Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Meppel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meppel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meppel. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Afvalstoffenverordening gemeente Meppel 2018 16-01-2019 16-03-2019 detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Meppel 2018 16-01-2019 16-03-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 3 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 3 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 3 16-01-2019 16-03-2019 detail
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 3 16-01-2019 16-03-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ”Meppel - Zuid, herziening Meppel Werkhorst 5” 16-01-2019 16-03-2019 detail
Beleidsregels afstandsbeoordelingsmethodiek geluidhandhaving horeca inrichtingen Meppel 16-01-2019 16-03-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ”Meppel - Zuid, herziening Meppel Werkhorst 5” 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 2 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 2 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 2 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 1 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 1 31-12-2018 28-02-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 31-12-2018 28-02-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 1 31-12-2018 28-02-2019 detail
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving 31-12-2018 28-02-2019 detail
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende bestemming, gemeente Meppel 31-12-2018 28-02-2019 detail
Kennisgeving goedkeuring Nota van aanvulling 27-12-2018 27-02-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanpassing beleidsregels afstandsbeoordelingsmethodiek geluidhandhaving horeca inrichtingen Meppel 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 52 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 52 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 52 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 52 27-12-2018 27-02-2019 detail
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving 27-12-2018 27-02-2019 detail
Beschikking voor onbekende bestemming 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 52 27-12-2018 27-02-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 27-12-2018 27-02-2019 detail
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 2018 20-12-2018 20-02-2019 detail
Tijdelijke beleidsregels verdeling schaarse vergunningen voor de exploitatie van een prostitutiebedrijf gemeente Meppel 19-12-2018 19-02-2019 detail
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 19-12-2018 19-02-2019 detail
Besluit toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht op aanvraag exploitatievergunning prostitutie Voorstraat 13, Meppel . Terinzagelegging ontwerp-exploitatievergunning prostitutie Voorstraat 13, Meppel 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verleende vergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure) 19-12-2018 19-02-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 51 19-12-2018 19-02-2019 detail
Voornemen verlenen omgevingsvergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure) 19-12-2018 19-02-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 51 19-12-2018 19-02-2019 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 51 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 51 19-12-2018 19-02-2019 detail
Besluit tot verlenging beslistermijn 12-12-2018 12-02-2019 detail
Besluit maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit 12-12-2018 12-02-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 12-12-2018 12-02-2019 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 12-12-2018 12-02-2019 detail
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende bestemming, gemeente Meppel 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 50 12-12-2018 12-02-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 50 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 50 12-12-2018 12-02-2019 detail