Vergunningen Meppel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meppel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meppel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102’
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, Fietspad Reggersweg’
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102’
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, Fietspad Reggersweg’
Gemeente MEppel - GPP op kenteken - Rembrandstraat Nijeveen
Gemeente Meppel - Gehandicaptenparkeerplaats - Talmastraat en Marktstraat
Gemeente Meppel - Zebrapad - Reggersweg
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 14
Aanvragen omgevingsvergunningen week 14
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 14
Aanvragen omgevingsvergunningen week 13
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 13
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 13
Ter inzage het beeldkwaliteitsplan Dahliastraat, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Meppel –...
Ter inzage liggen het ontwerp Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’, het ontwerpbestemmingsplan...
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 13
Ter inzage het beeldkwaliteitsplan Dahliastraat, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Meppel –...
Ter inzage liggen het ontwerp Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’, het ontwerpbestemmingsplan...
Aanvragen omgevingsvergunningen week 12
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 12
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 12
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 12
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 11
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 11
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 11
Aanvragen omgevingsvergunningen week 11
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 10
Voornemen verlenen omgevingsvergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure)
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 10
Aanvragen omgevingsvergunningen week 10
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Nijeveen – De Ryge’
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Nijeveen – De Ryge’
Gemeente Meppel - -
Gemeente Meppel - -
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 9
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 9
Aanvragen omgevingsvergunningen week 9
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 9
Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca
Gemeente Meppel - -
Gemeente Meppel - -
Gemeente Meppel - -
Aanvragen omgevingsvergunningen week 7
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 7