Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Lelystad

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Lelystad. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Lelystad. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Lelystad - 30 km zone - Omgeving Lelycentre 19-06-2019 19-08-2019 detail
Gemeente Lelystad 12-06-2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 05-06-2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
Gemeente Lelystad - aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving van Schouw 14-25 05-06-2019 05-08-2019 detail
Verlening omgevingsvergunning Bronsweg 34 te Lelystad (dossiernr. L20180506) 05-06-2019 05-08-2019 detail
Subsidieregeling Lokaal Educatieve Agenda 2019-2022 29-05-2019 29-07-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 29-05-2019 29-05-2019 29-07-2019 detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN' Herinrichting Middenweg (deel Noord)' 29-05-2019 29-07-2019 detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN' Herinrichting Middenweg (deel Noord)' 29-05-2019 29-07-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 22-05-2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving van Bovenover 5 22-05-2019 22-07-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving van Griend 32-70 22-05-2019 22-07-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving van Langezand 111 22-05-2019 22-07-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 15-05-2019 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verlening omgevingsvergunning Groene Velden 104 te Lelystad (dossiernr. L20180433) 15-05-2019 15-07-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 08-05-2019 08-05-2019 08-07-2019 detail
Mandaatregeling 2019 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving van Haagwinde 22 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de directe omgeving van Rijnland 103 08-05-2019 08-07-2019 detail
Delegatiebesluit werkgeverschap raad Lelystad 2019 01-05-2019 01-07-2019 detail
Verordening werkgeverscommissie Lelystad 2019 01-05-2019 01-07-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeerbesluit aanduiden op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - in de nabije omgeving van De Toermalijn gevestigd aan het Galjoen 24-24 01-05-2019 01-07-2019 detail
Gemeente Lelystad - wijzigen voorrang kruising - Larserdreef - Larserdreef - Biomassacentrale 01-05-2019 01-07-2019 detail
Gemeente Lelystad - wijzigen voorrang kruising - Larserdreef - Larserdreef Biomassacentrale 01-05-2019 01-07-2019 detail
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaatsen - Botter 44 - 7 01-05-2019 01-07-2019 detail
Verlening omgevingsvergunning (gewijzigd) hotel Van der Valk, te Lelystad (dossiernr. L20180041) 01-05-2019 01-07-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 24-04-2019 24-04-2019 24-06-2019 detail
Vaststelling  wijzigingsplan Lisdoddeweg 39 ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening. 17-04-2019 17-06-2019 detail
Lelystad – Larserknoop, 1e Structurele Herziening 17-04-2019 17-06-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 15 april 2019 17-04-2019 17-06-2019 detail
Nadere regels Havenbeheersverordening Flevokust haven 2018 17-04-2019 17-06-2019 detail
Regeling medisch advies leerlingenvervoer 15-04-2019 15-06-2019 detail
Lagere vaststelling subsidieplafond Peuteropvang, voor- en vroegschoolse educatie Lelystad 2019 – nr. 190009563 10-04-2019 10-06-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 10-04-2019 10-04-2019 10-06-2019 detail
Voornemen verlening omgevingsvergunning Bronsweg 34 te Lelystad (dossiernr. L20180506) 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden één extra gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik bij de dependancelocatie van basisschool De Helmstok - gelegen aan de Vossemeerstraat 34 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Lelystad - geslotenverklaring voor al het verkeer en voetgangers, met uitzondering van bouwverkeer - Albert Plesmanlaan tussen de Pascallaan en Meerkoetenweg 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden één extra gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik bij de OBS De Boeier - gelegen aan het Karveel 49-19 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Lelystad - verkeersbesluit aanduiden twee gehandicaptenparkeerplaatsen voor algemeen gebruik bij appartementencomplex Haagwinde - gelegen aan Haagwinde 10-04-2019 10-06-2019 detail
VOORBEREIDINGSBESLUIT Woningsplitsing en Kamerverhuur Lelystad 03-04-2019 03-06-2019 detail
Voorontwerp-bestemmingsplan Theaterkwartier 03-04-2019 03-06-2019 detail
Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2015 03-04-2019 03-06-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 03-04-2019 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gewijzigde vaststelling Uitwerkingsplan Kop De Veste van het bestemmingsplan Lelystad Midden-West (gedeeltelijk). 03-04-2019 03-06-2019 detail
VOORBEREIDINGSBESLUIT Woningsplitsing en Kamerverhuur Lelystad 03-04-2019 03-06-2019 detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Warande - Olmenkwartier, Lelystad 03-04-2019 03-06-2019 detail
Voorontwerp-bestemmingsplan Theaterkwartier 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Lelystad - Tijdelijke verkeersmaatregel “Gesloten voor vrachtauto’s / bouwverkeer” - wijk Warande 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaatsen - Voorstraat 03-04-2019 03-06-2019 detail
Publicatie Gemeente Lelystad 27-03-2019 27-03-2019 27-05-2019 detail