Vergunningen Meppel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meppel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meppel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Aanvragen omgevingsvergunningen week 29 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 29 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 29 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 29 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 28 detail
Incidenteel mandaat van collegebevoegdheden aan individuele collegeleden detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 28 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 28 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 28 detail
Voornemen verlenen omgevingsvergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure) detail
Gevelfonds 2019 detail
Gemeente Meppel - - Zomerdijk detail
Gemeente Meppel - Fietspad - Lepelaar detail
Ontheffing APV, artikel 2:3 ten behoeve van verkeersbordenactie detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 27 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 27 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 27 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 27 detail
Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Ezingerweg detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 26 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 26 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 26 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 26 detail
Ontheffing APV, artikel 2.3 ten behoeve van het plaatsen van laadinfrastructuur detail
Instellen parkeerplaats opladen elektrische auto detail
Aanwijzings- en aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders Gemeente Meppel detail
Kennisgeving van de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 25 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 25 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 25 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 25 detail
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving detail
Nadere regels terrassen detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 24 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 24 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 24 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 24 detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 23 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 23 detail
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 23 detail
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 23 detail
Aanvragen omgevingsvergunningen week 22 detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 22 detail
Instellen parkeerplaats opladen elektrische auto De Ryge detail
Instellen parkeerplaats opladen elektrische auto Julianastraat detail
Ontheffing APV, artikel 2.3 t.b.v. plaatsen laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen. detail
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 22 detail