6.5

Vergunningen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening Toezicht en Handhaving Kwaliteit Wmo en Participatie 2021 gemeente Leeuwarden
Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Leeuwarden 2 (1 juli 2021 tot 1...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zwemmer 3 en 5
Verleende omgevingsvergunning met verzenddatum De Groene Ster in Leeuwarden, (11046344) 02-07-2021.
Verleende omgevingsvergunning Martenawei 4 wijzigen in Joussenwei 4 t/m 10 Koarnjum, (11045966) uitbreiden...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Raaigras 28, achter de school op het speelveld Leeuwarden,...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Vondelstraat achter nr.19 Leeuwarden, (11046462) plaatsen...
Verleende evenementenvergunning, inclusief geluidsontheffing met verzenddatum, De Groene Ster in Leeuwarden,...
Verleende omgevingsvergunning Surinamestraat nabij de vijver "visparel" Leeuwarden, (11046711) realiseren...
Verleende omgevingsvergunning kadestraal gemeente Leeuwarden, sectie C, perceelnummer 1743 nabij de Rounwei...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Breitnerstraat thv. nr.10 Leeuwarden, (11047302) opstellen...
Ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van 10 woningen aan de Petterhusterdyk in Stiens
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Nieuweburen thv. nr.133 Leeuwarden, (11047372) plaatsen...
Verleende omgevingsvergunning Langesân 102 t/m 122 Leeuwarden, (11046499) uitbreiden van het balkon en...
Gemeente Leeuwarden - aanbrengen van een inrit - Wortelhaven - Voorstreek
Wet bodembescherming
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Keizerskroon thv. nr.141 Leeuwarden, (11047360) plaatsen...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Nieuwe Kade 1 Grou, (11047340) modeshow, op 27 juni 2021,...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Dennenstraat thv. nr.61 Leeuwarden, (11047304) plaatsen...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Kronenbergerpark nabij Porta Futura Leeuwarden, (11047202)...
Verdaagde aangevraagde vergunning, (11045887) verbouwen van bestaande horecagelegenheid op de begane...
Verleende omgevingsvergunning De Wylp 16 Leeuwarden, (11045935) aanleggen van een vlonder, verzenddatum...
Aangevraagde omgevingsvergunning Groentemarkt 1 en 3 Leeuwarden, (11045527) verbouwen van het bestaande...
Verdaagde aangevraagde vergunning Boarnsylsterwei 1 Jelsum, (11046238) bouwen van een schuur, einddatum...
Aangevraagde omgevingsvergunning kadastraal gemeente Wirdum, sectie E, perceel 1014,288 en 929 nabij...
Verleende omgevingsvergunning Alexander Cohenwei 5 Leeuwarden, (11045783) opknappen en wijzigen van de...
Verleende omgevingsvergunning Fahrenheitweg 34 Leeuwarden, (11045713) plaatsen van diverse reclameborden...
Verleende omgevingsvergunning Sudermuda 10 Leeuwarden, (11046556) wijzigen van de gevel en verplaatsen...
Verleende standplaatsvergunning Lange Pijp Leeuwarden, (11047348) uitdelen van Haribo zakjes, op 18 september...
Vergunningvrij Arendstuin 48 Leeuwarden, (11046699) plaatsen van zonnepanelen, verzenddatum 30-06-2021.
Vergunningvrij Willemskade 34a Leeuwarden, (11046605) plaatsen van zonnepanelen, verzenddatum 23-06-2021.
Verleende standplaatsvergunning Lange Pijp Leeuwarden, (11047342) aanbieden van Haribo zakjes, op 6 augustus...
Verleende omgevingsvergunning Ruiterskwartier 8 Leeuwarden, (11046666) plaatsen van reclame en bewegwijzering,...
Verleende omgevingsvergunning Mozartstraat 11 Leeuwarden, (11047153) aanbieden van de zolderkamer voor...
Verdaagde aangevraagde vergunning Yn 'e Lijte 89 Grou, (11044202) verbouwen en uitbouwen van een recreatiewoning,...
Verleende standplaatsvergunning Lange Pijp Leeuwarden, (11047327) uitdelen van graanrepen, op 24 juli...
Verleende omgevingsvergunning Sierksmastrjitte 11 Stiens, (11045587) bouwen van een houten garage naast...
Aangevraagde omgevingsvergunning De Skâns 4 Leeuwarden, (11047346) plaatsen van een garage op een deel...
Verleende omgevingsvergunning Karst Leemburgleane, kavel F01, Bonkevaart Noord Leeuwarden, (11045095)...
Verdaagde aangevraagde vergunning Mr. P.J. Troelstraweg 27 Leeuwarden, (11046414) realiseren van een...
Verleende omgevingsvergunning Blitsaerderleane naar uitbreiding Blitsaerd Oost Leeuwarden, (11046552)...
Verleende omgevingsvergunning Meersweg 9 Grou, (11046218) plaatsen van het woordmerk logo op onze gevel,...
Aangevraagde omgevingsvergunning kadestraal gemeente Huizum, sectie E perceel 2896, locatie Middelsee...
Verdaagde aangevraagde vergunning Greft 4 Warten, (11045991) verbouwen van de voormalige boerderij, einddatum...
Verleende omgevingsvergunning It Waarlamke 22 Leeuwarden, (11046039) plaatsen van een overkapping en...
Verdaagde aangevraagde vergunning Molenstraat 68 Leeuwarden, (11045753) uitbreiden van de woning, einddatum...
Verleende omgevingsvergunning Kleine Kerkstraat 11 Leeuwarden, (11045478) plaatsen van een geldautomaat,...
Verleende omgevingsvergunning Hoofdstraat 1000 Warten, (11045450) realiseren van een nieuw hok / carport,...
Geaccepteerde kennisgevingsevenementen Hesenserreed 3 Jorwert, (11046833) Jongeren Iepenloftspul 'Fan...
Aangevraagde omgevingsvergunning Ringfeartstrjitte 4 Wergea, (11047405) aanleggen van een steiger.