7.4

Vergunningen Lelystad

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Lelystad. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Lelystad. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Gemeente Lelystad - aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in Rode Klif
Gemeente Lelystad - Lelystad, verkeersbesluit wijziging tijdelijke maatregel: het instellen van eenrichtingsverkeer...
Gemeente Lelystad - aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in Salland
WET MILIEUBEHEER ontheffing voor het verbranden van snoeiafval
Aanvraag omgevingsvergunning regulier verleend
Verlening omgevingsvergunning (realiseren van visvijvers aan de recreatieplas ’t Bovenwater, Uilenweg...
Melding Activiteitenbesluit:
1044 Rectificatie verleende omgevingsvergunning
2387 OVR Ingekomen omgevingsvergunning
2387 Ingekomen omgevingsvergunning
1887 Verleende omgevingsvergunning
2404 Ingekomen omgevingsvergunning
2165 Verleende omgevingsvergunning
2025 Verleende omgevingsvergunning
1889 Verlengingsbesluit
1890 Verleende omgevingsvergunning
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Besluit
Verlening omgevingsvergunning oprichten van een winkelruimte, Tjalk 15 01 te Lelystad (dossiernr. L20200048)
Verlening omgevingsvergunning oprichten van een winkelruimte, Tjalk 15 01 te Lelystad (dossiernr. L20200048)
WET MILIEUBEHEER ontheffing voor het verbranden van snoeiafval
Gemeente - E-oplaadplaats - Oostermoer
Gemeente - E-oplaadplaatseb - Rijland
WET MILIEUBEHEER ontheffing voor het verbranden van
Verlening omgevingsvergunning oprichten van een winkelruimte, Tjalk 15 01 te Lelystad (dossiernr. L20200048)
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning regulier verleend
Verlening omgevingsvergunning oprichten van een winkelruimte, Tjalk 15 01 te Lelystad (dossiernr. L20200048)
Aanwijzingsbesluit toezichthouder
Verlengingsbesluit beslistermijn (art 3.9, lid 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
WET MILIEUBEHEER ontheffing voor het verbranden van snoeiafval
Gemeente Lelystad - aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in Rostockstraat
Gemeente - E-oplaad - Rijnland
Aanvraag omgevingsvergunning regulier verleend 30-12-2020
Aanvraag omgevingsvergunning regulier verleend 6-1-2020
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning 30-12-2020
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning 6-1-2021
Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit:
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Apv vergunningen
Verlengingsbesluit beslistermijn (art 3.9, lid 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Archiefverordening gemeente Lelystad 2020
Ontwerpbestemmingsplan Herinrichting locaties Edelhertweg
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Besluit
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Legesverordening Lelystad 2021
Verordening liggelden Bataviahaven 2021
Verordening reclamebelasting Stadshart Lelystad 2021