Vergunningen Leiden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leiden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leiden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit Lakenpark - Lakenpark, Leiden
Gemeente Leiden - Stilstaanverbod Admiraal Banckertweg - Admiraal Banckertweg
Mobiele puinbreker - Ter Haarkade 1 te Leiden
Wet bodembescherming - Kaasmarkt 2-7 te Leiden
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Van Swietenstraat 2 te Leiden
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Total Tankstation Stevenshof B.V.
Wet bodembescherming - Hoge Morsweg 160 te Leiden
Gemeente Leiden - Ontwerp omgevingsvergunning Hoflaan-Weidehof
Gemeente Leiden - Instellen diverse verkeersmaatregelen - Ballonstraat, Leiden
Deelverordening Amateurkunst Subsidies 2020
Gemeente Leiden - - Schilperoortpark
Beleidsregels bijzondere bijstand 2020
Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit Julianastraat en Anna Paulownastraat - Julianastraat en Anna Paulownastraat
Melding Besluit Uniforme Saneringen - Ananasweg 8 te Leiden
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Plesmanlaan 1D te Leiden
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Darwinweg 24 te Leiden
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Koningstraat 2A Leiden
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Johanna Westerdijkstraat 34 Leiden
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Lauwerbes 7 Leiden
Germeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Jacques Urlusplantsoen 131
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit opaadplek elektrische voertuigen - Robijnstraat ter hoogte van de carneoolstraat...
Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019
Algemene plaatselijke verordening 2020 gemeente Leiden
Legesverordening 2020
Verordening individuele inkomenstoeslag Leiden 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2019
Subsidieregeling Huisvesting Bijzondere Doelgroepen
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Concordiastraat 9 Leiden
Gemeente Leiden - verkeersbesluit opladen elektrische voertuigen - Virulypad 13
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Oesterbank 36
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer te Leiden.
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Zernikedreef 11 te Leiden
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Darwinweg 24 te Leiden
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Kaiserstraat 7 te Leiden
Gemeente Leiden - Ontwerp omgevingsvergunning Schelpenkade 4
Gemeente Leiden - Vastgesteld bestemmingsplan Haarlemmerweg
Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Leiden 2020
Beleidsregels Tegemoetkoming Zorg 2020
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Leiden 2020
Verordening binnenhavengeld 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening markt- en staangeld 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening parkeerbelastingen 2020
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Leiden 2020
Beschikking Wet milieubeheer – Herenstraat 1 te Leiden