Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Meppel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meppel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meppel. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca 20-03-2019 20-05-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 20-03-2019 20-05-2019 detail
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure 20-03-2019 20-05-2019 detail
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende bestemming, gemeente Meppel 20-03-2019 20-05-2019 detail
Besluit gewijzigd vaststellen kaart bij Nadere regels terrassen ten behoeve van de Kruisstraat 16, Meppel 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen 20-03-2019 20-05-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 11 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 11 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 11 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 11 13-03-2019 13-05-2019 detail
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verordening BIZ Binnenstad Meppel 2019-2023 13-03-2019 13-05-2019 detail
Uitkomst draagvlakmeting en inwerkingtreding van de Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad Meppel 2019-2023 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders fysiek domein gemeente Meppel 13-03-2019 13-05-2019 detail
Besluit aanwijzing loco secretaris Meppel 2019 13-03-2019 13-05-2019 detail
Beleidsregel gevaarlijke en bijtende honden 08-03-2019 08-05-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 10 06-03-2019 06-05-2019 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 10 06-03-2019 06-05-2019 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 10 06-03-2019 06-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 10 06-03-2019 06-05-2019 detail
Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de gemeente Meppel 06-03-2019 06-05-2019 detail
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende bestemming, gemeente Meppel 27-02-2019 27-04-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 9 27-02-2019 27-04-2019 detail
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving 27-02-2019 27-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 9 27-02-2019 27-04-2019 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 9 27-02-2019 27-04-2019 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 9 27-02-2019 27-04-2019 detail
Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meppel 2018 25-02-2019 25-04-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 8 20-02-2019 20-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 8 20-02-2019 20-04-2019 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 8 20-02-2019 20-04-2019 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 8 20-02-2019 20-04-2019 detail
Publicatie Besluit maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit 20-02-2019 20-04-2019 detail
Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel – Dahliastraat’ 13-02-2019 13-04-2019 detail
Beleidsregel Verkleuring detailhandel in aanloopstraten gemeente Meppel 12-02-2019 12-04-2019 detail
Nadere regels stimuleringssubsidie verkleuren en/of verplaatsen binnenstad Meppel 12-02-2019 12-04-2019 detail
Mandaatbesluit uitvoering Nadere regels stimuleringssubsidie verkleuren en/of verplaatsen detailhandel binnenstad Meppel 2019-2021 12-02-2019 12-04-2019 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 6 06-02-2019 06-04-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 6 06-02-2019 06-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 6 06-02-2019 06-04-2019 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 6 06-02-2019 06-04-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Nijeveen - Julianastraat, 't Oevertje en Burgemeester Weimalaan’ 06-02-2019 06-04-2019 detail
Reglement Draagvlakmeting BIZ Binnenstad Meppel 06-02-2019 06-04-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Nijeveen - Julianastraat, 't Oevertje en Burgemeester Weimalaan’ 06-02-2019 06-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 5 30-01-2019 30-03-2019 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 5 30-01-2019 30-03-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 5 30-01-2019 30-03-2019 detail
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving 30-01-2019 30-03-2019 detail