7.3

Vergunningen Leudal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leudal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leudal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (nieuwbouw levensloopbestendige...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (nieuwbouw loods), de Giesel...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk, Napoleonsweg 152, 6083...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (verbouw en uitbreiding...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – voor het oprichten van een bedrijf...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (uitbreiden bedrijfswoning),...
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Acacialaan te Neer
Gemeente Leudal - Ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in de BRP of vertrek naar het buitenland
Gemeente Leudal - Ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in de BRP of vertrek naar het buitenland
Beleidsregel voor aanwijzing gemeentelijke monumenten
Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het in enig opzicht...
Gemeente Leudal - verleende drank- en horecavergunning - voor de openbare inrichting gelegen aan de Dorpsstraat...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (levensloopbestendige woning),...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het vellen van een houtopstand (kappen boom), Eikesstraat...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (vergroten woning), Heer...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (woning), In het Veld 0,...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (plaatsen tijdelijke woonunit),...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (woning), Blenkert 7, 6088...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (overkapping t.b.v. overdekte...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (woning), Briasbosch 13,...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (loods), Roorveld 0, 6093...
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het bouwen van een bouwwerk (plaatsen...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (uitbreiden bedrijfswoning),...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (herbouw garage), Sint Servaasweg...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (woning), Burgemeester Geurtslaan...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (veranderen constructie...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (woning), Schepenbank 0,...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – Melding voor het veranderen van...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk, Aziëstraat 9, 6014 DA Ittervoort
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Acacialaan te Neer
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - Verleende standplaatsvergunning – Standplaatsvergunning voor de verkoop van Indonesische...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - brandveilig gebruik (Beatrixzaal), Bergerweg 23, 6085...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (5 nieuwbouwwoningen), De...
Gemeente Leudal - Ingediende verzoeken tot wijziging van maatwerkvoorschriften - voor een schietinrichting...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (uitbreiden bestaande bedrijfshal),...
Gemeente Leudal - Binnengekomen aanvraag APV vergunning – Standplaatsvergunning voor het verkopen van...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met...
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het bouwen van een bouwwerk, Brumholt...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (plaatsen gevelreclame),...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met...
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het bouwen van een bouwwerk (entreegebouw...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – Voor het veranderen van een agrarisch...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (draagmuur in woning verwijderen),...