Vergunningen Lopik

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Lopik. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Lopik. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Lopik 2019
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Lopik 2019
Koningin Wilhelminastraat 27a te Benschop
Stichting Dorpsfeest Polsbroek
IJsclub Centrum Lopik
Kortland 2 te Lopikerkapel
Kortland 2 te Lopikerkapel
Lopikerweg oost 33a te Lopik
Damweg 230 te Polsbroek
Damweg 230 te Polsbroek
Wielsekade 8 te Lopik
Noordzijdseweg 225 te Polsbroek
Vrijheer de Graeffweg 5 te Polsbroek
Lopikerweg oost 66 te Lopik
Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening op de heffing en invordering van leges 2020
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020
Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2020
Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lopik 2020
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lopik 2019
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Lopik 2019
Dorp 93 te Polsbroek
Vogelzangsekade 6A te Lopik
Boveneind NZ 78 te Benschop
OBS De Zomergaard te Lopik
Dorp 133 te Benschop
Dorp 69 te Benschop
Vogelzangsekade 6A te Lopik
Cabauwsekade 17 te Lopik
Batuwsebrug, Prinses Christinabrug, Fuikebrug
Zuidzijdseweg 144a te Polsbroek
Graafdijk 2 te Lopik.
Biezendijk 3 te Lopikerkapel
Verlening uitgebreide omgevingsvergunning Zuidzijdseweg 120 C te Polsbroek
Batuwseweg 62 te Lopikerkapel
Cabauwsekade 14 te Lopik
Sevenhovenstraat 14 te Lopikerkapel
Vastgestelde verordening en regelingen
Voornemen uitschrijven uit Basisregistratie Personen (BRP), Gemeente Lopik
Gemeente Lopik - verlening uitgebreide omgevingsvergunning - wijzigen van de bestemming Wonen in Wonen...
Lopikerweg West 99 te Lopik
Radiolaan 1 te Lopikerkapel
Lopikerweg West 117 te Lopik
S.L. van Alterenlaan 27 te Jaarsveld
Lopikerweg West 99 te Lopik