Vergunningen Leudal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leudal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leudal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – Danssen ‘de Waever’ rond de Foekepot in Grathem op...
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – Optochtvergunning CV De Foekepotters op 24 februari...
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – Jaarmarkt Heythuysen op 7 augustus 2020
Gemeente Leudal - Verleende vergunning voor collecte en verkoopactie – Verkoopactie speculaas in Neeritter
Gemeente Leudal - Verleende vergunning voor collecte en verkoopactie – Verkoopactie (gekookte) paaseieren...
Gemeente Leudal - Binnengekomen aanvraag APV vergunning – Optochtvergunning K.V. De Plekploasters op...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – het veranderen van een pluimveehouderij...
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het bouwen van een bouwwerk (verhogen...
Gemeente Leudal - verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het gebruiken van...
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – Kinderoptocht CV De Foekepotters op 22 februari 2020...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (nieuwbouw ligboxenstal),...
Gemeente Leudal - verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (plaatsing hagelnetten),...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (herbouw nieuwe loods),...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (bouwen nieuwe werktuigenloods),...
Gemeente Leudal - Ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in de BRP of vertrek naar het buitenland
Leudal- Ontwerp paraplubestemmingsplan duurzame energie Leudal
Leudal- Ontwerp paraplubestemmingsplan duurzame energie Leudal
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (aanpassing voorgevel),...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (realiseren containerstalling),...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (nieuwbouw loods voor agrarisch...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (uitbreiding bedrijfsruimte),...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - Rectificatie - Haelen, Overhaelen 7A (plaatsen 2 dakkapellen)
Gemeente Leudal - Geweigerde omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (verbouwing woning), Molenweg...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het slopen van een gemeentelijk monument (schuurtje),...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (verbouwen gemeentelijke...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - gedeeltelijk slopen van een gemeentelijk monument (woonhuis),...
Gemeente Leudal-Besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage Aan de Bergen 23 Heythuysen
Gemeente Leudal - Binnengekomen aanvraag APV vergunning – Sleuteloverdracht op 20 en 21 februari 2020...
Gemeente Leudal – Milieueffectrapportage - voor het veranderen van een pluimveehouderij, Aan de Bergen...
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het bouwen van een bouwwerk (plaatsen...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – het veranderen van een varkenshouderij,...
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – Intocht St Nicolaas in Roggel op 17 november 2019
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – St. Maartenoptocht op 15 november 2019 kern Baexem
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – MTB toertocht door het Leudal bosgebied op 26 december...
Gemeente Leudal-Besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage Aan de Bergen 23 Heythuysen
Gemeente Leudal - Ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in de BRP of vertrek naar het buitenland
Beleidsregel landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2019
Gemeente Leudal - Ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in de BRP of vertrek naar het buitenland
Gemeente Leudal - Instellen 4 gehandicapptenparkeerplaatsen en het verwijderen van 1 gehandicaptenparkeeerplaatst...
Leudal-Vastgesteld bestemmingsplan Aan de Watermolen 1 en Speckerweg ong. in Heythuysen
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het vellen van een houtopstand (kappen zomereik), Napoleonsweg...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (bouw opslagloods), Weverstraat...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het vellen van een houtopstand (kappen van bomen), Biesstraat...