Vergunningen Menterwolde

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Menterwolde. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Menterwolde. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
week 45 - Verleende omgevingsvergunningen: Kappen diverse bomen in de gemeente: Hereweg Meeden, Uiterburen,...
week 44 - Intrekken omgevingsvergunning: Reiger 39 Muntendam
week 44 - Verleende omgevingsvergunningen: Julianaplein 1, Reiger, kavel 75 en 76, Reiger 39 Muntendam,...
week 44 - Verleende omgevingsvergunningen: Julianaplein 1, Reiger, kavel 75 en 76, omg. Hondenlaan in...
week 44 - Melding activiteitenbesluit: Hereweg 92 in Meeden
week 44 - Intrekken omgevingsvergunning: Reiger 39 in Muntendam
week 44 - Aanvragen/meldingen omgevingsvergunningen: Uiterburen en Achter de Wal in Zuidbroek; Dom. Hekhuisstraat...
week 44 - Aanvragen/meldingen omgevingsvergunningen: Westeind 116, Nijverheidsstraat 18 in Zuidbroek;...
week 43 - Verleende omgevingsvergunningen
week 43 - Verleende omgevingsvergunningen: Duurkenakker 23 in Meeden
week 43 - APV-vergunningen
week 43 - Ter inzage: Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning Zonnepark (uitgebreide procedure)
week 43 - Aanvragen/meldingen omgevingsvergunningen: Burg. Venemastraat 9 en Verl. Badweg 2 in Meeden;...
Verordening lijkbezorgingsrechten 2018
Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Menterwolde 2018
Verordening liggelden 2018
Verordening marktgelden 2018
Verordening reinigingsrechten 2018
Verordening toeristenbelasting 2018
Verordening Afvalstoffenheffing 2018
Verordening rioolheffing 2018
week 42 - Aanvragen/meldingen omgevingsvergunningen: Reiger 39, Reiger 43, Singelweg 2, Het Voorste Streekje...
week 41 - APV-vergunningen
week 41 - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen: Driemolenslaan 67, Muntendam
week 41 - Maatwerkbesluit geluid: Duurkenakker 2 in Muntendam
week 41 - Aanvragen/meldingen omgevingsvergunningen: Beneden Veensloot 53, Badweg 52 en Hereweg 197A...
week 41 - Aanvragen/meldingen omgevingsvergunningen: Achter de Wal 5 en Kerkstraat 77 in Zuidbroek: Tuinbouwstraat...
Lijst van categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad niet...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Meeden - MFC’ ter inzage
week 40 - Aanvragen/meldingen omgevingsvergunningen: Duurkenakker 23, Meeden; Industrieweg (perceel 1901),...
week 40 - Ter inzage: Aanvulling lijst van categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen...
week 40 - Ter inzage: Ontwerp bestemmingsplan "Meeden - MFC"
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Menterwolde 2016
week 39 - APV-vergunningen
week 39 - Aanvragen/meldingen omgevingsvergunningen: Reiger 37, Duurkenakker 2, Tussenklappen WZ 6a,...
week 39 - Verleende omgevingsvergunningen: Kerkstraat 132 in Muntendam
week39 - APV-vergunningen
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Menterwolde 2017
week 38 - Verleende omgevingsvergunningen: Patrijs 7, Muntendam; kadestrale locatie Zuidbroek; Westeind...
week 38 - Ter inzage: Kennisgeving ontwerpvergunning - SUEZ Nederland Holding B.V.
week 38 - Aanvragen/meldingen omgevingsvergunningen: De Akkers 30, Muntendam; Reiger kavel 75 en kavel...
week 37 - Aanvragen/meldingen omgevingsvergunningen: Ds. J. Hekhuisstraat49, Muntendam; De Akkers 11,...
week 37 - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: Julianaplein 1, Muntendam
week 37 - Verleende omgevingsvergunningen: Tussenklappen WZ 11, Muntendam
week 37 - Ter inzage: Ontwerp Bestemmingsplan 'Dorpen Menterwolde'
week 36 - Verleende omgevingsvergunningen: Weg der Verenigde Naties 22, Zuidbroek
week 36 - APV-vergunningen
week 36 - Aanvragen/meldingen omgevingsvergunningen: Domela Nieuwenhuisweg 13, Muntendam; Driemolenlaan...
week 35 - Ter inzage: Ontwerp bestemmingsplan ‘Achter de Wal 22 - Zuidbroek’
week 35 - Ter inzage: Ontwerp bestemmingsplan ‘Leiding Gasunie Menterwolde’