Vergunningen Leiderdorp

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leiderdorp. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leiderdorp. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Weversbaan 19 te Leiderdorp
Ter inzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Zorgvilla Rhijnstaete Leiderdorp
2e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Winkelhof 57 te Leiderdorp
Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hoofdstraat Does Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Coördinatiebesluit herinrichting Simon Smitweg t.h.v. het gemeentehuis, Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Weversbaan 18 te Leiderdorp
Subsidieregel voorschoolse voorzieningen gemeente Leiderdorp 2020
Beleidsregels Zelfstandigen Rotterdam 2020
‘Groene Hart Centrum Leiderdorp’
‘Leiderdorp, Snippergroen’
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Kivietstraat ter hoogte...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Kalmoeskreek...
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Hoofdstraat 151A te Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Appartementencomplex aan...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Dwarstocht...
Protocol cameratoezicht gemeente Leiderdorp
Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2020
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit vervallen en verplaatsen van gehandicaptenparkeerplaatsen en parkeerverbod...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Brittenburg...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit instellen blauwe zone - parkeerplaats bij het gemeenthuis te Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit invoering van een blauwe zone - Splinterlaan ter hoogte van de...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats - ter hoogte van het appartementencomplex...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Oosterschans...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen - van der Marckstraat...
Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2020
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit instellen van een parkeerverbod - Brugwacht ter hoogte van Brandwacht...
Ter inzagelegging omgevingsvergunning Boomgaardlaan 2 en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder
Legesverordening 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening marktgelden 2020
Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening toeristenbelasting 2020