Vergunningen Loppersum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Loppersum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Loppersum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Pilot Subsidieregeling Dorpsbudget gemeente Loppersum 2020
Besluit m.e.r.-beoordeling Fraamweg 4 te Middelstum
Vaststelling bestemmingsplan Zuidoost Loppersum
Vaststelling bestemmingsplan Zuidoost Loppersum
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018
Mandaat- Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Loppersum 2019
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Heemweg...
Regeling compensatie meerkosten
Spelregels regeling budget burgerinitiatieven sociaal domein 2019
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Stedumerweg...
Ontwerpbestemmingsplan Zuidoost Loppersum
Kennisgeving ontwerpbesluit (her)bouwen woning Heemweg 2 te Westerwijtwerd
Vaststelling bestemmingsplan Woondorpen, gemeente Loppersum
ERFGOEDVERORDENING GEMEENTE LOPPERSUM 2019
FINANCIËLE VERORDENING VAN DE GEMEENTE LOPPERSUM 2019
Dorpsweg 18 te Westeremden (beslistermijn verlengd met zes weken)
Stationsweg 24 te Stedum (beslistermijn verlengd met zes weken)
Molenweg 12 te Loppersum (beslistermijn verlengd met zes weken)
Menthedaweg 5a te Middelstum (beslistermijn verlengd met zes weken)
D. Triezenbergstraat 26 te Stedum (verleend, verzonden op 26 februari 2019)
Garsthuizerweg 4 te Zeerijp (beslistermijn verlengd met zes weken)
Molenweg 9 te Middelstum (beslistermijn verlengd met zes weken)
Burchtstraat 18 te Middelstum (beslistermijn verlengd met zes weken)
Nabij Dijkumerweg 3 te Garsthuizen (verlenging beslistermijn)
Huizingerweg naast nummer 34 te Westeremden (aangevraagd, ontvangen 13 februari 2019)
Oldenoordweg 1 te Toornwerd (aangevraagd,ontvangen 14 februari 2019)
Stadsweg 18 te Garrelsweer (aangevraagd, ontvangen 18 februari 2019)
Kampweg 2 te Stedum (aangevraagd, ontvangen 18 februari 2019)
Fivelweg 29 te Zijldijk (aangevraagd, ontvangen 19 februari 2019)
Crangeweersterweg 6 te Stedum (aangevraagd, ontvangen 19 februari 2019)
Bedumerweg 45 te Stedum (verleend, verzonden 14 februari 2019)
Kosterijweg 12 te Westeremden (verleend, verzonden 15 februari 2019
Kampweg 2 te Stedum (verleend, verzonden 21 februari 2019)
Nabij Pompsterweg 4 te Middelstum (verlenging beslistermijn)
Ontwerp omgevingsvergunning Stedumerweg 7 te Loppersum
Rectificatie: Ticheldobbe (nummers 1-8, 9-12 en 13-16) te Middelstum (aangevraagd, ontvangen 31 januari...
Kolholsterweg 1 te Zijldijk (beslistermijn verlengd met zes weken)
Kwekersweg 1 te Zeerijp (beslistermijn verlengd met zes weken)
Molenweg 12 te Loppersum (verleend, verzonden op 11 februari 2019)
Borgweg 46 te Zeerijp (verleend, verzonden op 11 februari 2019)
Molenweg 24 te Zeerijp (verleend, verzonden op 11 februari 2019)
Nabij de Bolhuislaan te Eekwerd en nabij Vismaar en Merumerlaan te Garrelsweer (verleend, verzonden op...
Kolholsterweg 1 te Zijldijk (aangevraagd, ontvangen op 8 februari 2019)
Weersterweg 14 te Stedum (aangevraagd, ontvangen op 12 februari 2019)
Nabij Terhornseweg 1 te Zeerijp (verlenging beslistermijn)
Kosterijweg 12 te Westeremden (Verlenging beslistermijn)
Delfstraat 33 te Loppersum (aangevraagd, ontvangen 31 januari 2019)
Ticheldobbe (nummers 1-8, 9-12 en 13-16) te Middelstum (aangevraagd, ontvangen 31 januari 2019)
Garsthuizerweg 4 te Zeerijp (aangevraagd, ontvangen 18 januari 2019)
Wierdeweg 16 te Leermens (aangevraagd, ontvangen op 17 januari 2019)