Vergunningen Meerssen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meerssen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meerssen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar detail
Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar detail
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders detail
Archiefverordening Meerssen 2019 detail
Vooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan Langs de Gewannen 20 te Ulestraten detail
Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2018 – aanvullende ter inzage termijn detail
Vooraankondiging en ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan ‘Cazenderstraat 3’ detail
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Meerssen 2019 detail
Mandaatbesluit gemeente Meerssen 2019 detail
Uitvoeringsbesluit artikel 5.1.11 APV detail
Gemeente Meerssen - Verkeersregulering Stella Maris college - Veeweg, Parallelweg, Molenveldweg detail
Gemeente Meerssen - verkeersbesluit strekkende tot aanwijzing eenrichtingsweg parkeerplaats St. Rochusstraat te Bunde muv (brom)fietsers - St. Rochusstraat te Bunde detail
Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2018 detail
Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater detail
PRIVACYBELEID GEMEENTE MEERSSEN detail
Reglement voor de Raadsadviesvergaderingen van de gemeente Meerssen 2019 detail
Vooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan 'In 't Riet eo te Geulle' detail
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Meerssen 2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019 detail
Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas 2019-2020 detail
Verordening tarieven openbare werken Meerssen 2019 detail
Verordening hondenbelasting Meerssen 2019 detail
Verordening marktgelden Meerssen 2019 detail
Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2019 detail
Verordening leges Meerssen 2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen2019 detail
Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2019 detail
Verordening parkeerbelastingen Meerssen 2019 detail
Verordening jeugdhulp 2019 gemeente Meerssen detail
Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Meerssen 2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019 detail
Verordening rioolheffing Meerssen 2019 detail
Besluit omgevingsvergunning Kuilenstraat 60 te Rothem detail
Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit rayon Beek, Meerssen, Schinnen en Stein detail
Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2018 detail
Financiële verordening gemeente Meerssen 2018 detail
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Meerssen 2018 detail
Controle verordening gemeente Meerssen 2018 detail
Gemeente Meerssen - Verkeersbesluit parkeerverbod Kon. Julianastraat - Koningin Julianastraat detail
Gemeente Meerssen - Gehandicapten parkeerplaats op kenteken - Frankenstraat detail
Gemeente Meerssen - verkeersbesluit instellen voetpad tussen Markt en Beekstraat in Hof van Oranje - Hof van Oranje detail
Agressieprotocol Gemeente Meerssen detail
Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en gastvrouw van de gemeente Meerssen detail
Gemeente Meerssen - Verkeersbesluit inzake oplaadpunt voor elektrische voertuigen parkeerplaats OV knooppunt Meerssen (Stationstraat/Parallelweg) - Stationstraat/Parallelweg Meerssen detail
Besluit omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen herbestemmen en verbouwen hoeve Weerterhof detail
Omgevingsvergunning Kasennerweg 1 te Bunde detail
Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Meerssen 2014 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2017, versie 2 detail
Bestemmingsplan Boschweg ongenummerd te Bunde detail
Ontwerpwijzigingsplan “Weert 93 te Bunde” gemeente Meerssen detail