Vergunningen Leiderdorp

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leiderdorp. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leiderdorp. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - appartementencomplex...
Regeling briefadres gemeente Leiderdorp 2019
Ter inzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Boomgaardlaan 2 en ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Annie...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - van Lennepdreef...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit instellen éénrichtingsverkeer - Hoofdstraat tussen Doeslaan en...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Klompenmaker...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen éénrichtingsfietspad - Persant Snoepweg tussen engelendaal...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit omvormen rijbaan met geslotenverklaring naar fietspad - ter hoogte...
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer -Vlasbaan 2 te Leiderdorp
Beleidsregels voor beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan 2013, 3de wijziging
Beschikking Wet milieubeheer – Touwbaan 10 in Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Middentocht...
Gemeente Leiderdorp - Aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's - Brandwacht...
Gemeente Leiderdorp - Aanleg van een algemene gehandicaptenparkeerplaats - sportpark de Bloemerd 4 te...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer Vlasbaan 21 te Leiderdorp
Beleidsregel Verruiming van losloopgebieden voor honden
Vakantieregeling Leiderdorp
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019
Beleidsregels jobcoaching Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 2019
Gemeente Leiderdorp - verkeersbesluit tijdelijke afsluiting voor alle verkeer van de Zijldijk ten behoeve...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Achthovenerweg ter hoogte van...
Rioolverordening Buitenriolering Leiderdorp 2015
Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hoofdstraat Does Leiderdorp
Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hoofdstraat 213 t/m 219
Gemeente Leiderdorp - tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens groot onderhoud - Leiderdorpsebrug
Ter inzagelegging omgevingsvergunning Achthovenerweg 58a en besluit Hogere waarde Wet geluidhinder
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Irenestraat...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een plaats voor het direct laden en lossen...
Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het instellen van 30 km/uur - Holtlant te Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats op de parkeerplaats - Kamperfoeliezoom...
Regeling persoonlijk gezondheidsbudget
Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden
Verruiming van losloopgebieden voor honden, gemeente Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Rietschans...
Toetreden gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), gemeente Leiderdorp
Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad en het politiek forum van de gemeente Leiderdorp...
Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – Achthovenerweg 58A, gemeente Leiderdorp
Rectificatie - Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Achthovenerweg 58a
Nadere regels plaatsen driehoek reclameborden
Nadere regels plaatsen driehoek reclameborden tijdens lokale of nationale verkiezingen
Beleidsregel Bibob gemeente Leiderdorp 2019
Voorontwerp-bestemmingsplan Groene Hart Centrum Leiderdorp ex artikel 1.3.1 Bro en inspraak
Ter inzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Achthovenerweg 58a
Beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2019
Regeling Bedrijfshulpverlening