Vergunningen Leerdam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leerdam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leerdam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Leerdam Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Kerkstraat 27 te LEERDAM
Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Lindestraat 22 te Leerdam
Gemeente Leerdam, verleende omgevingsvergunning Drossaardslaan 72 te Leerdam
Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Lingedijk 153 Oosterwijk...
Diverse beleidsdocumenten fysieke leefomgeving
Bekendmaking van de ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Rozenstraat e/o in Leerdam; herstructurering...
Bekendmaking van de ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, Overboeicop ong., Schoonrewoerd...
Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Rozenstraat eo Leerdam
Bekendmaking ontwerp Chw bestemmingsplan Broekgraaf en ontwerp hogere waarden Broekgraaf, gemeente Leerdam
Gemeente Leerdam - Verkeersbesluit Parkeerverbodszone Archangel – Bohemen – Onega - Skönvikin Leerdam...
Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Rozenstraat eo Leerdam
Bekendmaking van de ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, Overboeicop ong., Schoonrewoerd...
Bekendmaking van de ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Rozenstraat e/o in Leerdam; herstructurering...
Bekendmaking ontwerp Chw bestemmingsplan Broekgraaf en ontwerp hogere waarden Broekgraaf, gemeente Leerdam
Gemeente Leerdam - Gemeente Leerdam Verkeersbesluit Parkeerverbod Frederik Hendrikstraat Leerdam - Frederik...
Gemeente Leerdam , ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Bruininxdeelse Kade 4 te Leerdam
Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Lisdoddelaan 47 te Leerdam
Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Lindestraat 22 te Leerdam
Gemeente Leerdam, ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Meent 82 te Leerdam
Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Broekgraaf fase 4 Leerdam
Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Bruininxdeelse Kade 4 te Leerdam
Gemeente Leerdam, acceptatie melding, afscheid inwoners Kedichem en Oosterwijk college B&W Leerdam
Gemeente Leerdam , ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Broekgraaf, kavel 4 Leerdam, Leerdam...
Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Broekgraaf, kavel 4 Leerdam, Leerdam...
Gemeente Leerdam , ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Europaplein 37 te Leerdam
Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Fokkerstraat 24 te Leerdam
Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Techniekweg 22 te Leerdam
Gemeente Leerdam, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Nijverheidstraat 27 te...
Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Nijverheidstraat 27 te Leerdam
Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Markt 11 Leerdam
Gemeente Leerdam, verleende standplaatsvergunning Fokkerstraat 11a Leerdam
Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Hoogeind 2 b te Leerdam
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan parapluherziening Kaasfabriek Schoonrewoerd en vastgestelde...
Gemeente Leerdam, kennisgeving incidentele festiviteit Café The Old Triangle
Evenementenvergunning Circus Barani van 21 november tot en met 1 december 2018
Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Tiendweg 4 te Kedichem
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan parapluherziening Kaasfabriek Schoonrewoerd en vastgestelde...
Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Tiendweg 4 te Kedichem
Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Griend 4 te Leerdam
Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Spoorstraat 11 te Leerdam
Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Frans L. Blomlaan 51 te Leerdam
Gemeente Leerdam, kennisgeving incidentele festiviteit Partcentrum Schoonrewoerd
Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulpgemeente Leerdam 2018
Gemeente Leerdam - Correctie op Verkeersbesluit parkeerverbod en eenrichtingsverkeer in Leerdam wijk...
Gemeente Leerdam, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Kerkeland 9 te Schoonrewoerd
Verordening Jeugdhulp gemeente Leerdam 2018
Beleidsregels bij de toepassing van de Verordening Jeugdhulp gemeente Leerdam2018
Gemeente Leerdam , verleende omgevingsvergunning Drossaardslaan 1 te Leerdam
Gemeente Leerdam, verleende aanwezigheidsvergunning Nieuwstraat 108 Leerdam.
Gemeente Leerdam , ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning Hyacinthstraat 16 te Leerdam