Vergunningen Leiderdorp

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leiderdorp. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leiderdorp. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Rioolverordening Buitenriolering Leiderdorp 2015 detail
Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hoofdstraat Does Leiderdorp detail
Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hoofdstraat 213 t/m 219 detail
Gemeente Leiderdorp - tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens groot onderhoud - Leiderdorpsebrug detail
Ter inzagelegging omgevingsvergunning Achthovenerweg 58a en besluit Hogere waarde Wet geluidhinder detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Frederik Hendriklaan t.h.v. het appartementencomplex met huisnummer 26 t/m 66 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Irenestraat 10 te Leiderdorp detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een plaats voor het direct laden en lossen van goederen - Ommedijk ter hoogte van perceelnummer 1 t/m 186 te Leiderdorp detail
Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het instellen van 30 km/uur - Holtlant te Leiderdorp detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Van Effendreef t.h.v. perceelnummer 27M te Leiderdorp detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats op de parkeerplaats - Kamperfoeliezoom perceelnummer 41 te Leiderdorp detail
Regeling persoonlijk gezondheidsbudget detail
Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden detail
Verruiming van losloopgebieden voor honden, gemeente Leiderdorp detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Rietschans t.h.v. het appartementencomplex met huisnummer 1 t/m 66 te Leiderdorp detail
Toetreden gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), gemeente Leiderdorp detail
Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad en het politiek forum van de gemeente Leiderdorp 2018 detail
Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – Achthovenerweg 58A, gemeente Leiderdorp detail
Rectificatie - Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Achthovenerweg 58a detail
Nadere regels plaatsen driehoek reclameborden detail
Nadere regels plaatsen driehoek reclameborden tijdens lokale of nationale verkiezingen detail
Beleidsregel Bibob gemeente Leiderdorp 2019 detail
Voorontwerp-bestemmingsplan Groene Hart Centrum Leiderdorp ex artikel 1.3.1 Bro en inspraak detail
Ter inzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Achthovenerweg 58a detail
Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2019 detail
Regeling Bedrijfshulpverlening detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Zomerkade t.h.v. het appertementencomplex met huisnummer 1 t/m 70 te Leiderdorp detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Wederikkreek t.h.v. huisnummer 7 te Leiderdorp detail
Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp houdende toestemming instemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2020 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Brederode t.h.v. huisnummer 34 te Leiderdorp detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Cor Gordijnsingel ter hoogte van de ingang van het appartementencomplex aan de Jaap ter Haarsingel huisnummer 2 t/m 4E te Leiderdorp detail
Verzuimprotocol detail
Gemeente Leiderdorp - verkeersbesluit voor het instellen van een voetgangersoversteekplaats - Van Poelgeestlaan te Leiderdorp detail
Algemene plaatselijke verordening Leiderdorp 2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanleggen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Warmoesland t.h.v. huisnummer 18 te Leiderdorp detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Hoofdstraat t.h.v. huisnummer 123 te Leiderdorp detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Klaprooskamp t.h.v. de toegang tot huisnummer 7 te Leiderdorp detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Bloemstraat ter hoogte van de Tuinstraat perceelnummer 2 te Leiderdorp detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Lindelaan t.h.v. huisnummer 3 te Leiderdorp detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit verwijderen gehandicaptenparkeerplaats - Hoofdstraat t.h.v. huisnummer 38A te Leiderdorp detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Hoofdstraat t.h.v. huisnummer 87 te Leiderdorp detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Koolmeesstraat t.h.v. de ingang van het appartementencomplex met huisnummer 1 t/m 70 te Leiderdorp detail
Mandaatregister Leiderdorp 2017 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het instellen van 30 km/uur - Vossiuslaan gelegen tussen de Grotiuslaan en Heinsiuslaan te Leiderdorp detail
Organisatiebesluit gemeente Leiderdorp 2018 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanbrengen van gele doorgetrokken streep bij het P.C. Hooftcollege - Touwbaan nr. 42 te Leiderdorp detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Rietschans t.h.v. ingang B te Leiderdorp detail
Ter inzage ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdstraat Does Leiderdorp’ detail
Ter inzage ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdstraat 213 t/m 219’ detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Hoofdstraat t.h.v huisnummer 107 te Leiderdorp detail