Vergunningen Leiden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leiden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leiden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning, renovatie gevel Moskee , Nieuwe Marnixstraat 80 2316ES Leiden
Aanleg telecommunicatiekabels KPN B.V. Haagse Schouwweg 3 Leiden
Gemeente Leiden - Omgevingsvergunning Buurtschuur Prinsenstraat naast 8
Aanvraag maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer – Kopermolen 36 in Leiden
Verleende omgevingsvergunning, veranderen gevelvensters , Rapenburg 107B 2311GL Leiden
Verleende vergunning voor tracé wijziging elektraleidingen op Broekplein Leiden
Verleende omgevingsvergunning, uitbouw tweede verdieping en vervangen kozijn straatkant, Margaret Staalstraat...
Verleende omgevingsvergunning, verlenging wijzigen gebruik naar kantoorruimte, Pesthuislaan 8 2333BA...
Aanvraag maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer – Steenstraat 12 in Leiden
Verleende ontrekkingsvergunning, kamerverhuur met 3 wooneenheden , Brucknerstraat 23 2324KK Leiden
Verleende ontrekkingsvergunning, kamerverhuur met 4 wooneenheden , Herenstraat 60A 2313AM Leiden
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de ontwikkelcombinatie van het Energiepark (OCE): BPD en Steenvlinder
Verleende omgevingsvergunning, vervangen stalen gevelkozijnen door aluminium gevelkozijnen, De Laat de...
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen ondergrondse putbehuizingen voor vier WKO bronnen van de Humanities...
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel aan de voorzijde, Evertsenstraat 66 2315SN Leiden
Verleende omgevingsvergunning, vervangen bestaand dakkapel aan de voorzijde , Staalwijkstraat 35 2313XP...
Verleende omgevingsvergunning, vervangen stalen gevelkozijnen door aluminium gevelkozijnen, De Laat de...
Gemeente Leiden - Verkoop onroerende zaken in plangebied Energiepark
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel voorzijde, Bruggestraat 26 2314BB Leiden
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel voorgevel , Cosmeaduin 30 2318XB Leiden
Aanvraag omgevingsvergunning, verzoek ligplaatsvergunning Zoeterwoutseweg 1/3, Zoeterwoudseweg 1 2321GL...
Aanvraag omgevingsvergunning, renovatie en isoleren van het pand en het maken van een uitbouw, Scheepmakerssteeg...
Aanvraag omgevingsvergunning, reconstrueren historische bebouwing op een bestaand gebouw, toevoegen 2e...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakraam voorzijde, Zeemanlaan 39A 2313SW Leiden
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een fiets- voetgangersbrug en aanleg van een verharde...
Aanvraag omgevingsvergunning, dakkapel wordt verwijderd en vervangen voor een recht opgetrokken gevel,...
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren optopping met nieuwe appartementen, Hoge Rijndijk 278 2314AL...
Aanvraag omgevingsvergunning, verplaatsen keuken, creëren badkamer, vervanging oude badkamer, Hooglandse...
Aanvraag omgevingsvergunning, interne wijzigingen appartementen (uitbreiding), Lusthoflaan 4 2316JA Leiden,...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakopbouw en doorbreken muur naar keuken, Herenstraat 116 2313AN...
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen 3 bomen Morssingelterrein, Morssingelterrein Leiden, [LDN01L02512]Straatnaam...
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen gebruik kantoor naar medische kliniek, Rooseveltstraat 82A 2321BM...
Aanvraag omgevingsvergunning, aanbrengen isolatieglas, Herengracht 3 2312LA Leiden
Aanvraag omgevingsvergunning, gevelopbouw achterzijde woning, Kortenaerstraat 85 2315TM Leiden
Aanvraag omgevingsvergunning, aanbrengen isolatieglas, Marislaan 1A 2316XV Leiden
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwing gedeelte pand tot zelfstandige woning, Slachthuislaan 31 2316DE...
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen boom achter schuur Mary zeldenrustweg 102, Mary Zeldenrustweg Leiden
Verleende vergunning voor het aanleggen van telecommunicatiekabels op Hoflaan 161 2321SP Leiden
Aanleg telecommunicatiekabels Ziggo B.V.Mangoweg 1 Leiden.
Aanleg telecommunicatiekabels Eurofiber Nederland Hallenweg 2 Leiden.
Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
Aanleg telecommunicatiekabels Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. Oosterkerkstraat 80 Leiden.
Bevel markt centrum Leiden 9 januari 2022
Gemeente Leiden - Gecoördineerde besluitvorming Mary Zeldenrustweg 18
Beleidsregel Coronaterras 2022
Verleende omgevingsvergunning, herinrichting woonwijk Gasthuiswijk Haagweg-Zuid fase 2, Boshuizerkade...
Wet bodembescherming – de openbare weg ter hoogte van de Geregracht 3-5 in Leiden
Verleende omgevingsvergunning, interne verbouwing, Joop den Uyllaan 14 2314GC Leiden
Verleende omgevingsvergunning, wijziging aantal kamers van 50 naar 54 en toevoegen publieke ruimte begane...
Aanleg telecommunicatiekabels KPN B.V. Voorschoterweg 16 Leiden