7.5

Vergunningen Leiden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leiden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leiden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Tinbergenweg 1 te Leiden
Melding Besluit Uniforme Saneringen - Vrouwenweg 52-53 in Leiden
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - LEAD fase 2 (RED Company Projecten B.V.) Willem...
Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit Veilingterrein -
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Amphoraweg 7 te Leiden
Definitieve beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Zernikedreef 16 te Leiden
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg
Gemeente Leiden - verkeersbesluit instellen autodeelplaats - Doezastraat ter hoogte van huisnummer 6
Gemeente Leiden - verkeersbesluit instellen autodeelplaats - 2e Binnenvestgracht ter hoogte van huisnummer...
Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie Leiden...
Beleidsregels Parkeernormen Leiden
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit brug Poelgeest - Oegstgeesterweg, Hugo de Vrieslaan
Beleidsregels herbruikbare statiegeldbekers
Beschikking Besluit lozen buiteninrichtingen (Blbi) – Stationsplein te Leiden
Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Leiden
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit Botermarkt - Nieuwe Rijn - Steenschuur - Botermarkt - Nieuwe Rijn -...
Gemeente Leiden -Vaststelling bestemmingsplan Indoor Sportcentrum
Gemeente Leiden -Ontwerp Omgevingsvergunning Rijndijk 238A
Inrichtingsplan woensdagmarkt Centrum
2e Regeling tot verplaatsing en inrichting van de woensdag- en zaterdagmarkt Leiden 2020
Inrichtingsplan zaterdagmarkt Centrum 2018
Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2020
Gemeente Leiden -Vaststelling bestemmingsplan Statendijck
Gemeente - Leiden - Admiraalsweg, Tasmanstraat, Bontekoestraat en Evertsenstraat
Wet bodembescherming – Openbare weg ter hoogte van Geregracht 3-5 in Leiden
Gemeente Leiden; Beschikking Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) – Schipholweg 130 te Leiden
Gemeente Leiden - Ontwerpbestemmingsplan De Geus
Gemeente Leiden -Vastgesteld bestemmingsplan Brahmslaan 80
Gemeente Leiden - Bestendiging voorkeursrecht gemeenten locatie Telderskade 42 (sauna)
Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71
2e Regeling tot verplaatsing en inrichting van de woensdag- en zaterdagmarkt Leiden 2020
Gemeente Leiden - instellen van een laad- en losplaats - Rooseveltstraat
Melding Mobiele puinbreker – Kok Lexmond BV , Robijnhof Leiden
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Hallenweg 7 te Leiden
Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit Centrumroute Fase 3 - Langegracht, Leiden
Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2020
Wet bodembescherming - Rijn En Schiekade 124 te Leiden
Besluit Wet geluidhinder – ontwerp reconstructie besluit en ontwerpbesluit hogere waarde reconstructie...
Financiële verordening gemeente Leiden 2020
Gemeente Leiden - Ontwerp Omgevingsvergunning Oude Singel 212 (achterom)
Beleidsregel en Nadere regels tijdelijke wijziging omvang en inrichting van terrassen in Coronatijd Leiden...
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit - Veluwemeerlaan - Broekweg
Melding Besluit Uniforme Saneringen – Immobiel – Zijleiland 2 in Leiden
Beleidsregels en convenant Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang
Melding Besluit Uniforme Saneringen – Immobiel - Hoge Rijndijk 270 te Leiden
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Zernikedreef 16 te Leiden
Gemeente Leiden - Ontwerpwijzigingsplan Bloemistenlaan 50a-51
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Robert Boyleweg 4, Leiden