Vergunningen Losser

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Losser. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Losser. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gemeente Losser detail
Besluit machtiging aan de portefeuillehouder tot het nemen van een beslissing op bezwaar wegens niet-ontvankelijk- of ongegrond gemeente Losser 2019 detail
Instructie griffier gemeente Losser detail
Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gemeente Losser detail
Losser - aanwijzen parkeerplaatsen als parkeerschijfplichtige parkeerplaatsen - Kerkstraat detail
gemeente Losser - reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - nabij Kultuurhus ’t Losserhoes detail
Vastgesteld bestemmingsplan“Lomanskamp 2 Beuningen” en wijziging “Welstandsnota Losser” detail
Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Ververstraat te Overdinkel detail
Verordening Starterslening gemeente Losser detail
Vastgesteld bestemmingsplan“Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 105 De Lutte”, gemeente Losser detail
gemeente Losser - aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Scholtinkstraat detail
Onherroepelijk bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser” detail
Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden detail
Losser - Aanpassen Kiss & Ride-stroken - Keizerskroon detail
Onherroepelijk bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal”, gemeente Losser detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Twente 2019 detail
Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bouwen van een woning met een schuur, Scholtinkstraat 29, Losser detail
Ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp wijzigingsplan Oldenzaalsestraat 39” detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2019 detail
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Losser 2019 detail
Gemeente Losser - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Scholtinkstraat detail
Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Oude Dijk 57 Beuningen” detail
Notitie “Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente” detail
Ontwerp beeldkwaliteitsplan “landgoed Oelnkotte”, gemeente Losser detail
Ontwerp “bestemmingsplan Buitengebied vzp16, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat De Lutte”, gemeente Losser detail
Gemeente Losser - Aanwijzen gehandicapten parkeerplaats - Kamilleveld, Nieuwekerk aan den IJssel detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser” detail
Gemeente Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden detail
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Plaatsingsplan Verzamelcontainers, gemeente Losser detail
Ontwerp-bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a”, gemeente Losser detail
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Austweg-Peulkespad de Lutte”, gemeente Losser detail
Mandaatbesluit aan Omgevingsdienst Twente, gemeente Losser detail
Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Losser 2019 detail
Mandaatbesluit ODT, gemeente Losser detail
Gemeente Losser - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Hoofdstraat detail
Vaststelling bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal”, gemeente Losser detail
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gemeente Losser detail
Financiële compensatieregeling Wasservice Losser 2019 detail
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bouwen van 12 woningen, Kroesweg-Rosmolenm, De Lutte detail
Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde, Lutterstraat 61, Losser detail
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Losser detail
Lokale uitvoeringsregels behorende bij het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Losser detail
Gemeente Losser - Instellen van een parkeerverbod en het aanwijzen van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Nilantspad detail
Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde, Havezatensingel, Losser detail
Ontwerp uitwerkingsplan “Losser dorp uitwerkingsplan De Saller 2C”, gemeente Amsterdam detail
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 105 De Lutte”, gemeente Losser detail
Vastgestelde “Notitie karakteristieke panden centrum Losser” detail
Vastgesteld “Paraplubestemmingsplan standplaatsen gemeente Losser” detail
Verordening forensenbelasting 2019 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 detail