7.5

Vergunningen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verkeersbesluit éénrichtingsverkeer vaarweg Wirdumervaart vanaf de ingang bij Aldlân West tot aan de...
Verkeersbesluit éénrichtingsverkeer vaarwegen bij het Naauw/de Brol
Besluit tot toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunning Zuidvliet 38 Leeuwarden, (11040042) uitbreiden van het bestaande pand,...
Verleende omgevingsvergunning Spanjaardslaan 92 Leeuwarden, (11038716) opzetten van een bed & breakfast,...
Verleende omgevingsvergunning Eelsmastate 19 Leeuwarden, (11040217) vervangen van 2 kozijnen in de voorgevel,...
Aangevraagde omgevingsvergunning Oosterhoutstraat 18 Grou, (11040892) vervangen van de dakkapel.
Verleende standplaatsvergunning Lieuwenburg naast de Jumbo Leeuwarden, (11040346) plaatsen van een oliebollenkraam,...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Unia’
Verdaagde aangevraagde vergunning Menkingastrjitte 7 Stiens, (11038218) bouwen van een vrijstaande woning...
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 27
Verleende omgevingsvergunning Ald Slotwei 1 Wergea, (11039231) oprichten van een bêd en brochje, verzenddatum...
Aangevraagde omgevingsvergunning Sânpaed 1a Weidum, (11039930) transformeren en verduurzamen van de woning.
Aangevraagde omgevingsvergunning Groningerstraatweg 82 Leeuwarden, (11040948) verwijderen van een deel...
Vergunningvrij Spanjaardslaan thv. nr.81 Leeuwarden, (11040356) kappen van een waardevolle boom (onherstelbaar...
Verleende omgevingsvergunning De Bontekoe 4 Leeuwarden, (11037760) bouwen van een nieuwe bungalow, verzenddatum...
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Wet bodembescherming
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Gymnasiumstraat voor de parkeerplaats bij nr.24 Leeuwarden,...
Aangevraagde omgevingsvergunning It Streekje 4 Hempens, (11040954) verbouwen van het woonhuis.
Verleende omgevingsvergunning Schierstins 16 Leeuwarden, (11038314) plaatsen van een dakkapel, verzenddatum...
Verdaagde aangevraagde vergunning De Jint 30 Leeuwarden, (11039967) realiseren van een berging met carport,...
Aangevraagde omgevingsvergunning Spoardyk nabij fietspad Stiens, (11040938) aanleggen van een duiker.
Aangevraagde omgevingsvergunning De Waring 27 Grou, (11040881) realiseren van een bed & breakfast in...
Aangevraagde omgevingsvergunning Ludolf Bakhuizenstraat 1a Leeuwarden, (11040936) wijzigen van de bestemming...
Ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw (t.b.v. handel / reparatie auto’s)...
Aangevraagde omgevingsvergunning Stienzer Hegedyk 40 Stiens, (11040916) aanpassen van het hok.
Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone
Verleende omgevingsvergunning Coopmansstraat nrs.30 t/m 52 Leeuwarden, (11040505) aanbrengen van een...
Verleende omgevingsvergunning Zuidersingel 8 Leeuwarden, (11036100) plaatsen van lichtreclame aan de...
Verleende omgevingsvergunning Stadionplein 4 Leeuwarden, (11039112) realiseren van een nieuw McDonald’s...
Verleende omgevingsvergunning Leeuwarderweg 63 Wergea, (11038161) verbouwen van een woning, verzenddatum...
Aangevraagde omgevingsvergunning Oostergoweg 8 Leeuwarden, (11040928) verbouwen van een kantoorpand naar...
Ontwerpbesluit hogere waarde geluid Bootsmaweg 6 te Leeuwarden.
Aangevraagde omgevingsvergunning Sweelinckstraat nabij (achter) nrs.43 t/m 51b Leeuwarden, (11040844)...
Aangevraagde omgevingsvergunning nabij Catharinaleane in Hempens, (11040898) aanleggen van twee recreatieve...
Verleende standplaatsvergunning Wilhelminaplein en Lange Pijp Leeuwarden, (11040833) bewust maken van...
Verleende omgevingsvergunning Buorren 18 Goutum, (11039692) verplaatsen van de bestaande inrit, verzenddatum...
Aangevraagde omgevingsvergunning Kerkstraat 6 Grou, (11040882) vervangen van de garage door een carport...
Aangevraagde omgevingsvergunning De Prunus 35 Leeuwarden, (11040838) realiseren van een raamkozijn en...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Glinswei 4 nabij centrale veld Zuiderburen Leeuwarden,...
Verleende standplaatsvergunning Lange Pijp Leeuwarden, (11040668) promotieactie Rivella, op 10 juli 2020,...
Ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw (t.b.v. handel / reparatie auto’s)...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel Unia’
Verleende omgevingsvergunning Canadezenlaan nrs.73 t/m 133 Leeuwarden, (11039570) bouwen van 31 appartementen,...
Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 1 juli 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning Witewei nabij nr.2 Stiens, (11040879) kappen van twee singels.
Aangevraagde omgevingsvergunning Sierksmastraat 32 Leeuwarden, (11040939) plaatsen van een dakkapel op...
Aangevraagde omgevingsvergunning Op 'e Terp Jelsum, (11040878) realiseren van een nieuwbouwwoning.
Verleende omgevingsvergunning Anne Wadmanwei 6 Leeuwarden, (11039943) verbouwen van de timmerwerkplaats...