Vergunningen Losser

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Losser. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Losser. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - nabij pand Kostersgaarden nr. 40
Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden
“Ontwerp-wijzigingsplan Kraal de Kunne”, gemeente Losser
Kennisgeving bekendmaking gewijzigd vastgesteld “Bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat-Dr....
Ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bavelsweg 2 de Lutte”
Kennisgeving bekendmaking gewijzigd vastgesteld “Bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat-Dr....
Vastgesteld bestemmingsplan“Lomanskamp 2 Beuningen” en wijziging “Welstandsnota Losser”
Onherroepelijk bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen”
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Leerplichtwet 1969 gemeente Losser
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Leerplichtwet 1969 gemeente Losser
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, gemeente Losser
Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde, gemeente Losser
Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Mozartstraat
Losser - Reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Nabij Kultuurhus...
Mandaatbesluit beschermd wonen en opvang regiogemeenten Enschede, gemeente Losser
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Losser
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Losser, 2019
gemeente Losser - het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden
Publicatie Vastgesteld bestemmingsplan“ Buitengebied, partiële herziening Oude Dijk 57 Beuningen”
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat de Lutte
Publicatie Vastgesteld bestemmingsplan “ Buitengebied, partiële herziening Austweg-Peulkespad de Lutte”
Vastgesteld bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a”
Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,...
gemeente Losser - aanduiden van parkeervak als individuele gehandicaptenparkeerplaats - nabij pand Kostersgaarden...
gemeente Losser - aanduiden van parkeervak als individuele gehandicaptenparkeerplaats - nabij pand Kostersgaarden...
Gewijzigd vastgesteld Uitwerkingsplan “Losser dorp uitwerkingsplan De Saller 2C” en vaststelling hogere...
Inspraak: Ontwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
Inspraak: Ontwerp Verordening jeugdhulp gemeente Losser 2020
Kennisgeving uitgebreide voorbereidingsprocedure Plaatsingsplan Verzamelcontainers, gemeente Losser
Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Tiekenveenweg 10 te Overdinkel”
Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden
Losser - aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - aan de Ververstraat, Overdinkel
Ontwerp-bestemmingsplan “Keizershofje”, Losser
Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp wijzigingsplan Oldenzaalsestraat 39”, Losser
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,...
Besluit machtiging aan de portefeuillehouder tot het nemen van een beslissing op bezwaar wegens niet-ontvankelijk-...
Instructie griffier gemeente Losser
Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,...
Losser - aanwijzen parkeerplaatsen als parkeerschijfplichtige parkeerplaatsen - Kerkstraat
gemeente Losser - reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - nabij...
Vastgesteld bestemmingsplan“Lomanskamp 2 Beuningen” en wijziging “Welstandsnota Losser”
Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Ververstraat te Overdinkel
Verordening Starterslening gemeente Losser
Vastgesteld bestemmingsplan“Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 105 De Lutte”, gemeente...
gemeente Losser - aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Scholtinkstraat
Onherroepelijk bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser”
Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden
Losser - Aanpassen Kiss & Ride-stroken - Keizerskroon
Onherroepelijk bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal”, gemeente Losser
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Twente 2019