Vergunningen Maasgouw

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Maasgouw. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Maasgouw. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verleende Stookontheffing / Driehoek (achter jeugdhuis de Sprong), 6019 -- te Wessem / Maasgouw / verzonden 07 augustus 2019 / het stoken van vuur tijdens het Sint Maartensfeest op 11 november 2019 detail
Definitieve beschikking ambtshalve intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit milieu / Meers 23, 6017 BD te Thorn / Maasgouw / verzonden op 05 augustus 2019 / het ambtshalve intrekken van de verleende omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (Monier dakpannen) detail
Melding A-evenement / Driehoek (achter jeugdhuis de Sprong), 6019 – te Wessem / Maasgouw / verzonden 07 augustus 2019 / het organiseren en houden van St. Maarten op 11 november 2019 detail
Verleende ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet / Havermanstraat – Beekstraat , 6019 – te Wessem / Maasgouw / verzonden 05 augustus 2019 / het zonder vergunning verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens de kermisactiviteiten in Wessem van 16 augustus 2019 tot en met 20 augustus 2019 detail
Melding A-evenement / Markt 6, 6107 AT te Stevensweert / Maasgouw / verzonden 07 augustus 2019 / het organiseren en houden van kermisactiviteiten van 07 september 2019 t/m 09 september 2019 detail
Verleende ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet / Oude Markt, 6067 – te Linne / Maasgouw / verzonden 07 augustus 2019 / het zonder vergunning verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens de kermisactiviteiten van 23 augustus 2019 tot en met 26 augustus 2019 detail
Definitieve beschikking ambtshalve wijziging omgevingsvergunning / Sluisweg 2, 6097 PC te Heel / Maasgouw / verzonden op 05 augustus 2019 / het ambtshalve wijzigen omgevingsvergunning (opnemen doorzet propaan) detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning / Op den Dries 1, 6019 RA te Wessem / Maasgouw / verzonden 2 augustus 2019 / het bouwen van een distributiecentrum en het aanleggen van een in- of uitrit detail
Verleende omgevingsvergunning / Elisabethstraat 4, 6067 EA te Linne / Maasgouw / verzonden 06 augustus 2019 / het uitbreiden van het woonhuis met een uitbouw en kelder detail
Aanvraag omgevingsvergunning vergunningsvrij / Holstraat 9, 6017 AC te Thorn / Maasgouw / verzonden 01 augustus 2019 / het bouwen van een tuinschuur detail
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning / Dokter Engelsoord 1, 6051 LE te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 06 augustus 2019 / het brandveilig gebruiken van het zorgcomplex detail
Verleende omgevingsvergunning / Marktstraat 6, 6019 AZ te Wessem / Maasgouw / verzonden 02 augustus 2019 / het vernieuwen van het dak en het plaatsen van dakvensters detail
Melding A-evenement / Raadhuisstraat tussen 18 – 32, 6051 HZ te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 06 augustus 2019 / het organiseren en houden van een straatbarbecue op 11 augustus 2019 detail
Melding A-evenement / Suikerdoossingel 55, 6051 HN te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 06 augustus 2019 / het organiseren en houden van Kindervakantie Werk Week van 12 augustus 2019 t/m 17 augustus 2019 detail
Melding A-evenement / kruispunt Havermanstraat-Beekstraat, 6019 – te Wessem / Maasgouw / verzonden 05 augustus 2019 / het organiseren en houden van kermisactiviteiten van 16 augustus 2019 t/m 20 augustus 2019 detail
Definitieve beschikking ambtshalve intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit milieu / Meers 23, 6017 BD te Thorn / Maasgouw / verzonden op 05 augustus 2019 / het ambtshalve intrekken van de verleende omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (Monier dakpannen) detail
Definitieve beschikking ambtshalve wijziging omgevingsvergunning / Sluisweg 2, 6097 PC te Heel / Maasgouw / verzonden op 05 augustus 2019 / het ambtshalve wijzigen omgevingsvergunning (opnemen doorzet propaan) detail
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning / Wallenstraat 21, 6019 BC te Wessem / Maasgouw / verzonden 26 juli 2019 / het plaatsen van zonnepanelen detail
Verleende Stookontheffing / Tramlaan ongenummerd, 6051 -- te Maasbracht-Beek / Maasgouw / verzonden 25 juli 2019 / het stoken van vuur tijdens het Sint Maartensfeest op 11 november 2019 detail
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning / Gouv. Houbenstraat 31, 6107 AX te Stevensweert / Maasgouw / verzonden 26 juli 2019 / het plaatsen van een dakkapel detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning / Wilhelminalaan ongenummerd, 6017 – te Thorn / Maasgouw / verzonden 25 juli 2019 / het bouwen van 5 nieuwbouwwoningen / nieuwe beslistermijn 14 september 2019 detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning / Brachterstatie 3, 6051 KD te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 26 juli 2019 / het uitbreiden van de bestaande loods (werkplaats) / nieuwe beslistermijn 11 september 2019 detail
Melding A-evenement / Polstraat 1 (in en nabij de horeca inrichting en terras), 6019 BL te Wessem / Maasgouw / verzonden 31 juli 2019 / het organiseren en houden van kermisactiviteiten van 16 augustus 2019 tot en met 19 augustus 2019 detail
