Vergunningen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning voor het oprichten/vervangen van een windmolen op een perceel westelijk...
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Vertrokken naar onbekende bestemming.
Wet bodembescherming
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 38
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Verleende omgevingsvergunning voor het oprichten/vervangen van een windmolen op een perceel westelijk...
Vergunningvrij Nieuwe Oosterstraat tussen nr.27 en 32, (11028961) plaatsen bloembakken op gevel, verzenddatum...
Vergunningvrij Raaigras nabij nr.209, (11034552) kappen een boom (onherstelbaar ziek/beschadigd), verzenddatum...
Vergunningvrij Mozartstraat nabij nr.53, (11034551) kappen van een boom (onherstelbaar ziek/beschadigd),...
Vergunningvrij Rengerspark voor Spanjaardslaan 27, (11034558) kappen (knotten) van een boom (onherstelbaar...
Definitief besluit verleende omgevingsvergunning Oldegalileën 129, (11025528) Cultureel Centrum Mahatma...
Vergunningvrij Van Loonstraat nabij nr.122, (11034560) kappen van een boom (onherstelbaar ziek/beschadigd),...
Vergunningvrij tussen perceelnr. HUM00g00853 en HUM00g00854 Stiens, (11035388) verbreden van de dam,...
Vergunningvrij Canterstins 16 Stiens, (11035333) verbouwen van de garage en berging, verzenddatum 09-09-2019.
Aangevraagde omgevingsvergunning De Skûtmakker 6 Wergea, (11035610) verbouwen van de woning.
Vergunningvrij Archipelweg nabij nr.121j, (11034548) kappen van een boom (onherstelbaar ziek/beschadigd),...
Vergunningvrij Arendstuin nabij nr.35, (11034549) kappen van een boom (onherstelbaar ziek/beschadigd),...
Aangevraagde omgevingsvergunning Reigerstraat 13, (11035668) aanbrengen van een 2-tal DZ-lichtbakken.
Aangevraagde omgevingsvergunning Burd 9 Grou, (11031497) (ver)bouwen van een nieuwe recreatiewoning.
Aangevraagde omgevingsvergunning Kerkbuurt 22 Wergea, (11035625) brandveilig gebruiken van het pand.
Verdaagde aangevraagde vergunning Pelikaanstraat 10, (11034784) verwijderen van stalen punten uit tuinmuur,...
Verdaagde aangevraagde vergunning Raadhuisstraat 8 Grou, (11034288) realiseren van een pub, einddatum...
Verleende omgevingsvergunning Sierksmastraat 2, (11034999) plaatsen van een kozijn waarbij een entree...
Verleende omgevingsvergunning Sophialaan 50, (11035221) plaatsen van een kunstwerk, verzenddatum 10-09-2019.
Verdaagde aangevraagde vergunning Spûkefeartstrjitte 2 Wergea, (11034542) plaatsen van een tuinhuis met...
Aangevraagde omgevingsvergunning kavel aan De Singel te Grouw, (11035667) bouwen van een nieuw bedrijfspand...
Verleende omgevingsvergunning Floreentsien 13 (Grut Palma kavel 7) Wergea, (11033330) bouwen van een...
Aangevraagde omgevingsvergunning Fennenplein 2 t/m 120, (11035569) realiseren van een tijdelijke bouwplaats.
Verleende omgevingsvergunning Cambuurstraat 10, (11033457) plaatsen van een nieuwe garage, verzenddatum...
Verleende standplaatsvergunning Lange Pijp, (11035607) promotieactie Amstel Radler 0.0, op 20 september...
Verleende omgevingsvergunning Stationsweg 17 en 17a, (11032688) realiseren van 2 wooneenheden, verzenddatum...
Aangevraagde omgevingsvergunning Wylpstrjitte 5 Stiens, (11035698) vervangen van de handelsreclame.
Aangevraagde omgevingsvergunning Sint Ceciliënmear 14, (11035626) bouwen van een fietsenhok met overkapping.
Aangevraagde omgevingsvergunning Borniastraat 34b, (11035598) aanpassen van een tweetal ruimten naar...
Aangevraagde omgevingsvergunning Hoptilsterdyk 28 Hilaard, (11035663) kappen van één boom.
Aangevraagde omgevingsvergunning Langedyk 15 Alde Leie, (11035641) kappen van één boom.
Aangevraagde omgevingsvergunning It Waarlamke (De Klamp), (11033720) bouwen van 2 half vrijstaande woningen.
Aangevraagde omgevingsvergunning Grut Palma kavel 8 Wergea, (11035586) bouwen van een vrijstaande woning.
Aangevraagde omgevingsvergunning Nieuwestad 137, (11035684) realiseren van een tosticlub fastfood/lunchroom.
Verleende omgevingsvergunning Pyter Jurjensstrjitte 21 Stiens, (11033171) uitbreiden van het pand, verzenddatum...
Verleende omgevingsvergunning Icarusweg 7 t/m 7a7, (11033929) bouwen van 28 opslagunits, verzenddatum...
Aangevraagde omgevingsvergunning Lyts Blijema 13 Grou, (11035603) plaatsen van een dakkapel.
Verleende omgevingsvergunning Kamgras 138, (11035001) realiseren van een aanbouw met nieuwe entree, verzenddatum...
Aangevraagde omgevingsvergunning Nieuwestad 139, (11035649) aanpassen van de gevel pui en paneel met...
Verleende omgevingsvergunning H.J. Kooistrawei 24 Wergea, (11033369) realiseren van veldverlichting,...