6.6

Vergunningen Meerssen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meerssen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meerssen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een nieuwe kantine en 2 nieuwe kleedlokalen...
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - gedeeltelijk vervangen van de grachtbeschoeiing -...
Gemeente Meerssen - buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een winkel...
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - lkappen van een spar -Prinses Wilhelminaweg 9, Bunde
Gemeente Meerssen - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - verbreden van de inrit - Hulserstraat...
Gemeente Meerssen - vaststelling saneringsplan - spoorweggeluid - Prinses Wilhelminaweg, Bunde
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van het gebruik als kantoor met aanduiding...
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel en een...
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - slopen van een oude woning en het bouwen van een nieuwe...
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - verbreden van de inrit - Pastoor Martinus Sterckenstraat...
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - kappen van enkele Italiaanse populieren (noodkap)...
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - renoveren van het dak (huisnummers 22 en 24) - Prinses...
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van nieuwe kozijnen en het verwijderen van...
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - verbreden van de inrit - Pastoor Martinus Sterckenstraat...
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van een woonhuis - Houthemerweg 7, Meerssen
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van een uitrit en het plaatsen van een hekwerk...
Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet Maastricht Heuvelland
Kennisgeving Activiteitenbesluit Wet milieubeheer voor Attender Groen BV, Weerterveld 14 en 19 Meerssen
Gemeente Meerssen - Besluit - Aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar / aanwijzing toezichthouder BRP
Gemeente Meerssen - Kennisgeving - Activiteitenbesluit Wet milieubeheer voor Maatschap - Troquet, Eijkskensweg...
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een rookafvoer en het vervangen van...
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van gebruik naar winkel en opslag - Steegstraat...
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van een schuur tot acht appartementen -...
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en splitsen van de woning in 3 appartementen...
Gemeente Meerssen - toestemming hogere grenswaarde Wet geluidhinder - verbouwing van een schuur tot acht...
Gemeente Meerssen - geheimhouding persoonsgegevens aanvragen
Gemeente Meerssen - melding - slopen van een garage en aanbouw - Luipertstraat 24, Moorveld
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van een woning - Damiaanberg 8, Meerssen
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een bedrijfspand - Burgemeester Visschersstraat...
Gemeente Meerssen - buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van een woning...
Gemeente Meerssen - buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning - slopen van een bestaand...
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een bluswatervoorziening - Putstraat...
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van het kozijn in de voorgevel - Veeweg 11,...
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een aanbouw - Cruisboomstraat 26, Geulle
Gemeente Meerssen - buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning - slopen van een bestaand...
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woning - Eijckerveld ongenummerd, Ulestraten
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning en het realiseren van een...
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van een waterbuffer - Heerenstraat, Moorveld
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een garage, berging en aanbouw - Bunderstraat...
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - herbestemmen van panden - Stationstraat 11 en 17,...
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van diverse speeltoestellen - Maastrichterweg...
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een geluidscherm - ter hoogte van station...
Gemeente Meerssen - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - realiseren van een uitrit - Houthemerweg...
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van het woonhuis - Luipertstraat 29, Moorveld
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van het woonhuis - Ingenopestraat 16,...
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - verbreden van de oprit - Roggeveldstraat 11, Bunde
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel en een...
Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - aanpassen van het dak en wijzigen van de gevel -...
Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - verbreden van de inrit - Pastoor M. Sterckenstraat...
Gemeente Meerssen - melding Wet Milieubeheer - uitbreiding van het bedrijf voor verkoop van hoveniersbenodigdheden...