7.4

Vergunningen Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Kruisstraat, Nederweert-Eind, BUS 2021-043
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Terhorst, Banholt, BUS 2021-049
Provincie Limburg, melding Wet bodembescherming Rijksweg A79, Maastricht – Heerlen, LI098600480
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Leeuwerik, Maasbree, BUS 2021-073
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet natuurbescherming (hoofdstuk 3 Soorten) en ontwerpbesluit Wabo ten behoeve...
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, wooncomplexen 103 en 204 in Bergen Terblijt,...
Provincie Limburg, besluit Mijnbouwwet, locatie Mergelweg te Maastricht, Groeve Tiendschuur, zaaknummer...
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Houtopstanden wachtverplichting,  kadastrale Mook en...
Provincie Limburg - Verkeersbesluit N590 AGR - Valkenburg
Provincie Limburg, besluit Ontgrondingenwet, Heideweg (Drakenrijk) te Beesel, 2019-205486
Provincie Limburg, omgevingsvergunning Bitu-Rec B.V., Metaalweg 14, 5804 CG Venray
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, locatie diverse woningen in De Kemp te Roermond,...
Kennisgeving Waterwet, reguliere voorbereidingsprocedure, Steenbakkersstraat 60 te Panningen, 2021-201460
Provincie Limburg, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning Driessen Grondwerken B.V., Hamweg 6, 5961...
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, locatie Burggraverweg 3 t/m 9 en Nieuwstraat...
Provincie Limburg, besluit gelijkwaardigheid Bouwbesluit 2012 CSP/Vynova Beek B.V., deelinrichting PVC-fabriek,...
Provincie Limburg, omgevingsvergunning Waterschapsbedrijf Limburg, Buggenummerweg 5, 6041 AH Roermond
Provincie Limburg, omgevingsvergunning Renewi Nederland B.V., De Koumen 134, 6433 KE Hoensbroek
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning Broekman Logistics Venlo B.V., Grubbenvorsterweg 10,...
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Utility Support Group (USG) B.V., deelinrichting...
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning Consortium Grensmaas B.V., ‘brug Obbicht’, kadastraal...
Subsidieregeling opruiming drugsafval Provincie Limburg 2020
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, ontheffingen Faunabeheerplan 2020-2026
Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025
Beleidsnotitie aanpassen natuurbeheerplan op verzoek 2021
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming intrekking vergunning, Steegse Peelweg 87a te Veulen,...
Mandaatbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 van Gedeputeerde...
Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Manufacturing HDPE (LD...
2021-201363 Provincie Limburg, beoordelingsbesluit m.e.r. Kurstjens Recycling B.V., Horsterweg 66, 5971...
Provincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning (1e fase) Statice Helden B.V., De Oude Kooien 15, 5986...
Provincie Limburg, besluit Ontgrondingenwet, diverse percelen in de kadastrale gemeente Swalmen, sectie...
Provincie Limburg, omgevingsvergunning Waterschapsbedrijf Limburg, Ubroekweg 38 A, 5928 NM Venlo
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming gedeeltelijke intrekking vergunning, Casterstraat 1A...
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Doctor Philipslaan, Roermond, BUS 2021-041
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Eijkenderweg, Nuth, BUS 2021-039
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming gedeeltelijke intrekking vergunning, Lozerweg 4 te Baexem,...
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP), Manegeweg...
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Schoolstraat, Grevenbicht, BUS 2021-040
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Witteweg (nabij 107), Asenray, BUS 2021-063
Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming intrekking vergunning, Herenbosweg 38 te Melderslo,...
Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning Ankersmit Maalbedrijven B.V., Op de Bos 300, 6223 EP...
Provincie Limburg, melding vuurwerk d.d. 22 maart 2021 Toverlaan 2 te Sevenum
Nadere subsidieregels flexibele inzet ondersteuning woningbouw
Subsidieplafonds 2021 voor diverse subsidieregels
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Nazarethstreeg, Weert, BUS 2021-037
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Sint Lambertusdijk (weg), Reuver, BUS 2021-029
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen De Leucker, Swalmen, BUS 2021-038
Uitvoeringsregeling erkenning nieuwe kanssporten 2021
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Getelberg, Born, BUS 2021-031
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Rectorijstraat, Swartbroek, BUS 2021-035