7.6

Vergunningen Lelystad

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Lelystad. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Lelystad. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
925 ingekomen omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning regulier verleend
Subsidieregeling amateurkunst 2021
917 ingekomen omgevingsvergunning
612 verleende omgevingsvergunning
757 ingekomen omgevingsvergunning
948 ingekomen omgevingsvergunning
Organisatiebesluit Lelystad 2020
Aanvraag omgevingsvergunning regulier ingekomen 24-06-2020
Subsidieregeling podiumkunsten 2021
943 ingekomen omgevingsvergunning
923 ingekomen omgevingsvergunning
DRANK- EN HORECAWET
Verlengingsbesluit beslistermijn (art 3.9, lid 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
602 verlengingsbesluit
875 Verlengingsbesluit
920 ingekomen omgevingsvergunning
918 Ingekomen omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning regulier verleend:Gewijzigd besluit
Subsidieregeling beeldende kunsten en vormgeving 2021
APV
Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunst 2021
848 verlengingsbesluit
Inspraak ONTWERP BEELDREGIEPLAN 2e Partiële herziening Beeldregieplan Warande Deelgebied 1- Olmen Buizerdweg
Ontwerpbestemmingsplan Warande - De Olmen Buizerdweg
Ontwerp-besluit hogere grenswaarden Bestemmingsplan Warande – De Olmen Buizerdweg
Subsidieregeling letteren 2021
Nadere regels evenementen Lelystad 2020
773 verleende omgevingsvergunning
891 ingekomen omgevingsvergunning
Nadere regels evenementen 2020
530 verlengingsbesluit
901 ingekomen omgevingsvergunning
888 ingekomen omgevingsvergunning
770 melding geaccepteerd
591 verlengen beslistermijn
775 verleende omgevingsvergunning
568 Verlengen beslistermijn
DRANK- EN HORECAWET
632 verleende omgevingsvergunning
597 Verlengen beslistermijn
INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN
579 verlengen beslistermijn
Aanvraag omgevingsvergunning regulier ingekomen
Aanvraag omgevingsvergunning regulier verleend
877 ingekomen omgevingsvergunning
623 verleende omgevingsvergunning
583 Verlengen beslistermijn
Gemeente Lelystad - Parkeerverbod - Tjalk
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaats - Kwelder