7.5

Vergunningen Meppel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meppel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meppel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvragen omgevingsvergunningen week 35
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 35
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 35
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 21 augustus 2020
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 34
Aanvragen omgevingsvergunningen week 34
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 34
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 33
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 33
Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure week 33
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 33
Aanvragen omgevingsvergunningen week 33
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 10 augustus 2020
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 32
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Aanvragen omgevingsvergunningen week 32
Aanvragen omgevingsvergunningen week 31
Aanwijzingsbesluit verbod parkeren grote voertuigen
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 31
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 31
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 30
Aanvragen omgevingsvergunningen week 30
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 15 juli 2020
Vaststelling wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, wijziging Bramenweg 2’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening De Wetering 3’
Ter inzage het gewijzigde vastgestelde Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’,...
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 29
Ter inzage het gewijzigde vastgestelde Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’,...
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 29
Aanvragen omgevingsvergunningen week 29
Ter inzage het gewijzigde vastgestelde Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’,...
Vaststelling wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, wijziging Bramenweg 2’
Ter inzage het gewijzigde vastgestelde Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’,...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening De Wetering 3’
Besluit afwijking sluitingstijden
Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe houdende voorschriften ter voorkoming...
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 28
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 28
Aanvragen omgevingsvergunningen week 28
Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Noord IV'
Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Meppel
Beleidsregel aanwijzing belastingplichtige in een keuzesituatie
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Meppel
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 27
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week ..
Aanvragen omgevingsvergunningen week 27
Legesverordening