7.4

Vergunningen Leeuwarden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leeuwarden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leeuwarden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening afvalstoffenheffing Leeuwarden 2021
Handhavingsarrangement helingbestrijding voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen in de gemeente...
gemeente Leeuwarden - gehandicaptenparkeerplaats VB-21-8 - Paulus Potterstraat
gemeente Leeuwarden - gehandicaptenparkeerplaats VB-21-7 - Keizerskroon
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 3
gemeente Leeuwarden - Aanwijzing parkeerplaats voor laden elektrische voertuigen VB-21-09 - Achlumerstraat...
Wet bodembescherming
Verleende standplaatsvergunning Prins Hendrikbrug, (11044183) verkoop van bloemen, van 1 februari t/m...
Deze wijziging omvat het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor de volgende locatie;...
Verleende omgevingsvergunning kadastraal perceelnummer 18352, (11043286) plaatsen van fietskluizen, verzenddatum...
Verleende omgevingsvergunning Leechlân 40 Warten, (11043152) realiseren van een ontsluitingsdam, verzenddatum...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Nieuweburen 133, (11044223) plaatsen van een container,...
Verleende omgevingsvergunning Groeneweg 4 Leeuwarden, (11042947) realiseren van een boogpui, verzenddatum...
Definitief besluit verleende omgevingsvergunning Voorstreek 40, 40a t/m 40c, 42, 42a t/m 42c Leeuwarden.
Verleende omgevingsvergunning Oosterkade 127 Leeuwarden, (11043132) wijzigen van de gevel op de 2de verdieping,...
Verleende omgevingsvergunning It Boumantsje 12 (De Klamp kavel 19) Leeuwarden, (11043066) bouwen van...
Verleende omgevingsvergunning Noordersingel 70 Leeuwarden, (11043131) intern verbouwen van het pand (begane...
Definitief besluit verleende omgevingsvergunning De Finnen 2 Grou, (11040560) het uitbreiden van het...
Verleende omgevingsvergunning Felixwei 17 Stiens, (11042153) plaatsen van een fietsberging, verzenddatum...
Verleende omgevingsvergunning Rijksweg 53 Jirnsum, (11039703) vergroten van een bestaande kap op het...
Verleende omgevingsvergunning Brandemeer, De Kei Leeuwarden perceelnummer E8198, E8195, E5544 en E5545,...
Deze wijziging omvat het aanwijzen van een plaats uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische...
Verleende omgevingsvergunning Miedwei 2 Lekkum, (11043358) dempen slootgedeelte en verbreding bestaande...
Verleende omgevingsvergunning Battenserreed nabij nr.4 Jorwert, (11042213) graven van een sloot, verzenddatum...
Verleende omgevingsvergunning kadastraal perceelnummer 5g, (11043058) verplaatsen van het logo naar Willemskade...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Achlumerstraat voor nr.62 Leeuwarden, (11043844) plaatsen...
Vergunningvrij Groningerstraatweg nabij nr.214 Leeuwarden, (11043422) kappen van een boom, verzenddatum...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Dulfplein 2 t/m 120 (achter de flat), (11043373) realiseren...
Verleende omgevingsvergunning De Ljurk 2 t/m 12, De Markol 30 t/m 40 Leeuwarden, (11039724) bouwen van...
Verleende omgevingsvergunning Nieuwestad 132 Leeuwarden, (11042690) realiseren van nieuwe gevelreclame...
Deze wijziging omvat het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor de volgende locatie;...
Verleende vergunning gebruik openbare ruimte, Sixmaplein, (11044205) plaatsen van een container, van...
Aangevraagde omgevingsvergunning Burd K62, (11044213) vervangen van de toercaravan voor een stacaravan.
Aangevraagde omgevingsvergunning Sillân 25 Britsum, (11044248) maken van een aanbouw aan de zijgevel.
Aangevraagde omgevingsvergunning Zevenblad 1 Leeuwarden, (11044195) plaatsen van een geneesmiddelen uitgifte...
Aangevraagde omgevingsvergunning Brailleweg 3 (parkeerterrein) Leeuwarden, (11044214) aanleggen van een...
Aangevraagde omgevingsvergunning Maerten Gerritszstraat 6 Leeuwarden, (11044255) verlengen / verbreden...
Verdaagde aangevraagde vergunning Borniastraat 36 Leeuwarden, (11043406) implementeren van een Mr-LInac,...
Aangevraagde omgevingsvergunning Lenteklokje 141 Leeuwarden, (11044254) realiseren van een aanbouw.
Aangevraagde omgevingsvergunning De Dulf 73a Leeuwarden, (11044219) ombouwen van garageboxen naar sociale...
Verdaagde aangevraagde vergunning Bonnehosstraat 26 Leeuwarden, (11042998) plaatsen dakkapel, einddatum...
Aangevraagde omgevingsvergunning Ringfeartstrjitte 4a Wergea, (11044253) plaatsen van een steiger.
Aangevraagde omgevingsvergunning Stationsplein 1 Leeuwarden, (11044212) verplaatsen van een oorlogsmonument.
Aangevraagde omgevingsvergunning Ringfeartstrjitte 6 Wergea, (11044252) plaatsen van een steiger.
Aangevraagde omgevingsvergunning Julianalaan 22 Leeuwarden, (11044233) bouwen van een carport.
Aangevraagde omgevingsvergunning Leppedyk 1 Grou, (11044256) realiseren van een tunnelkas.
Aangevraagde omgevingsvergunning Tsjeintgum 2 Mantgum, (11044250) vervangen van het dak.
Verordening rechtspositie raadsleden 2020
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 2
Inspraak pre-omgevingsplan Leeuwarden - Buitengebied Zuid