Vergunningen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Wet bodembescherming
Verleende evenementenvergunning Elfstedenhal start (Fryslânplein 1) en finish in de Harmonie (Ruiterskwartier...
Aangevraagde evenementenvergunningen, De Groene Ster, (11035359) Detobeach.
Verleende omgevingsvergunning in de afgesloten wateren Grou, (11037213) realiseren van 5 houten vissteigers,...
Aangevraagde omgevingsvergunning Wirdumerpoortsdwinger 2 Leeuwarden, (11038535) aanleggen van drijvende...
Aangevraagde omgevingsvergunning Voorstreek 74 Leeuwarden, (11038498) ophangen van een nieuw reclamebord.
Verleende omgevingsvergunning Tsjibbe Geertswei 42 Leeuwarden, (11037505) uitbreiden van de woning, verzenddatum...
Verdaagde aangevraagde vergunning Groningerstraatweg 12c Leeuwarden, (11036156) herbouw en uitbreiding...
Wet bodembescherming
Aangevraagde omgevingsvergunning Tesselschadestraat (vondelpark) Leeuwarden, (11038446) bouwen van 41...
Verleende omgevingsvergunning Ruiterskwartier 16 en Wilhelminaplein 54 Leeuwarden, (11037599) uitbreiden...
Verdaagde aangevraagde vergunning Kievitstraat 3a Grou, (11037614) realiseren van een kantoorfunctie,...
Aangevraagde evenementenvergunningen, Klokplein Leeuwarden, (11035289) Koningsdag klokplein.
Verleende omgevingsvergunning Keizerskroon 225 Leeuwarden, (11037531) uitbreiden van de woning en het...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Oostergrachtswal 89 Leeuwarden, (11038407) plaatsen van...
Verdaagde aangevraagde vergunning Insulindestraat nrs.52, 52a, 52b t/m 110, 110a en 110b Leeuwarden,...
Verleende omgevingsvergunning Spanjaardslaan 124 Leeuwarden, (11037227) uitbouwen van de serre, verzenddatum...
Verleende omgevingsvergunning Hoptilsterdyk 10a te Hilaard, (11031911) verbouwen en uitbreiden van het...
Verleende evenementenvergunning Elfstedenhal start (Fryslânplein 1) en finish in de Harmonie (Ruiterskwartier...
Verleende evenementenvergunning, met geluidsontheffing, Hoptilsterdyk 39 Hilaard, (11035039) Hy-Night,...
Verleende evenementenvergunning, met geluidsontheffing, It Plein Easterlittens, (11037690) Iepen Frysk...
Geaccepteerde kennisgevingsevenementen Prinsentuin Leeuwarden, (11035149) Tuinmarkt, op 5 april 2020,...
Verleende omgevingsvergunning Tijnjedijk 76f Leeuwarden, (11035806) plaatsen van gevelreclame, verzenddatum...
Verleende standplaatsvergunning Stationsplein Leeuwarden, (11038354) Arriva photobox, op 14 februari...
Verleende standplaatsvergunning Wirdumerdijk Leeuwarden, (11038271) promotieactie Ricola op zondags,...
Verdaagde aangevraagde vergunning De Muldyk 1 en 3 Grou, (11037562) realiseren van parkeerplaatsen, einddatum...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Jacob Catsplein Leeuwarden, (11038178) plaatsen van een...
Aangevraagde omgevingsvergunning Verlengde Schrans 35a Leeuwarden, (11038575) verbouwen naar appartementen...
Verdaagde aangevraagde vergunning Hoyteslân nrs.8 t/m 12 en Tjeerdslân nrs.1 t/m 5 Goutum, (11037045)...
Wet Milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Aangevraagde omgevingsvergunning J.W. de Visserwei 10 Grou, (11038463) renoveren van het FUMO gebouw.
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan woon-werklocatie  ‘Jirnsum – Rijksweg 155’
Aangevraagde omgevingsvergunning Spûkefeartstrjitte 10a Wergea, (11038452) plaatsen van walbeschoeiing...
Aangevraagde omgevingsvergunning nabij de Pamabrêge Warga, (11038618) plaatsen van een projectbord.
Aangevraagde omgevingsvergunning Oostersingel 86 Leeuwarden, (11038475) vervangen van de oude woonboot.
Wet Milieubeheer
Aangevraagde omgevingsvergunning Hegedyk 21 Jellum, (11038448) plaatsen van dakkapellen en het isoleren...
Aangevraagde omgevingsvergunning De Waring bouwnr.21 Grou, (11037609) bouwen van een woning.
Aangevraagde omgevingsvergunning Sybren Valkemastrjitte 7 Wirdum, (11038569) plaatsen van een kap op...
Aangevraagde omgevingsvergunning Morseweg 3 Leeuwarden, (11038458) mogelijk maken om waterstof te tanken...
Aangevraagde omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 43 Leeuwarden, (11038466) aanbrengen van wijzigingen...
Aangevraagde omgevingsvergunning Sickingastate 39 Leeuwarden, (11038537) bouwen van een schuur tegen...
Aangevraagde omgevingsvergunning Seinpôlle 40 Grou, (11038580) plaatsen van een dakkapel.
Aangevraagde omgevingsvergunning Op 'e Terp 16 Jelsum, (11038467) aanpassen van het dak.
Aangevraagde omgevingsvergunning Dobbehôf 24 Goutum, (11038521) bouwen van een vlonder.
Aangevraagde omgevingsvergunning Hidalgoweg 5 Leeuwarden, (11038436) plaatsen van een banner.
Aangevraagde omgevingsvergunning Kloosterpad 7 Leeuwarden, (11038576) plaatsen van een overkapping in...
Aangevraagde omgevingsvergunning Greate Buorren 19 Wirdum, (11038413) wijzigen naar de bestemming wonen.