Vergunningen Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Olefins 4, Urmonderbaan...
Provincie Limburg, ontbrandingstoestemming d.d. 27 april 2020 Kummenaedestraat te Geleen
Provincie Limburg, omgevingsvergunning Rockwool B.V., Industrieweg 15, 6045 JG Roermond
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning gemeente Kerkrade, onder meer kadastraal bekend als gemeente...
Provincie Limburg - Aanleg rotondes Daelderweg -
Subsidieplafonds 2020 voor diverse subsidieregels
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten diverse locaties in de gemeentes Echt-Susteren...
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, locatie complex 1405 te Belfeld zaaknummer...
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Diesterbaan-Houtelingsweg (weg), Weert, BUS 2020-019...
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Donkstraat, Swolgen, BUS 2020-020
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Spoorstraat-Stationsstraat, Elsloo, BUS 2020-010
Provincie Limburg, ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Piri Reisweg te Venlo,...
Provincie Limburg - Frezen en asfalteren N275 hoofdrijbaan - Rotonde Witdonk
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, Veerweg 3 en 5 te Blitterswijck, 2020-201224
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, Hoogstraat 10-10A en Steegstraat 2B-4-4A te...
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, complex C114 Alberickstraat 18 t/m 64 even,...
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden Aretsweg 1 te Bocholtz, 2018-206880
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Europaweg-Noord (ecoduct Teverenerheide)...
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, Complex C115 Cypressenstraat 1 t/m 47 oneven,...
Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015
Provincie Limburg - Verhogen gedeelte Kleefseweg - Gemeente Gennep
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning locatie kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie...
Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands...
Provincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Terreinen/Wegen/Kolommenbanen,...
Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn locatie kadastraal bekend als BSM02, sectie D, nummer...
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Cymaco Nederland B.V., deelinrichting Cymaco, Urmonderbaan...
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Fibrant B.V., deelinrichting CZZF, Urmonderbaan 22,...
Provincie Limburg - Parkeerregulering N271 vrachtwagens -
Provincie Limburg - Wijziging voorrangsregeling Nystarbrug -
Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg Vaststelling Ontwerp-Natura 2000 beheerplan Noorbeemden...
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Penitentenstraat - Industriekade, Weert, BUS 2020-012
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, Pastoor Schmeitsstraat 1c, 3 5 en 7 te Buggenum,...
Provincie Limburg - Tijdelijk vkb Amstel Gold Race - Valkenburg aan de Geul
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Werthaboulevard/Bassin/Industriekade, Weert, BUS...
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Trancheeweg 12, Weert, BUS 2020-007
Provincie Limburg, besluit Wet bodembescherming Voorstad St. Jacob (vml Shell-eiland), Roermond, LI095700010
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Groenstraat (weg), Wessem, BUS 2020-002
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Kievit, Bocholtz, BUS 2020-001
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Doctor Poelsstraat, Vaals, BUS 2020-008
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Dorpsstraat, Sibbe, BUS 2020-013
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Steegstraat 9, Roermond, BUS 2020-016
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Stationsplein/Godsweerdersingel 32 B, Roermond,...
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Bloemenmarkt, Bloemenhof, Seringenlaan, Anjelierstraat,...
Provincie Limburg, besluit Omgevingsverordening Limburg, Chemiepark Chemelot te Geleen, zaaknummer 2019-208005
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden Haambergweg 14 te Beringe, 2018-207378
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, zaaknummer 2019-203929
Provincie Limburg, omgevingsvergunning (van rechtswege verleend) Smurfit Kappa Recycling B.V., Mijnheerkensweg...
Provincie Limburg, ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Rootsdijk 11 te Panningen,...
Provincie Limburg, ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Dijkring 74 te Neer, 2020-201001
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Houtopstanden wachtverplichting, kadastrale gemeente...