7.4

Vergunningen Loon op Zand

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Loon op Zand. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Loon op Zand. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
gemeente Loon op Zand - GGPP - Hoge Steenweg
gemeente Loon op Zand - -
subsidieregeling flexibel sportbudget
Gemeente Loon op Zand - meldingen Wet milieubeheer - wijzigen van de bestaande hygiënesluis naar een...
Gemeente Loon op Zand - meldingen Wet milieubeheer - wijzigen van de activiteiten (wijziging dierbezetting)...
Gemeente Loon op Zand - meldingen Wet milieubeheer - betreft het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem...
Gemeente Loon op Zand - meldingen Wet milieubeheer - betreft het starten van een installatiebedrijf -...
Gemeente Loon op Zand - meldingen Wet milieubeheer - wijzigen van de activiteiten (de leeftijd van aanwezige...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - brandveilig gebruiken van...
Gemeente Loon op Zand - meldingen Wet milieubeheer - tijdelijk overkappen van het bestaande terras, de...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning - Willem II-straat 9,...
Gemeente Loon op Zand - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 17 bomen - van Hornestraat 34, Loon...
Gemeente Loon op Zand - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een tijdelijk depot t.b.v. de herinrichting...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de voorgevel - Hoofdstraat 171,...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een bedrijfsgebouw met dagrecreatie...
Gemeente Loon op Zand - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een dakopbouw - Peperstraat 26,...
Gemeente Loon op Zand - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van de schuur aan de achterzijde -...
Gemeente Loon op Zand - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een premantelzorgwoning in een...
Loon op Zand - - Raadhuisstraat
Aanwijzingsbesluit Informatiebeheer gemeente Loon op Zand 2021
Ontwerp zonnevisie Loon op Zand 2021-2023
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van het kozijn in de voorgevel - Dreefseweg...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - kappen van twee waardevolle bomen - Paalstraat...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de voorgevel - Doctor van Beurdenstraat...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de constructie van de woning - Lagevaert...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - aanplanten van 3 elzensingels met een knotwilgenrij...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een bedrijfshal met kantoor - Ierlandstraat...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - verlagen van de stoep ten behoeven van een in-...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden / verbouwen van een bestaande garage-berging...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - bouwen van 21 nieuwbouwwoningen, Westwaard Fase...
Gemeente Loon op Zand - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 25 bomen - Bergstraat 37, Loon op Zand
Gemeente Loon op Zand - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - bijgebouw gebruiken voor kleinschalig...
Gemeente Loon op Zand - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 8 bomen - Langemeer 85, Kaatsheuvel
Gemeente Loon op Zand - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van de melkveestal - Zuidhollandsedijk...
Gemeente Loon op Zand - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - ombouwen van een bestaand kinderdagverblijf...
Gemeente Loon op Zand - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - realiseren van een premantelzorgwoning...
Gemeente Loon op Zand - aanvraag omgevingsvergunning - gebruiken van de grond voor een tijdelijke opslag...
Gemeente Loon op Zand - omgevingsvergunning vergunningsvrij - bouwen van een overdekte los loop bak voor...
Gemeente Loon op Zand - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een aanbouw aan de achterzijde...
Loon op Zand - oplaadpunt - Van Oldenbarneveltstraat
gemeente Loon op Zand - oplaadpunt - Maasland
gemeente Loon op Zand - oplaadpunt - Ambrosiusstraat
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Populier 3A en 3B te Kaatsheuvel’
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Populier 3A en 3B te Kaatsheuvel’
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de achtergevel en de constructie...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een aanbouw aan de rechterzijde van...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de buitenkozijnen aan de voorgevel...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een buitenunit ten behoeve van een...
Gemeente Loon op Zand - verlening omgevingsvergunning - verhuren van kamers op de verdieping voor logies...