Vergunningen Leiderdorp

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leiderdorp. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leiderdorp. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een airco unit op het dak, Boekweitkamp 40 2353HJ...
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een airco unit op het dak, Boekweitkamp 40 2353HJ...
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het isoleren van de kopgevel aan de buitenzij­de van de woning,...
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Reaal 4 te Leiderdorp.
Verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2022
Financiële Verordening 2022
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het uitbouw aan de zijkant van de woning, Resedastraat 1 2351PM...
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het vergroten van de bestaande dakkapel aan de voorzijde, Berkenkade...
Gemeente Leiderdorp - Aanwijzen parkeerplaatsen elektrisch laden - Leidsedreef
Aanwijzing plaatsen waarvoor een verbod geldt voor het gebruiken van consumentenvuurwerk (Artikel 2:73...
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2022
Gemeente Leiderdorp - Herinrichting Oude Spoorbaan - tracedeel Engelendaal - Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Koolmeesstraat
'Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2022
Gemeente Leiderdorp - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Prunusdreef
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Brittenburg
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen geserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Van Alphenplein
Bekendmaking besluit m.e.r.-beoordelingsbesluit Leidse Ring Noord
Gemeente Leiderdorp - Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Koolmeesstraat
Ontwerpbesluiten Leidse Ring Noord – voor het tracédeel Oude Spoorbaan
Ontwerpbestemmingsplan Leidse Ring Noord – Engelendaal
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel ter plaatsen van de badkamer aan de voorzijde...
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Hofje van Holtlant...
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het restaureren van het boenhok tot tuinkamer...
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een uitbouw aan de voor- en zijgevel, vervangen...
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van 3 pipowagens aan de Bospolder 3, Leiderdorp...
Definitief besluit omgevingsvergunning voor het constructieve doorbraak, Splinterlaan 38 2352SJ Leiderdorp,...
Legesverordening 2022
Beleidsregels openbare oplaadpalen in de publieke ruimte gemeente Leiderdorp 2022
Verordening precariobelasting 2022
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2022
Verordening toeristenbelasting 2022
Verordening marktgelden 2022
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022
Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
Verordening rioolheffing 2022
Definitief besluit omgevingsvergunning voor het realiseren van nieuwbouw bedrijfsunits a/d Touwbaan 10,...
Bekendmaking ontwerp aanvulling fondsvorming Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035
Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Doeslaan 40
Ingetrokken omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame en aanpassen van de gevels, Draadbaan 49...
Door aanvrager ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor transformatie garage naar hobbyruimte met...
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erker en een dakopbouw, Mauritssingel 108 2351EG...
Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakterras, Hoofdstraat 232 2351AS  te Leiderdorp...
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde over 3 woningen,...
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, Van...
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het verwijderen van een draagmuur, Scholeksterstraat 1 2352ED Leiderdorp,...
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het vergroten van de 2e verdieping door het optrekken van de achtergevel,...
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van handelsreclame aan de voorgevel en het plaatsen...
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw, Hoofdstraat 165 2351AG Leiderdorp,...
Aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw, Schapenweide 15 2353MN Leiderdorp,...