Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Leiden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leiden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leiden. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Leiden - Scheepvaartverkeersbesluit - Rapenburg tussen de Vliet en de Groenhazengracht 17-05-2019 17-07-2019 detail
Wet BRP over BAG inzake inschrijvingen 09-05-2019 09-07-2019 detail
Melding Besluit Uniforme Saneringen - Roomburgerweg nabij 2 te Leiden 09-05-2019 09-07-2019 detail
Spelregels voor publicatie van persoonsgegevens in het Raadsinformatiesysteem van Zeist 09-05-2019 09-07-2019 detail
Gemeente Leiden - verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerplaats voor autodate - leiden 09-05-2019 09-07-2019 detail
Rectificatie: Spelregels voor publicatie van persoonsgegevens in het Raadsinformatiesysteem 09-05-2019 09-07-2019 detail
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit verplaatsen bushalte en instellen fietspad Koninginnelaan - Koninginnelaan Leiden 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit reconstructie kruispunt Herenstraat-Koninginnelaan-Leuvenstraat - Leiden 03-05-2019 03-07-2019 detail
Beleidsregels Pilot kamernood onder studenten en bijstand 02-05-2019 02-07-2019 detail
Verordening gegevensverstrekking BRP Leiden 2019 30-04-2019 30-06-2019 detail
Legesverordening 2019 30-04-2019 30-06-2019 detail
Verordening parkeerbelastingen 2019 18-04-2019 18-06-2019 detail
Gemeente Leiden - Rectificatie referendumverzoek LEAD - openingstijden locaties 18-04-2019 18-06-2019 detail
Gemeente Leiden - verkeersbesluit aanwijzen parkeervak voor opladen elektrische voertuigen in de Witte Rozenstraat 13 - Leiden 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Leiden - verkeersbesluit aanwijzen parkeervak voor opladen elektrische voertuigen in de Evenementenlaan 1 - Leiden 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Leiden - verkeersbesluit aanwijzen parkeervak voor opladen elektrische voertuigen in de Evenementenlaan 37 - Leiden 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Leiden - verkeersbesluit aanwijzen parkeervak voor opladen elektrische voertuigen in de Temminckstraat - Leiden 12-04-2019 12-06-2019 detail
Gemeente Leiden - Referendumverzoek LEAD 11-04-2019 11-06-2019 detail
Besluit Wet geluidhinder bestemmingsplan Toussaintkade 08-04-2019 08-06-2019 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Leiden 2019 03-04-2019 03-06-2019 detail
Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2019 25-03-2019 25-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Vastgesteld bestemmingsplan Toussaintkade 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit Haven; opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Haven, Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Marislaan 19 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Nienke van Hichtumstraat 32 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Anna van Burenhof 2 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Pieter de la Courtstraat 67 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Kortenaerstraat 43 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Mary Beystraat 9 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Julius Caesarlaan 19 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Ontwerpbestemmingsplan Oude Rijnlocatie 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit Langegracht; instellen politieparkeerplaats - Langegracht, Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit Herenstraat; opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Herensrtaat, Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Willem Barentszstraat; stilstaanverbod - Leiden, Willem Barentszstraat 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Atjehstraat 97 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Voorbereidingsbesluit ‘Haarlemmertrekvaart’ Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats Parmentierweg - gemeente Leiden 14-03-2019 14-05-2019 detail
Verlenging aanwijzing deelgebied Papegaaisbolwerk/Nieuwe Energie inzake mogelijkheid opleggen gebiedsontzegging aan overlastgevende personen 2019-2022 12-03-2019 12-05-2019 detail
Intrekken regeling 'Aanwijzingsbesluit gebieden met alcohol- en drugsverbod (APV) en 'Gebiedsaanwijzing drank- en drugsverboden verlengd', gemeente Leiden 12-03-2019 12-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Ontwerp-omgevingsvisie Leiden 2040 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Leiden - laadplek ten behoeve van elektrische voertuigen - Leiden 01-03-2019 01-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Aanwijzen laadplek ten behoeve van elektrisch laden - Leiden 01-03-2019 01-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Aanwijzen laadplek ten behoeve van elektrische voertuigen - Leiden 01-03-2019 01-05-2019 detail
Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Leiden 2019 25-02-2019 25-04-2019 detail
Gemeente Leiden - Ontwerp omgevingsvergunning ‘Utrechtse Jaagpad 10G’ 21-02-2019 21-04-2019 detail
Subsidieregeling VSV 20-02-2019 20-04-2019 detail
Besluit tot publicatie van het beschikbaar stellen van een gebouw aan een toegelaten instelling, gemeente Leiden 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Leiden - Ontwerpbestemmingsplan Binnenzwembad-IJshal De Vliet 14-02-2019 14-04-2019 detail
Gemeente Leiden - Herinrichting - Garenmarkt 08-02-2019 08-04-2019 detail
Gemeente Leiden - Ontwerp Omgevingsvergunning Middelstegracht 145-151 07-02-2019 07-04-2019 detail