Vergunningen Menameradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Menameradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Menameradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Reclamevergunning Centercom Buitenreclame detail
Standplaatsvergunning Vishandel Westra detail
Ontheffing geluidshinder Evenementen Poptaslot detail
Evenementvergunning Evenementen Poptaslot detail
Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Evenementen Poptaslot detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Hearewei 7 te Dronryp detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Nijlân 13 te Menaam detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Bitgumerdyk 69 te Berltsum detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Jan Flamelingstrjitte (kavel 8) te Menaam detail
Omgevingsvergunning, verleend It Koartlân 17 9041 VB Berltsum detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Hoyte Roucomastrjitte 9 te Dronryp detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Sibrandus Leostrjitte 7 te Menaam detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Auck van Haersmawei 1 te Menaam detail
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Jan Flamelingstrjitte 3 te Menaam detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Moddergatsreed 1A te Berltsum detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Berltsumerdyk 16 te Menaam detail
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 detail
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2018 detail
Verordening tot intrekking van de Verordening woonforensenbelasting 2017 detail
Vergunning kansspelautomaten Sans Souci detail
Verordening kwijtschelding gemeente belastingen 2018. detail
Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Jeugdsoos 't Piipskoft detail
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018 detail
Bestemmingsplan Berltsum-Wier gewijzigd vastgesteld detail
Projectbesluit herinrichting weg- en waterinfrastructuur gebied Marsum – Deinum – Ritsumasyl detail
Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Dronryp-West vastgesteld detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Dyksterbuorren 10 te Menaam detail
Omgevingsvergunning, verleend Puoldyk 68 te Dronryp detail
Omgevingsvergunning, verleend Troch de Koer 34 te Deinum detail
Omgevingsvergunning, verleend De Ofslach 1 te Berltsum detail
Omgevingsvergunning, verleend It Aldlân 7 te Marssum detail
Omgevingsvergunning, verleend Troch de Koer 22 te Deinum detail
Omgevingsvergunning, verleend Moddergatsreed 3 te Berltsum detail
Omgevingsvergunning, verleend Buorren 20 te Boksum detail
Omgevingsvergunning, verleend Troch de Koer 32 te Deinum detail
Omgevingsvergunning, verleend De Alde Mar 24A Dronryp detail
Milieu, melding Activiteitenbesluit Jan Flamelingstrjitte, kavel 5 Menaam detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Hôfsleane 117 te Berltsum detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Woonvelden 7.3 en 7.4 te Deinum detail
Evenementvergunning Culturele Theatrale Kuiertocht de 12e Stad detail
Ontheffing geluidshinder Winterbazaar Berltsum detail
Loterijvergunning Winterbazaar Berltsum detail
Evenementvergunning Winterbazaar Berltsum detail
Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Winterbazaar Berltsum detail
Omgevingsvergunning, verleend Puoldyk 55 te Dronryp detail
Standplaatsvergunning Volendammer Visboer detail
Vergunning kansspelautomaten Café De Posthoorn detail
Reclamevergunning Eventmarketeers Quatrebras detail
Vergunning kansspelautomaten Bar Yn'e Stal detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Osingasingel 13 te Dronryp detail