6.6

Vergunningen Meppel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meppel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meppel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 36
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 36
Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Violenstraat 1’
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 36
Aanvragen omgevingsvergunningen week 36
Gemeente Meppel - Parkeerplaats aanwijzen elektrische auto - Parklaan 2
Gemeente Meppel - Plaatsen laadpaal - Parklaan 2
Verleende vergunning APV
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Aanvragen omgevingsvergunningen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure (voornemen)
Ingekomen aanvragen overige vergunning
Verleende vergunning APV
Geweigerde vergunning APV
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Ingekomen aanvragen overige vergunning
Aanvragen omgevingsvergunningen
Gemeente Meppel - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hoogeveenseweg 8-34
Erfgoedbeleid Meppel NU
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure (voornemen)
Aanvragen omgevingsvergunningen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure (voornemen)
Ingekomen aanvraag APV
Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 32
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 32
Aanvragen omgevingsvergunningen week 32
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Randweg 1 te Meppel
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Meppel - Gehandicaptenparkeerplaats - Ceintuurbaan 90
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 31
Aanvragen omgevingsvergunningen week 31
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 31
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 31
Gemeente Meppel - Aanwijzen fiets-/bromfietspad - Jaagpad - Eekhorstweg
Besluit Het Verslag over het beheer van nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven...
Plan van Aanpak Risicoanalyse 2021 Archiefbeheer gemeente Meppel
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 30
Aanvragen omgevingsvergunningen week 30
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 30
Verleende vergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure) Inzage:Beroep en...
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 30
Gemeente Meppel - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Heinsiusstraat 7
Gemeente Meppel - Aanwijzen parkeerplaats Elektrisch Laden - Concordiastraat 18
Gemeente Meppel - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - De Kampen 46
Gemeente Meppel - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Prins Hendrikkade 115 te Meppel
Gemeente Meppel - Ontheffing laadpaal - Concordiastraat 18 te Meppel
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 29