Vergunningen Leidschendam-Voorburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leidschendam-Voorburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leidschendam-Voorburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Leidschendam-Voorburg 2019, Hoofdstuk 8 Collectieve woningaanpassing... 23-09-2022 23-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 894401) Distelweide 153 Voorburg plaatsen van een dakopbouw 23-09-2022 23-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 892832) van Duvenvoordelaan 173 Voorburg maken van twee dakterrassen 23-09-2022 23-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 894098) Looierslaan 45 Voorburg kappen van een conifeer in de voortuin 23-09-2022 23-11-2022 Details
Verleende evenementenvergunning Kroko's vlooienmarkt 16 oktober 2022 (kenmerk 879969) President Kennedyplein... 22-09-2022 22-11-2022 Details
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Stompwijkseweg 55 A te Leidschendam 20-09-2022 20-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 892639) Piet Heinstraat 19 Leidschendam plaatsen van een erker... 20-09-2022 20-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 892703) Oosteinde 140 Voorburg plaatsen van zonnepanelen op het... 20-09-2022 20-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 882199) Monseigneur van Steelaan 220 Voorburg intern wijzigen... 20-09-2022 20-11-2022 Details
Verleende integrale Horecavergunning aan Hermanos Horeca B.V. | Old Fashion (kenmerk 857860) Sluiskant... 20-09-2022 20-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 892567) door de gehele gemeente Leidschendam-Voorburg kappen 161... 20-09-2022 20-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 886810) Parnashofweg 29 Leidschendam kappen van een zieke kastanjeboom 20-09-2022 20-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 892568) Jacob van Lennepstraat 22 r veranderen van een souterrain... 20-09-2022 20-11-2022 Details
Verleende evenementenvergunningen (kenmerk 883199) Fluitpolderplein 1 Leidschendam vlooienmarkt oktober... 20-09-2022 20-11-2022 Details
Melding Wet milieubeheer/Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Veursestraatweg 280 A t/m D te Leidschendam 19-09-2022 19-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 892237) Herenstraat 122 Voorburg plaatsen van zonnepanelen 19-09-2022 19-11-2022 Details
Verleende evenementenvergunning en ontheffing art. 35 Alcoholwet (kenmerk 858297) Wilsveen 63 Leidschendam... 16-09-2022 16-11-2022 Details
Specifieke nadere regels subsidieverstrekking Maatschappelijke ondersteuning Oekraïense ontheemden Leidschendam-Voorburg 16-09-2022 16-11-2022 Details
Verordening op de vertrouwenscommssie 16-09-2022 16-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 877640) Aart van der Leeuwkade 49 Voorburg intern wijzigen van... 16-09-2022 16-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 888708) Doornenburg 26 Leidschendam plaatsen van twee aircounits 15-09-2022 15-11-2022 Details
Aanvraag Integrale Horecavergunning (kenmerk 891105) Franse Kerkstraat 7 Voorbrug NCT B.V. 15-09-2022 15-11-2022 Details
Subsidieplafonds 2023 subsidietafels Leidschendam-Voorburg 15-09-2022 15-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 891343) Willem Klooslaan 33 Voorburg plaatsen van een dakkapel... 15-09-2022 15-11-2022 Details
Aanvraag ontheffing voor nachtelijke werkzaamheden (art. 4:6 Apv) (kenmerk 889185) bestaande uit het... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 890547) Laan van Nieuw Oosteinde 133 Voorburg intern wijzigen van... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 890554) van Lugtenburgstraat 8 Voorburg vergroten en vernieuwen... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 890802) Veursestraatweg 204 Leidschendam vervangen en vergroten... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 890523) Looierslaan 10 Leidschendam kappen van een boom (eik) in... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 890453) van Wassenaerstraat 6 Voorburg realiseren van een dakopbouw... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Leidschendam-Voorburg 2022 14-09-2022 14-11-2022 Details
Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 871308) Oosteinde 15 Leidschendam aanpassen... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 890294) Damlaan 41 Leidschendam plaatsen van gevelreclame 14-09-2022 14-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 889420) Park Leeuwenberghlaan 1a Leidschendam snoeien van een venijnboom... 13-09-2022 13-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 888096) Herenstraat 9 Voorburg legaliseren van de woonfunctie... 13-09-2022 13-11-2022 Details
Verleende evenementenvergunningen (kenmerk 880086) grasveld Jan Mulderstraat-Slingerlandstraat Voorburg... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Verleende evenementenvergunning, Ontheffing Zondagswet en Ontheffing Alcoholwet (kenmerk 872431) Damcentrum... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Aanvraag Integrale Horecavergunning (kenmerk 889931) Doctor van Noortstraat 154 Leidschendam De Bles... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 885624) Park Leeuwensteijn 79 Voorburg aanleggen van een insteekhaven... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 888708) Doornenburg 26 Leidschendam plaatsen van twee aicounits 12-09-2022 12-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 876713) Nassaulaan 15 Leidschendam verbreden van een dakkapel... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Aanvraag Integrale Horecavergunning Gelato Voorburg (kenmerk 889632) Hoekweg 52 Voorburg 12-09-2022 12-11-2022 Details
Verleende evenementenvergunning (kenmerk 862150) Kastelenring 4 Leidschendam carnavalsfeest 50 jaar jubileum... 09-09-2022 09-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 883926) Schadeken 174 Leidschendam plaatsen van een dakkapel in... 09-09-2022 09-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 861118) Veurselaan 100 Voorburg betrekken van het balkon bij de... 09-09-2022 09-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 889207) Voorburgseweg 13 Leidschendam intern wijzigen van de woning 09-09-2022 09-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 889428) Jacob Catsstraat 59 Voorburg plaatsen van een dakkapel... 09-09-2022 09-11-2022 Details
Toewijzingsbeleid ligplaatsen Plaspoelhaven Leidschendam-Voorburg 09-09-2022 09-11-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 886371) Bilderdijkplein 33 Voorburg intern wijzigen van de woning 09-09-2022 09-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 888641) Waterviolier Leidschendam kappen van zes gemeentebomen... 08-09-2022 08-11-2022 Details