7.4

Vergunningen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsregel drugshandel op straat
Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder op grond van artikel 6:2 de Algemene Plaatselijke...
Ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van een vlonder en twee vissteigers in de havenkom van...
gemeente Leeuwarden - Aanwijzing parkeerplaats voor laden elektrische voertuigen VB-21-18 - Winterakoniet
Ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van een vlonder en twee vissteigers in de havenkom van...
gemeente Leeuwarden - Aanwijzing parkeerplaats voor laden elektrische voertuigen VB-21-19 - Sûdfinne
Verleende exploitatievergunning Nieuwe Oosterstraat 9 Leeuwarden, (11043242) Asian Cuisine B.V., verzenddatum...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Zaailand 94 Leeuwarden, (11045482) gebruiken van een hijskraan,...
Verleende omgevingsvergunning Brandemeer 17, 17a t/m 17e, 19, 19a t/m 19e, 21 en 21a t/m 21e Leeuwarden,...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Drachtsterweg (paralelweg) t.h.v. Europecar Leeuwarden,...
Verleende omgevingsvergunning Kruisdobbe 4 en 10 Leeuwarden, (11043912) samenvoegen van 2 winkelruimten...
Verleende omgevingsvergunning Blokhuisplein 28 Leeuwarden, (11043382) plaatsen van een lichtbak haaks...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Nieuweburen nabij nr.133 Leeuwarden, (11045560) plaatsen...
Verleende omgevingsvergunning Hinkeslân 1 Goutum, (11043280) realiseren van een overkapping in de tuin,...
Verleende omgevingsvergunning Nieuwestad 120 Leeuwarden, (11044932) plaatsen van een nieuw kozijn in...
Verleende omgevingsvergunning De Burd k62 Grou, (11044213) vervangen van de tour caravan voor een stacaravan,...
Verleende omgevingsvergunning Prins Clausplein 1 – 115 Leeuwarden, (11045065) plaatsen van een tijdelijke...
Deze wijziging omvat het aanwijzen van een plaats uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische...
Verleende omgevingsvergunning Alle Jans Smedingstrjitte 12 Reduzum, (11043765) aanleggen van een oprit,...
Verleende omgevingsvergunning It Reidhintsje 2 t/m 18 (De Klamp) Leeuwarden, (11043920) bouwen van negen...
Verdaagde aangevraagde vergunning It Waarlamke 41 t/m 51 en De Ljurk 1 t/m 15 Leeuwarden, (11044546)...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Breitnerstraat 2 t/m 52c Leeuwarden, (11045362) plaatsen...
Verleende omgevingsvergunning Johan Winklerwei 241 Leeuwarden, (11044515) bouwen van een overkapping,...
Verleende omgevingsvergunning Apolloweg 1n Leeuwarden, (11044380) vervangen van kozijnen, gevelbeplating...
Deze wijziging omvat het aanwijzen van een plaats uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische...
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Verleende omgevingsvergunning Palmastrjitte 5 Wergea, (11043603) realiseren van een inrit/uitrit, verzenddatum...
Verleende omgevingsvergunning Suderbuorren 5 Hempens, (11044915) stabiliseren van het voorhuis i.v.m....
Vergunningvrij Kerkbuurt nabij de watergang Wergea, (11045109) kappen van een boom vergunningvrij vanwege...
Vergunningvrij Hegedyk 21 Jellum, (11045415) plaatsen van zonnepanelen op het bijgebouw, verzenddatum...
Verleende drank- en horecavergunning commercieel Wilhelminaplein 20 Leeuwarden, (11044009) Fellini City...
Verleende exploitatievergunning met terras Hoofdstraat 1 Grou, (11042665) Warenhuis Grou (HEMA), verzenddatum...
Verleende ligplaatsvergunning Oosterkade 132 Leeuwarden, (11043096) "Actief", verzenddatum 12-03-2021.
Verleende omgevingsvergunning Ayttawei 17 Reduzum, (11044692) plaatsen van licht doorlatende platen op...
Verleende omgevingsvergunning Heaberch 3 Leeuwarden, (11043418) plaatsen van een dakkapel, verzenddatum...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Súdfinne tegenover nr.28 Grou, (11045311) plaatsen van...
Verleende omgevingsvergunning De Jint 30 Leeuwarden, (11044331) bouwen van een berging met een carport,...
Verleende omgevingsvergunning De Burd Grou, (11045468) her profileren van het terrein, verzenddatum 15-03-2021.
Verdaagde aangevraagde vergunning Voorstreek 18a, 18b, 18c en 18d Leeuwarden, (11043923) realiseren van...
Aangevraagde omgevingsvergunning Lytse Buorren 16 Weidum, (11045586) plaatsen van een dakkapel.
Ingekomen kapmelding Tjallingaweg thv. nr.40 Leeuwarden, (11045460) 1 Acer pseudoplatanus.
Aangevraagde omgevingsvergunning Master Wybrensdyk 7 Eagum, (11045548) plaatsen traforuimte, een damwand,...
Aangevraagde omgevingsvergunning De Parels kavel C05 Leeuwarden, (11045509) bouwen van een woning.
Aangevraagde omgevingsvergunning Rengerslaan 8 Leeuwarden, (11045472) verbouwen van de gevel en lokalen.
Aangevraagde omgevingsvergunning Wismastate 1 Leeuwarden, (11045481) vervangen van de reclame uitingen,...
Aangevraagde omgevingsvergunning Tesselschadestraat 8 Leeuwarden, (11045445) realiseren van een ZBC op...
Aangevraagde omgevingsvergunning Ljipstrjitte 1 Stiens, (11045513) brandveilig gebruiken van het pand.
Aangevraagde omgevingsvergunning Buorren 13 Goutum, (11044770) uitbreiden van IKC Wiarda.
Aangevraagde omgevingsvergunning Oan 'e Dyk 77 Snakkerburen, (11045489) plaatsen van 18 zonnepanelen...
Aangevraagde omgevingsvergunning Sierksmastrjitte 11 Stiens, (11045587) bouwen van een houten garage...