6.6

Vergunningen Meerssen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meerssen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meerssen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Uitvoeringsbesluit vermogensvaststelling Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
Regeling Loonkostensubsidie Mobility & Talent Centre Zuid-Limburg
Benoemingsbesluit toezichthouder BRP Meerssen
Ontwerp bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley’ en MER Businesspark...
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluidhindergebied Pletsstraat – Sint Agnesplein...
Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning ‘Nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat- Geulle’gemeente...
Verordening klachtbehandeling bij de gemeente Meerssen 2016.
Mandaat en volmacht beleidsmedewerker Sociaal Domein
Verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Gemeente Meerssen - instellen van een periodiek stopverbod in de Lindenlaan te Bunde - vanaf T splitsing...
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
gemeente meerssen - inhaalverbod,bromfietspad,voorrangsregeling - Ambyerweg
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo
Gemeente Meerssen - max. snelheid, inhaalverbod, voorrang,fietspad - Nieuwe Vleikerweg/Bamfordweg
Gemeente Meerssen - Individuele gehandicaptenparkeerplaats - Klinkenberg 90 Meerssen
WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG
Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning Nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat Geulle
Verordening Winkeltijden gemeente Meerssen 2016
Openbare kennisgeving ingevolge artikel 7.9 Wet milieubeheer
Vaststelling bestemmingsplan ‘tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen’gemeente Meerssen
Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen inzake uitvoering Gemeenschappelijke...
BELEIDSREGELS AANBESTEDINGEN GEMEENTE MEERSSEN 2015, EERSTE WIJZIGING
Gemeente Meerssen - instellen gesloten verklaring voor gemotoriseerd verkeer in de Oude Steeg te Meerssen...
BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MEERSSEN 2016
BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MEERSSEN 2016
Regeling briefadres gemeente Meerssen 2015
Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Gemeente Meerssen
Algemene Inkoopvoorwaarden Werken
Vaststelling bestemmingsplan Vliek 34 te Ulestraten
Gemeente Meerssen - instellen parkeerverbod - Hussenbergstraat Te Geulle
Gemeente Meerssen - Het plaatsen van een stopgebod kruising Damiaan-Heijtjensweg naar Lange Raarberg...
Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning ‘Sint Josephstraat 101-Meerssen’
Ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen
Rectificatie Ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen
Ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen
Gemeente Meerssen - Verkeersbesluit inzake: • Het instellen van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd...