Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Lelystad

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Lelystad. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Lelystad. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Vaststelling  wijzigingsplan Lisdoddeweg 39 ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening. 17-04-2019 17-06-2019 detail
Lelystad – Larserknoop, 1e Structurele Herziening 17-04-2019 17-06-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 15 april 2019 17-04-2019 17-06-2019 detail
Nadere regels Havenbeheersverordening Flevokust haven 2018 17-04-2019 17-06-2019 detail
Regeling medisch advies leerlingenvervoer 15-04-2019 15-06-2019 detail
Lagere vaststelling subsidieplafond Peuteropvang, voor- en vroegschoolse educatie Lelystad 2019 – nr. 190009563 10-04-2019 10-06-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 10-04-2019 10-04-2019 10-06-2019 detail
Voornemen verlening omgevingsvergunning Bronsweg 34 te Lelystad (dossiernr. L20180506) 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden één extra gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik bij de OBS De Boeier - gelegen aan het Karveel 49-19 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Lelystad - geslotenverklaring voor al het verkeer en voetgangers, met uitzondering van bouwverkeer - Albert Plesmanlaan tussen de Pascallaan en Meerkoetenweg 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden één extra gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik bij de dependancelocatie van basisschool De Helmstok - gelegen aan de Vossemeerstraat 34 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden twee gehandicaptenparkeerplaatsen voor algemeen gebruik bij appartementencomplex Haagwinde - gelegen aan Haagwinde 10-04-2019 10-06-2019 detail
VOORBEREIDINGSBESLUIT Woningsplitsing en Kamerverhuur Lelystad 03-04-2019 03-06-2019 detail
Voorontwerp-bestemmingsplan Theaterkwartier 03-04-2019 03-06-2019 detail
Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2015 03-04-2019 03-06-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 03-04-2019 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gewijzigde vaststelling Uitwerkingsplan Kop De Veste van het bestemmingsplan Lelystad Midden-West (gedeeltelijk). 03-04-2019 03-06-2019 detail
VOORBEREIDINGSBESLUIT Woningsplitsing en Kamerverhuur Lelystad 03-04-2019 03-06-2019 detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Warande - Olmenkwartier, Lelystad 03-04-2019 03-06-2019 detail
Voorontwerp-bestemmingsplan Theaterkwartier 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Lelystad - Tijdelijke verkeersmaatregel “Gesloten voor vrachtauto’s / bouwverkeer” - wijk Warande 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaatsen - Voorstraat 03-04-2019 03-06-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 27-03-2019 27-03-2019 27-05-2019 detail
Vatstelling wijzigingsplan Visvijverweg 52 ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening. 27-03-2019 27-05-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 20-03-2019 20-03-2019 20-05-2019 detail
Voornemen verlening omgevingsvergunning Groene Velden 104 te Lelystad (dossiernr. L20180433) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving van Strand 10 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaats - Karveel 06-14 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaatsen - Schipbeek 6 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Lelystad - uitbreiding parkeerverbodzone - noordzijde Ziekenhuisweg 13-03-2019 13-05-2019 detail
Gemeente Lelystad - tijdelijke gehandicaptenparkeerplaatsen koningsdag - Neringweg 13-03-2019 13-05-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 13-03-2019 13-03-2019 13-05-2019 detail
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017 11-03-2019 11-05-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 06-03-2019 06-03-2019 06-05-2019 detail
Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022 06-03-2019 06-05-2019 detail
Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaatsen - Walcheren 21 06-03-2019 06-05-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 27-02-2019 27-02-2019 27-04-2019 detail
Budgethoudersregeling Lelystad 2019 27-02-2019 27-04-2019 detail
Mandaatregeling 2019 27-02-2019 27-04-2019 detail
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaatsen - Langezand 21 27-02-2019 27-04-2019 detail
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaatsen - Jol 29 27-02-2019 27-04-2019 detail
Voornemen verlening omgevingsvergunning loods, te Lelystad (dossiernr. L20180369) 27-02-2019 27-04-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving van Oostzeestraat 164 27-02-2019 27-04-2019 detail
RECTIFICATIE Voornemen verlening omgevingsvergunning hotel Van der Valk, te Lelystad (dossiernr. L20180041) 27-02-2019 27-04-2019 detail