Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – De Zwette V en kennisgeving Milieu effect rapportage 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning voor 42 woonzorgappartementen en 24 reguliere woonappartementen tussen de Nylânsdyk en Prinsessenweg te Leeuwarden 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning voor 43 appartementen op de hoek Nylânsdyk, Prinsessenweg en Beatrixweg te Leeuwarden 22-05-2019 22-07-2019 detail
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 21 22-05-2019 22-07-2019 detail
Vertrokken naar onbekende bestemming 22-05-2019 22-07-2019 detail
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – De Zwette V en kennisgeving Milieu effect rapportage 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning voor 43 appartementen op de hoek Nylânsdyk, Prinsessenweg en Beatrixweg te Leeuwarden 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning voor 42 woonzorgappartementen en 24 reguliere woonappartementen tussen de Nylânsdyk en Prinsessenweg te Leeuwarden 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning, met geluidsontheffing Om’e Terp 21 Mantgum, (11032024) Merke Mantgum, van 22 t/m 24 augustus 2019, verzenddatum 09-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Geaccepteerde kennisgevingsevenementen Fogelsanghstate 2-36, (11033337) opening pleintje, op 18 mei 2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Willem Lodewijkstraat 113, (11033284) plaatsen container, van 17 mei t/m 28 juli 2019, verzenddatum 14-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Definitief besluit verleende omgevingsvergunning Tuinen 35, 35a t/m 35d, (11027793) verbouwen van het winkelpand naar 5 zelfstandige studio’s. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, Prinsessenpark 47 t/m 75, (11024993) bouwen van een zorgappartementencomplex. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, Prinsessenpark 1 t/m 45 en 31a, (11027936) realiseren/bouwen van woonvorm mi patio. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende standplaatsvergunning winkelcentrum Camminghaburen, (11032878) kraam Delicatessehuis, van 24 mei 2019 t/m 27 september 2019, verzenddatum 14-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte Eewal 55, (11033119) plaatsen steiger, van 20 t/m 27 mei 2019, verzenddatum 10-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende standplaatsvergunning Wopkeshoek Wergea, (11033205) plaatsen van een verkoopwagen, van 11 mei 2019 t/m 31 mei 2024, verzenddatum 14-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Wijziging verkeersbesluit voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor de volgende locatie Swammerdamstraat thv. nrs.1 t/m 7,(11032985), verzenddatum 14-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Geaccepteerde kennisgevingsevenementen Groningerstraatweg 354, (11033332) Dubgaard, op 18 mei 2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Geaccepteerde kennisgevingsevenementen Groningerstraatweg 401, (11032515) Bikkeltjesrun, op 22 juni 2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Geweigerde omgevingsvergunning ligplaats 329 grenzend aan Alddjip en Ringfeartstrjitte Wergea, (11030890) plaatsen van een kant en klaar schiphuis, verzenddatum 02-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Zuiderplein 15, (11032131) plaatsen van lichtreclame, verzenddatum 10-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Greide 19 perceel 3.8, (11031553) bouwen van een nieuwbouw woonhuis, verzenddatum 15-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Menno van Coehoornwei 17 Britsum, (11033367) bouwen van een tuinhuis. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning H.J. Kooistrawei 2 Wergea, (11033369) realiseren van veldverlichting. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Liespôle E14, (11030087) bouwen van een woning. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Mr. Pieter Jelles Troelstrawei 6 Grou, (11033331) verbreden van de uitrit. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Eebuurt 14, (11031368) plaatsen van reclame, verzenddatum 12-03-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Industriewei 7 Jirnsum, (11031768) bouwen van hellingbaan, verzenddatum 10-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Slotmakersstraat 5 in 3, 5, (11030701) realiseren van 2 appartementen, verzenddatum 10-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Wergeasterdyk nabij nr.60, (11032230) bouwen van twee duikerbruggen, verzenddatum 10-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning, met geluidsontheffing It Leechje 1 Hempens, (11028735) Dorpsfeest Hempens Teerns, van 28 t/m 30 juni 2019, verzenddatum 02-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Nieuwestad 53, (11031915) geschikt maken van de panden voor winkelfunctie en kapsalon, verzenddatum 01-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Rengerslaan 8, (11030501) opbouwen en revitaliseren van het hotel, verzenddatum 09-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning Dokkumertrekweg nabij nr.53, (11029926) plaatsen van modulaire units tbv. een tijdelijke uitbreiding, verzenddatum 09-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verleende evenementenvergunning, met geluidsontheffing Kronenbergerpark, Camminghaburen, (11032368) Pinkstival, van 14 t/m16 juni 2019, verzenddatum 09-05-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Tijnjedijk 17 en 19, (11033299) realiseren van een mini opslag. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Spanjaardslaan 12a, (11033346) plaatsen van geluidsschermen. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Singel 54 Grou, (11033253) aanleggen van een uitrit. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Robinsonstraat 36, (11033295) kappen van twee bomen. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Overijsselsestraatweg 18 Reduzum, (11033280) vervangen van 2 kozijnen. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Lange Marktstraat 11, (11033243) gebruiken van de begane grond voor sport en fitness. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Hoornbloem 16, (11033379) plaatsen van een brede deur. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Hottingastate 12, (11033368) bouwen van een overkapping. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Nieuwestad 3, (11033248) plaatsen van reclame op de gevel. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verdaagde aangevraagde vergunning Julianapark, (11032169) plaatsen van een hekwerk, einddatum 25-06-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde evenementenvergunningen, Oldehoofsterkerkhof, (11028111) Into the Grave, van 9 t/m 11 augustus 2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Verdaagde aangevraagde vergunning Blitsaerderleane 30, (11032197) plaatsen van een veranda en bering aan de achterzijde woning, einddatum 26-06-2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde evenementenvergunningen, De Groene Ster, (11028396) Groene Ster Avondloop, op 7 augustus 2019. 21-05-2019 21-07-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Vincent van Goghstraat 2a, (11033358) bouwen van een dakterras. 21-05-2019 21-07-2019 detail