7.8

Vergunningen Leiden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leiden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leiden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit - Veluwemeerlaan - Broekweg
Melding Besluit Uniforme Saneringen – Immobiel – Zijleiland 2 in Leiden
Beleidsregels en convenant Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang
Melding Besluit Uniforme Saneringen – Immobiel - Hoge Rijndijk 270 te Leiden
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Zernikedreef 16 te Leiden
Gemeente Leiden - Ontwerpwijzigingsplan Bloemistenlaan 50a-51
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Robert Boyleweg 4, Leiden
Beschikking Wet milieubeheer – Alexandrine Tinneplein 2 te Leiden
Regeling tot verplaatsing en inrichting van de woensdag- en zaterdagmarkt Leiden 2020
Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiden 2020
Gemeente Leiden -Vaststelling bestemmingsplan Loswal e.o. 1e herziening
Deelverordening Amateurkunst Subsidies 2020
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Espressobar-Café Meneer Jansen Nieuwe Rijn 21 te Leiden
Beschikking Wet milieubeheer – Nieuwe Rijn 49 te Leiden
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – J.H. Oortweg 21, Leiden
Gemeente Leiden - - Tinbergenweg
Melding Besluit Uniforme Saneringen – Immobiel – Rijndijk 250 in Leiden
Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit - Soestdijkkade
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit - Kooilaan
Aanvraag Wet milieubeheer – Schipholweg 130 te Leiden
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Flevodwarsweg 7C te Leiden
Definitieve beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Darwinweg 24 te Leiden
Gemeente Leiden - Omgevingsvergunning Klokpoort 1 - Oude Singel
Gemeente Leiden - Wet Geluidhinder, Besluit Hogere Waarde Klokpoort 1
Kennisgeving ontvangst aanvraag maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer – Alexandrine Tinneplein 2 te...
Melding Mobiele puinbreker – Telderskade 46-48 te Leiden
Beschikking Wet milieubeheer – Doctor Lelylaan 99 te Leiden
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Flevoweg 11 D te Leiden
Gemeente Leiden - Ontwerpbestemmingsplan Dolfijn ‘t Schippertje
Gemeente Leiden - Bestuurlijke lus Bestemmingsplan Binnenstad 1e partiële herziening
Gemeente Leiden - Vestiging voorkeursrecht Telderskade 42 (sauna)
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Nieuwe Rijn 49 te Leiden
Gemeente Leiden, Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Robert Boyleweg 4, te Leiden
Beschikking Wet milieubeheer – Stadhuisplein 1 te Leiden
2e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden
Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2019
Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2020
tijdelijke afsluiting Nieuwe Rijn in verband met het evenement Koningsnacht en Koningsdag 2020
tijdelijke afsluiting Nieuwe Rijn in verband met het evenement Koningsnacht en Koningsdag 2020
Bekendmaking Wet Geluidhinder
Mobiele puinbreker – Comol5 keet A44 portier West Leiden te Leiden
Gemeente Leiden - Ontwerpbestemmingsplan Brahmslaan 80
Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiden 2020
Reglement Mandaatbesluit griffie Leiden 2020
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Doctor Lelylaan 99 te Leiden
Kennisgeving Wet bodembescherming - Zijlsingel naast 37 in Leiden-deelsaneringsplan
Definitieve beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Zernikedreef 11 te Leiden
Kennisgeving ontvangst aanvraag maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer - Doctor Lelylaan 99 te Leiden
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Haarlemmerstraat 130 te Leiden