7.5

Vergunningen Leudal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leudal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leudal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – vervangen dieseltank, Torenweg 4...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer –oprichten locatie voor opslag/werkvoorbereiding...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer –plaatsen droger voor het drogen van...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – aanleg gesloten bodemenergiesysteem,...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – oprichten sportcomplex HEG, Oranjestraat...
Gemeente Leudal - Verleende standplaatsvergunning – terrein van het AZC te Baexem
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (bouwen garage), Nunhemseweg...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – aanleg gesloten bodemenergiesysteem...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – verwijderen van een GAS-kast, Hoven...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – veranderen en uitbreiden van bestaande...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – boren van 2 putten voor een warmtepomp,...
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – tijdelijke stalling van Cube Home op...
Gemeente Leudal - Tijdelijke verkeersmaatregel – Neer
Gemeente Leudal - Verleende standplaatsvergunning – Roggel en Neer
Gemeente Leudal - Verleende kansspelvergunning – 2 kansspelautomaten Hornerhof Pool & Snooker Bar
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – Kermis Neer
Gemeente Leudal - Ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in de BRP of vertrek naar het buitenland
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - Ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in de BRP of vertrek naar het buitenland
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - milieuneutraal...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – Kermis Horn
Gemeente Leudal - Binnengekomen aanvraag APV vergunning – 2 kansspelautomaten Café friture de Put
Gemeente Leudal - Tijdelijke verkeersmaatregel – Horn
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het bouwen van een bouwwerk (nieuwbouw...
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning - Sint Maartens viering op de Markt/Kerkplein in Roggel...
Gemeente Leudal- verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) - het bouwwerk brandveilig...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - Tijdelijke verkeersmaatregel – Roggel
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (carport aan woning), Frisostraat...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning - Kofferbakmarkten op 30 augustus, 27 september en...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (herbouw pluimveestallen...
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning - Plaatsen van een terras tijdens de kermis in Baexem...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het in werking hebben van een inrichting (revisie),...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - Binnengekomen aanvraag APV vergunning – Kermis Horn, Neer en Heythuysen
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het gebruiken van gronden of bouwwerken...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (aanbouw aan bestaande woning),...
Gemeente Leudal - Ontwerpbestemmingsplan Swartbroekstraat (Ell) – Boerderijweg (Neer)
Gemeente Leudal - Ontwerpbestemmingsplan Swartbroekstraat (Ell) – Boerderijweg (Neer)
Besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage
Besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage
Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen
Mandaat, volmaccht en machtiging contractmanager(s)