Vergunningen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Wet bodembescherming
Aanwijzingsbesluit loco-secretaris
Beleidsnotitie gegevensbescherming Gemeente Leeuwarden
Wet bodembescherming
Wet bodembescherming
Verleende omgevingsvergunning De Zwemmer 3 Leeuwarden, (11037840) plaatsen van nieuwe walbeschoeiing,...
Verleende omgevingsvergunning Kelders 5 Leeuwarden, (11037160) renoveren van de gevel, verzenddatum 20-03-2020.
Verleende omgevingsvergunning Hegedyk 21 Jellum, (11038448) plaatsen van dakkapellen en het isoleren...
Verleende omgevingsvergunning De Oanrin en De Skâns Leeuwarden, (11038195) aanleggen van tijdelijke wegen...
Verleende omgevingsvergunning Bilgaardpassage 1 Leeuwarden, (11037425) plaatsen van rampalen voor de...
Aangevraagde omgevingsvergunning Leeuwarderweg 63 Wergea, (11038161) verbouwen van een woning.
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Aangevraagde omgevingsvergunning Archipelweg 121f Leeuwarden, (11039420) plaatsen van een houten terrasoverkapping.
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Voorstreek 95 Leeuwarden, (11039140) plaatsen van een vaste...
Verleende evenementenvergunning, met geluidsontheffing, Buorren (trapveldje) Lekkum, (11035108) Dorpsfeest...
Geweigerde omgevingsvergunning Poppeweg 25 Leeuwarden, (11037831) aanleggen van een uitrit, verzenddatum...
Verleende omgevingsvergunning Nynke van Hichtumwei 14 Leeuwarden, (11037263) plaatsen van een dakkapel,...
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Paul Krugerstraat nabij nr.28 Leeuwarden, (11039380) plaatsen...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Unia’
Aangevraagde omgevingsvergunning De Tichtset 8 Grou, (11039438) bestraten van het gemeente plantsoen...
Aangevraagde omgevingsvergunning De Klamp kavel 4 Leeuwarden, (11036012) bouwen van een nieuwe woning.
Aangevraagde omgevingsvergunning Grut Palma Warga, (11039378) bouwen van 4 blokken 2^1-kap woningen en...
Aangevraagde omgevingsvergunning Singel 42b Grou, (11039377) realiseren van uitritten.
Verleende omgevingsvergunning De Kûper 7 Wergea, (11037053) plaatsen van een dakkapel op de zijgevel,...
Aangevraagde omgevingsvergunning Blitsaerd kavel E04 Leeuwarden, (11036996) bouwen van een vrijstaande...
Aangevraagde omgevingsvergunning Gertrudisstraat 38 Leeuwarden, (11039368) uitbreiding van de woning...
Aangevraagde omgevingsvergunning Goutum tussen de ijsbaan en grote speeltuin, (11039437) aanleggen van...
Aangevraagde omgevingsvergunning Jupiterweg 7 Leeuwarden, (11037889) realiseren van een uitbreiding van...
Aangevraagde omgevingsvergunning Legedyk 7 Wirdum, (11039425) plaatsen van een dakkapel met hellend dak.
Aangevraagde omgevingsvergunning Wurdumer Feart nabij De Klamp Leeuwarden, (11039349) verbreden van de...
Verleende evenementenvergunning, met geluidsontheffing, Buorren 44 Wytgaard, (11038261) Merke Wytgaard,...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Aldlânsdyk nabij de PI Leeuwarden, (11039233) plaatsen...
Verleende omgevingsvergunning Zuidersingel 10 Leeuwarden, (11037534) plaatsen van gevelreclame, verzenddatum...
Verleende omgevingsvergunning Toutenburgstraat 2 Leeuwarden, (11038974) vervangen van de bestaande loods,...
Verleende omgevingsvergunning Ljipstrjitte 2d Stiens, (11038305) plaatsen van gevelreclame, verzenddatum...
Verdaagde aangevraagde vergunning Hege Hearewei 42 Stiens, (11037628) plaatsen van een dakkapel, einddatum...
Aangevraagde evenementenvergunningen, De Groene Ster Leeuwarden, (11035012) Welcome to the Village, van...
Aangevraagde omgevingsvergunning Leeuwerikstraat 162 Leeuwarden, (11039386) plaatsen van een dakkapel.
Aangevraagde omgevingsvergunning Wilhelminaplein 54 Leeuwarden, (11039419) uitbreiden, wijzigen van de...
Aangevraagde omgevingsvergunning Oer de Barten 16 Warten, (11038187) vernieuwen van de bestaande berging.
Aangevraagde omgevingsvergunning Greunsweg 86 Leeuwarden, (11039429) realiseren van een tankplaats voor...
Verleende omgevingsvergunning Groningerstraatweg 12c Leeuwarden, (11036156) herbouw en uitbreiding van...
Aangevraagde omgevingsvergunning It Heafek 1 Leeuwarden, (11039401) vervangen van een schuur.
Welstandsrichtlijnen Unia
Aangevraagde omgevingsvergunning Hendrik Algraweg Leeuwarden, (11039435) realiseren van een tijdelijke...
Verleende omgevingsvergunning Goslingastate 17 Leeuwarden, (11038975) bouwen van een berging met aangebouwde...
Verleende omgevingsvergunning Floreentsien kavel K9 Wergea, (11038168) bouwen van een vrijstaande woning,...
Verdaagde aangevraagde vergunning Truerderdyk 14 Stiens, (11038268) bouwen van een tuinlocatie bij Doniastate,...
Aangevraagde omgevingsvergunning Bootsmaweg nabij nr. 6 Leeuwarden, (11039404) leggen van laagspanning...