Vergunningen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Zwitserswaltje 3a, (11036642) plaatsen autolaadkraan, van...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Heerestraat 13, (11036591) plaatsen container, van 2 t/m...
Aangevraagde omgevingsvergunning Hoofdstraat 32 Warten, (11036697) realiseren van een oprit.
Aangevraagde omgevingsvergunning De Groene Ster(eilandje) Leeuwarden, (11036766) plaatsen van een nieuw...
gemeente Leeuwarden - gehandicaptenparkeerplaats VB-19-62 - Juckemaleane
gemeente Leeuwarden - gehandicaptenparkeerplaats VB-19-61 - Gysbert Japicxstraat
Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 15 woningen aan de Gruttostraat, Kievitstraat en Tureluurstraat...
Verleende omgevingsvergunning voor het herbouwen van 44 woningen in de Sweelinckstraat, Chopinstraat...
gemeente Leeuwarden - gehandicaptenparkeerplaats VB-19-57 - Fennenstraat
gemeente Leeuwarden - gehandicaptenparkeerplaats VB-19-56 - Boeierstraat
Verleende omgevingsvergunning voor het grondwerk ten behoeve van de ontwikkeling in het projectgebied...
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Aangevraagde omgevingsvergunning Corellistraat 38 Leeuwarden, (11036704) aanpassen van de fundering en...
Verleende omgevingsvergunning voor het herbouwen van 44 woningen in de Sweelinckstraat, Chopinstraat...
Aangevraagde omgevingsvergunning Alde Feanen natura2000 gebied, (11036771) bouwen van twee zonneschuren.
Aangevraagde omgevingsvergunning Burd 8015 Grou, (11036740) plaatsen van een bijgebouw.
Vergunningvrij Wergeasterdyk thv. nr.58 Leeuwarden, (11036488) aanleggen van een gronddam met duiker...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, Droppingsstraat 8 Leeuwarden, (11032416) brandveilig gebruiken...
Deze wijziging omvat het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, voor de volgende locatie;...
Verleende omgevingsvergunning voor het grondwerk ten behoeve van de ontwikkeling in het projectgebied...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Fruitstraat tegenover nr.5, (11036692) plaatsen van een...
Verleende geluidsontheffing De Ekers 39 t/m 49 Goutum, (11036398) heiwerkzaamheden, verzenddatum 31-10-2019.
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 46
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Ferdinand Bolstraat 7, (11036714) plaatsen container, van...
Verleende omgevingsvergunning Holdingawei 4 Feinsum, (11035575) kappen van 2 bomen en verbreden van de...
Aangevraagde omgevingsvergunning De Klimme en de Oanrin Leeuwarden, (11036782) bouwen van negen nieuwe...
Aangevraagde omgevingsvergunning Lynbaan 33 Leeuwarden, (11036734) verplaatsen van het bijgebouw.
Verleende omgevingsvergunning Wilhelminaplein Leeuwarden, (11036428) plaatsen van een reclamebord, verzenddatum...
Vergunningvrij Dammelaan en Dulfplein Leeuwarden, (11036009) plaatsen van een bouwbord, verzenddatum...
Geaccepteerde kennisgevingsevenementen winkelcentrum Camminghaburen en omgeving, (11036402) Sint Maartenoptocht,...
Aangevraagde omgevingsvergunning Raaigras 287 Leeuwarden, (11036712) bouwen van een aanbouw.
Geweigerde omgevingsvergunning Nieuwestad tegenover nr.57 Leeuwarden, (11033453) plaatsen van twee vlaggenmasten,...
Aangevraagde omgevingsvergunning Nieuwestad 52 Leeuwarden, (11033654) wijzigen van de verdiepingen van...
Aangevraagde omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 82 t/m 112 Leeuwarden, (11036762) plaatsen van 65 pv...
Aangevraagde omgevingsvergunning Langedyk 31 Alde Leie, (11036748) uitbreiden van de loods.
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Zuidergrachtswal 26, (11036660) plaatsen container, van...
Verleende omgevingsvergunning Greate Mar 2 Wergea, (11036449) plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum...
Definitief besluit verleende omgevingsvergunning Mr. P.J. Troelstraweg 147a Leeuwarden, (11034491) brandveilig...
Regeling subsidie Zadelfonds gemeente Leeuwarden 2019
Deze wijziging omvat het aanwijzen van een plaats uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische...
Deze wijziging omvat het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, voor de volgende locatie;...
Aangevraagde omgevingsvergunning Snekertrekweg 1 Leeuwarden, (11036682) realiseren van een tentoonstelling.
Aangevraagde omgevingsvergunning Weversterp Britsum, (11036743) bouwen van vier nieuwe woningen.
Aangevraagde omgevingsvergunning Kelders 17 Leeuwarden, (11036715) plaatsen van reclame op de gevel en...
Aangevraagde omgevingsvergunning Sierksmastrjitte Leeuwarden, (11036687) bouwen van duurzame 6 onder...
Aangevraagde omgevingsvergunning Lutskedyk 3 Stiens, (11036770) kappen van 1 populier.
Verleende omgevingsvergunning Brandemeer 1 Leeuwarden, (11034776) plaatsen van 3 vlaggenmasten, verzenddatum...
Verdaagde aangevraagde vergunning De Pols 66, 68 (Wiarda kavel 1 en 2) Leeuwarden, (11034487) bouwen...
Aangevraagde omgevingsvergunning Tesselschadestraat 35a Leeuwarden, (11036694) realiseren van een lunchroom.
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, Stationsplein 1 Leeuwarden, (11035328) renoveren van de kappen.