Vergunningen Lelystad

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Lelystad. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Lelystad. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Voorbereidingsbesluit Tankstations Lelystad
Ontwerpbestemmingsplan Theaterkwartier
Gemeente - -
Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid Flevoland
Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid Flevoland
Lelystad 09-10-2019
gemeente Lelystad - • aanduiden twee gehandicaptenparkeerplaatsen voor algemeen gebruik - bij appartementencomplex...
Gemeente Lelystad - aanduiden twee op kenteken gereserveerde artsenparkeerplaatsen voor Huisartsenpraktijk...
gemeente Lelystad - aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving...
Verlening omgevingsvergunning aanleggen watersportstrand, te Lelystad (dossiernr. L20190162)
BESTEMMINGSPLAN Warande – Olmenkwartier, Lelystad
Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid Flevoland
Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid Flevoland
Publicatie Gemeente Lelystad 02-10-2019
Verlening omgevingsvergunning zonnepark, te Lelystad (dossiernr. L20190081)
Publicatie Gemeente Lelystad 25-09-2019
Publicatie Gemeente Lelystad 18-09-2019
Rectificatie: Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplannen Lelystad – Larserknoop en...
Publicatie Gemeente Lelystad
ONTWERP EXPLOITATIEPLAN Exploitatieplan Larserknoop 2e structurele herziening
Gemeente Lelystad - aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving...
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Partiële herziening van de bestemmingsplannen Lelystad – Larserknoop en Lelystad...
Publicatie Gemeente Lelystad 04-09-2019
Gemeente Lelystad - aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving...
Gemeente Lelystad - Vergunning parkeren - Botter 13
Gemeente Lelystad - parkeerschijfzone - Botter 13
Gemeente Lelystad - • aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe...
Gemeente Lelystad - Intrekken parkeerschijfzone - Botter 13
Publicatie Gemeente Lelystad 28-28-2019
Publicatie Gemeente Lelystad
Publicatie Gemeente Lelystad 21-08-2019
Publicatie Gemeente Lelystad
Voornemen verlening omgevingsvergunning aanleggen watersportstrand, te Lelystad (dossiernr. L20190162)
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaats - Leekerhoek
Voornemen verlening omgevingsvergunning zonnepark, te Lelystad (dossiernr. L20190081)
Gemeente Lelystad - aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving...
Gemeente Lelystad - aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving...
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaats - Leekerhoek
Gemeneente Lelystad - E-oplaadplaats - Botter 33
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaatsen - Noordzeestraat 16
Publicatie Gemeente Lelystad 24-07-2019
Gemeente Lelystad - aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving...
Mandaatregeling 2019
Publicatie Gemeente Lelystad 2019-07-17
Gemeente lelystad - -
Gemeente Lelystad - aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving...
Gemeente Lelystad - aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving...
Gemeente Lelystad - Verkeersbesluit, aanduiden twee gehandicaptenparkeerplaatsen voor algemeen gebruik...
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats -...
Publicatie Gemeente Lelystad 10-7-2019