7.5

Vergunningen Lelystad

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Lelystad. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Lelystad. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning regulier verleend
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning
893 Verleende omgevingsvergunning
1046 Verleende omgevingsvergunning
847 Verleende omgevingsvergunning
1246 Ingekomen omgevingsvergunning
1245 Ingekomen omgevingsvergunning
1239 Ingekomen omgevingsvergunning
1260 Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
1232 Ingekomen omgevingsvergunning
Verlengingsbesluit beslistermijn (art 3.9, lid 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Gemeente lelystad - diverse verkeersmaatregelen - Agorahof
Voornemen verlening omgevingsvergunning woningen Kustrif/Zandbank te Lelystad
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Flevoland van 21 augustus 2020
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Verlengingsbesluit beslistermijn (art 3.9, lid 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
1175 Van rechtswege verleend
1203 Ingekomen omgevingsvergunning
661 Verleende omgevingsvergunning
1213 Ingekomen omgevingsvergunning
1192 Ingekomen omgevingsvergunning
1037 Verleende omgevingsvergunning
1189 Ingekomen omgevingsvergunning
1006 Verleende omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning
INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN
1206 Ingekomen omgevingsvergunning
877 Verleende omgevingsvergunning
890 Verleende omgevingsvergunning
1190 Ingekomen omgevingsvergunning
1211 Ingekomen omgevingsvergunning
Gemeente Lelystad - E-oplaadplaats - Oderstraat
1170 Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
1130 Verleende omgevingsvergunning
1160 Ingekomen omgevingsvergunning
Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit:
Verlengingsbesluit beslistermijn (art 3.9, lid 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
1171 Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning regulier verleend
1142 Verleende omgevingsvergunning
1168 Ingekomen aanvraag ogevingsvergunning
847 Verlengingsbesluit
DRANK- EN HORECAWET
1143 Ingekomen omgevingsvergunning
530 Verleende omgevingsvergunning
1141 Verleende omgevingsvergunning
867 Verleende omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning
1180 Ingekomen omgevingsvergunning