Vergunningen Maastricht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Maastricht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Maastricht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Maastricht, Onherroepelijk bestemmingsplan ‘IKC Zuidoost’ detail
Gemeente Maastricht, Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Molensingel/Sandersweg’ detail
Gemeente Maastricht, tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Medisch Centrum Maastricht-West" detail
Gemeente Maastricht, tervisielegging vastgesteld facetbestemmingsplan "Woningsplitsing en woningomzetting". detail
Gemeente Maastricht, vooraankondiging voorbereiding omgevingsvisie. detail
Beheersverordening 'Woningsplitsing en Woningomzetting'. detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Frankenstraat detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aan zien van het aanwijzen van een parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen - Hoogbrugplein detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een parkeergelegenheid voor het laden van elektrische voertuigen - Koninksemstraat detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een gelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen - Malbergsingel detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van eenrichtingsverkeer op het verplicht fiets/bromfietspad - Prins Willem Alexanderweg detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van tijdelijke verkeersmaatregelen omtrent onderhoud aan brug Itteren - Itteren detail
Verordening “Stimuleren afkoppelen regenwater private terreinen” detail
Subsidieregeling Creatieve Maakindustrie Maastricht 2019-2022 detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een parkeerverbod - Kesselterweg detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een parkeerverbod - Hermesweg detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van instellen geslotenverklaring voor motorvoertuigen - IJzerenkuilweg detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Arkebusruwe detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een adviessnelheid van 15 km/uur - Wethouder van Caldenborghlaan detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een gelegenheid voor het laden van elektrische voertuigen - Habsburgerplein detail
Gemeente Maastricht - Tijdelijk verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van eenrichtingsverkeer - Fort Willemweg detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het opheffen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Bassin detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een adviessnelheid van 15 km/u. - Tongerseweg detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een adviessnelheid van 15 km/uur - Tubastraat detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een adviessnelheid van 15 km/uur - Capucijnenstraat detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een adviessnelheid van 15 km/uur. - Regentesselaan detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen uitgezonderd bestemmingsverkeer - Meebruggenweg detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een adviessnelheid van 15 km/uur - Prestantstraat detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellenvan een adviessnelheid van 15 km/uur. - Hazendanslaan detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een adviessnelheid van 15 km/uur. - Hunnenweg detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het toestaan van cargobikes tbv laden en lossen - Centrum Maastricht detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aan zien van instellen tijdelijke verkeersmaatregelen - Brug Itteren detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het tijdelijk opheffen van parkeervakken - Cannerweg detail
Delegatie bevoegdheid ex artikel 9 Wegenwet detail
Gemeente Maastricht, tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Hoolhoes’. detail
Onherroepelijk bestemmingsplan’Tram Maastricht-Hasselt'. detail
Beleidsregel Pilot Toeristische woningverhuur detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het tijdelijk aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats met een maximale parkeerduur - Maastricht detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het opheffen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Aan het Heugemerwater detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats met een maximum parkeerduur - Hoogfrankrijk detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - De Distele detail
Nota Bodembeheer 2012 gemeente Maastricht detail
Regionale samenwerking Leerplicht en Regionale meld- en coordinatiefunctie. detail
Aanwijzing betaald parkeren detail
Aanwijzing weggedeelten voor vergunninghoudersparkeren detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een voetgangerszone - Maastrichter Pastoorstraat detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een parkeergelegenheid voor laden van elektrische voertuigen - Montenakerbank detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een parkeergelegenheid voor laden van elektrische voertuigen - Bergerstraat detail
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een verbod stil te staan - Beenteplein detail
inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Maastricht detail