Vergunningen Lopik

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Lopik. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Lopik. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Stichting Dorpshuis de Schouw te Lopik
Lopikerweg Oost 53 te Lopik
Lopikerweg West 111-112 te Lopik
Boveneind NZ 78 te Benschop
Lekdijk Oost 16 te Lopikerkapel
Frans Halslaan 6 te Lopik
Damweg 230 te Polsbroek
Damweg 230 te Polsbroek
Damweg 230 te Polsbroek
Stichting Pakjesdorp te Benschop
Noordzijdseweg 215 te Polsbroek
Ontwerpomgevingsvergunning Zuidzijdseweg 120c te Polsbroek
‘Kennisgeving (voornemen) MER (Milieueffectrapport) bestemmingsplan Landelijk gebied’
Verlening uitgebreide omgevingsvergunning Benedeneind NZ 478 te Benschop
Vastgesteld wijzigingsplan Lekdijk Oost 6a te Lopik
Vaststelling beleidsregels intrekken van omgevingsvergunningen
Verlening uitgebreide omgevingsvergunning Boveneind ZZ 47 B te Benschop
Ontwerp bestemmingsplan ‘Lopik Oost’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Lopik Oost’
Intrekken verkeersbesluit tot het reserveren van een tweetal parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Lopik
Verlening uitgebreide omgevingsvergunning Intratuin IJsselstein, Weg der Verenigde Naties 2 te Benschop
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Dorp 60, Polsbroek’
Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 gemeente Lopik
Vellen van bomen bij Huis te Jaarsveld
Instructie voor de leerplichtambtenaar
Ontwerp bestemmingsplan ‘Klein Scheveningen e.o.’
Ontwerpomgevingsvergunning Boveneind Zuidzijde 49 te Benschop
Maria Louiselaan 7 te Lopik
Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorp 60, Polsbroek’
Lopikerweg West 111-112 te Lopik
Graafdijk 33 te Lopik
Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorp 60, Polsbroek’
Aanwijzing leerplichtambtenaar
Voornemen uitschrijven uit Basisregistratie personen (BRP) Michalł Nyga, gemeente Lopik
Voornemen uitschrijven uit Basisregistratie personen (BRP) Maikel Houssart, gemeente Lopik
Verkeersbesluit Kern Polsbroek
Verkeersbesluit Kern Benschop
Ontwerpwijzigingsplan Lekdijk Oost 6a te Lopik
Aanstelling en aanwijzing toezichthouder
Ontwerp-omgevingsvergunning Wielsekade 54a te Lopik
Lekdijk West 47 te Lopik
Nabij Dorp 116 te Benschop
Voornemen uitschrijven uit Basisregistratie personen (BRP) Dhr. Gergö Végh, gemeente Lopik
Lopikerweg Oost 53C te Lopik
Dorp 264 te Benschop
Anna van Burenstraat 16 te Lopik
Landscheijding 59 te Lopik
Verkeersbesluit Kern Benschop
Ontwerp-beschikking omgevingsvergunning Benedeneind NZ 478 te Benschop