Vergunningen Loppersum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Loppersum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Loppersum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Vaststelling bestemmingsplan Zuidoost Loppersum detail
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018 detail
Mandaat- Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Loppersum 2019 detail
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Heemweg 2 te Westeremden detail
Regeling compensatie meerkosten detail
Spelregels regeling budget burgerinitiatieven sociaal domein 2019 detail
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Stedumerweg 7 te Loppersum detail
Ontwerpbestemmingsplan Zuidoost Loppersum detail
Kennisgeving ontwerpbesluit (her)bouwen woning Heemweg 2 te Westerwijtwerd detail
Vaststelling bestemmingsplan Woondorpen, gemeente Loppersum detail
ERFGOEDVERORDENING GEMEENTE LOPPERSUM 2019 detail
FINANCIËLE VERORDENING VAN DE GEMEENTE LOPPERSUM 2019 detail
Stationsweg 24 te Stedum (beslistermijn verlengd met zes weken) detail
Molenweg 12 te Loppersum (beslistermijn verlengd met zes weken) detail
Menthedaweg 5a te Middelstum (beslistermijn verlengd met zes weken) detail
D. Triezenbergstraat 26 te Stedum (verleend, verzonden op 26 februari 2019) detail
Molenweg 9 te Middelstum (beslistermijn verlengd met zes weken) detail
Garsthuizerweg 4 te Zeerijp (beslistermijn verlengd met zes weken) detail
Burchtstraat 18 te Middelstum (beslistermijn verlengd met zes weken) detail
Dorpsweg 18 te Westeremden (beslistermijn verlengd met zes weken) detail
Bedumerweg 45 te Stedum (verleend, verzonden 14 februari 2019) detail
Huizingerweg naast nummer 34 te Westeremden (aangevraagd, ontvangen 13 februari 2019) detail
Oldenoordweg 1 te Toornwerd (aangevraagd,ontvangen 14 februari 2019) detail
Stadsweg 18 te Garrelsweer (aangevraagd, ontvangen 18 februari 2019) detail
Kampweg 2 te Stedum (aangevraagd, ontvangen 18 februari 2019) detail
Fivelweg 29 te Zijldijk (aangevraagd, ontvangen 19 februari 2019) detail
Crangeweersterweg 6 te Stedum (aangevraagd, ontvangen 19 februari 2019) detail
Kosterijweg 12 te Westeremden (verleend, verzonden 15 februari 2019 detail
Kampweg 2 te Stedum (verleend, verzonden 21 februari 2019) detail
Nabij Dijkumerweg 3 te Garsthuizen (verlenging beslistermijn) detail
Nabij Pompsterweg 4 te Middelstum (verlenging beslistermijn) detail
Ontwerp omgevingsvergunning Stedumerweg 7 te Loppersum detail
Rectificatie: Ticheldobbe (nummers 1-8, 9-12 en 13-16) te Middelstum (aangevraagd, ontvangen 31 januari 2019) detail
Kolholsterweg 1 te Zijldijk (beslistermijn verlengd met zes weken) detail
Kwekersweg 1 te Zeerijp (beslistermijn verlengd met zes weken) detail
Molenweg 12 te Loppersum (verleend, verzonden op 11 februari 2019) detail
Borgweg 46 te Zeerijp (verleend, verzonden op 11 februari 2019) detail
Molenweg 24 te Zeerijp (verleend, verzonden op 11 februari 2019) detail
Nabij de Bolhuislaan te Eekwerd en nabij Vismaar en Merumerlaan te Garrelsweer (verleend, verzonden op 8 februari 2019) detail
Kolholsterweg 1 te Zijldijk (aangevraagd, ontvangen op 8 februari 2019) detail
Weersterweg 14 te Stedum (aangevraagd, ontvangen op 12 februari 2019) detail
Nabij Terhornseweg 1 te Zeerijp (verlenging beslistermijn) detail
Kosterijweg 12 te Westeremden (Verlenging beslistermijn) detail
Delfstraat 33 te Loppersum (aangevraagd, ontvangen 31 januari 2019) detail
Ticheldobbe (nummers 1-8, 9-12 en 13-16) te Middelstum (aangevraagd, ontvangen 31 januari 2019) detail
Garsthuizerweg 4 te Zeerijp (aangevraagd, ontvangen 18 januari 2019) detail
Terhornseweg 3 te Zeerijp (aangevraagd, ontvangen op 22 januari 2019) detail
Molenweg 12 te Loppersum (aangevraagd , ontvangen op 21 januari 2019) detail
Godlinzerweg 1 te Leermens (aangevraagd, ontvangen 21 januari 2019) detail
Wierdeweg 16 te Leermens (aangevraagd, ontvangen op 17 januari 2019) detail