Vergunningen Meppel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meppel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meppel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Meppel - -
Gemeente Meppel - -
Gemeente Meppel - -
Aanvragen omgevingsvergunningen week 7
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 7
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 7
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 7
Aanvragen omgevingsvergunningen week 6
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 6
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 6
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 6
Gemeente Meppel - -
Aanvragen omgevingsvergunningen week 5
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 5
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 5
Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 5
Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’
Gemeente Meppel - -
Gemeente Meppel - -
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 4
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 4
Verleende vergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure)
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 4
Aanvragen omgevingsvergunningen week 4
Verdeelprocedure vergunning speelautomatenhal, gemeente Meppel
Rectificatie: Verdeelprocedure vergunning speelautomatenhal, gemeente Meppel
Bekendmaking voorbereidingsbesluit Transformatiegebied Noordpoort 2020
Mededeling voorbereidingsbesluit Transformatiegebied Noordpoort 2020
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 3
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 3
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 3
Aanvragen omgevingsvergunningen week 3
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Nadere regels speelautomatenhallen
Verordening Speelautomatenhallen
Aanvragen vergunningen APV/evenementen/horeca week 2
Aanvragen omgevingsvergunningen week 2
Gedoogbesluit speelautomatenhal
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 2
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Beheerregeling informatiebeheer Meppel
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Meppel 2019
Verordening Commissie bezwaarschriften
Ter inzage het beeldkwaliteitsplan Randweg en ter inzage het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Meppel...
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 1
Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving
Aanvragen omgevingsvergunningen week 1