Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ingekomen kapmelding Sem Dresdenstraat te Leeuwarden, (11030823), kappen van 5 Populus canescens 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ingekomen kapmelding De Kei t.h.v. nr. 2z te Leeuwarden, (11030825), kappen van 1 Aesculus hippocastanum 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ingekomen kapmelding De Anjen nr. 93-107 te Leeuwarden, (11030824), kappen van 2 Prunus cerasifera Nigra 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten van een boerencamping op het adres Buorren 1 te Warstiens 16-01-2019 16-03-2019 detail
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 03 16-01-2019 16-03-2019 detail
Wet bodembescherming 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten van een boerencamping op het adres Buorren 1 te Warstiens 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning De Trije Hikken 1 Wergea, (11030666) realiseren van een toevoeging aan een biovergister. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Geweigerde omgevingsvergunning Leeuwerikstraat 115, (11026631) plaatsen van een schutting, verzenddatum 20-12-2018. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Noordvliet 261, (11028092) realiseren van een escape room, verzenddatum 28-12-2018. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Vrijheidsplein, (11029967) vervangen van boombeplanting, verzenddatum 24-12-2018. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Verdistraat 1, (11028004) vervangen van het dak, verzenddatum 03-01-2019. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Singel 48 Grou, (11030267) realiseren van 2 inritten, verzenddatum 07-01-2019. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Geweigerde omgevingsvergunning Komelkerij 8 (minivilla bouwnr.9), (11027710) bouwen van een woning, Verzenddatum: 04-01-2019. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Warten, Jirnsum, Grou en Wergea, (11030681) plaatsen van driehoeksborden, van 18 februari t/m 3 maart 2019, verzenddatum 07-01-2019. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Harlingertrekweg, (11030539) afsluiten van 80 meter parkeerstrook, op 21 en 22 januari 2019, verzenddatum 04-01-2019. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende evenementenvergunning Heliconweg 52, (11028846) Faderpaad, verzenddatum 04-01-2019. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Hondiusstraat 17, (11029923) plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 09-01-2019. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Hellingshaven 7 (Minne Finne kavel 11) Grou, (11029079) bouwen van een woning, verzenddatum 03-01-2019. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Rectificatie aangevraagde omgevingsvergunning Dielsfinne to. nr.9, (11028861) bouwen van een woning. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Willem Loréstraat 38, (11028002) vervangen van het dak, verzenddatum 04-01-2019. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Pasveerweg 8 en 10 in Pasveerweg 8, (11029225) samenvoegen van twee woningen, verzenddatum 21-12-2018. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Kleine Kerkstraat 2 en Nieuwestad 45, (11028908) verbouwen van een winkel met bovenwoning tot meerdere winkels met 3 woonappartementen, verzenddatum 28-12-2018. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Wiarda kavel 37, (11030723) realiseren van een nieuwbouw woning. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Lysterbeipaad 11 Stiens, (11030704) aanleggen van een uitrit. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning De Klamp kavel 9, (11027005) bouwen van een woning, verzenddatum 09-01-2019. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Hegedyk 44 Weidum, (11029715) plaatsen van zonnepanelen, verzenddatum 28-12-2018. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning François Haverschmidtwei 5, (11030197) aanleggen van een extra inrit, verzenddatum 07-01-2019. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning De Skou 9 Grou, (11030091) realiseren van een parkeerplaats, verzenddatum 07-01-2019. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Snekertrekweg 61, (11030741) plaatsen van 2 vlaggenmasten. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Spanjaardslaan 12c, (11030739) plaatsen van zonnepanelen. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Uniawei 19 Stiens, (11030703) kappen van een boom. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Zuidlanden kavel 6, (11030725) bouwen van een Tiny house. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Brandemeer 1, (11030688) gebruiksvergunning voor het gebouw. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Zaailand 82, (11030745) wijzigen van de bestemming naar horeca. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Canterstins 4 Stiens, (11030671) kappen van een boom. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Hoeksterpoort thv. nr.30, (11030726) kappen van een boom. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning De Groene Ster 2, (11030632) in kaart brengen van de brandscheiding. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Haedstrjitte 57 Reduzum, (11030633) verduurzamen van de woning voor maatschappelijk/sociale doeleinden. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Zuiderkruisweg to. nr.27, (11030674) verbreden van de uitrit. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Leeuwarderweg 32 Wergea, (11030660) aanleggen van een uitrit. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning nabij Mardyk 1 en Himpensermar 7 te Wergea, (11025939) aanleggen van een haventje en het plaatsen van een aanlegsteiger, verzenddatum 28-12-2018. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Greate Buorren 3 Weidum, (11029061) vergroten van woning aan de achterzijde, verzenddatum 24-12-2018. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verdaagde aangevraagde vergunning Tjessingawei 8 Hilaard, (11030275) bouwen van een dakopbouw, einddatum 20-02-2019. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Piter Terpstrawei 28 en 28a, (11030675) realiseren van 3 uitwegen. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Wergeasterdyk 2 Wergea, (11030669) starten van een Bed & Breakfast. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning station Leeuwarden, (11030650) realiseren van aanpassingen aan de sporen/perron. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Mr. P.J. Troelstraweg 124, (11030717) verhogen van het dak van de garage en het plaatsen van een wenteltrap. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Hameie 27, (11027530) bouwen van een vrijstaande woning, verzenddatum 21-12-2018. 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verdaagde aangevraagde vergunning Willemskade 13, (11029842) intern verbouwen van het pand, einddatum 25-02-2019. 15-01-2019 15-03-2019 detail