7.3

Vergunningen Meerssen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meerssen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meerssen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Meerssen - Aanwijzen van een laad- en losplaats ten behoeve van supermarkt Jumbo. - Kuilenstraat,...
Verordening parkeerbelastingen Meerssen 2021
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2021
Verordening leges Meerssen 2021
Verordening hondenbelasting Meerssen 2021
Gemeente Meerssen - toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Markt 4, Meerssen
Verordening reclamebelasting Meerssen centrum 2021
Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2021
Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2021
Verordening toeristenbelasting Meerssen 2021
Verordening rioolheffing Meerssen 2021
Verordening tarieven openbare werken Meerssen 2021
Verordening marktgelden Meerssen 2021
Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 18 november 2020
Gemeenschappelijke regeling Geul en Maas
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 18 november 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg van 6 november 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 4 november 2020
Gemeente Meerssen - Instellen van een verbodszone voor vrachtverkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer...
Mandaatbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Meerssen
Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Op de Locht 52’
Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Bunderstraat 88 Artikel 3.8 LID 4 Wet Ruimtelijke Ordening
Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 14 oktober 2020
Gemeente Meerssen - instellen eenrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers - Gasthuisplantsoen en Pastoor...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 21 augustus 2020
Intrekken verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 10 augustus 2020
Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Bunderstraat 88’
Uitvoeringsbesluit bestrijding parkeerexcessen Geulle
Uitvoeringsbesluit Buitengebied en reclame-uitingen gemeente Meerssen 2010
Aanwijzingsbesluit toezichthouders o.g.v. Artikel 6.2. APV
Bijlage bij artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg
Aanwijzingsbesluit speelterreinen en natuurgebieden conform artikel 2.4.17
Besluit tot het aanwijzen van evenementen waarvoor geen vergunning is vereist op grond van art. 2.2.2,...
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Meerssen 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 15 juli 2020
Gemeente Meerssen - verkeersmaatregelen - rotonde Herkenberg, Volderstraat en Kuileneindestraat, Meerssen
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 1 juli 2020
Mandaatbesluit integrale uitvoering Wsw buitengemeente 2020
Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020
Damoclesbeleid Lokalen en Woningen
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 15 juni 2020
Beleidsregels Social Return Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg 2020
Intrekking beleidsnota Activeren, waarderen en afschrijven activa 2014
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 29 mei 2020
Aanvullend Reglement van Orde t.b.v. digitaal vergaderen door de gemeenteraad van de gemeente Meerssen...
Wegsleepverordening Meerssen 2020
Aanvullend Reglement voor de Raadsadviesvergaderingen t.b.v. digitaal vergaderen gemeente Meerssen 2020