Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Meerssen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meerssen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meerssen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Uitvoeringsbesluit artikel 5.1.11 APV 13-05-2019 13-07-2019 detail
Gemeente Meerssen - Verkeersregulering Stella Maris college - Veeweg, Parallelweg, Molenveldweg 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente Meerssen - verkeersbesluit strekkende tot aanwijzing eenrichtingsweg parkeerplaats St. Rochusstraat te Bunde muv (brom)fietsers - St. Rochusstraat te Bunde 10-04-2019 10-06-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2018 10-04-2019 10-06-2019 detail
Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater 02-04-2019 02-06-2019 detail
PRIVACYBELEID GEMEENTE MEERSSEN 21-03-2019 21-05-2019 detail
Reglement voor de Raadsadviesvergaderingen van de gemeente Meerssen 2019 21-02-2019 21-04-2019 detail
Vooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan 'In 't Riet eo te Geulle' 06-02-2019 06-04-2019 detail
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Meerssen 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas 2019-2020 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening marktgelden Meerssen 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting Meerssen 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening rioolheffing Meerssen 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Meerssen 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening jeugdhulp 2019 gemeente Meerssen 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening tarieven openbare werken Meerssen 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening parkeerbelastingen Meerssen 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening leges Meerssen 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Besluit omgevingsvergunning Kuilenstraat 60 te Rothem 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit rayon Beek, Meerssen, Schinnen en Stein 16-10-2018 16-12-2018 detail
Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2018 10-10-2018 10-12-2018 detail
Financiële verordening gemeente Meerssen 2018 03-10-2018 03-12-2018 detail
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Meerssen 2018 03-10-2018 03-12-2018 detail
Controle verordening gemeente Meerssen 2018 03-10-2018 03-12-2018 detail
Gemeente Meerssen - Verkeersbesluit parkeerverbod Kon. Julianastraat - Koningin Julianastraat 29-08-2018 29-10-2018 detail
Gemeente Meerssen - Gehandicapten parkeerplaats op kenteken - Frankenstraat 29-08-2018 29-10-2018 detail
Gemeente Meerssen - verkeersbesluit instellen voetpad tussen Markt en Beekstraat in Hof van Oranje - Hof van Oranje 29-08-2018 29-10-2018 detail
Agressieprotocol Gemeente Meerssen 27-08-2018 27-10-2018 detail
Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en gastvrouw van de gemeente Meerssen 23-08-2018 23-10-2018 detail
Gemeente Meerssen - Verkeersbesluit inzake oplaadpunt voor elektrische voertuigen parkeerplaats OV knooppunt Meerssen (Stationstraat/Parallelweg) - Stationstraat/Parallelweg Meerssen 18-07-2018 18-09-2018 detail
Besluit omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen herbestemmen en verbouwen hoeve Weerterhof 11-07-2018 11-09-2018 detail
Omgevingsvergunning Kasennerweg 1 te Bunde 25-04-2018 25-06-2018 detail
Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Meerssen 2014 29-03-2018 29-05-2018 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2017, versie 2 23-03-2018 23-05-2018 detail
Bestemmingsplan Boschweg ongenummerd te Bunde 22-03-2018 22-05-2018 detail
Ontwerpwijzigingsplan “Weert 93 te Bunde” gemeente Meerssen 21-03-2018 21-05-2018 detail
Budgetregeling gemeente Meerssen 2018 14-03-2018 14-05-2018 detail
AANWIJZINGSBESLUIT BIBOB BIJ EVENEMENTEN 13-03-2018 13-05-2018 detail
Benoeming toezichthouders voor handhaving wet Basisregistratie Personen 12-03-2018 12-05-2018 detail
Ontwerp Omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen herbestemmen en verbouwen Hoeve Weerterhof Meerssen 07-03-2018 07-05-2018 detail
BELEIDSLIJN VOOR DE TOEPASSING VAN DE WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR GEMEENTE MEERSSEN 01-03-2018 01-05-2018 detail
Handhaving Wet kinderopvang Meerssen 2018 08-02-2018 08-04-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2017 07-02-2018 07-04-2018 detail
Vaststelling ‘Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ 30-01-2018 30-03-2018 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning Kasennerweg 1 te Bunde 18-01-2018 18-03-2018 detail