Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Leiden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leiden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leiden. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Leiden - Vastgesteld bestemmingsplan Toussaintkade 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Atjehstraat 97 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Willem Barentszstraat; stilstaanverbod - Leiden, Willem Barentszstraat 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit Haven; opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Haven, Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit Herenstraat; opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Herensrtaat, Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit Langegracht; instellen politieparkeerplaats - Langegracht, Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Ontwerpbestemmingsplan Oude Rijnlocatie 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Julius Caesarlaan 19 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Mary Beystraat 9 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Kortenaerstraat 43 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Pieter de la Courtstraat 67 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Anna van Burenhof 2 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Nienke van Hichtumstraat 32 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Marislaan 19 - Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Voorbereidingsbesluit ‘Haarlemmertrekvaart’ Leiden 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Leiden - verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats Parmentierweg - gemeente Leiden 14-03-2019 14-05-2019 detail
Verlenging aanwijzing deelgebied Papegaaisbolwerk/Nieuwe Energie inzake mogelijkheid opleggen gebiedsontzegging aan overlastgevende personen 2019-2022 12-03-2019 12-05-2019 detail
Intrekken regeling 'Aanwijzingsbesluit gebieden met alcohol- en drugsverbod (APV) en 'Gebiedsaanwijzing drank- en drugsverboden verlengd', gemeente Leiden 12-03-2019 12-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Ontwerp-omgevingsvisie Leiden 2040 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Leiden - laadplek ten behoeve van elektrische voertuigen - Leiden 01-03-2019 01-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Aanwijzen laadplek ten behoeve van elektrisch laden - Leiden 01-03-2019 01-05-2019 detail
Gemeente Leiden - Aanwijzen laadplek ten behoeve van elektrische voertuigen - Leiden 01-03-2019 01-05-2019 detail
Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Leiden 2019 25-02-2019 25-04-2019 detail
Gemeente Leiden - Ontwerp omgevingsvergunning ‘Utrechtse Jaagpad 10G’ 21-02-2019 21-04-2019 detail
Subsidieregeling VSV 20-02-2019 20-04-2019 detail
Besluit tot publicatie van het beschikbaar stellen van een gebouw aan een toegelaten instelling, gemeente Leiden 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Leiden - Ontwerpbestemmingsplan Binnenzwembad-IJshal De Vliet 14-02-2019 14-04-2019 detail
Gemeente Leiden - Herinrichting - Garenmarkt 08-02-2019 08-04-2019 detail
Gemeente Leiden - Ontwerp Omgevingsvergunning Middelstegracht 145-151 07-02-2019 07-04-2019 detail
Gemeente Leiden - Vaststelling bestemmingsplan Lammenschans-Ananasweg en besluit hogere waarde Lammenschans-Ananasweg 07-02-2019 07-04-2019 detail
Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2019 06-02-2019 06-04-2019 detail