Vergunningen Maastricht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Maastricht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Maastricht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
P Debyelaan 25 te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de brandcompartimentering...
Meerssenerweg 343 te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 3 bomen
Voldersdreef 99 te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het maken van een doorbraak...
Aylvalaan 34 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het renoveren van de voorgevel
Wilhelminasingel 123 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het realiseren van een aanbouw...
Oranjeplein 200 te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van 4 parasol-ankers...
Penatenhof 101 te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 4 bomen
Sortieweg 65 te Maastricht. Intrekken omgevingsvergunning, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning...
Meebruggenweg te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van 3 bomen
Brusselseweg 222 te Maastricht. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het herbestemmen van de...
Sint Teunisstraat 35A te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het renoveren...
Fort Willemweg te Maastricht. Kennisgeving BUS-melding, MA093500885
Vaststelling aanvraagformulier ligplaatsvergunning
Tongersestraat 78 te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van...
Nekummerweg 31 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het tijdelijk realiseren van een pop-up...
Pastoor Moormanstraat 18 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van 6 bomen
Beleidsregel Parkeren en Duurzaamheid Belvédère Maastricht 2019, 1e herziening
Athoslaan 12A te Maastricht. Kennisgeving melding Milieu, het wijzigen van de inrichting - 2019-208201
Capucijnengang 6-8 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen van het oude Lumiere...
Plein Sint Petrus Banden te Maastricht. Afgehandelde beschikking evaluatie in kader van de Wet bodembescherming
Meerssenerweg en Mariënwaard te Maastricht. Kennisgeving BUS-melding, strabiscode toevoegen
Ponjaardruwe 15 te Maastricht. Kennisgeving BUS-melding, strabiscode toevoegen
Sint Martinusstraat 2A te Maastricht. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het omzetten van...
Habitatsingel 29 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het uitbreiden van het bedrijfsgebouw...
Silexstraat 41 te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van rolluiken...
Bilserbaan 63 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het splitsen van de woning in 5 zelfstandige...
Professor Mullerstraat 6 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het transformeren van een...
Capucijnenstraat 75 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het plegen van restauratiewerkzaamheden...
Boschstraat 98 te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanpassen van het...
Wilhelminasingel 76 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen van kantoor naar...
Gaspeldoorn 8 te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 3 bomen
Wycker Brugstraat 13 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, de winkelpui voorzien van een...
Dokter Nevenstraat 1A te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het aanpassen van de gevelopeningen...
Volksbondweg 7 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van een terrasscherm op...
Brusselseweg 402 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van een boom
Aankondiging aanmeldtijdvak indelingsplan pleinterrassen
Haspengouw 12A01 te Maastricht. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het legaliseren van de...
Wilhelminasingel 114 te Maastricht. Afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen van een kantoorpand...
Maastrichterweg ongenummerd te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het in gebruik...
Batterijstraat 31A te Maastricht. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het actualiseren c.q....
Sleperweg 15 te Maastricht. Kennisgeving Maatwerkvoorschriften Milieu, het opleggen van maatwerkvoorschriften...
De Leim 13 te Maastricht. Kennisgeving melding Milieu, het wijzigen van de indeling van de locatie -...
Gemeente Maastricht, ontwerp-bestemmingsplan ‘Widelanken Zuid’.
Gemeente Maastricht, ontwerp-bestemmingsplan ‘Widelanken Zuid’.
Stadspark te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een kiosk...
Nijverheidsweg 35 te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de...
Parkweg 20 te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van appartementen...
Alexander Battalaan 63 te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het legaliseren...
Stater kavel 19 te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een woonhuis
Verwerhoek 1 te Maastricht. Kennisgeving nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het renoveren van de woning