Vergunningen Leudal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leudal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leudal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Leudal - Geweigerde omgevingsvergunning - Het legaliseren van een bouwwerk (verlagen van het...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het vellen van een houtopstand (kappen van 2 bomen aan...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem,...
Gemeente Leudal - Binnengekomen aanvraag APV vergunning – St. Maartenoptocht op 9 november 2019 van 18:30...
Gemeente Leudal - Verleende standplaatsvergunning – Aanvraag voor een standplaats met de Delta-bus, promotie...
Gemeente Leudal - Ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in de BRP of vertrek naar het buitenland
Gemeente Leudal - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Van Laarsbongerd te Heythuysen - Heythuysen
Gemeente Leudal - verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het bouwen van een bouwwerk (nieuwbouw...
Gemeente Leudal - verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het gebruiken van...
Gemeente Leudal - verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – het veranderen van het bedrijf,...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – het veranderen van het bedrijf (starten...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – het starten van een koffiebar, Veldstraat...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem,...
Gemeente Leudal - ingediende melding artikel 8.40 Wet milieubeheer – het starten van een garage, Kloosterstraat...
Gemeente Leudal - Binnengekomen aanvraag APV vergunning – Muziekfestival Waerse Maondjig op 24 februari...
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – Jubileumfeest van Stichting Bacchusklup Häör op 30...
Gemeente Leudal - Binnengekomen aanvraag APV vergunning – Lentemarkt op 26 april 2020, Tirolermarkt op...
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – Tentoonstelling/beurs bij de molens aan de Molenweg...
Gemeente Leudal - Binnengekomen aanvraag APV vergunning – Carnavalsoptocht Neer op 23 februari 2020
Gemeente Leudal - Binnengekomen aanvraag APV vergunning – Verzoek om een exploitatievergunning voor cafetaria...
Gemeente Leudal - Ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in de BRP of vertrek naar het buitenland
Uitwerrkingtreding regeling
Mandaat, volmaccht en machtiging contractmanager(s)
Leudal-ontwerpbestemmingsplan - Processieweg 7 te Kelpen-Oler
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het verrichten van een andere activiteit die van invloed...
Gemeente Leudal - verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - werk of werkzaamheden uitvoeren (realisatie van een...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met...
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – Internationale herdenking bij Monument van verdraagzaamheid,...
Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – Jaarlijkse MTB clinic en Ploegentijdrit, start en...
Gemeente Leudal - Binnengekomen aanvraag APV vergunning –Herdenking 75 jaar bevrijding – diverse activiteiten...
Gemeente Leudal - Verleende vergunning voor collecte en verkoopactie – V.V. De Kwakkert. Verkoop van...
Gemeente Leudal - Verleende vergunning voor collecte en verkoopactie – Harmonie ‘De Drie Horens’. Collecte...
Gemeente Leudal - Verleende vergunning voor collecte en verkoopactie – V.V. De Kwakkert. Verkoop van...
Gemeente Leudal - Verleende vergunning voor collecte en verkoopactie – LRV De Paardenvriend. Verkoop...
Gemeente Leudal - Verleende vergunning voor collecte en verkoopactie – V.C. Accretos. Verkoop chocoladerepen...
Gemeente Leudal - verleende drank- en horecavergunning - Verzoek om een drank- en horecavergunning en...
Gemeente Leudal-Besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage Laagstraat 12 in Ell
Gemeente Leudal-Besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage Laagstraat 12 in Ell
Leudal-ontwerpbestemmingsplan - Processieweg 7 te Kelpen-Oler
Gemeente Leudal - Ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in de BRP of vertrek naar het buitenland
Gemeente Leudal - Ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in de BRP of vertrek naar het buitenland
Gemeente Leudal - Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. de Dijkversterking in Neer - Neer
Uitwerkingtreding regeling
Uitwerkingtreding regeling
Gemeente Leudal - Binnengekomen aanvraag APV vergunning – Jubileumfeest van Stichting Bacchusklup Häör...