7.4

Vergunningen Littenseradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Littenseradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Littenseradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verlengen beslistermijn: Plan Sint Michaelsberch, Winsum
Verlengen beslistermijn: Plan Oan 'e Feart, Boazum
Verlengen beslistermijn: De Pôlle 2 en Hoptilsterdyk 2, Hilaard
Verlengen beslistermijn: De Bieren 7, Waaksens
Verleende omgevingsvergunning: Aenkommewei 4, Itens
Verleende omgevingsvergunning: Walperterwei 2, Wommels
Aanvraag omgevingsvergunning: Plan Oan 'e Feart, Boazum
Aanvraag omgevingsvergunning: De Bieren 7, Waaksens
Aanvraag omgevingsvergunning: Plan Sint Michaelsberch, Winsum
Verleende omgevingsvergunning: Greate Wierum 1, Lytsewierrum
Aanvraag omgevingsvergunning: Plan Wommels Noord-Oost kavel 5, 6 en 7, Wommels
Aanvraag omgevingsvergunning: De Iisbaan 1b, Wommels
Aanvraag omgevingsvergunning: Singel, Boazum
Aanvraag omgevingsvergunning: Tsjeintgum 1, Mantgum
Aanvraag omgevingsvergunning: Dokter Fokkewei 1, Mantgum
Verleende omgevingsvergunning: Master Fopmawei 24, Jorwert
Aanvraag omgevingsvergunning: Bearsterdyk 24, Bears
Aanvraag omgevingsvergunning: Walperterwei 37, Wommels
Aanvraag omgevingsvergunning: Plan Wommels Noord-Oost kavel 2 t/m 7, Wommels
Verleende omgevingsvergunning: Berkwerterleane 4, Kûbaard
Aanvraag omgevingsvergunning: Tsjerkebuorren 16, Spannum
Verleende omgevingsvergunning: De Krunen 12, Jorwert
Aanvraag omgevingsvergunning: Walperterwei 20A, Wommels
Voornemen omgevingsvergunning: Walperterwei 41b, Wommels
Voornemen omgevingsvergunning: Sassingawei 15, Hinnaard
Aanvraag omgevingsvergunning: Skries 21, Wommels
Aanvraag omgevingsvergunning: Skrinserdyk 10, Easterlittens
Aanvraag omgevingsvergunning: Nije Buorren 4, Wjelsryp
Aanvraag omgevingsvergunning: Fûns 6, Jorwert
Verleende vergunning: Hy-Night, Hilaard
Melding Wet milieubeheer: Tsjerkebuorren 2, Easterwierrum
Melding Wet milieubeheer: Westerein 20, Wjelsryp
Melding Wet milieubeheer: Stjelpdyk 2, Wjelsryp
Verleende vergunning: kansspelautomaat Café Bonnema, Mantgum
Verleende vergunning: Lûkrock, Wjelsryp
Verleende vergunning: Maretak Kerstmarkt, Winsum
Verleende omgevingsvergunning: Hearedyk 35, Itens
Aanvraag omgevingsvergunning: Hegedyk 45, Jellum
Verleende omgevingsvergunning: Tsjerkebuorren 23, Easterein
Verleende omgevingsvergunning: Hegedyk 7a, Bears
Aanvraag omgevingsvergunning: Súdhoeke 9, Wommels
Melding Wet milieubeheer: Kleasterdyk 56, Winsum
Aanvraag omgevingsvergunning: Walperterwei 41, Wommels
Aanvraag omgevingsvergunning: Skrins 4, Easterlittens
Aanvraag omgevingsvergunning: Westerein 20, Wjelsryp
Verleende vergunning: Barre Krystkuier, Easterlittens eo
Verleende vergunning: Zwembad de Klomp, Wommels
Verleende vergunning: onderhoudswerkzaamheden Strukton Rail BV
Verleend vergunning: standplaats draai- en zweefmolen, Wommels
Melding Wet milieubeheer: Bearsterdyk 14, Bears