7.4

Vergunningen Leidschendam-Voorburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leidschendam-Voorburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leidschendam-Voorburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Populierendreef 321 te Voorburg
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 705032) Eemwijkstraat 30 Voorburg plaatsen van een toegangsdeur...
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 717586) Brederode 44 Leidschendam plaatsen van een schuur met...
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 707847) Franse Kerkstraat 10 Voorburg wijzigen van de voorgevelkozijnen...
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 712555) de Tol 302 t/m 368 Leidschendam plaatsen van een scootmobielstalling...
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 720156) Via Donizetti 1 Voorburg brandveilig in gebruik nemen van...
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 720588) Monseigneur van Steelaan 284 kappen van twee bomen in de...
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 720608) Tulpentuin 22 Voorburg plaatsen van een carport
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Wilsveen 24C te Leidschendam
Verleende exploitatie, drank- en horeca en kansspelautomatenvergunning (kenmerk 673395) Damlaan 34B Leidschendam...
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 711968) Oranjelust 42 Voorburg plaatsen verdiepte fietsenberging...
Verleende omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor het oprichten van...
Verleende omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor het oprichten van...
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 719997) The Mall Leidschendam realiseren van 687 m2 bvo extra horeca...
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 720354) Rietpolderweg 13 Leidschendam tijdelijk realiseren van...
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 719987) Stompwijkseweg 27 Leidschendam tijdelijke ontheffing strijdig...
(Gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan en vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder “Schakenbosch”
(Gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan en vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder “Schakenbosch”
Verleende vergunning plaatsen voorwerp op de openbare plaats(kenmerk 719259) terrein Schakenbosch Veursestraatweg...
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Oosteinde 3 Plattelandswoning’
Besluit tot het tijdelijk uitbreiden van het bestaande terras (kenmerk 717716) Sluiskant 25 Leidschendam...
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 711056) Stompwijkseweg 62 Leidschendam kappen van een een paardenkastanje
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Oosteinde 3 Plattelandswoning’
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 716460) Schadeken 20 Leidschendam vervangen gevelkozijnen eerste...
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 716226) Buitenrustplein 5 Voorburg intern wijzigen woning (muurdoorbraak)
Verleende omgevingsvergunning eerste fase voor het oprichten van drie geschakelde woningen aan de Frekeweg...
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 706225) Lindelaan 2 Leidschendam realiseren verbindingssluis eerste...
Verleende omgevingsvergunning eerste fase voor het oprichten van drie geschakelde woningen aan de Frekeweg...
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 719782) Gijsbrecht Bokellaan 22 Voorburg plaatsen dakopbouw
Ontwerpbesluit vergunning archeologisch monument Fonteynenburghlaan 5-7
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Veenpoldersweg 14 B te Leidschendam
Ontwerpbesluit vergunning archeologisch monument Fonteynenburghlaan 5-7
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 719621) Jacob Catsstraat 66 Voorburg plaatsen dakkapel achterdakvlak...
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 719954) Den Burghstraat 34 Voorburg intern wijzigen woning (muurdoorbraak)
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 716075) van Halewijnlaan 350 Voorburg realiseren dakterras
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 705947) Oostvlietweg 21 Leidschendam realiseren twee appartementen...
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 716207) Dokter van Zeelandstraat - Oude Trambaan Leidschendam...
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 708585) Mauvelaan 15 Leidschendam plaatsen dakkapel voordakvlak
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 705668) Kerkstraat 57 Voorburg vervangen gevelkozijnen plaatsen...
Verleende exploitatievergunning (kenmerk 702494) Kornoelje 29 Leidschendam Albron Nederland BV
Verleende exploitatievergunning en drank en horecavergunning (kenmerk 688739) Kornoelje 117 Leidschendam...
Verleende exploitatievergunning en drank- en horecavergunning (kenmerk 690812) Kornoelje 116 Leidschendam...
Aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 718364) Appelgaarde 343 Voorburg uitbreiden woonwagen
Verleende ontheffing winkeltijdenwet (kenmerk 714498) Burgemeester Sweenslaan 15 Leidschendam Dirk van...
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 715461) Laan van Nieuw Oosteinde 464 Voorburg intern wijzigen...
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 713526) Lusthofstraat 1 Voorburg vergroten van de tweede verdieping...
Verleende exploitatievergunning en drank- en horecavergunning (kenmerk 653930) Kornoelje 112 Leidschendam...
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 712350)Tuinluststraat 12 Voorburg intern wijzigen van de woning
Verleende omgevingsvergunning (kenmerk 704305) Leidsenhage - Winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands...
Verleende vergunning tijdelijke terrasuitbreiding in verband met COVID-19 maatregelen (kenmerk 717295)...