Vergunningen Leidschendam-Voorburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leidschendam-Voorburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leidschendam-Voorburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning kabels en leidingen Rijnlandstraat 2 Leidschendam
Verleende omgevingsvergunning Weikamp 33 Leidschendam transformeren bedrijfsgebouw naar twee woningen
Verkeersbesluit opheffing algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
Verleende terrasvergunning Ketelhuis V.o.f. Van de Wateringelaan 1
Aanvraag omgevingsvergunning van Ruysdaellaan 115 Leidschendam kappen twee bomen
Verleende omgevingsvergunning Veursestraatweg 141A Leidschendam realiseren twee in- en uitritten
gemeente Leidschendam-Voorburg - verkeersbesluit - Zilvermeeuwlaan en Parkweg
Aanvraag omgevingsvergunning Voorburgseweg 58 Leidschendam kappen drie bomen
Aanvraag omgevingsvergunning Zwartepad 23 Voorburg wijzigen eerste verdieping naar een woonfunctie
Verleende ontheffing artikel 35 Damlaan 44 Leidschendam
Verleende ontheffing wegenverkeerswet binnentuin van Alphenstraat Voorburg
Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats nabij de Tol 221
Aanvraag omgevingsvergunning Nabij Stompwijkseweg 38b Leidschendam het kappen van vier bomen
Aanvraag omgevingsvergunning kreken gebied vlietland Leidschendam kappen 53 bomen
Verordening op de organisatie van de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg 2019
Verordening op de raadscommissies Leidschendam-Voorburg 2019
Verordening op het fractievoorzittersoverleg Leidschendam-Voorburg 2019
Controleverordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2015
Verordening op de commissie rekening en audit Leidschendam-Voorburg 2019
Reglement van orde van de raad Leidschendam-Voorburg 2019
Aanvraag omgevingsvergunning Herman Heijermanshof 65 Voorburg kappen boom
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Leidschendam-Voorburg 2019
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Leidschendam-Voorburg 2019
Aanvraag omgevingsvergunning Meidoornlaan 22 Leidschendam kappen van 11 bomen
Verleende omgevingsvergunning Liguster 72 Leidschendam realiseren extra vluchtweg / nooduitgang
Verleende vergunning plaatsen voorwerp op de openbare plaats Stompwijkseweg 44 Leidschendam
Verleende vergunning plaatsen voorwerp op de openbare plaats Waalhofflaan 23 Voorburg zeecontainer
Verleende omgevingsvergunning Rodelaan 25 Voorburg plaatsen dakkapel
Verleende omgevingsvergunning Koningin Wilhelminalaan 175 Voorburg intern wijzigen woning
Aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester Banninglaan Leidschendam kappen boom
Aanvraag omgevingsvergunning Oosteinde 102 in Voorburg kappen boom
Verleende omgevingsvergunning Lindelaan 4 Leidschendam kappen boom
Verleende omgevingsvergunning Hoekwaterstraat 10 Voorburg intern wijzigen woning
Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats
Verkeersbesluit aanwijzing parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen
Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats
Aanvraag omgevingsvergunning Park Vronesteyn 14 Voorburg kappen boom
Verleende omgevingsvergunningt Herenstraat 142a in Voorburg verruimen openingstijden
Aanvraag omgevingsvergunning Distelweide 155 Voorburg kappen boom
gemeente Leidschendam-Voorburg - verkeersbesluit - diverse straten
Verleende omgevingsvergunning kappen van een boom Patrijslaan 74 Leidschendam
Aanvraag omgevingsvergunning Laan van Nieuw Oosteinde 400 Voorburg doorbraak
Aanvraag omgevingsvergunning Pauwstraat 17 Voorburg plaatsen balkon
Verleende ontheffing geluidshinder Mgr van Steelaan Voorburg vormbomen snoeien
Verleende omgevingsvergunning van Alphenstraat 125 Voorburg realiseren dakterras
Verleende omgevingsvergunning Herenstraat 137 Voorburg diverse wijzigingen woning
Verleende omgevingsvergunning Isabellaland in 's-Gravenhage
Verleende exploitatievergunning met terras, drank- en horeca en kansspelautomatenvergunning Damlaan 34b...
Verleende omgevingsvergunning Laan van Nieuw Oosteinde 119b Voorburg wijzigen woning
Aanvraag omgevingsvergunning Hoekwaterstraat 10 Voorburg intern wijzigen woning