7.5

Vergunningen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning Nieuwestad 116 Leeuwarden, (11041281) vervangen van de winkelpui, verzenddatum...
Verleende omgevingsvergunning De Jint 30 Leeuwarden, (11039967) realiseren van een erfafscheiding, verzenddatum...
Verleende omgevingsvergunning Catharinaleane Hempens, (11040898) aanleggen van twee recreatieve fiets/voetgangers...
Wet bodembescherming
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Wet bodembescherming
Aangevraagde omgevingsvergunning Dobbe 16 Stiens, (11041506) realiseren van een uitbouw, plaatsen van...
Wet bodembescherming
Verdaagde aangevraagde vergunning Meersweg Grou, (11041050) vervangen van de boombeplanting, einddatum...
Verleende omgevingsvergunning Blitsaerd Oost Leeuwarden, (11041396) plaatsen van een tijdelijke brug,...
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Verleende omgevingsvergunning Rengerslaan 8 Leeuwarden, (11039166) vervangen van de luchtbehandelingskasten...
Verleende omgevingsvergunning Singel 56 (Frisia, kavel 9) Grou, (11036820) bouwen van een bedrijfspand,...
Definitief besluit verleende omgevingsvergunning Verdistraat 2 en Corellistraat 38 Leeuwarden, (11026504)...
Verdaagde aangevraagde vergunning Witewei nabij nr.2 Stiens, (11040879) kappen van twee singels, einddatum...
Aangevraagde omgevingsvergunning Zaailand 82 Leeuwarden, (11041803) terugbrengen van schuif-roldeur in...
Verleende omgevingsvergunning Aldlânsdyk 20 Britsum, (11040986) uitbreiden van woning, verzenddatum 17-08-2020.
Aangevraagde omgevingsvergunning Bilgaardpassage 41 Leeuwarden, (11041768) vervangen van condensor door...
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 35
Verdaagde aangevraagde vergunning Noarder Stienplaat 24 Leeuwarden, (11041164) realiseren van een nieuwe...
Verdaagde aangevraagde vergunning Dotingastate 72 Leeuwarden, (11040973) realiseren van een overkapping...
Verdaagde aangevraagde vergunning De Golle 8 Mantgum, (11040045) verbouwen van de garage, einddatum 28-09-2020.
Verdaagde aangevraagde vergunning Cambuurstraat 36 Leeuwarden, (11041046) plaatsen van een dakkapel,...
Aangevraagde omgevingsvergunning Camminghastraat 44 Leeuwarden, (11041838) verven van kozijnen en deuren...
Aangevraagde omgevingsvergunning Troelstrapark 7 Leeuwarden, (11041809) plaatsen van een erker.
Wet bodembescherming
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Aangevraagde omgevingsvergunning Sierksmastrjitte Stiens, (11041074) bouwen van een vrijstaande woning.
Aangevraagde omgevingsvergunning Raadhuisstraat 9 Grou, (11041835) realiseren van een bottelarij.
Aangevraagde omgevingsvergunning Opfeart 10 Leeuwarden, (11041839) uitbreiden van de veranda.
Aangevraagde omgevingsvergunning Heaberch 1 Leeuwarden, (11041794) plaatsen van een overkapping.
Aangevraagde omgevingsvergunning Seerob 18 Stiens, (11041813) tijdelijk bewonen van het pand.
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Wilhelminaplein Leeuwarden, (11041015) plaatsen van een...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Wijnhornsterstraat Leeuwarden, (11041752) plaatsen van...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Schoolstraat Leeuwarden, (11041778) plaatsen van een kraan,...
Geaccepteerde kennisgevingsevenementen Wirdumerdijk 34 naar de Bredeplaats 4 Leeuwarden, (11041544) wandeling...
Geaccepteerde kennisgevingsevenementen De Hooidollen 17 Leeuwarden, (11041553) Iepenair bios Bilgaard,...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Zuiderstraat t.h.v. Rabobank Leeuwarden, (11041327) opstellen...
Verleende omgevingsvergunning Ferdinand Bolstraat 14 Leeuwarden, (11038957) plaatsen van een dakkapel...
Verleende drank- en horecavergunning commercieel met terras Nieuwestad 91 Leeuwarden, (11041429) restaurant...
Ingetrokken omgevingsvergunning Tjessingawei 8 Hilaard, (11030275) bouwen van een dakopbouw, verzenddatum...
Ingekomen kapmelding aan de Nylânsdijk te Leeuwarden, (11041856), kappen van 1 Salix alba
Ingekomen kapmelding De Dulf t.h.v. nr. 210 te Leeuwarden, (11041819), kappen van 1 Tilia europae Vulgaris
Ingekomen kapmelding Willem Loréstraat naast nr. 5 te Leeuwarden, (11041852), kappen van 1 Pyrus
Ingekomen kapmelding Dragoonsplein t.h.v. nr 1 te Leeuwarden, (11041857), kappen van 1 Populus canadensis...
Ingekomen kapmelding Midsbuorren t.h.v. nr. 24 te Warten, (11041853), kappen van 1 Salix alba
Ingekomen kapmelding Joubertsstraat t.h.v. nr. 1g te Leeuwarden, (11041866), kappen van 1 Pterocarya...
Ingekomen kapmelding Spanjaardslaan t.h.v. nr. 71 te Leeuwarden, (11041865), kappen van 1 Aesculus hippocastanum...
Ingekomen kapmelding Bote van Bolswertstraat t.h.v. nr.74 te Leeuwarden, (11041851), kappen van 1 Quercus...
Ingekomen kapmelding Siebe Schootstrastraat t.h.v. nr. 4 te Leeuwarden, (11041864), kappen van 1 Salix...