Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Aangevraagde omgevingsvergunning Grut Palma kavel 14 Wergea, (11032148) aanleggen van walbeschoeiing en het realiseren van een insteekhaven. 25-03-2019 25-05-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning It Houtstek 14 Reduzum, (11032114) kappen van een boom. 25-03-2019 25-05-2019 detail
Verordening op de Rekenkamer 22-03-2019 22-05-2019 detail
Wet milieubeheer 20-03-2019 20-05-2019 detail
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer 20-03-2019 20-05-2019 detail
Vaststelling Beleidsregel Bêd and Brochje Leeuwarden 2019 20-03-2019 20-05-2019 detail
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ingekomen kapmelding Bumaleane t.h.v. nr. 12 te Weidum, (11032137), kappen van 1 Aesculus hippocastanum 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ingekomen kapmelding Wergeasterdyk t.h.v. nr. 38 te Goutum, (11032136), kappen van 1 Alnus glutinosa 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ingekomen kapmelding Wergeasterdyk t.h.v. nr. 32 te Goutum, (11032135), kappen van 1 Fraxinus excelsior 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ingekomen kapmelding Zenegroen t.h.v. nr.227 te Leeuwarden , (11032134), kappen van 1 Betula pendula 20-03-2019 20-05-2019 detail
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Tijnjedijk 76, 76a t/m 76h (winkelcentrum AHXL), (11030840) renoveren van de gevel en een interne verbouwing, verzenddatum 08-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Geaccepteerde kennisgevingsevenementen Ljipstrjitte Stiens, (11031864) Mode Spektakel, op 13 april 2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende ontheffing zwak alcoholhoudende drank (art. 35 Drank- en Horecawet) Cambuurplein 44, (11031808) thuiswedstrijden SC. Cambuur, op 29 maart, 12 en 26 april 2019, verzenddatum 07-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Turfmarkt thv. nr.10 t/m 24, (11031658) het realiseren van een bouwplaats inrichting, van 12 maart t/m 27 december 2019, verzenddatum 12-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Nieuweweg thv Amacitia, (11031856) plaatsen hoogwerker, van 13 t/m 16 mei 2019, verzenddatum 12-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende standplaatsvergunning Lange Pijp, (11031903) promotieactie Sensodyne, op 11 april 2019, verzenddatum 07-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende evenementenvergunning, met geluidsontheffing Wilhelminaplein, (11028999) skelterrace, op 4 en 5 juni 2019, verzenddatum 07-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Vergunningvrij Rinzeslân 7 Goutum, (11031690) plaatsen van een schuur in de tuin, verzenddatum 14-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Jaring Waltastrjitte 1 Wytgaard, (11025271) bouwen van een woning en realiseren van een uitrit, verzenddatum 11-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Ruysdaelstraat 63, (11032031) realiseren van een oprit en het wijzigen van de stoeprand. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verdaagde aangevraagde vergunning Achlumerstraat 2 en 2a, (11030809) verbouwen van een winkel/kantoor met woning tot 2 woonhuizen, einddatum 29-04-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 15 Grou, (11030233) aanleggen van een inrit, verzenddatum 12-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verdaagde aangevraagde vergunning Gele Eker 2 Wergea, (11030884) realiseren van en Bêd en Brochje, einddatum 17-04-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende standplaatsvergunning Lange Pijp, (11031846) promotieactie Lipton Ice Tea, op 20 april 2019, verzenddatum 07-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verdaagde aangevraagde vergunning Nieuwesteeg 1, 1e en 1f, (11030376) herinrichten van het gebouw, einddatum 18-04-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verdaagde aangevraagde vergunning perceelnummer l183 te Jirnsum, (11030816) bouwen van een berging en een garage, einddatum 23-04-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verdaagde aangevraagde vergunning Mr. P.J. Troelstraweg 124, (11030717) verhogen van het dak van de garage en het plaatsen van een wenteltrap, einddatum 29-04-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Menistefjouwere 6 (perceel F2159) Baard, (11032033) bouwen van een woning. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Warten, Jirnsum, Grou en Wergea, (11031907) plaatsen van driehoeksborden, van 9 t/m 22 april 2019, verzenddatum 07-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Pieter Jellessingel thv. nr.4 Stiens, (11031780) afzetten van het trottoir en 2 parkeervakken, van 13 maart t/m 27 december 2019, verzenddatum 13-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Oldehoofsterkerkhof, (11031786) inrichten als parkeerplaats, op 20 en 21 maart 2019, verzenddatum 12-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Geaccepteerde kennisgevingsevenementen Zaailand 139, (11032011) feestelijke dag Winkelcentrum Zaailand, op 20 april 2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende ontheffing zwak alcoholhoudende drank (art. 35 Drank- en Horecawet) Zaailand 139, (11032005) feestelijke dag winkelcentrum Zaailand, op 20 april 2019, verzenddatum 12-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Zaailand 86, (11031378) opstellen mobiele torenkraan, op 1 april 2019, verzenddatum 08-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Tuinen thv. nr.35, (11031900) plaatsen telescoopkraan en stremmen rijbaan, op 18 maart 2019, verzenddatum 12-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Lieuwenburg (winkelcentrum), (11031860) plaatsen van een informatiekraam, op 14 maart 2019, verzenddatum 08-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Jacobijnerkerkhof hoek Grote Kerkstraat, (11031767) plaatsen van een bouwkeet, van 12 maart t/m 30 april 2019, verzenddatum 12-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Molenstraat 40, (11032046) plaatsen van twee Velux dakramen aan de voorzijde van de woning. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Pieter Sipmawei 17, (11031559) plaatsen van reclame, verzenddatum 05-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Parkleane 2 Grou, (11030841) aanbouwen van een berging, verzenddatum 08-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Braksân 97, (11029544) uitbreiden van de woning, verzenddatum 14-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Vredeman de Vriesstraat 6, (11032014) bouwen van een berging en een pergola in de voortuin. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Skilwei 10 Stiens, (11031967) plaatsen van een dakkapel op de zijkant van de schuur. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Oedsmawei (brug) Grou, (11031946) vervangen van de huidige steiger door een kunststof steiger. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Nieuwestad 138, (11031974) vervangen van de lichtreclame aan de gevel. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende standplaatsvergunning Lange Pijp, (11031805) politieke verkiezingen markt, op 9 en 16 maart 2019, verzenddatum 07-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende standplaatsvergunning Lange Pijp, (11031762) promotieactie RedBand, op 28 september 2019, verzenddatum 07-03-2019. 19-03-2019 19-05-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Hoyteslân 15 Goutum, (11031972) vestigen van een bed & breakfast. 19-03-2019 19-05-2019 detail