Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Littenseradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Littenseradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Littenseradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Legesverordening 2018 20-12-2017 20-02-2018 detail
Verordening kwijtschelding 2018 20-12-2017 20-02-2018 detail
Verordening rioolheffing 2018 20-12-2017 20-02-2018 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2018 20-12-2017 20-02-2018 detail
Intrekkingsverordening forensenbelasting 2017 20-12-2017 20-02-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning: Master Fopmawei 13, Jorwert 13-12-2017 05-01-2018 detail
Verlengen beslistermijn: Nije Buorren 4, Wjelsryp 13-12-2017 28-12-2017 detail
Verlengen beslistermijn: Walperterwei 37, Wommels 13-12-2017 28-12-2017 detail
Verlengen beslistermijn: Walperterwei 43a, Wommels 13-12-2017 28-12-2017 detail
Verleende omgevingsvergunning: Berkwerterleane 4, Kûbaard 13-12-2017 12-01-2018 detail
Verleende vergunning: standplaats Freule, Wommels 13-12-2017 05-01-2018 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Kleasterdyk, Winsum 13-12-2017 28-12-2017 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Walperterwei 43a, Wommels 13-12-2017 28-12-2017 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Toarnwerterleane nabij 1, Waaksens 13-12-2017 28-12-2017 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Dokter Fokkewei 1, Mantgum 13-12-2017 28-12-2017 detail
Verleende vergunning: standplaats H&M groenten en fruit, Wommels 13-12-2017 16-01-2018 detail
Verleende vergunning: gebakkraam Terp, Wommels 13-12-2017 16-01-2018 detail
Verleende vergunning: dorpsfeest, Wiuwert/Britswert 13-12-2017 09-01-2018 detail
Verleende vergunning: begraafplaats, Hervormde Gemeente Winsum 13-12-2017 09-01-2018 detail
Verleende vergunning: FK "Jeu de Pelote", Easterlittens 13-12-2017 05-01-2018 detail
Verleende vergunning: Eetcafé De Trijesprong, Winsum 13-12-2017 05-01-2018 detail
Verleende vergunning: Live-muziek Terp, Wommels 13-12-2017 09-01-2018 detail
Verleende vergunning: Meamerterdyk 5, Winsum 13-12-2017 10-01-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning: Húns 32, Húns 13-12-2017 05-01-2018 detail
Verlengen beslistermijn: Plan Wommels Noord-Oost kavel 2 t/m 7, Wommels 13-12-2017 28-12-2017 detail
Verleende omgevingsvergunning: Walperterwei 20A, Wommels 13-12-2017 16-01-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning: Fûns 6, Jorwert 13-12-2017 11-01-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning: Singel, Boazum 13-12-2017 05-01-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning: De Bieren 7, Waaksens 13-12-2017 16-01-2018 detail
Verleende Leegstandsvergunning: Skoallestrjitte 18, Easterein 13-12-2017 05-01-2018 detail
Verleende vergunning: standplaats viskraam, Wommels 06-12-2017 14-12-2017 detail
Verleende omgevingsvergunning: It Soal 5, Mantgum 13-12-2017 16-01-2018 detail
Verleende omgevingsvergunning: Skrins 4, Easterlittens 13-12-2017 12-01-2018 detail
Verlengen beslistermijn: Hasthemerwei 1, Baaium 13-12-2017 28-12-2017 detail
Verlengen beslistermijn: Sassingawei 15, Hinnaard 13-12-2017 28-12-2017 detail
Verlengen beslistermijn: Toarnwerterleane nabij nr. 1, Waaksens 13-12-2017 28-12-2017 detail
Verlengen beslistermijn: It Soal 5, Mantgum 13-12-2017 28-12-2017 detail
Verleende vergunning: Pusher en Lucky Cranes, Wommels 30-11-2017 27-12-2017 detail
Verleende vergunning: theatervoorstellingen Mariakerk, Mantgum 30-11-2017 26-12-2017 detail
Melding Wet milieubeheer: Wielsterdyk 3, Weidum 30-11-2017 15-12-2017 detail
Melding Wet milieubeheer: Wieuwens 4, Easterlittens 30-11-2017 15-12-2017 detail
Melding Wet milieubeheer: Fûns 6, Jorwert 30-11-2017 15-12-2017 detail
Verleende vergunning: Bearsterdyk, Bears 30-11-2017 02-01-2018 detail
Verleende vergunning: Mobiele brood- en banketkraam, Wommels 30-11-2017 02-01-2018 detail
Verleende vergunning: Schaatstoertochten, IJWC Baarderadeel 30-11-2017 28-12-2017 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Hasthemerwei 1, Baaium 29-11-2017 14-12-2017 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Buorren 9, Hidaard 29-11-2017 14-12-2017 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Plan Wiuwerter Opfeart kavel 1, Wiuwert 29-11-2017 14-12-2017 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Froonackerdyk 10, Wiuwert 29-11-2017 14-12-2017 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Sassingawei 15, Hinnaard 29-11-2017 14-12-2017 detail