Melding A-evenement / gemeente Thorn en Wessem, 6017 en 6019 -– te Thorn en Wessem / Maasgouw / verzonden 29 juli 2019 / het organiseren en houden van een wandelevenement Maas Trek op 06 oktober 2019 detail
Aanvraag Melding Besluit lozen buiten inrichtingen of bodemenergie / Bongerdpad 17, 6097 AC te Heel / Maasgouw / ingekomen 26 juli 2019 / het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem detail
Aanvraag omgevingsvergunning / Braambos 12, 6099 CT te Beegden / Maasgouw / ingekomen 29 juli 2019 / het verbouwen van een carport tot garage detail
Aanvraag omgevingsvergunning / Rijksweg 5, 6097 NK te Heel / Maasgouw / ingekomen 26 juli 2019 / het verplaatsen van een in- en uitrit detail
Aanvraag omgevingsvergunning / Grotestraat 18, 6067 BR te Linne / Maasgouw / ingekomen 31 juli 2019 / het vervangen van een handelsreclame detail
Aanvraag sloopmelding / Mgr. Savelbergweg 97, 6097 AE te Heel / Maasgouw / ingekomen 29 juli 2019 / het verwijderen van asbesthoudende golfplaten en luchtkokers van een paardenstal detail
Verleende omgevingsvergunning / Maasbrachterweg 11, 6067 CN te Linne / Maasgouw / verzonden 26 juli 2019 / het plaatsen van een dakkapel detail
Verleende omgevingsvergunning / Amalialaan 29, 6051 NH te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 25 juli 2019 / het bouwen van een woonhuis en aanleggen van een in- en uitrit detail
Verleende Huisnummerbesluit / Amalialaan 29, 6051 NH te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 25 juli 2019 / het bouwen van een woonhuis en aanleggen van een in- en uitrit detail
Verleende omgevingsvergunning / Dorpsstraat 21, 6097 AL te Heel / Maasgouw / verzonden 30 juli 2019 / het aanbrengen van een gevelreclame en het plaatsen van een vlaggenmast detail
Melding A-evenement / Tramlaan ongenummerd, 6051 – te Maasbracht-Beek / Maasgouw / verzonden 25 juli 2019 / het organiseren en houden van een Sint Maartensfeest op 11 november 2019 detail
Verleende omgevingsvergunning / Contelmostraat 30, 6109 AG te Ohé en Laak / Maasgouw / verzonden 12 juli 2019 / het plaatsen van overkappingen van depots en een geluidomhulling puinbreker/ rectificatie voor wat betreft de wijziging van de inwerkingtreding detail
Verleende Stookontheffing / Bongerdpad, 6097 -- te Heel / Maasgouw / verzonden 24 juli 2019 / het stoken van vuur tijdens het Sint Maartensfeest op 09 november 2019 tussen 17.30 uur en 20.00 uur detail
Verleende Drank- en Horecawetvergunning / Tipstraat 8, 6051 CX te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 23 juli 2019 / het uitoefenen van een horecabedrijf (De Kolentip) detail
Verleende ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet / Doormanweg ongenummerd, 6097 – te Heel / Maasgouw / verzonden 18 juli 2019 / het zonder vergunning verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens de afsluiting van Kindervakantiewerk op 16 augustus 2019 van 18.00 uur tot 24.00 uur detail
Verleende vergunnng Exploitatie openbare inrichting / Tipstraat 8, 6051 CX te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 23 juli 2019 / het exploiteren van een horecabedrijf (De Kolentip) detail
Verleende omgevingsvergunning / Lijnpad ongenummerd (sectie G nr. 443), 6051 – te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 22 juli 2019 / het plaatsen van een verkoopbord detail
Verleende omgevingsvergunning / Klaverstraat 12, 6051 KE Maasbracht / Maasgouw / verzonden 22 juli 2019 / het realiseren van een dakkapel detail
Verleende omgevingsvergunning / Boschmolenplas 1-343, 6097 HA te Heel / Maasgouw / verzonden 22 juli 2019 / het aanleggen van een zwemsteiger detail
Verleende omgevingsvergunning / Heerstraat-Noord 44, 6099 AZ te Beegden / Maasgouw / verzonden 22 juli 2019 / het uitbreiden van het woonhuis detail
Verleende omgevingsvergunning / Akker 8, 6017 BP te Thorn / Maasgouw / verzonden 19 juli 2019 / het verbouwen van het woonhuis detail
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning / Osen (sectie C nr. 4782), 6097 -- te Heel / Maasgouw / verzonden 19 juli 2019 / het kappen van 63 bomen (Abelen) detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning / Burgemeester-Joostenlaan 14, 6019 BZ te Wessem / Maasgouw / verzonden 23 juli 2019 / heb plaatsen van zonnepanelen / nieuwe beslistermijn 16 september 2019 detail
Melding A-evenement / Beekstraat (ter hoogte van Gasterie De Knip), 6019 – te Wessem / Maasgouw / verzonden 24 juli 2019 / het organiseren en houden van Riverbeats op 10 augustus 2019 detail
Melding A-evenement / Kern Linne, 6067 – te Linne / Maasgouw / verzonden 24 juli 2019 / het organiseren en houden van Kermisevenementen van 23 augustus 2019 t/m 26 augustus 2019 detail
Melding A-evenement / Catualiumplein, Mgr. Savelbergweg, Dorpsstraat, Delhoofenstraat, Bongerdpad, 6097 te Heel / Maasgouw / verzonden 24 juli 2019 / het organiseren en houden van Sint Maartensoptocht en het ontsteken van het Sint Maartensvuur op 09 november 2019 detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning / kadastrale sectie H nummer 1696, Amalialaan ongenummerd, 6051 – te Maasbracht / Maasgouw / verzonden 18 juli 2019 / heb bouwen van een woning met aanbouw en het aanleggen van een in- en uitrit / nieuwe beslistermijn 31 augustus 2019 detail