Vergunningen Losser

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Losser. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Losser. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gewijzigd vastgesteld Uitwerkingsplan “Losser dorp uitwerkingsplan De Saller 2C” en vaststelling hogere...
Inspraak: Ontwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
Inspraak: Ontwerp Verordening jeugdhulp gemeente Losser 2020
Kennisgeving uitgebreide voorbereidingsprocedure Plaatsingsplan Verzamelcontainers, gemeente Losser
Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Tiekenveenweg 10 te Overdinkel”
Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden
Losser - aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - aan de Ververstraat, Overdinkel
Ontwerp-bestemmingsplan “Keizershofje”, Losser
Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp wijzigingsplan Oldenzaalsestraat 39”, Losser
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,...
Besluit machtiging aan de portefeuillehouder tot het nemen van een beslissing op bezwaar wegens niet-ontvankelijk-...
Instructie griffier gemeente Losser
Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,...
Losser - aanwijzen parkeerplaatsen als parkeerschijfplichtige parkeerplaatsen - Kerkstraat
gemeente Losser - reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - nabij...
Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Ververstraat te Overdinkel
Vastgesteld bestemmingsplan“Lomanskamp 2 Beuningen” en wijziging “Welstandsnota Losser”
Verordening Starterslening gemeente Losser
Vastgesteld bestemmingsplan“Buitengebied partiële herziening Bentheimerstraat 105 De Lutte”, gemeente...
gemeente Losser - aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Scholtinkstraat
Onherroepelijk bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser”
Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden
Losser - Aanpassen Kiss & Ride-stroken - Keizerskroon
Onherroepelijk bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal”, gemeente Losser
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Twente 2019
Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,...
Ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp wijzigingsplan Oldenzaalsestraat 39”
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2019
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Losser 2019
Gemeente Losser - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Scholtinkstraat
Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Oude Dijk 57 Beuningen”
Notitie “Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente”
Ontwerp beeldkwaliteitsplan “landgoed Oelnkotte”, gemeente Losser
Gemeente Losser - Aanwijzen gehandicapten parkeerplaats - Kamilleveld, Nieuwekerk aan den IJssel
Ontwerp “bestemmingsplan Buitengebied vzp16, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat De Lutte”,...
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Plaatsingsplan Verzamelcontainers, gemeente...
Gemeente Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden
Vastgesteld bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser”
Ontwerp-bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a”, gemeente Losser
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Austweg-Peulkespad de Lutte”, gemeente Losser
Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Losser 2019
Mandaatbesluit aan Omgevingsdienst Twente, gemeente Losser
Mandaatbesluit ODT, gemeente Losser
Gemeente Losser - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Hoofdstraat
Vaststelling bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal”, gemeente Losser
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,...
Financiële compensatieregeling Wasservice Losser 2019
Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,...
Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde, Lutterstraat 61, Losser
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Losser