7.6

Vergunningen Meppel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meppel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meppel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit afwijking sluitingstijden
Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe houdende voorschriften ter voorkoming...
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 28
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 28
Aanvragen omgevingsvergunningen week 28
Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Noord IV'
Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Meppel
Beleidsregel aanwijzing belastingplichtige in een keuzesituatie
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Meppel
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 27
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week ..
Aanvragen omgevingsvergunningen week 27
Legesverordening
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Beleidsregel Toepassing wegingsfactoren en taxatietarieven belastingen en Wet waardering onroerende zaken
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 27
Vergunningen speelautomatenhal
Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meppel 2020
Beleidsregels verblijfsontzegging Gemeente Meppel 2020
Aanvragen omgevingsvergunningen week 26
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 26
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 26
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Meppel – Industrieweg 2 e.o.’
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Meppel – Industrieweg 2 e.o.’
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 25
Aanvragen omgevingsvergunningen week 25
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 25
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 25
Nadere regels terrassen in verband met de maatregelen rondom het coronavirus
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure (verleend)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure (verleend)
Vooraankondiging en ter visie legging Chw ontwerp bestemmingsplan ‘Meppel - Nieuwveense Landen 2020’
Vooraankondiging en ter visie legging Chw ontwerp bestemmingsplan ‘Meppel - Nieuwveense Landen 2020’
Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Weeme’
Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28’
Aanvragen omgevingsvergunningen week 24
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 24
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 24
Aanvragen omgevingsvergunningen week 24
Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Weeme’
Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28’
Nadere regels stimuleringssubsidie verkleuren en/of verplaatsen binnenstad Meppel
Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102’’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102’’
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Drenthe van 1 juni 2020
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 23
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 23
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving