Vergunningen Lelystad

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Lelystad. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Lelystad. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verlening omgevingsvergunning distributiecentrum, te Lelystad (dossiernr. L20190326)
Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit:
Verlening omgevingsvergunning distributiecentrum, te Lelystad (dossiernr. L20190326)
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaats - Enkhuizerzand
Gemeente Lelystad - Intrekken verbod om stil te staan (registratienummer: B07-11767) - Kamp ter hoogte...
INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerp bestemmingsplan Parapluplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning Lelystad
Ontwerp bestemmingsplan Parapluplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning Lelystad
Noodverordening COVID‐19 Veiligheidsregio Flevoland
Noodverordening COVID‐19 Veiligheidsregio Flevoland
Verlengingsbesluit beslistermijn (art 3.9, lid 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Intrekking verleende omgevingsvergunning
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats -...
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats -...
Gemeente Lelystad - aanverkeersbesluit duiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats -...
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaatsen - Zijdewijn
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaats - Bremenstraat
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Noodverordening COVID‐19 veiligheidsregio Flevoland
Verleende omgevingsvergunningen
Voornemen tot het verlenen van een omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning
VERLEENDE VERGUNNINGEN EVENEMENTEN
Intrekking Budgethoudersregeling Lelystad 2019
Mandaat- en Budgethoudersregeling 2020
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Besluit maatschappelijke ondersteuning Lelystad 2020
INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Ingediende melding
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN
Verlengingsbesluit beslistermijn (art 3.9, lid 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
VERLEENDE VERGUNNINGEN EVENEMENTEN
Intrekking verleende omgevingsvergunning
Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit:
Verleende omgevingsvergunningen
INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Melding Activiteitenbesluit:
Gemeente Lelystad - Taxistandplaatsen - Kogge
Verleende omgevingsvergunningen
INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN