Vergunningen Leiden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leiden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leiden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Leiden - Voorbereidingsbesluit Oude Singel 28
Gemeente Leiden - Omgevingsvergunning Utrechtse Jaagpad 10G
Aanwijzingsbesluit toezichthouders HEIT bouwinspecteurs bij prostitutiecontroles en sociaal rechercheurs...
Gemeente Leiden - Instellen stilstaanverbod - Nieuwenhuizenweg, Leiden
Gemeente Leiden - Scheepvaartverkeersbesluit Swim-in - water Maresingel en Houtmarkt
Gemeente Leiden - instellen fietspad - Energiepark
Gemeente Leiden - Ontwerp verkeersbesluit Lakenpark - Lakenplein, Leiden
Gemeente Leiden - Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere waarde en vormvrije m.e.r.-beoordeling...
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Kennedylaan 9
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Oude Vest 113
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Jan Wolkersstraat 59
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Oude Vest 63
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Wasstraat 40
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit oplaadplek elektrische voertuigen - Thorbeckestraat 36
Gemeente Leiden - Maatregelen kruispunten - Hoge Rijndijk-Meerburgerkade-Hogendijkstraat
Gemeente Leiden - Ontwerpbestemmingsplan Oude Singel 28
Ontwerpbesluit hogere waarde Oude Rijnlocatie
Gemeente Leiden - Scheepvaartverkeersbesluit - Rapenburg tussen de Vliet en de Groenhazengracht
Wet BRP over BAG inzake inschrijvingen
Melding Besluit Uniforme Saneringen - Roomburgerweg nabij 2 te Leiden
Spelregels voor publicatie van persoonsgegevens in het Raadsinformatiesysteem van Zeist
Gemeente Leiden - verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerplaats voor autodate - leiden
Rectificatie: Spelregels voor publicatie van persoonsgegevens in het Raadsinformatiesysteem
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit verplaatsen bushalte en instellen fietspad Koninginnelaan - Koninginnelaan...
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit reconstructie kruispunt Herenstraat-Koninginnelaan-Leuvenstraat - Leiden
Beleidsregels Pilot kamernood onder studenten en bijstand
Verordening gegevensverstrekking BRP Leiden 2019
Legesverordening 2019
Verordening parkeerbelastingen 2019
Gemeente Leiden - Rectificatie referendumverzoek LEAD - openingstijden locaties
Gemeente Leiden - verkeersbesluit aanwijzen parkeervak voor opladen elektrische voertuigen in de Witte...
Gemeente Leiden - verkeersbesluit aanwijzen parkeervak voor opladen elektrische voertuigen in de Evenementenlaan...
Gemeente Leiden - verkeersbesluit aanwijzen parkeervak voor opladen elektrische voertuigen in de Temminckstraat...
Gemeente Leiden - verkeersbesluit aanwijzen parkeervak voor opladen elektrische voertuigen in de Evenementenlaan...
Gemeente Leiden - Referendumverzoek LEAD
Besluit Wet geluidhinder bestemmingsplan Toussaintkade
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Leiden 2019
Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2019
Gemeente Leiden - Vastgesteld bestemmingsplan Toussaintkade
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Nienke van Hichtumstraat 32 - Leiden
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit Haven; opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Haven, Leiden
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit Herenstraat; opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Herensrtaat, Leiden
Gemeente Leiden - Verkeersbesluit Langegracht; instellen politieparkeerplaats - Langegracht, Leiden
Gemeente Leiden - Ontwerpbestemmingsplan Oude Rijnlocatie
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Julius Caesarlaan 19 - Leiden
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Mary Beystraat 9 - Leiden
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Kortenaerstraat 43 - Leiden
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Pieter de la Courtstraat 67 - Leiden
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Anna van Burenhof 2 - Leiden
Gemeente Leiden - Oplaadplek Elektrische voertuigen Marislaan 19 - Leiden