Vergunningen Meppel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meppel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meppel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvragen vergunningen APV/horeca
Aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Aanvragen omgevingsvergunningen
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca
Aanvragen omgevingsvergunningen week 36
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 36
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 36
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 36
Aanvragen omgevingsvergunningen week 35
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 35
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 35
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 35
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 34
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 34
Aanvragen omgevingsvergunningen week 34
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 34
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 33
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 33
Aanvragen omgevingsvergunningen week 33
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 33
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 32
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 32
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 32
Aanvragen omgevingsvergunningen week 32
Meppel - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Meerdere
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 31
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 31
Aanvragen omgevingsvergunningen week 31
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 31
Aanvragen omgevingsvergunningen week 30
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 30
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 30
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 30
Aanvragen omgevingsvergunningen week 29
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 29
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 29
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 29
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 28
Incidenteel mandaat van collegebevoegdheden aan individuele collegeleden
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 28
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 28
Aanvragen omgevingsvergunningen week 28
Voornemen verlenen omgevingsvergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure)
Gevelfonds 2019