van 2 groepszorgwoningen...
Mandaat- en machtigingsbesluit Regio Gooi en Vechtstreek (onderdeel GGD Gooi en Vechtstreek) kinderopvang...
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Ambachtstraat 7, 1251 PZ, het uitbreiden van de eerste verdieping
Verleende omgevingsvergunning Slangenweg 1a, 1251 RT, het verbouwen van een praktijkgebouw tot een woning...
Verleende omgevingsvergunning Hoefloo 1, 1251 EA, het vellen van 2 bomen (herplantplicht)
Aangevraagde omgevingsvergunning Houtzagerij 14, 1251 GK, het plaatsen van een erfafscheiding aan de...
Verleende omgevingsvergunning Tafelbergweg 13, 1251 AB, het aanbrengen van kozijn- en gevelwijzigingen...
Verleende omgevingsvergunning Steffenskamp 16, 1251 ZT, het vellen van 1 boom (herplantplicht)
Aangevraagde omgevingsvergunning Schoolpad 21, 1251 ZN, het plaatsen van een fietsenstalling
Verleende omgevingsvergunning ’t Zijdveld 3, 1251 CZ, het plaatsen van een erfafscheiding