Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Lelystad

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Lelystad. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Lelystad. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Publicatie Gemeente Lelystad 13-02-2019 13-02-2019 13-04-2019 detail
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit Knarweg 5 te Lelystad. 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving van Het Ravelijn 271 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Lelystad - E-Oplaadplaatsen - Karveel 45 ter hoogte van Karveel 46 13-02-2019 13-04-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 06-02-2019 06-02-2019 06-04-2019 detail
VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN ‘Nieuwe Middenweg’ 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden op kenteken gereserveerde artsenparkeerplaats - Reaalhof 06-02-2019 06-04-2019 detail
VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN ‘Nieuwe Middenweg’ 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit opheffen laad- en losplaats - Reaalhof t/o nummer 10 06-02-2019 06-04-2019 detail
CAR-UWO gemeente Lelystad 2017 04-02-2019 04-04-2019 detail
Ontwerp Uitwerkingsplan Kop De Veste van het bestemmingsplan Lelystad Midden-West (gedeeltelijk), Lelystad. 30-01-2019 30-03-2019 detail
Vul Ontwerpwijzigingsplan Visvijverweg 52 ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening. 30-01-2019 30-03-2019 detail
VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN ZONNEPARK MEERKOETENWEG 21, Lelystad 30-01-2019 30-03-2019 detail
Vaststelling Uitwerkingsplan Suyderseeboulevard fase 3 van het bestemmingsplan Schepenwijk, Lelystad. 30-01-2019 30-03-2019 detail
Ontwerp-besluit Hogere grenswaarden Uitwerkingsplan Kop de Veste 30-01-2019 30-03-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 23-01-2019 23-01-2019 23-03-2019 detail
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaatsen - Zaanstraat 6 23-01-2019 23-03-2019 detail
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaatsen - Meentweg ten zuidenvan 14 23-01-2019 23-03-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 16-01-2019 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaatsen - Archipel 22 ter hoogte van 6 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaatsen - Schouw 50 16-01-2019 16-03-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 09-01-2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanwijzen parkeergelegenheid uitsluitend bestemd voor het elektrisch opladen van voertuigen, locatie Arendweg ten oosten van nummer 11 - locatie Arendweg ten oosten van nummer 11 09-01-2019 09-03-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 02-01-2019 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verordening liggelden Bataviahaven 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Tarievenregeling ambulante handel Lelystad 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening reclamebelasting Stadshart Lelystad 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten Lelystad 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening marktgelden Lelystad 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening rioolheffing Lelystad 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Lelystad 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting Lelystad 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing Lelystad 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen Lelystad 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Legesverordening Lelystad 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Publicatie 28-12-2018 28-12-2018 28-02-2019 detail
Openbare kennisgeving geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen 28-12-2018 28-02-2019 detail
Voornemen verlening omgevingsvergunning hotel Van der Valk, te Lelystad (dossiernr. L20180041) 28-12-2018 28-02-2019 detail
Voornemen verlening omgevingsvergunning loods, te Lelystad (dossiernr. L20180369) 28-12-2018 28-02-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 19-12-2018 19-12-2018 19-02-2019 detail
Publicatie subsidieregeling 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie Lelystad 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening winkeltijden Lelystad 2018 19-12-2018 19-02-2019 detail