Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Leiderdorp

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leiderdorp. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leiderdorp. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Regeling persoonlijk gezondheidsbudget 24-05-2019 24-07-2019 detail
Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden 24-05-2019 24-07-2019 detail
Verruiming van losloopgebieden voor honden, gemeente Leiderdorp 22-05-2019 22-07-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Rietschans t.h.v. het appartementencomplex met huisnummer 1 t/m 66 te Leiderdorp 22-05-2019 22-07-2019 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad en het politiek forum van de gemeente Leiderdorp 2018 15-05-2019 15-07-2019 detail
Toetreden gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), gemeente Leiderdorp 15-05-2019 15-07-2019 detail
Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – Achthovenerweg 58A, gemeente Leiderdorp 15-05-2019 15-07-2019 detail
Rectificatie - Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Achthovenerweg 58a 09-05-2019 09-07-2019 detail
Nadere regels plaatsen driehoek reclameborden 06-05-2019 06-07-2019 detail
Nadere regels plaatsen driehoek reclameborden tijdens lokale of nationale verkiezingen 06-05-2019 06-07-2019 detail
Beleidsregel Bibob gemeente Leiderdorp 2019 01-05-2019 01-07-2019 detail
Voorontwerp-bestemmingsplan Groene Hart Centrum Leiderdorp ex artikel 1.3.1 Bro en inspraak 01-05-2019 01-07-2019 detail
Ter inzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Achthovenerweg 58a 01-05-2019 01-07-2019 detail
Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2019 25-04-2019 25-06-2019 detail
Regeling Bedrijfshulpverlening 18-04-2019 18-06-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Zomerkade t.h.v. het appertementencomplex met huisnummer 1 t/m 70 te Leiderdorp 18-04-2019 18-06-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Wederikkreek t.h.v. huisnummer 7 te Leiderdorp 17-04-2019 17-06-2019 detail
Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp houdende toestemming instemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2020 11-04-2019 11-06-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Brederode t.h.v. huisnummer 34 te Leiderdorp 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Cor Gordijnsingel ter hoogte van de ingang van het appartementencomplex aan de Jaap ter Haarsingel huisnummer 2 t/m 4E te Leiderdorp 27-03-2019 27-05-2019 detail
Verzuimprotocol 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - verkeersbesluit voor het instellen van een voetgangersoversteekplaats - Van Poelgeestlaan te Leiderdorp 19-03-2019 19-05-2019 detail
Algemene plaatselijke verordening Leiderdorp 2019 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanleggen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Warmoesland t.h.v. huisnummer 18 te Leiderdorp 13-03-2019 13-05-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Hoofdstraat t.h.v. huisnummer 123 te Leiderdorp 13-03-2019 13-05-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Klaprooskamp t.h.v. de toegang tot huisnummer 7 te Leiderdorp 13-03-2019 13-05-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Bloemstraat ter hoogte van de Tuinstraat perceelnummer 2 te Leiderdorp 27-02-2019 27-04-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Lindelaan t.h.v. huisnummer 3 te Leiderdorp 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit verwijderen gehandicaptenparkeerplaats - Hoofdstraat t.h.v. huisnummer 38A te Leiderdorp 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Hoofdstraat t.h.v. huisnummer 87 te Leiderdorp 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Koolmeesstraat t.h.v. de ingang van het appartementencomplex met huisnummer 1 t/m 70 te Leiderdorp 13-02-2019 13-04-2019 detail
Mandaatregister Leiderdorp 2017 04-02-2019 04-04-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het instellen van 30 km/uur - Vossiuslaan gelegen tussen de Grotiuslaan en Heinsiuslaan te Leiderdorp 31-01-2019 31-03-2019 detail
Organisatiebesluit gemeente Leiderdorp 2018 24-01-2019 24-03-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanbrengen van gele doorgetrokken streep bij het P.C. Hooftcollege - Touwbaan nr. 42 te Leiderdorp 23-01-2019 23-03-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Rietschans t.h.v. ingang B te Leiderdorp 22-01-2019 22-03-2019 detail
Ter inzage ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdstraat Does Leiderdorp’ 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ter inzage ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdstraat 213 t/m 219’ 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Hoofdstraat t.h.v huisnummer 107 te Leiderdorp 09-01-2019 09-03-2019 detail
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Roodborststraat t.h.v. Merelstraat 13M te Leiderdorp 09-01-2019 09-03-2019 detail
Delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan, dan wel daarvan af te zien, bij een wijzigingsplan, uitwerkingsplan en 'kruimelomgevingsvergunning' aan burgemeester en wethouders, gemeente Leiderdorp 07-01-2019 07-03-2019 detail
Bekendmaking delegatie bevoegdheid vaststellen exploitatieplan, dan wel daarvan af te zien, bij een wijzigingsplan, uitwerkingsplan en omgevingsvergunning voor de gevallen genoemd in Bijlage II, artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht (‘kruimelomgevingsvergunningen’) 27-12-2018 27-02-2019 detail
Collegebesluit vuurwerkverbod, gemeente Leiderdorp 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening marktgeld 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Legesverordening 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail