Vergunningen Leusden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Leusden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Leusden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Kooikersgracht 6 te Leusden
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Waterlooweg 38 te Leusden
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Engweg te Stoutenburg
Wijziging exploitatievergunning speelautomatenhal Philipsstraat 18, Leusden
Ontheffing Drank- en Horecawet t.b.v. Afas
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Postweg 8 te Leusden
Vergunning plantjesmarkt Lidl in april
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Landweg, Dissel, Ploegschaar, Hooiland en Wanmolen...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Mariënhove 16 te Leusden
Standplaatsvergunning t.b.v. ijsverkoop
Beleidsregels Persoonsgebonden budget Jeugdhulp gemeente Leusden 2020
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Mulderij 14 te Leusden
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Ursulineweg naast 5b te Leusden
Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Leusden 2020
Beleidsregels Beschermd wonen Leusden 2020
Beleidsregels Verordening maatschappelijke ondersteuning Leusden 2020
Nadere regels Verordening Jeugdhulp gemeente Leusden 2020
Beleidsregels Gebruikelijke hulp Jeugdhulp gemeente Leusden 2020
Gewijzigde Drank- en Horecavergunning Vlooswijkseweg 1
Ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet t.b.v. carnaval in tent bij Nog Eentje
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hagenstein blok 1 nr. 1, 2, 3 , 6, blok 3 nr. 11,...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hamersveldseweg 105 te Leusden
Verordening maatschappelijke ondersteuning Leusden 2020
Verordening Jeugdhulp gemeente Leusden 2020
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Eikenlaan 23 te Leusden
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Burg de Beaufortweg 40 te Leusden
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Eenruiter 4 te Leusden
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Emelaarseweg 7 c te Achterveld
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Koningin Wilhelminalaan 10 te Leusden
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hessenweg 128 te Achterveld
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Beekhoek 5 te Achterveld
Algemeen mandaatbesluit Leusden 2020
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Asschatterweg 223 te Leusden
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Klamp 28 te Leusden
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Biezenkamp 164 te Leusden
Kennisgeving ontvangst sloopmelding Doornseweg 28 te Leusden
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kornoelje 28 te Leusden
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Asschatterweg 233 te Leusden
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rozenhaag 35 te Leusden
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Palissade 9 te Leusden
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Prinses Irenelaan 39 te Leusden
Hoorzitting
Vaststelling bestemmingsplan Laapeerseweg 5, Leusden
Kennisgeving ontvangst sloopmelding Koningin Wilhelminalaan 10 te Leusden
Ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte ‘Lisidunahof’, m.e.r.-beoordelingsbesluit
Vaststelling bestemmingsplan Laapeerseweg 5, Leusden
Ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte ‘Lisidunahof’, m.e.r.-beoordelingsbesluit
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Prunuslaan 6 te Leusden
Gemeente Leusden Bekendmaking melding van een activiteit aan de Hessenweg 66 in Stoutenburg
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Platanenlaan 34 te Leusden