Vergunningen Leiden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leiden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leiden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Beleidsregels jobcoaching Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Leiden 2019
Melding Besluit Uniforme Saneringen - Haarlemmerweg (t.o. woonboot nr. 118) te Leiden
Beleidsregels en Nadere regels Terrassen 2019
Aanwijzing boa’s Zuid- Hollands Landschap APV, gemeente Leiden
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit Houtlaan - Houtlaan, Leiden
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Beestenmarkt 4 te Leiden.
Gemeente Leiden - Korte Vlietpark; onverplicht fietspad - Korte Vlietpark
Gemeente Leiden - Bushaltes Haagweg - Haagweg
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Lijsterstraat 1
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Burggravenlaan 34
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Gerrit Doustraat 67
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Rijn en Schiekade 114a
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Kagerstraat 3C
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Bakhuis Roozenboomstraat 39
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Parmentierweg 2
Gemeente Leiden - Witte Singel, uitbreiding 30 km/u - Witte Singel
Gemeente Leiden - Nieuweroord, eenrichtingsverkeer - Nieuweroord
gemeente leiden - - Bosrode
Gemeente Leiden - Herinrichting Boshuizerkade - Boshuizerkade
Gemeente Leiden - Laad en losplaats Bachstraat - Bachstraat
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Diaconessenstraat 2
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Lotte Beesestraat 3
Gemeente Leiden, Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Sylviusweg 70 te Leiden
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Stevensbloem 31A te Leiden
Tijdelijke beleidsregel verkamering 2018
Gemeente Leiden - Ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde ‘Robijnhof’ te Leiden
Wet geluidhinder- concept saneringsprogramma voor geluidsanering van de woningen Centrumroute fase 1...
Gemeente Leiden, Scheepvaartverkeersbesluit, stremming water van het Rapenburg (vanaf Noordeinde) en...
Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Mendelweg 30 te Leiden
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Zernikedreef 9 te Leiden
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Omegaplantsoen 826 te Leiden
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Fruitweg 2
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Castellumweg 4
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Kortenaerstraat 79
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Julianastraat 101
Beleidsregel Uiterlijke Kenmerken Vaartuigen 2019
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Plesmanlaan 1A te Leiden
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Utrechtse Jaagpad 56
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Kaasmarkt 10
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Van der Waalsstraat 4
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Rijn en Schiekade 115
Gemeente Leiden - instellen in- en uitstaphalte touringcars - Mendelweg
Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019
Organisatiebesluit gemeente Leiden 2019
Sanctiebeleid gebruik eco-glazen
Gemeente Leiden - Omgevingsvisie Leiden 2040 1.0-versie
Gemeente Leiden - Vooraankondiging bestemmingsplan Statendijck
Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden 2019
Verordening Ambtelijke bijstand en Fractieondersteuning
Deelsubsidieverordening sportstimulering Leiden 2019-2023