Vergunningen Meerssen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meerssen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meerssen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 27 maart 2020
Meerssen - instellen parkeerverbod - Arnold Somyasingel
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Benoemingsbesluit toezichthouder BRP Meerssen
Meerssen - aanwijzen van een of meerdere parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische...
Meerssen - intrekken parkeerregulering - Herkenberg-Gansbaan-Hoekweg
Meerssen - instellen maximum snelheid van 60km/uur en het uitbreiden van de 30 km-zone - diverse locaties,...
Meerssen - uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom - Bunde
Verordening rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Meerssen 2020
Verordening adviescommissie Kerngroep Meerssen 2020
Verordening Auditcommissie Meerssen 2020
Verordening werkgeverscommissie Meerssen 2020
Treasurystatuut Gemeente Meerssen 2019
Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2020
Mandaatbesluit Griffier Meerssen 2020
Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Meerssen 2019
Mandaatbesluit Werkgeverscommissie Meerssen 2020
Verordening tarieven openbare werken Meerssen 2020
Verordening parkeerbelastingen Meerssen 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2020
Verordening marktgelden Meerssen 2020
Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020
Verordening leges Meerssen 2020
Verordening toeristenbelasting Meerssen 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2020
Verordening rioolheffing Meerssen 2020
Verordening hondenbelasting Meerssen 2020
Gemeente Meerssen - Aangaan Centrumregeling Verwerving Wmo Ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2019
- toewijzen van gehandicapten parkeerplaatsop kenteken Volderstraat 78 - Volderstraat 78 Meerssen
Beheerregeling basisregistratie personen Meerssen 2019
Aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaren
Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Meerssen 2019
Verordening rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Meerssen 2019
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Meerssen 2019
Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Meerssen 2019
Stimuleringsregeling Verblijfstoerisme Meerssen 2019
Ter inzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Cazenderstraat 3’
Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Besluit gebiedsaanwijzing Centrumplan Ulestraten ontheffing gasloos bouwen
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Langs de Gewannen 20 te Ulestraten
Gemeente Meerssen - verkeersbesluit inzake parkerregulering omgeving herkenberg-Gansbaan-Hoekweg - Meerssen
Aanwijzing toezichthouder Wmo en Jeugdwet Gemeente Meerssen
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Meerssen 2019
Gemeente Meerssen - aanwijzen parkeerplaatsen tbv elektrische laadpaal - Pakeerplaats 't Bergske
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Meerssen 2019
Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)
Algemene Inkoopvoorwaarden voor Werken Gemeente Meerssen
Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Gemeente Meerssen
Gemeente Meerssen - het realiseren van een voetgangersoversteekplaats - Hulserstraat 4 GEulle
Gemeente Meerssen - realisatie Voetgangersoversteekplaats - Proost de Beaufortstraat