Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Losser

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Losser. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Losser. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Losser - Aanpassen Kiss & Ride-stroken - Keizerskroon 23-05-2019 23-07-2019 detail
Onherroepelijk bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal”, gemeente Losser 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Twente 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
Ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp wijzigingsplan Oldenzaalsestraat 39” 08-05-2019 08-07-2019 detail
Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bouwen van een woning met een schuur, Scholtinkstraat 29, Losser 08-05-2019 08-07-2019 detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2019 03-05-2019 03-07-2019 detail
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Losser 2019 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Losser - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Scholtinkstraat 02-05-2019 02-07-2019 detail
Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Oude Dijk 57 Beuningen” 01-05-2019 01-07-2019 detail
Notitie “Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente” 24-04-2019 24-06-2019 detail
Ontwerp beeldkwaliteitsplan “landgoed Oelnkotte”, gemeente Losser 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente Losser - Aanwijzen gehandicapten parkeerplaats - Kamilleveld, Nieuwekerk aan den IJssel 24-04-2019 24-06-2019 detail
Ontwerp “bestemmingsplan Buitengebied vzp16, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat De Lutte”, gemeente Losser 24-04-2019 24-06-2019 detail
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Plaatsingsplan Verzamelcontainers, gemeente Losser 17-04-2019 17-06-2019 detail
Gemeente Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden 17-04-2019 17-06-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser” 17-04-2019 17-06-2019 detail
Ontwerp-bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a”, gemeente Losser 10-04-2019 10-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Austweg-Peulkespad de Lutte”, gemeente Losser 03-04-2019 03-06-2019 detail
Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Losser 2019 26-03-2019 26-05-2019 detail
Mandaatbesluit aan Omgevingsdienst Twente, gemeente Losser 26-03-2019 26-05-2019 detail
Mandaatbesluit ODT, gemeente Losser 26-03-2019 26-05-2019 detail
Gemeente Losser - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Hoofdstraat 20-03-2019 20-05-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal”, gemeente Losser 20-03-2019 20-05-2019 detail
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gemeente Losser 13-03-2019 13-05-2019 detail
Financiële compensatieregeling Wasservice Losser 2019 08-03-2019 08-05-2019 detail
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bouwen van 12 woningen, Kroesweg-Rosmolenm, De Lutte 06-03-2019 06-05-2019 detail
Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde, Lutterstraat 61, Losser 27-02-2019 27-04-2019 detail
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Losser 26-02-2019 26-04-2019 detail
Lokale uitvoeringsregels behorende bij het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Losser 26-02-2019 26-04-2019 detail
Gemeente Losser - Instellen van een parkeerverbod en het aanwijzen van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Nilantspad 13-02-2019 13-04-2019 detail
Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde, Havezatensingel, Losser 23-01-2019 23-03-2019 detail
Ontwerp uitwerkingsplan “Losser dorp uitwerkingsplan De Saller 2C”, gemeente Amsterdam 23-01-2019 23-03-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 105 De Lutte”, gemeente Losser 23-01-2019 23-03-2019 detail
Vastgestelde “Notitie karakteristieke panden centrum Losser” 11-01-2019 11-03-2019 detail
Vastgesteld “Paraplubestemmingsplan standplaatsen gemeente Losser” 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening begraafrechten 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening forensenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening Toeristenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening Marktgeld 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening Reinigingsheffingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Losser 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Nadere regels vervoer jeugdhulp gemeente Losser 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Nadere regels pgb jeugdhulp gemeente Losser 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail