Vergunningen Lisse

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Lisse. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Lisse. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Akervoorderlaan naast 53A in Lisse, Kenmerk Z-20-113602
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Don Boscostraat 7 in Lisse, Kenmerk Z-20-114214
Afgehandelde omgevingsvergunning, Wagenstraat 23 in Lisse, Kenmerk Z-20-112538
Afgehandelde omgevingsvergunning, Akervoorderlaan 53A in Lisse, Kenmerk Z-19-107784
Gemeente Lisse - Stopverbod Heereweg 347 - Lisse
Ontwerp omgevingsvergunning ‘Gemaal Lageveensepolder’ in Lisse ter inzage
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer -  Heereweg 359 te Lisse
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Wagenstraat 23 in Lisse, Kenmerk Z-20-112538
Verordening rechtspositie raads- en commissielden Lisse 2019
Handhavingsverordening PW, IOAW, IOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek 2019
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Loosterweg Zuid 17B (nabij) in Lisse, Kenmerk Z-19-100623
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Akervoorderlaan 13 A in Lisse, Kenmerk Z-20-112106
Afgehandelde omgevingsvergunning, Ooievaarstraat 49-287/ Jacob van Ruysdaelplein 1-239 in Lisse, Kenmerk...
Afgehandelde omgevingsvergunning, Rooversbroekdijk 98 in Lisse, Kenmerk Z-19-107422
gemeente - gemeente lisse - Lisse
Algemene plaatselijke verordening Lisse
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Loosterweg Noord 7 in Lisse, Kenmerk Z-20-110521
Afgehandelde omgevingsvergunning, Heereweg 318 in Lisse, Kenmerk Z-19-105905
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Clusiusstraat 20A in Lisse, Kenmerk Z-20-111167
Afgehandelde omgevingsvergunning, Irissenstraat 4 in Lisse, Kenmerk Z-19-107684
Beleidsregels berekening bouwkosten voor de legesheffing Lisse 2020
Afgehandelde omgevingsvergunning, Stationsweg 166A in Lisse, Kenmerk Z-19-099903
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Prinsessestraat 152 in Lisse, Kenmerk Z-20-109869
Afgehandelde omgevingsvergunning, Heereweg 26 en 26 A in Lisse, Kenmerk Z-19-105620
Bestemmingsplan ‘Heereweg 460a - uitbreiding zorgboerderij’ vastgesteld
Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers 2020
RECTIFICATIE Afgehandelde omgevingsvergunning, Kanaalstraat 1, Heereweg 177 t/m 179 R (eerder gepubliceerd...
Afgehandelde omgevingsvergunning, Grote Beer 45 in Lisse, Kenmerk Z-19-107679
Afgehandelde omgevingsvergunning, Prinsessestraat 74 in Lisse, Kenmerk Z-19-104604
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, Heereweg 452 in Lisse, Kenmerk Z-19-103437
Afgehandelde omgevingsvergunning, Suddeoever 2 in Lisse, Kenmerk Z-19-106869
Omgevingsvergunning bouwen en gebruik commerciële ruimte en 24 appartementen Lisse
gemeente - gemeente lisse - Lisse
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Oranjelaan/Sportlaan (hoek) in Lisse, Kenmerk Z-19-107773
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Ooievaarstraat 49-287 en Jacob van Ruysdaelplein 1-239 in Lisse,...
Afgehandelde omgevingsvergunning, Kanaalstraat 1, Heereweg 177 t/m 179 R (eerder gepubliceerd als hoek...
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Irissenstraat 4 in Lisse, Kenmerk Z-19-107684
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Rooversbroekdijk 98 in Lisse, Kenmerk Z-19-107422
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Akervoorderlaan 53a in Lisse, Kenmerk Z-19-107784
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Grote Beer 45 in Lisse, Kenmerk Z-19-107679
Afgehandelde omgevingsvergunning, Emmastraat 13 in Lisse, Kenmerk Z-19-102056
Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse 2020
Verordening hondenbelasting Lisse 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
Legesverordening Lisse 2020
Afgehandelde omgevingsvergunning, Heereweg 155 in Lisse, Kenmerk Z-19-105974
Verordening rioolheffing Lisse 2020
Verordening toeristenbelasting Lisse 2020
Afgehandelde omgevingsvergunning, Gasstraat nabij 19 Trafo in Lisse, Kenmerk Z-19-101665
Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Grachtweg 89 in Lisse