7.4

Vergunningen Lopik

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Lopik. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Lopik. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking beleidsregels reiskostenvergoeding en fietsvergoeding voor statushouders 2020
Gemeente Lopik - ontwerp bestemmingsplan - Lopikerweg Oost 197e, Lopikerkapel
Gemeente Lopik - ontwerpbesluit Wet geluidhinder Vaststelling hogere grenswaarden
Gemeente Lopik - ontwerpbestemmingsplan - Boveneind Noordzijde 42a en Zuidzijdseweg 158a en Boveneind...
Gemeente Lopik - ontwerp omgevingsvergunning - toevoeging van vier nieuwe woningen - Dorp 56, Polsbroek
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht, 8 augustus 2020
Lopikerweg oost 13 te Lopik
Lopikerweg west 6 te Lopik
Zuidzijdseweg 100A te Polsbroek
Cabauwsekade 80E te Lopik
Graafdijk 1 te Lopik
Lopikerweg west 5a te Lopik
Mondriaanlaan 40 te Lopik
De Lansing 22 te Benschop
Zuidzijdseweg 172 te Polsbroek
Graafdijk 55 te Lopik
Anna van Burenstraat 3 te Lopik
Lopikerweg Oost 64 te Lopik
Batuwseweg 35a te Lopikerkapel
Lopikerweg West 31 te Lopik
Dorp 87D te Benschop
Benedeneind ZZ 285 te Benschop
Lopikerweg west 98 te Lopik
Bedrijfsweg 4a te Lopik
Benedeneind ZZ 285 te Benschop
Lopikerweg oost 66 te Lopik
De Weide 5 te Lopik
Benedeneind ZZ 417C te Benschop
Graafdijk 86 te Lopik
Cabauwsekade 89b te Lopik
Perceel F, nr. 447, Batuwseweg 46 te Lopikerkapel
S.L. van Alterenlaan 27 te Jaarsveld
Benedeneind ZZ 417c te Benschop
Dorp 86 te Polsbroek
M.A. Reinaldaweg 11 te Lopik
Dorp 140 te Benschop
Cabauwsekade 55 te Lopik
Lopikerweg oost 66 te Lopik
Cabauwsekade 77 te Lopik
Damweg 3 te Lopik
Perceel G nr. 215 en 1801 ten westen van Lopikerweg west 49 te Lopik
Benedeneind NZ 396A te Benschop
Dorp 276 te Benschop
Jan van Aemstelstraat 46 te Lopik
Benedeneind ZZ 389 te Benschop
Lopikerweg Oost 47 te Lopik
Lopikerweg west 11 te Lopik
Perceel G, nr. 2442 Lopikerweg oost 64 te Lopik
Lopikerweg oost 66 te Lopik
Lopikerweg oost 145A te Lopikerkapel