Vergunningen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ingekomen kapmelding Poelruit t.h.v. nr. 2 te Leeuwarden, (11034483), kappen van 1 Robina pseudoacacia detail
Ingekomen kapmelding Uniawei t.h.v. nr. 33 te Stiens, (11034480), kappen van 1 Fraxinus angustifolia detail
Ingekomen kapmelding Vondelstraat te Leeuwarden, (11034485), kappen van 4 Tilia europae detail
Ingekomen kapmelding Jacob Algrasingel t.h.v. nr. 15 te Wirdum, (11034473), kappen van 1 Ulmus New Horizon detail
Ingekomen kapmelding Jacob Algrasingel 45 Wirdum , (11034475), kappen van 1 Alnus glutinosa detail
Ingekomen kapmelding Sudfinne t.h.v. nr. 18 te Grou , (11034476), kappen van 1 Salix alba detail
Ingekomen kapmelding Keizerskroon t.h.v. nr. 60 te Leeuwarden, (11034478), kappen van 2 Betula pendula en 1 Carpinus betulus detail
Ingekomen kapmelding stationsgebied Camminghaburen , (11034477), kappen van 6 Carpinus betulus detail
Ingekomen kapmelding Heliconweg bij het WTC te Leeuwarden, (11034469), kappen van 2 Aesculus hippocastanum baumanii detail
Ingekomen kapmelding Oedsmawei t.h.v. nr. 17b te Grou, (11034472), kappen van 10 Crataegus Monogyna detail
Ingekomen kapmelding langs de Potmarge achter Comenius te Leeuwarden, (11034479), kappen van 1 Ulmus en 1 Alnus glutinosa detail
gemeente - - Leeuwarden detail
Gemeente - - Leeuwarden detail
Ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning op het adres Zwemmer 5 te Leeuwarden detail
Gemeente - - Leeuwarden detail
Gemeente - - Leeuwarden detail
Gemeente - - Leeuwarden detail
Gemeente - - Leeuwarden detail
Ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning op het adres Zwemmer 5 te Leeuwarden detail
Wet bodembescherming detail
Wet bodembescherming detail
Ingekomen kapmelding Hoxma t.h.v. nr. 22 te Grou, (11034414), kappen van 1 Betula pendula detail
Ingekomen kapmelding Friesmawei t.h.v. nr. 41 te Idaard, (11034412), kappen van 1 Ulmus detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Van Sytzamastraat thv. nr.25, (11033752) plaatsen van een oplaadobject voor het opladen van elektrische voertuigen, verzenddatum 28-06-2019. detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Cambuurplein, (11033766) plaatsen van een oplaadobject voor het opladen van elektrische voertuigen, verzenddatum 28-06-2019. detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte M.H. Trompstraat thv. nr.15, (11033758) plaatsen van een oplaadobject voor het opladen van elektrische voertuigen, verzenddatum 28-06-2019. detail
Deze wijziging omvat het aanwijzen van een plaats uitsluitend bestemd Van Sytzamastraat thv. nr.25, (11033752) verzenddatum 28-06-2019. detail
Deze wijziging omvat het aanwijzen van een plaats uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, voor de volgende locatie M.H. Trompstraat thv. nr.15, (11033758) verzenddatum 28-06-2019. detail
Deze wijziging omvat het aanwijzen van een plaats uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, voor de volgende locatie Johan Winklerwei thv. nr.315, (11034097) verzenddatum 27-06-2019. detail
Deze wijziging omvat het aanwijzen van een plaats uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, voor de volgende locatie Hobbemastraat thv. nr.4, (11033767) verzenddatum 28-06-2019. detail
Geaccepteerde kennisgevingsevenementen Waagplein, (11034341) Mooie Zondag, op 28 juli 2019. detail
Geaccepteerde kennisgevingsevenementen Oan 'e Dyk 15 Snakkerburen, (11034088) Oogstfeest, op 25 augustus 2019. detail
Verleende ontheffing zwak alcoholhoudende drank (art. 35 Drank- en Horecawet) Prinsentuin, (11033446) Sup 11 City Tour, op 10 en 15 september 2019, verzenddatum 02-07-2019. detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Warten, Grou, Jirnsum en Wergea, (11034290) plaatsen van driehoeksborden, van 28 oktober t/m 10 november 2019, verzenddatum 01-07-2019. detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Hobbemastraat thv. nr.4, (11033767) plaatsen van een oplaadobject voor het opladen van elektrische voertuigen, verzenddatum 28-06-2019. detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Johan Winklerwei thv. nr.315, (11034097) plaatsen van een oplaadobject voor het opladen van elektrische voertuigen, verzenddatum 27-06-2019. detail
Verleende evenementenvergunning, met geluidsontheffing Prinsentuin, (11028325) Sup 11 City Tour, van 7 t/m 15 september 2019, verzonden 02-07-2019. detail
Verleende omgevingsvergunning Wirdumerdijk 33, (11032473) ophangen van een gevelbord en raambelettering met geveltekst, verzenddatum 28-06-2019. detail
Verleende omgevingsvergunning Wergeasterdyk 45, (11031465) realiseren van onderhoud op het woongedeelte, verzenddatum 26-06-2019. detail
Verleende omgevingsvergunning Morseweg 2, (11032470) plaatsen van een lichtmast, verzenddatum 04-07-2019. detail
Verleende omgevingsvergunning Moleplaat 24, (11033277) plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 05-07-2019. detail
Verleende omgevingsvergunning Jupiterweg 18, (11032882) realiseren van een dakopbouw met kantoorruimte op het bedrijfspand, verzenddatum 25-06-2019. detail
Verleende ontheffing zwak alcoholhoudende drank (art. 35 Drank- en Horecawet) Lytse Buorren (kaatsveld) Weidum, (11034063) dorpsfeest Weidum, op 11 en 12 juli 2019, verzenddatum 28-06-2019. detail
Vergunningvrij Liobastraat 2, (11033529) kappen van een boom, verzenddatum 28-06-2019. detail
Verleende ontheffing zwak alcoholhoudende drank (art. 35 Drank- en Horecawet) Lytse Buorren (kaatsveld) Weidum, (11033488) Frouljus PC, op 21 augustus 2019, verzenddatum 27-06-2019. detail
Deze wijziging omvat het aanwijzen van een plaats uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, voor de volgende locatie Cambuurplein, (11033766) verzenddatum 28-06-2019. detail
Verleende evenementenvergunning, met geluidsontheffing parkeergarage Klanderij, parkeergarage Oude Veemarkt, (11029619) Writers Block, van 11 t/m 14 juli 2019, verzonden 03-07-2019. detail
Verleende evenementenvergunning, met geluidsontheffing binnenstad, (11027724) 12e internationaal GJ Shantyfestival, op 14 september 2019, verzonden 02-07-2019. detail
Ingekomen kapmelding Stationsweg bij de sporthal in Grou, (11034413), kappen van 1 Tilia cordata detail
Verleende ontheffing zwak alcoholhoudende drank (art. 35 Drank- en Horecawet) Oldehoofsterkerkhof, (11033168) Horecastraatkaatsen, op 6 juli 2019, verzenddatum 27-06-2019. detail