6.5

Vergunningen Littenseradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Littenseradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Littenseradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Legesverordening 2018
Verordening kwijtschelding 2018
Verordening rioolheffing 2018
Verordening afvalstoffenheffing 2018
Intrekkingsverordening forensenbelasting 2017
Verleende omgevingsvergunning: Master Fopmawei 13, Jorwert
Verlengen beslistermijn: Nije Buorren 4, Wjelsryp
Verlengen beslistermijn: Walperterwei 37, Wommels
Verlengen beslistermijn: Walperterwei 43a, Wommels
Verleende omgevingsvergunning: Berkwerterleane 4, Kûbaard
Verleende vergunning: standplaats Freule, Wommels
Aanvraag omgevingsvergunning: Kleasterdyk, Winsum
Aanvraag omgevingsvergunning: Walperterwei 43a, Wommels
Aanvraag omgevingsvergunning: Toarnwerterleane nabij 1, Waaksens
Aanvraag omgevingsvergunning: Dokter Fokkewei 1, Mantgum
Verleende vergunning: standplaats H&M groenten en fruit, Wommels
Verleende vergunning: gebakkraam Terp, Wommels
Verleende vergunning: dorpsfeest, Wiuwert/Britswert
Verleende vergunning: begraafplaats, Hervormde Gemeente Winsum
Verleende vergunning: FK "Jeu de Pelote", Easterlittens
Verleende vergunning: Eetcafé De Trijesprong, Winsum
Verleende vergunning: Live-muziek Terp, Wommels
Verleende vergunning: Meamerterdyk 5, Winsum
Verleende omgevingsvergunning: Húns 32, Húns
Verlengen beslistermijn: Plan Wommels Noord-Oost kavel 2 t/m 7, Wommels
Verleende omgevingsvergunning: Walperterwei 20A, Wommels
Verleende omgevingsvergunning: Fûns 6, Jorwert
Verleende omgevingsvergunning: Singel, Boazum
Verleende omgevingsvergunning: De Bieren 7, Waaksens
Verleende Leegstandsvergunning: Skoallestrjitte 18, Easterein
Verleende vergunning: standplaats viskraam, Wommels
Verleende omgevingsvergunning: It Soal 5, Mantgum
Verleende omgevingsvergunning: Skrins 4, Easterlittens
Verlengen beslistermijn: Hasthemerwei 1, Baaium
Verlengen beslistermijn: Sassingawei 15, Hinnaard
Verlengen beslistermijn: Toarnwerterleane nabij nr. 1, Waaksens
Verlengen beslistermijn: It Soal 5, Mantgum
Verleende vergunning: Pusher en Lucky Cranes, Wommels
Verleende vergunning: theatervoorstellingen Mariakerk, Mantgum
Melding Wet milieubeheer: Wielsterdyk 3, Weidum
Melding Wet milieubeheer: Wieuwens 4, Easterlittens
Melding Wet milieubeheer: Fûns 6, Jorwert
Verleende vergunning: Bearsterdyk, Bears
Verleende vergunning: Mobiele brood- en banketkraam, Wommels
Verleende vergunning: Schaatstoertochten, IJWC Baarderadeel
Aanvraag omgevingsvergunning: Hasthemerwei 1, Baaium
Aanvraag omgevingsvergunning: Buorren 9, Hidaard
Aanvraag omgevingsvergunning: Plan Wiuwerter Opfeart kavel 1, Wiuwert
Aanvraag omgevingsvergunning: Froonackerdyk 10, Wiuwert
Aanvraag omgevingsvergunning: Sassingawei 15, Hinnaard