Vergunningen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Verleende omgevingsvergunning, Tadingastraat 3, 3a-1 t/m 3a-8, 3b-1 t/m 3b-10, 3c-1 t/m 3c-10, 3k (technische... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verdaagde aangevraagde vergunning kadastraal gemeente Warrega, sectie C en perceelnummer 2251, (11053034)... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende evenementenvergunning met geluidsontheffing Kelders, Bierkade en over de Kelders en op het... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Geaccepteerde kennisgevingsevenement, Nieuwestad, Wirdumerdijk en Ruiterskwartier Leeuwarden, (11054142)... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende ontheffing zwak alcoholhoudende drank (art. 35 Alcoholwet) Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden,... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende evenementenvergunning met geluidsontheffing Nieuwe Kanaal en Emmakade Leeuwarden, (11053655)... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aangevraagde evenementenvergunningen, Prinsentuin, Gouverneursplein en route door Leeuwarden, (11048394)... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Geluidsontheffing 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aangevraagde vergunning Felixwei 17a Stiens, (11054387) brandveilig gebruiken van het pand. 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aangevraagde vergunning Kwartelstraat 50 Leeuwarden, (11054454) isoleren van de zolderverdieping. 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende geluidsontheffing diverse locaties in Leeuwarden, (11054430) avond- en nachtwerkzaamheden kleinschalig... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aangevraagde vergunning P.C. Hooftstraat 13 Leeuwarden, (11053602) realiseren van een dakkapel. 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning, Huizumerlaan 75 Leeuwarden, (11054351) plaatsen van een stacaravan achter... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning, Van Aylvaleane 4 Hilaard, (11053440) realiseren van een uitbreiding aan... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning, Slauerhoffweg 6 Leeuwarden, (11053192) realiseren van een hal met overkapping,... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aangevraagde vergunning Nieuwestad 86 Leeuwarden, (11054377) omzetten van de reclame van de huidige winkel... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aangevraagde vergunning Marssumerstraat 37 Leeuwarden, (11054412) plaatsen van een dakkapel. 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning, Wirdumerdijk 5 Leeuwarden, (11052288) wijzigen van de bestemmingsfunctie... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Geaccepteerde kennisgevingsevenement, Redbadwei 14 Leeuwarden, (11054333) open dag Middelsee, op 1 oktober... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verdaagde aangevraagde vergunning Avondsterweg 2 Leeuwarden, (11053502) verbouwen van het bestaand bedrijfsgebouw... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning, Rengerslaan 8 Leeuwarden, (11054238) verbouwen van de praktijklokalen,... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aangevraagde vergunning Europaplein 32d Leeuwarden, (11054294) aanbrengen van een isolerende beglazing... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aangevraagde vergunning Seerp van Galemawei 3 Mantgum, (11054399) restaureren van de kerktoren. 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning, Braksân 82 Leeuwarden, (11049656) uitbreiden van de woning en plaatsen... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Geaccepteerde kennisgevingsevenement, Pieterselieparkje in Leeuwarden, (11054028) wijkfeest Oldegalileën... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aangevraagde vergunning Susternemear en Snoertje Faberhof Blitsaerd, (11054422) plaatsen van twee wandelbruggen. 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning, de Centrale 32 Leeuwarden, (11052048) aanbrengen van 1 led scherm voor... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning, Mr. P.J. Troelstraweg 66 Leeuwarden, (11053332) vervangen van de aanbouw... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning, Henri Dunantweg 2 Leeuwarden, (11053339) tijdelijk plaatsen van semipermanente... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan ‘Leeuwarden – woningbouw Pieterseliewaltje 46’ 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aangevraagde vergunning Heliconweg 60 Leeuwarden, (11054400) verbouwen van bestaand kantoorpand naar... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Willemskade thv. nr.22 Leeuwarden, (11054335) plaatsen van... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Offenbachstraat 2 t/m 12b Leeuwarden, (11054167) plaatsen... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Grote Kerkstraat 75 Leeuwarden, (11053982) plaatsen van... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aangevraagde vergunning Overijsselsestraatweg 22 Reduzum, (11054403) restaureren van de schuur. 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning, Waagplein sectie B perceel 4396 Leeuwarden, (11053209) planten van 18... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aangevraagde vergunning Húns 39a MLN Húns, (11054372) vervangen de wiekenkruis. 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verdaagde aangevraagde vergunning Singel 30 Grou, (11053546) het parkeren van een vrachtwagen en drie... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning, Harinxma van Donialeane 14 Stiens, (11052810) plaatsen van een veranda... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Wet bodembescherming 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Wilhelminaplein Leeuwarden, (11054143) promotieactie ijshockeyclub... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Grote Kerkstraat 75 Leeuwarden, (11054101) plaatsen van... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aangevraagde vergunning Leeuwarderweg 59 Wergea, (11054452) plaatsen van een nieuwe uitbouw. 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Maria Annastraatje 6 Leeuwarden, (11054343) plaatsen van... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Morseweg 19a, Leeuwarden (11052953) 21-09-2022 21-11-2022 Details
Voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan ‘Leeuwarden – appartementenbouw Beukenstraat 1’ 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning, Middelseefeart, kadastraal gemeente Huizum sectie I percelen 130 en 131,... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aangevraagde vergunning Voorstreek 103-1, 103-2, 103-a en 103-b Leeuwarden, (11054434) legaliseren van... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Aangevraagde vergunning Bleeklaan 73 Leeuwarden, (11054473) realiseren van een bezorg en afhaallocatie. 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning, François HaverSchmidtwei 3 Leeuwarden, (11052275) vergroten van de gevel,... 21-09-2022 21-11-2022 Details