Vergunningen Littenseradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Littenseradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Littenseradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Legesverordening 2018 detail
Verordening kwijtschelding 2018 detail
Verordening rioolheffing 2018 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2018 detail
Intrekkingsverordening forensenbelasting 2017 detail
Verleende omgevingsvergunning: Master Fopmawei 13, Jorwert detail
Verlengen beslistermijn: Nije Buorren 4, Wjelsryp detail
Verlengen beslistermijn: Walperterwei 37, Wommels detail
Verlengen beslistermijn: Walperterwei 43a, Wommels detail
Verleende omgevingsvergunning: Berkwerterleane 4, Kûbaard detail
Verleende vergunning: standplaats Freule, Wommels detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Kleasterdyk, Winsum detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Walperterwei 43a, Wommels detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Toarnwerterleane nabij 1, Waaksens detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Dokter Fokkewei 1, Mantgum detail
Verleende vergunning: standplaats H&M groenten en fruit, Wommels detail
Verleende vergunning: gebakkraam Terp, Wommels detail
Verleende vergunning: dorpsfeest, Wiuwert/Britswert detail
Verleende vergunning: begraafplaats, Hervormde Gemeente Winsum detail
Verleende vergunning: FK "Jeu de Pelote", Easterlittens detail
Verleende vergunning: Eetcafé De Trijesprong, Winsum detail
Verleende vergunning: Live-muziek Terp, Wommels detail
Verleende vergunning: Meamerterdyk 5, Winsum detail
Verleende omgevingsvergunning: Húns 32, Húns detail
Verlengen beslistermijn: Plan Wommels Noord-Oost kavel 2 t/m 7, Wommels detail
Verleende omgevingsvergunning: Walperterwei 20A, Wommels detail
Verleende omgevingsvergunning: Fûns 6, Jorwert detail
Verleende omgevingsvergunning: Singel, Boazum detail
Verleende omgevingsvergunning: De Bieren 7, Waaksens detail
Verleende Leegstandsvergunning: Skoallestrjitte 18, Easterein detail
Verleende vergunning: standplaats viskraam, Wommels detail
Verleende omgevingsvergunning: It Soal 5, Mantgum detail
Verleende omgevingsvergunning: Skrins 4, Easterlittens detail
Verlengen beslistermijn: Hasthemerwei 1, Baaium detail
Verlengen beslistermijn: Sassingawei 15, Hinnaard detail
Verlengen beslistermijn: Toarnwerterleane nabij nr. 1, Waaksens detail
Verlengen beslistermijn: It Soal 5, Mantgum detail
Verleende vergunning: Pusher en Lucky Cranes, Wommels detail
Verleende vergunning: theatervoorstellingen Mariakerk, Mantgum detail
Melding Wet milieubeheer: Wielsterdyk 3, Weidum detail
Melding Wet milieubeheer: Wieuwens 4, Easterlittens detail
Melding Wet milieubeheer: Fûns 6, Jorwert detail
Verleende vergunning: Bearsterdyk, Bears detail
Verleende vergunning: Mobiele brood- en banketkraam, Wommels detail
Verleende vergunning: Schaatstoertochten, IJWC Baarderadeel detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Hasthemerwei 1, Baaium detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Buorren 9, Hidaard detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Plan Wiuwerter Opfeart kavel 1, Wiuwert detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Froonackerdyk 10, Wiuwert detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Sassingawei 15, Hinnaard detail