Vergunningen Maasdriel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Maasdriel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Maasdriel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning: Rossum, Middelweg 19 detail
Melding Activiteitenbesluit: Hedel, Buitenkamp, Perceel: L 1443 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Rossum, Van Thielenhof 14 detail
Melding Activiteitenbesluit: Kerkdriel, Industriestraat 12 detail
Verleende omgevingsvergunning: Wellseind, Lenshoek, L 00134 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Hedel, Koningskampen 8 detail
Verleende omgevingsvergunning: Kerkdriel, Teisterbandstraat 38 detail
Verleende omgevingsvergunning: Kerkdriel, Maasbandijk 1 detail
Verleende APV-vergunning: Rossum, Waaldijk 1 detail
Verleende omgevingsvergunning: Heerewaarden, Maasdijk 2 detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: Kerkdriel, Octaviastraat 1 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Kerkdriel, Zandstraat 9 detail
Verleende omgevingsvergunning: Kerkdriel, Kerkstraat 32a detail
Verleende omgevingsvergunning: Hedel, Hooiweg 4 detail
Verordening hondenbelasting 2020 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening 2019, Doorningstraat ong” (BP1190) en “Beeldkwaliteitsplan Doorningstraat ongenummerd Rossum”, Maasdriel detail
Ontwerp bestemmingsplanwijziging “Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard wijziging 2019, Kievitsham 62” (BP1189), Maasdriel detail
Ontwerpbestemmingsplan “Heerewaarden herziening 2019, voormalige dorpshuis- en schoollocatie” (BP1196), Maasdriel detail
Ontwerpbestemmingsplan “Hedel herziening 2018, woningbouw Uithovensestraat” (BP1183), ”Beeldkwaliteitsplan Groene Akkers, Hedel” en ontwerpbesluit Wet geluidshinder, Maasdriel detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening 2019, reparatie Langestraat 37-39” (BP1193), Maasdriel detail
Bekendmaking APV detail
Verleende ontheffing Drank- en Horecawet: Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 25 en gedeeltelijk t/m 25g detail
Ontwerpbestemmingsplan “Hedel herziening 2018, woningbouw Uithovensestraat” (BP1183), ”Beeldkwaliteitsplan Groene Akkers, Hedel” en ontwerpbesluit Wet geluidshinder, Maasdriel detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Rossum, H.C. de Jonghweg 12 detail
Verleende ontheffing Drank- en Horecawet: Rossum, veld aan Maasdijk (ongenummerd RSM A00216) detail
Ingetrokken omgevingsvergunning: Hedel, Koningin Wilhelminastraat 47 detail
Verleende ontheffing Drank- en Horecawet: Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 32 en overzijde Mgr. Zwijsenplein 34 detail
Verleende omgevingsvergunning: Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 17 detail
Verleende APV-vergunning: Rossum, Veld Maasdijk (kadastraal RSM A00216) tegenover Maasdijk 2 detail
Verleende APV-vergunning: Rossum, veld aan de Maasdijk tegenover Maasdijk 2 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Ammerzoden, Pastoor Huissenstraat 2 detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: Hurwenen, Molenstraat 37 detail
Melding Activiteitenbesluit: Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 17 detail
Verleende omgevingsvergunning: Hedel, Blankensteijn 8, 8a en 8b detail
Ingetrokken omgevingsvergunning: Hedel, Parallelweg 7 detail
Verleende APV-vergunning: Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 11, 13 en 15 detail
Verleende omgevingsvergunning: Kerkdriel, Veersteeg 33 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Rossum, H.C. de Jonghweg 6 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening 2019, Doorningstraat ong” (BP1190) en “Beeldkwaliteitsplan Doorningstraat ongenummerd Rossum”, Maasdriel detail
Verleende APV-vergunning: Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 23, 25 en gedeeltelijk t/m 25g detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening 2019, reparatie Langestraat 37-39” (BP1193), Maasdriel detail
Ontwerpbestemmingsplan “Heerewaarden herziening 2019, voormalige dorpshuis- en schoollocatie” (BP1196), Maasdriel detail
Melding Activiteitenbesluit: Rossum, Schoofbandweg 10 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Heerewaarden, Buitenpad 2 detail
Verleende ontheffing Drank- en Horecawet: Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein 11 en 15 detail
Ontwerp bestemmingsplanwijziging “Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard wijziging 2019, Kievitsham 62” (BP1189), Maasdriel detail
Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeenteMaasdriel detail
Verleende omgevingsvergunning (na uniforme openbare voorbereidingsprocedure): Velddriel, Hamstraat 9 detail
Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur gemeente Maasdriel 2019 detail
Vastgestelde bestemmingsplanwijziging (BP1182) “Kerkdriel wijziging 2018, Kloosterstraat tussen 2a en 4”, Maasdriel en BEKENDMAKING BESLUIT WET GELUIDHINDER, Maasdriel detail