Vergunningen Losser

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Losser. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Losser. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een waterbassin ten behoeve van een...
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een werktuigenberging - Hassinkhofweg 1,...
Gemeente Losser - buiten behandeling gestelde omgevingsvergunning - bouwen van een kapschuur - Honingloweg...
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning - bouwen van erker - Vosbultkamp 3, Overdinkel
Gemeente Losser - Activiteitenbesluit Wet milieubeheer - Veranderen van het bedrijf - Denekamperstraat...
Gemeente Losser - Activiteitenbesluit Wet milieubeheer - Veranderen van het bedrijf - Volterdijk 2, Beuningen
Gemeente Losser - verlening vergunning APV en bijzondere wetten - Motorspektakel - vrijdag 17 september...
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een schuur - Veldmatenweg 6, Losser
Gemeente Losser - aanvraag omgevingsvergunning - Afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van praktijk...
Gemeente Losser - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van woning - Eversbergh 29, Losser
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning -uitbreiden van woning - Scholtinkstraat 190, Losser
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Havezatensingel 99, Losser
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woning - Grimberge 1, Losser
Gemeente Losser - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning -bouwen van woning - Boxbergen 9, Losser
Gemeente Losser - aanvraag omgevingsvergunning - Uitbreiding woning voor kantoorruimte en kinderspeelruimte...
Gemeente Losser - aanvraag omgevingsvergunning - Kappen van 3 eikenbomen -Oude Postweg 4, Lutte
Gemeente Losser - aanvraag omgevingsvergunning - Verbouwen en uitbreiden van woning - Lage Esweg 2, Losser
Gemeente Losser - aanvraag omgevingsvergunning - Kappen 2 eikenbomen - Oliemolen 6, Lutte
Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Inspraak: Algemene Plaatselijke Verordening
Gemeente Losser - verlening vergunning APV en bijzondere wetten - Zomercarnaval - Dorpstraat 7, de Lutte
Gemeente Losser - aanvraag omgevingsvergunning - afwijken van het bestemmingsplan voor de realisatie...
Vaststellen van onderstaande naamgeving van de openbare ruimte conform bijbehorende tekening
Gemeente Losser - verlening vergunning APV en bijzondere wetten - Openluchtconcert - zondag 5 september...
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een overkapping - Lossersestraat 15, de...
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning - brandveilig gebruiken van een pand - Paandersdijk 2C,...
Gemeente Losser - ingediende sloopmelding - renoveren van het dak van een woning - Balderikstraat 29,...
Gemeente Losser - verlening onthefffing Alcoholwet - schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens...
Gemeente Losser - ingediende sloopmelding - slopen van een schuur - Hamshorstweg 2, de Lutte
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning - renoveren en deels isoleren van de puien van een winkel...
Gemeente Losser - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een overkapping, stal/schuur en rijbak -...
Gemeente Losser - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een aanbouw aan een woning - Diepenbrocklaan...
Gemeente Losser - Activiteitenbesluit Wet milieubeheer - veranderen van het bedrijf - Bethlehemsweg 4,...
Gemeente Losser - gedeeltelijk in te trekken omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure -...
Gemeente Losser - Activiteitenbesluit Wet milieubeheer - openen van een restaurant - Gronausestraat 13,...
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van een woning door middel van het plaatsen...
Gemeente Losser - verlening stookontheffing - verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen...
Gemeente Losser - ingediende sloopmelding - slopen van een pand - De Brink 2, Losser
Gemeente Losser - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van 8 levensloopbestendige 2-onder-1...
Gemeente Losser - ingediende sloopmelding - verwijderen van asbesthoudend materiaal - Prins Hendrikstraat...
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van een bedrijfspand - Ambachtstraat 12,...
Gemeente Losser - aanvraag omgevingsvergunning - interne doorbraak voor de sanitaire ruimte welke gebruikt...
Gemeente Losser - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van een woning - Muchteweg 6,...
Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2 (TONK 2) gemeente Losser
Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Losser
Gemeente Losser - verlening stookontheffing - verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen,...
Gemeente Losser - melding bodemenergiesysteem buiten inrichtingen - aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem...
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van een kapschuur tot 3 plattelandskamers...
Gemeente Losser - ingediende sloopmelding - slopen van een schuur/volière en het verwijderen van asbesthoudend...
Gemeente Losser - verlening stookontheffingen - verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen,...