7.3

Vergunningen Meppel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meppel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meppel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Meppel - Inrichten gehandicaptenparkeerplaats - Hoogeveenseweg 8-62
Gemeente Meppel - Inrichten gehandicaptenparkeerplaats - Klaverveld 31
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 1
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 1
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Aanvragen omgevingsvergunningen week 1
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 53
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 53
Aanvragen omgevingsvergunningen week 53
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 52
Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’
Gewijzigde vaststelling Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Nieuwveense Landen 2020’
Gewijzigde vaststelling Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Nieuwveense Landen 2020’
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 52
Aanvragen omgevingsvergunningen week 52
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 52
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 51
Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28’
Verordening leges 2021
Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28’
Aanvragen omgevingsvergunningen week 51
Rectificatie: Wijzigingen in de APV van de gemeente Meppel en bijbehorende toelichting
Gemeente Meppel - Eenmalige verruiming winkeltijden zon- en feestdagen ivm COVID-19
Gemeente Meppel - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Nijeveenseweg 77 te Meppel
Gemeente Meppel - Inrichten gehandicaptenparkeerplaats - Ceintuurbaan 90
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 50
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel - Binnenstad, herziening Kruisstraat 6...
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Meppel 2018
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet Publieke Gezondheid
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 50
Aanvragen omgevingsvergunningen week 50
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Algemene Plaatselijke Verordening Meppel
Gemeente Meppel - toestemming voor het aangaan van een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Reestmond
Gemeenschappelijke regeling Reestmond
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 49
Verleende vergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure)
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 49
Verleende vergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure)
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 49
Aanvragen omgevingsvergunningen week 49
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 49
Beleidsregel Parkeervergunningen en ontheffingen 2021 gemeente Meppel
Aanwijsbesluit Parkeren 2021 Meppel
Gemeente Meppel - Instellen inrijverbod - Keerlus bussen Jan Tooropstraat