Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Losser

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Losser. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Losser. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Vastgestelde “Notitie karakteristieke panden centrum Losser” 11-01-2019 11-03-2019 detail
Vastgesteld “Paraplubestemmingsplan standplaatsen gemeente Losser” 09-01-2019 09-03-2019 detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening forensenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening begraafrechten 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening Marktgeld 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening Toeristenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening Reinigingsheffingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Financieel besluit Jeugdhulp gemeente Losser 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Nadere regels pgb jeugdhulp gemeente Losser 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Nadere regels vervoer jeugdhulp gemeente Losser 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening jeugdhulp gemeente Losser 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Ontwerp-bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser” 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Verzamelplan 2017”, gemeente Losser 27-12-2018 27-02-2019 detail
Beleidsregel Wet Bibob gemeente Losser 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gemeente Losser 19-12-2018 19-02-2019 detail
Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde, Lutterstraat 61, Losser 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Losser - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Julianastraat Overdinkel 18-12-2018 18-02-2019 detail
Subsidieplafonds en verdelingsmaatstaf 2019 13-12-2018 13-02-2019 detail
Inspraak: Nota Gezondheid 2019-2022, gemeente Losser 13-12-2018 13-02-2019 detail
Renteblad Subsidieverordening Energiefonds Losser 10-12-2018 10-02-2019 detail
Subsidieverordening Energiefonds Losser 10-12-2018 10-02-2019 detail
Inspraak: Integraal Beleidsplan sociaal domein 2019-2022 28-11-2018 28-01-2019 detail