Vergunningen Losser

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Losser. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Losser. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Losser - terinzagelegging - concept-detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning, gemeente Losser 2020
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Losser 2020
Terinzagelegging NEN -normbladen NEN 5725, NEN 5740 en NEN 5707, gemeente Losser
Gemeente Losser - ontwerp bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij...
gemeente Losser - reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Smalmaatstraat...
Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Verordening individuele studietoeslag 2020
Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang gemeente Losser
Financiële compensatieregeling Wasservice Losser 2019
Losser - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden
Losser - aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden
Gemeente Losser - ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Mensmanweg 1 Beuningen”
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure - bouwen van 2 woningen...
Gemeente Losser - besluit hogere grenswaarde - Gronausestraat 240, 242, Losser
Gemeente Losser - Ontwerp-visie “Warmtevisie Noordoost Twente”
Gemeente Losser - voorbereidingsbesluit - Gronausestraat 467- 469, Glane
Nadere regels pgb jeugdhulp gemeente Losser 2020
Nadere regels vervoer jeugdhulp gemeente Losser 2020
Mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser
Financieel besluit jeugdhulp gemeente Losser 2020
Verordening jeugdhulp 2020
Beleidsregels bijzondere bijstand Losser
Subsidieplafonds voor het subsidiejaar 2020
Losser - aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Mozartstraat
Gemeente Losser - Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Tiekenveenweg 10 te...
Verordening rioolheffing 2020
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020
Verordening forensenbelasting 2020
Legesverordening 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening Reinigingsheffingen 2020
Verordening Marktgeld 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening begraafrechten 2020
Gemeente Losser - individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden nabij 29 Losser
Gemeente Losser - individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden nabij 79 Losser
Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, bouwen van een woning, Oldenzaalsestraat...
Kennisgeving definitief besluit vaststellen hogere grenswaarde, bouwen van 2 woningen, Oldenzaalsestraat...
Kennisgeving definitief besluit vaststellen hogere grenswaarde, bouwen van een woning, Oldenzaalsestraat...
Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, bouwen van twee vrijstaande woningen,...
Archiefverordening Losser 2019
Beheerregeling informatiebeheer Losser 2019
Beleidsregel bestuurlijke boete BRP Losser
Ontwerp bestemmingsplan “Losser Centrum 2019”
Onherroepelijk bestemmingsplan  “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a”
Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden
Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - nabij pand Kostersgaarden nr. 40
“Ontwerp-wijzigingsplan Kraal de Kunne”, gemeente Losser