7.5

Vergunningen Leiderdorp

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leiderdorp. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leiderdorp. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Lijnbaan 3P te Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp - - Coornhertdreef
gemeente Leiderdorp - - Saranafort
Gemeente Leiderdorp - - Korenbloemkamp
gemeente Leiderdorp - - Zijlstroom
Gemeente Leiderdorp - opheffen parkeerverbod - Klaprooskamp
Mobiele puinbreker - Achthovenerweg 17b Leiderdorp
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer en aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets...
Bestemmingsplan ‘Leiderdorp, Snippergroen’
Nota actualisatie standplaatsenbeleid (2020)
Nota ambulante handel Leiderdorp 2001
Ontwerpbesluiten voor de ontwikkellocatie Heelblaadjespad 1 ter inzage
Gemeente Leiderdorp - - Leiderdorp
Ter inzagelegging omgevingsvergunning Achthovenerweg 51 - Wagenschuur
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Leiderdorp 2020
Beschikking Wet milieubeheer – Wereldhave, Winkelhof 93 te Leiderdorp
Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019 gemeente Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp - - Bosdreef
Gemeente Leiderdorp - VERKEERSBESLUIT WIJZIGING BLAUWE ZONE OP PARKEERPLAATS BIJ HET GEMEENTEHUIS TE...
Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Leiderdorp
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Leiderdorp
Handboek kabels en leidingen Leiderdorp
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Leiderdorp.
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Bodemfunctieklassenkaart
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020
Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Groene Hart Centrum Leiderdorp
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Selfie Wash B.V. Vlasbaan 2 Leiderdorp
Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan Nieuw Centrum 2020
Gemeente Leiderdorp - voor het instellen van een parkeerverbod - Dr. de Bruijnestraat ter hoogte van...
Gemeente Leiderdorp - -
Gemeente Leiderdorp - -
Vaststellen kaders en coördinatie-besluit Heelblaadjespad 1, gemeente Leiderdorp
Mobiele puinbreker – Achthovenerweg 41 Leiderdorp
Melding Mobiele puinbreker - Achthovenerweg 17b te Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit plaatsen en verwijderen div. borden - Ericalaan Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit herinrichting Amaliaplein - Amaliaplein te Leiderdorp
Ter inzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Achthovenerweg 51 - Wagenschuur
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit instellen tijdelijk parkeerverbod - Wilddreef ter hoogte van perceelnummer...
Mobiele puinbreker - Achthovenerweg 41 te Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...