7.5

Vergunningen Loppersum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Loppersum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Loppersum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Uitvoeringsregels Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Loppersum 2018
Vaststelling bestemmingsplan Welstandsluw bouwen, gemeente Loppersum
Vaststelling Welstandsnota, gemeente Loppersum
Visie 'Ruimte voor Energie' vastgesteld door raden Appingedam, Delfzijl en Loppersum
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit Zwarte Laan Loppersum - Zwarte Laan Loppersum
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit Tijdelijk Parkeerverbod Zeedijken Delfstraat Loppersum - Zeedijken...
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Stationsweg...
Verordening Verzilverlening gemeente Loppersum
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Brug Westerwijtwerd
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Parkeervoorziening Stedum
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Burchtstraat Middelstum
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Kern Middelstum
Gemeente Loppersum - Verkeersbesluit - Zuiderstraat Middelstum
Kennisgeving Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen
Rectificatie publicatie: Ontwerpbestemmingsplan Welstandsluw bouwen en concept Welstandsnota
Besluit m.e.r.-beoordeling Oosterburen 3 Middelstum
Ontwerpbestemmingsplan Welstandsluw bouwen en concept Welstandsnota
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Garsthuizerweg...
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Loppersum 2020
Regeling briefadres gemeente Loppersum 2019
Verordening liggelden 2020
Verordening onroerendezaakbelastingen 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Legesverordening 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening Jeugdhulp gemeente Loppersum 2018
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Loppersum 2020
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2020
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loppersum 2020
Ontwerpbesluit bouwen loods Garsthuizerweg 6 te Zeerijp
Ontwerpvisie Ruimte voor Energie, gemeente Loppersum
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Loppersum 2019
Regeling aardgasvrij wonen 2019
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019
Pilot Subsidieregeling Dorpsbudget gemeente Loppersum 2020
Besluit m.e.r.-beoordeling Fraamweg 4 te Middelstum
Vaststelling bestemmingsplan Zuidoost Loppersum
Vaststelling bestemmingsplan Zuidoost Loppersum
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018
Mandaat- Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Loppersum 2019
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Heemweg...
Regeling compensatie meerkosten
Spelregels regeling budget burgerinitiatieven sociaal domein 2019