7.5

Vergunningen Losser

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Losser. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Losser. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
bodemkwaliteitskaart PFAS en de bijbehorende notitie beleidsregels PFAS
Nota bodembeheer regio Twente ‘Twents beleid veur oale groond 2.0’ en de Regionale bodemkwaliteitskaart...
Subsidieverordening peuter- en VVE arrangementen
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure - bouwen van een...
Gemeente Losser - vastgesteld bestemmingsplan Losser Centrum 2019
Gemeente Losser - vastgesteld bestemmingsplan - Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij...
Gemeente Losser - definitief besluit hogere grenswaarde - realiseren van het appartementencomplex - op...
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning, eerste fase - realiseren van het appartementencomplex...
Gemeente Losser - aanwijzing als fietsstraat met een daarbij behorende maximumsnelheid van 30 km/h -...
Gemeente Losser - afsluiting voor doorgaand gemotoriseerd verkeer - Hogeboekelweg en Strokappenweg,...
Gemeente Losser - ontwerp bestemmingsplan - buitengebied partiële herziening Hoofdstraat 308-309, Overdinkel
Mandaatbesluit gemeente Losser 2020
Gemeente Losser - ontwerp bestemmingsplan - buitengebied partiële herziening - Hoofdstraat 308-309, Overdinkel
Intrekkingsbesluit – intrekken meerdere besluiten - gemeente Losser
Intrekkingsbesluit – intrekken meerdere besluiten – gemeente Losser
Gemeente Losser - ontwerpbesluit hogere grenswaarde - realiseren van het appartementencomplex Dinkelstaete...
Gemeente Losser - ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure -...
Gemeente Losser - ontwerpbesluit omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure - realiseren...
Gemeente Losser - Vastgesteld “Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bavelsweg 2 de Lutte”
Gemeente Losser - Vastgesteld “Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Mensmanweg 1 Beuningen”
Gemeente Losser - Ontwerp-rampbestrijdingsplan Kernkraftwerk Emsland
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2020
Gemeente Losser - ontwerp bestemmingsplan Overdinkel 2014 Partiële herziening Hoofdstraat 63
Gemeente Losser - wijzigingsplan “Kraal De Kunne“ - de Lutte
Gemeente Losser - terinzagelegging - concept-detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning, gemeente Losser 2020
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Losser 2020
Terinzagelegging NEN -normbladen NEN 5725, NEN 5740 en NEN 5707, gemeente Losser
Gemeente Losser - ontwerp bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij...
gemeente Losser - reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Smalmaatstraat...
Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Verordening individuele studietoeslag 2020
Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang gemeente Losser
Financiële compensatieregeling Wasservice Losser 2019
Losser - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden
Losser - aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden
Gemeente Losser - ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Mensmanweg 1 Beuningen”
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure - bouwen van 2 woningen...
Gemeente Losser - besluit hogere grenswaarde - Gronausestraat 240, 242, Losser
Gemeente Losser - Ontwerp-visie “Warmtevisie Noordoost Twente”
Gemeente Losser - voorbereidingsbesluit - Gronausestraat 467- 469, Glane
Nadere regels pgb jeugdhulp gemeente Losser 2020
Nadere regels vervoer jeugdhulp gemeente Losser 2020
Mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser
Financieel besluit jeugdhulp gemeente Losser 2020
Verordening jeugdhulp 2020
Beleidsregels bijzondere bijstand Losser
Subsidieplafonds voor het subsidiejaar 2020
Losser - aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Mozartstraat
Gemeente Losser - Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Tiekenveenweg 10 te...