7.4

Vergunningen Meppel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meppel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meppel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Meppel - Ontheffing plaatsen laadpaal - De Kampen 4C
Gemeente Meppel - Instellen parkeerplaats elektrisch laden - Kampen 4C
Gemeente Meppel - Plaatsen laadpaal - Mast 2 te Meppel
Gemeente Meppel - Instellen parkeerplaats laadpaal - Mast 2
Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen
Reglement automatische incasso gemeente Meppel
Aanvragen omgevingsvergunningen week 12
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 12
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 12
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 12
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Ontheffing op grond van artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening van het verbod met een voertuig...
Aanvragen omgevingsvergunningen week 11
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 11
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 11
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Gemeente Meppel - Aanleg VOP/Zebra - Grote Oever/Kruisstraat
Gecoördineerd ter inzage: ontwerpbestemmingsplan ‘Nijeveen – Ds Van Halsemastraat 14’ en ontwerp omgevingsvergunning...
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 10
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 10
Gecoördineerd ter inzage: ontwerpbestemmingsplan ‘Nijeveen – Ds Van Halsemastraat 14’ en ontwerp omgevingsvergunning...
Aanvragen omgevingsvergunningen week 10
Voornemen verlenen omgevingsvergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure)
Eenmalige verruiming winkeltijden zon- en feestdagen 1e paasdag en 1e pinksterdag ivm COVID-19
Gemeente Meppel - Reserveren parkeerplaats voor deelauto - P&R terrein Leonard Springerlaan
Gemeente Meppel - Gehandicaptenparkeerplaats - Noteboomstraat 42
Aanvragen omgevingsvergunningen week 9
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 9
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 9
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 9
Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Weeme’
Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Weeme’
Grondprijzennota 2021
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Wheeme’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Wheeme’
Aanvragen omgevingsvergunningen week 8
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Besluit vaststellen openingstijden stembureaus en afgiftepunten gemeente Meppel, Tweede Kamerverkiezing...
Besluit aanwijzen locaties voor het tellen van de stemmen van het vervroegd stemmen, de briefstembureaus...
Gemeente Meppel - Aanwijzen hoofdstembureau en benoeming stembureauleden
Aanvragen omgevingsvergunningen week 7
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 7
Gemeente Meppel - Inrichten gehandicaptenparkeerplaats - Looierij 23
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 7
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 7
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Meppel - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Bleekerseiland 12
Besluit aanwijzen stemlokalen en bijzonder stembureau en instellen stembureaus gemeente Meppel, Tweede...
Besluit aanwijzen stembureaus voor het briefstemmen in de gemeente Meppel, Tweede Kamerverkiezing 2021