Vergunningen Maastricht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Maastricht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Maastricht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Maastricht, terinzagelegging van de ‘Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het opheffen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het opheffen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een geslotenverklaring op basis...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een geslotenverklaring voor alle...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een geslotenverklaring o.b.v....
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een parkeerverbodszone, verplichte...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van aanwijzen van een parkeerplaats t.b.v. het opladen...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van aanwijzen van een parkeerplaats t.b.v. het opladen...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een parkeergelegenheid voor autobussen...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van aanwijzen van een parkeerplaats t.b.v. het opladen...
Gemeente Maastricht, bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Retailpark Belvédère’ cum annexis (HERHAALDE...
Gemeente Maastricht, onherroepelijk bestemmingsplan ‘Hoolhoes’
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van aanwijzen van een maximumsnelheidszone - Weg naar...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een parkeerverbodzone, een geslotenverklaring...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het opheffen van een parkeergelegenheid voor autobussen...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van aanwijzen van een voetpad - Tomberveldpad
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een eenrichtingsweg voor motorvoertuigen...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een verplichte rijrichting -...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van aanwijzen van een parkeerplaats t.b.v. het opladen...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van aanwijzen van een parkeerplaats t.b.v. het opladen...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van aanwijzen van een parkeerplaats t.b.v. het opladen...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het wijzigen van de geslotenverklaring voor brug...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van aanwijzen van een parkeerverbodszone en een onverplicht...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een verplichte rijrichting -...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats...
(Onder)mandaatlijst inzake de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 2019-2023 uitvoering Jeugdwet...
Aanwijzing weggedeelten voor vergunninghoudersparkeren
Uniforme beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen...
Woonprogrammering Studentenhuisvesting Maastricht 2019-2024
Damoclesbeleid Lokalen en Woningen 2019 Artikel 13b Opiumwet
Gemeente Maastricht, bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Retailpark Belvédère’ cum annexis.
Gemeente Maastricht, Onherroepelijk bestemmingsplan ‘IKC Zuidoost’
Gemeente Maastricht, Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Molensingel/Sandersweg’
Gemeente Maastricht, tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Medisch Centrum Maastricht-West"
Gemeente Maastricht, tervisielegging vastgesteld facetbestemmingsplan "Woningsplitsing en woningomzetting".
Gemeente Maastricht, vooraankondiging voorbereiding omgevingsvisie.
Beheersverordening 'Woningsplitsing en Woningomzetting'.
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een parkeergelegenheid voor het...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aan zien van het aanwijzen van een parkeergelegenheid voor...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van tijdelijke verkeersmaatregelen omtrent onderhoud...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van eenrichtingsverkeer op het verplicht...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een gelegenheid voor het opladen...
Verordening “Stimuleren afkoppelen regenwater private terreinen”
Subsidieregeling Creatieve Maakindustrie Maastricht 2019-2022
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een parkeerverbod - Hermesweg
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Maastricht - Verkeersbesluit ten aanzien van het opheffen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats...