Vergunningen Meerssen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meerssen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meerssen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Beheerregeling basisregistratie personen Meerssen 2019
Aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaren
Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Meerssen 2019
Verordening rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Meerssen 2019
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Meerssen 2019
Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Meerssen 2019
Stimuleringsregeling Verblijfstoerisme Meerssen 2019
Ter inzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Cazenderstraat 3’
Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Besluit gebiedsaanwijzing Centrumplan Ulestraten ontheffing gasloos bouwen
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Langs de Gewannen 20 te Ulestraten
Gemeente Meerssen - verkeersbesluit inzake parkerregulering omgeving herkenberg-Gansbaan-Hoekweg - Meerssen
Aanwijzing toezichthouder Wmo en Jeugdwet Gemeente Meerssen
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Meerssen 2019
Gemeente Meerssen - aanwijzen parkeerplaatsen tbv elektrische laadpaal - Pakeerplaats 't Bergske
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Meerssen 2019
Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Gemeente Meerssen
Algemene Inkoopvoorwaarden voor Werken Gemeente Meerssen
Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)
Gemeente Meerssen - het realiseren van een voetgangersoversteekplaats - Hulserstraat 4 GEulle
Gemeente Meerssen - realisatie Voetgangersoversteekplaats - Proost de Beaufortstraat
Gemeente Meerssen - Gehandicapten parkeerplaats Kasteelstraat - Ulestraten
Gemeente Meerssen - verkeersregulering centrumplan Bunde - Bunde
GEmeente Meerssen - instellen 30 km en geslotenverklaring -
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar
Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders
Archiefverordening Meerssen 2019
Vooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan Langs de Gewannen 20 te Ulestraten
Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2018 – aanvullende ter inzage termijn
Vooraankondiging en ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan ‘Cazenderstraat 3’
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Meerssen 2019
Mandaatbesluit gemeente Meerssen 2019
Uitvoeringsbesluit artikel 5.1.11 APV
Gemeente Meerssen - Verkeersregulering Stella Maris college - Veeweg, Parallelweg, Molenveldweg
Gemeente Meerssen - verkeersbesluit strekkende tot aanwijzing eenrichtingsweg parkeerplaats St. Rochusstraat...
Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2018
Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater
PRIVACYBELEID GEMEENTE MEERSSEN
Reglement voor de Raadsadviesvergaderingen van de gemeente Meerssen 2019
Vooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan 'In 't Riet eo te Geulle'
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Meerssen 2019
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2019
Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas 2019-2020
Verordening marktgelden Meerssen 2019
Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2019
Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen2019
Verordening leges Meerssen 2019
Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2019
Verordening hondenbelasting Meerssen 2019