Vergunningen Lelystad

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Lelystad. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Lelystad. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning
Voornemen tot het verlenen van een omgevingsvergunning
Voornemen verlening omgevingsvergunning woongebouw Waddenlaan te Lelystad (dossiernr. L20190363)
Voornemen verlening omgevingsvergunning tankstation N307 te Lelystad (dossiernr. L20180023)
Gedeeltelijke intrekking verleende omgevingsvergunning
Verlengingsbesluit beslistermijn (art 3.9, lid 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Intrekking verleende omgevingsvergunning
Melding Activiteitenbesluit:
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN
Verlengingsbesluit beslistermijn (art 3.9, lid 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning
INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN
Verleende omgevingsvergunningen
APV Vergunningen
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
WET MILIEUBEHEER ontheffing voor het verbranden van snoeiafval
Voornemen verlening omgevingsvergunning distributiecentrum, te Lelystad (dossiernr. L20180496)
VERLEENDE VERGUNNINGEN EVENEMENTEN
Rectificatie VERLEENDE VERGUNNINGEN EVENEMENTEN
Gemeente Lelystad - E-oplaadpaal - Jol 17 79
Voornemen verlening omgevingsvergunning distributiecentrum, te Lelystad (dossiernr. L20180496)
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voornemen verlening omgevingsvergunning tankstation N307 te Lelystad (dossiernr. L20180023)
Voornemen verlening omgevingsvergunning woongebouw Waddenlaan te Lelystad (dossiernr. L20190363)
INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN
VERLEENDE VERGUNNINGEN EVENEMENTEN
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Intrekking verleende omgevingsvergunning
Verlengingsbesluit beslistermijn (art 3.9, lid 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Besluit
Verleende omgevingsvergunningen
Gemeente Lelystad - E-oplaad - Archipel 15
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
VERLEENDE VERGUNNINGEN EVENEMENTEN
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats -...
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik bij basisschool...
Legesverordening Lelystad 2020
Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid Flevoland
Nadere regels kwaliteitscriteria 2.2 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht...
Verlengingsbesluit beslistermijn (art 3.9, lid 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Verleende omgevingsvergunningen
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning
INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN
ONTWERPBESLUIT ONTTREKKING DEEL BETONSTRAAT AAN HET OPENBAAR VERKEER
Gemeente Lelystad - Aanduiden gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik bij de Voedselbank -...