Vergunningen Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Provincie Limburg - Verkeersbesluit Provinciale Weg N298 - Gemeente Nuth
Provincie Limburg - Verkeersbesluit Provinciale weg N273 - Gemeente Peel en Maas
Provincie Limburg - Verkeersbesluit Provinciale weg N271 - Gemeente Venlo
Provincie Limburg - Tijdelijk verkeersbesluit N270 (Eindhoven-Well) - Deurnseweg
RECTIFICATIE II Mandaatbesluit Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse...
Provincie Limburg - Tijdelijk verkeersbesluit N291 - N291
Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels
Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels
Provincie Limburg - Verkeersbesluit Provinciale weg N278 (Maastricht-Vaals) - Gemeente Gulpen-Wittem
Mandaatbesluit Verordening stimuleringslening Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse wonigmarkt...
Provincie Limburg - Verkeersbesluit definitieve verkeersmaatregelen N273 - Bedrijfslocatie Nunhems BV
Nadere subsidieregels reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren 2016
Mandaatbesluit Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds
Provincie Limburg - Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen - N273 (Ittervoort-Venlo)
Besluit vaststelling modelborden stiltegebieden Limburg
Wijzigingsbesluit Verordening impulsplan “Starters: een eigen thuis!” Provincie Limburg 2012
Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v.
Verordening impulsplan “Starters: een eigen thuis!” Provincie Limburg 2012
Nadere Subsidieregels Proof of Principle Fonds
Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels ter bevodering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v.
Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds
Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling Provincies
Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling Provincies
NADERE SUBSIDIEREGELS TENDERREGELING RESTAURATIE MONUMENTEN
Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels
Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels
RECTIFICATIE Reglement van orde voor Provinciale Staten van Limburg 2016
NADERE SUBSIDIEREGELS ROBUUSTE RIVIERMAATREGELEN MAASPLASSEN
Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels
Aanwijzing Dienst van Algemeen Economisch Belang
Nadere Subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2016
Provincie Limburg - Verkeersbesluit Provinciale weg N590 Maastricht-Valkenburg - tussen Slakweg / Meesweg
Reglement van orde voor Provinciale Staten van Limburg 2016
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2016
Gewijzigde Beleidsregel topbeloningen Provincie Limburg 2013
Wijzigingsbesluit Beleidsregel topbeloningen Provincie Limburg 2013
Wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015
Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015
NADERE SUBSIDIEREGELS SPORT 2016-2019
Subsidieplafonds 2016 Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.
Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels
Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels
Controleverordening Provincie Limburg 2016
FINANCIËLE VERORDENING PROVINCIE LIMBURG 2016
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Provincie Limburg 2016
Nadere regels duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds
Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019
NADERE SUBSIDIEREGELS CULTUUR 2015-2019
Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels
Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland POP3subsidies