7.8

Vergunningen Leudal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leudal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leudal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Neer – Heldenseweg 2020 - gemeente Leudal.
Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ittervoort 4e Fase - gemeente Leudal.
Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Neer – Heldenseweg 2020 - gemeente Leudal.
Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ittervoort 4e Fase - gemeente Leudal.
Gemeente Leudal- verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) - bouwwerk brandveilig...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (het veranderen van de voorgevel),...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het gebruiken van...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het gebruik van...
Gemeente Leudal- verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) - brandveilig gebruik...
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het bouwen van een bouwwerk (actualiseren...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het in enig opzicht...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Vastgesteld paraplubestemmingsplan Duurzame Energie Leudal
Vastgesteld paraplubestemmingsplan Duurzame Energie Leudal
Vastgesteld paraplubestemmingsplan Duurzame Energie Leudal
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - van rechtswege verleende omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (verbouwing...
Gemeente Leudal - van rechtswege verleende omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk, Roermondseweg...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (verbouwing levensloopbestendige...
Gemeente Leudal- verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) - het veranderen...
Gemeente Leudal- verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) - het veranderen...
Beleidsregel Duurzame Energie (zon en wind)
Mandaat, volmaccht en machtiging contractmanager(s)
Gemeente Leudal- verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) - het realiseren...
Vormvrije m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan “Bedrijventerrein Neer-Heldenseweg 2020”.
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het in enig opzicht wijzigen van een...
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het bouwen van een bouwwerk (bouwen...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het bouwen van een bouwwerk (bouwen...
Gemeente Leudal - Instellen tijdelijk parkeerverbod op de Kanaalweg in Kelpen-Oler - Kelpen-Oler
Vormvrije m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan “Bedrijventerrein Neer-Heldenseweg 2020”.
Vastgesteld paraplubestemmingsplan Duurzame Energie Leudal
Gemeente Leudal - Ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in de BRP of vertrek naar het buitenland
Gemeente Leudal - Ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in de BRP of vertrek naar het buitenland
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - handelen in strijd...
Gemeente Leudal – verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het bouwen van...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - he verplaatsing vergund inkoopstation De Kookepan, Heideweg...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (zwembad in achtertuin),...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (schuilstal), Heideweg 14,...
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het bouwen van een bouwwerk (bouw carport/...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (aanbouw woning), Korenbloemstraat...
Gemeente Leudal - verleende drank- en horecavergunning - voor de exploitatie van de inrichting gelegen...
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – Het gebruik van gronden of bouwwerken...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding (plaatsen...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het in enig opzicht wijzigen van een monument (uitbreiding...
Gemeente Leudal - Aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van een bouwwerk (schuilhut voor paarden),...