6.6

Vergunningen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aangevraagde omgevingsvergunning De Klamp blok 40, 41 en 42 Leeuwarden, (11048874) plaatsen van een zijuitbouw...
Verleende omgevingsvergunning Oostergrachtswal tussen Noordvliet en Wijbrand de Geeststraat Leeuwarden,...
Verleende omgevingsvergunning kadastraal gemeente Wirdum, sectie E, perceelnummer 27 haven Barrahûs,...
gemeente Leeuwarden - Aanwijzing van twee parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen...
Onttrekking aan de openbaarheid van het gebied tussen Restaurant de Grote Wielen en het vaarwater Alddeel
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 41
Inspraak ontwerp Beleidsregel Particuliere toeristische verhuur woning (Airbnb) Leeuwarden 2021
Verleende omgevingsvergunning Op 'e Terp 28 Jelsum, (11047738) plaatsen van 26 zonnepanelen d.m.v. een...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Oldehoofsterkerkhof Leeuwarden, (11048958) rolstoelvaardigheidstraining,...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Droppingsstraat 14 t.h.v. het MFA Leeuwarden, (11048867)...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, parkeervak t.h.v. Marnixstraat 19 Leeuwarden, (11048924)...
Geweigerde omgevingsvergunning Cornelis Frederiksstraat 6 Leeuwarden, (11046150) uitbreiden van de dakkapel...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Jacobijnerkerkhof van beide kanten en de A.S. Levissonstraat...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Emmakade naast nr.68 (Oranje Nassaupark) Leeuwarden, (11048823)...
Verleende omgevingsvergunning kadastraal gemeente Grou, sectie G, perceel 1210, bouwnummer 18, Dobbe,...
Verleende omgevingsvergunning Nijlânsdyk/Prinsessenpark 4 Leeuwarden nabij het voormalige LTS gebouw,...
Verleende omgevingsvergunning (11023138) voor de realisatie van 15 recreatieappartementen in 3 logiesgebouwen...
Verleende omgevingsvergunning Aldlânsdyk 28 Jelsum, (11048913) uitbreiden van de reeds bestaande camperplaats...
gemeente Leeuwarden - Aanwijzing van twee parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen -...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, parkeervak voor Engelumerstraat 48 Leeuwarden, (11048928)...
gemeente Leeuwarden - Aanwijzing van twee parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen...
Verleende omgevingsvergunning (11039697) voor de bouw van twee stallen op het adres Harnsterdyk 7 te...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Fiswerderweg bij nieuwbouw Kenniscampus Leeuwarden, (11048240)...
Verleende omgevingsvergunning Tesselschadestraat 23 Leeuwarden, (11047819) plaatsen van reclame, rampalen,...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, De Fennen naast nr.388 Leeuwarden, (11048821) plaatsen...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Finne naast nr.2 Britsum, (11048491) plaatsen van een oplaadobject...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, De Tilbarten tegenover nr.77 Goutum, (11048665) plaatsen...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Eewal 59 - 61 Leeuwarden, (11048210) inrichten van een...
gemeente Leeuwarden - Aanwijzing van twee parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen...
Wet bodembescherming
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Boterhoek t.h.v. nr. 3 Leeuwarden, (11048930) opstellen...
Verleende omgevingsvergunning De Fazant 3 Leeuwarden, (11048156) bouwen van een vlonder, verzenddatum...
Verleende omgevingsvergunning Leeuwerikstraat 19 Leeuwarden, (11047964) vervangen van de huidige schuur...
Wet bodembescherming
Verleende omgevingsvergunning Dobbe 11 (kavel 22) Grou, (11046099) bouwen van een nieuwe bedrijfshal...
Aangevraagde omgevingsvergunning Aldlânsdyk 28 Jelsum, (11048913) uitbreiden van de reeds bestaande camperplaats...
Verleende omgevingsvergunning Harlingerstraatweg 10 Leeuwarden, (11045485) aanbrengen van de erker, balkon...
Aangevraagde omgevingsvergunning De Setangel 44 Grou, (11048957) plaatsen van een nieuw dakkapel en het...
Aangevraagde omgevingsvergunning Halbertsma’s Plein 12 Grou, (11048968) wijzigen van de gevel en het...
Aangevraagde omgevingsvergunning Bleeklaan 73 Leeuwarden, (11048905) aanpassen van de trap, plaatsen...
Verleende omgevingsvergunning Blitsaerd Oost kavel B4 Leeuwarden, (11045545) bouwen van een vrijstaande...
Aangevraagde evenementenvergunningen, Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden, (11041369) Megatent (Olderock,...
Aangevraagde omgevingsvergunning Reinder Brolsmawei 57 Leeuwarden, (11048951) plaatsen van een kozijn...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Koningsstraat Leeuwarden, (11048878) plaatsen van een telescoop...
Aangevraagde omgevingsvergunning Tjerk Hiddesstraat 31 Leeuwarden, (11048945) vervangen van de kozijnen...
Aangevraagde omgevingsvergunning De Grêft 26 Mantgum, (11048887) plaatsen van een schutting.
Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Zuiderkruisweg 7 in Leeuwarden
Aangevraagde omgevingsvergunning Kalmoes 1 Leeuwarden, (11048877) plaatsen van een raam in de zijmuur.
Verdaagde aangevraagde vergunning Kelders 23 Leeuwarden, (11047404) verbouwen van het hoofdgebouw, einddatum...
Geaccepteerde kennisgevingsevenement Jansoniusstraat 2a in Leeuwarden, (11048660) Aeres Fitrun, op 10-10-2021.