Vergunningen Leiderdorp

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leiderdorp. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leiderdorp. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van diverse bomen in de Oranjewijk, Mauritsstaete 25... 24-01-2023 24-03-2023 Details
Kennisgeving zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomstInzake de herontwikkeling van appartementencomplexen... 24-01-2023 24-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het wijzigen gevelkozijnen, Grotiuslaan 14 2353BV Leiderdorp, LDPZ2023-000012. 23-01-2023 23-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 3 bomen (Essen) in Munnikenpark -  Leiderdorp B 4304... 23-01-2023 23-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 3 bomen (Fraxinus excelsior) aan Boomgaardpad - Leiderdorp... 23-01-2023 23-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 4 bomen (Prunus) aan Meidoornstraat - Leiderdorp A... 23-01-2023 23-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het constructieve doorbraak - Meidoornstraat 32 2351NJ Leiderdorp... 23-01-2023 23-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van twee bomen (Fraxinus excelsior en Acer platanoides)... 23-01-2023 23-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom (Corylus colurna) aan Splinterlaan - Leiderdorp... 23-01-2023 23-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom (Malus) aan Willem de Zwijgerlaan - Leiderdorp... 23-01-2023 23-03-2023 Details
Door aanvrager ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het herinrichten van de Oranjewijk, Mauritsstaete... 20-01-2023 20-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom (Prunus serrulata) aan Ereprijskamp - Leiderdorp... 20-01-2023 20-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom (Acer pseudoplatanus) aan Gruttostraat - Leiderdorp... 20-01-2023 20-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 4 bomen (3 Fraxinus excelsior en 1 Acer campestre)... 20-01-2023 20-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 3 bomen (Fraxinus excelsior) langs het fietspad tussen... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Controleverordening gemeente Leiderdorp 2023 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 8 bomen (Fraxinus excelsior) aan Ruigekade - Leiderdorp... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom (Fraxinus excelsior) aan Van Poelgeestlaan... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 4 bomen (Fraxinus excelsior) aan Zijloordkade/Van der... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen (Fraxinus excelsior en Prunus cericifera 'Nigra')... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 5 bomen (Fracxinus excelsior) aan Vronkenlaan - Leiderdorp... 19-01-2023 19-03-2023 Details
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische... 18-01-2023 18-03-2023 Details
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische... 18-01-2023 18-03-2023 Details
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische... 18-01-2023 18-03-2023 Details
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische... 18-01-2023 18-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van de zonnepanelen op een gemeentelijk monument,... 18-01-2023 18-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van twee bomen (Populieren) aan Persant Snoepweg - Leiderdorp... 18-01-2023 18-03-2023 Details
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische... 18-01-2023 18-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 4 bomen (Prunus) aan Meidoornstraat, Leiderdorp... 17-01-2023 17-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 3 bomen (Fraxinus excelsior) aan Boomgaardpad, Leiderdorp... 17-01-2023 17-03-2023 Details
Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Leiderdorp... 17-01-2023 17-03-2023 Details
Verordening afvoer hemelwater en grondwater Gemeente Leiderdorp 2021 17-01-2023 17-03-2023 Details
Treffen Centrumregeling Bedrijfsvoering Leidse Regio, intrekken gemeenschappelijke regeling Servicepunt71... 17-01-2023 17-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 10 bomen (Elzen) aan Hoogmadeseweg, Leiderdorp B... 17-01-2023 17-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van een boom (Acer pseudoplatanus) aan Gruttostraat,... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen (Prunus serrulata) aan Santhorst, Leiderdorp... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 8 bomen (Fraxinus excelsior) aan Ruigekade, Leiderdorp... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 4 bomen (3 Fraxinus excelsior en 1 Acer campestre)... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 4 bomen (Fraxinus excelsior) aan Zijloordkade/Van... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van twee bomen (Alnus glutinosa en Prunus cericifera 'Nigra')... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het Kappen van een boom naast de Burgerhof 2 - Leiderdorp A 8079 -... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van twee bomen (Alnus glutinosa en Prunus cericifera... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom (Quercus robur) aan Laan van Ouderzorg - Leiderdorp... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van een boom (Quercus robur) aan Laan van Ouderzorg,... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van een boom (Corylus colurna) aan Splinterlaan, Leiderdorp... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 5 bomen (Fracxinus excelsior) aan Vronkenlaan, Leiderdorp... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 3 bomen (Essen) in Munnikenpark, Leiderdorp B 4304,... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van twee bomen (Populieren) aan Persant Snoepweg, Leiderdorp... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van twee bomen (Sorbus aucuparia en Populus tremula)... 16-01-2023 16-03-2023 Details
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van een boom (Prunus serrulata) aan Ereprijskamp, Leiderdorp... 16-01-2023 16-03-2023 Details