Vergunningen Metropoolregio Eindhoven

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Metropoolregio Eindhoven. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Metropoolregio Eindhoven. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Controleprotocol Metropoolregio Eindhoven 2018-2021 detail
Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven 2019 detail
Beleidsregel intern subfonds 'Ondersteuning uitvoeringsorganisatie Regiodeal Brainport Eindhoven' detail
Beleidsregel Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2018 detail
Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2018 detail
Intern Controleplan Metropoolregio Eindhoven 2017 e.v. detail
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen detail
Mandaatbesluit Regionaal Historisch Centrum Eindhoven detail
Datalekkenprotocol Metropoolregio Eindhoven detail
Algemeen Privacyreglement Metropoolregio Eindhoven detail
Algemeen Privacybeleid Metropoolregio Eindhoven detail
Verordening Vaste commissie van advies voor Gulbergen detail
Besluit Inkoop en Aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2018 detail
Treasurystatuut Metropoolregio Eindhoven 2018 detail
Financiële Verordening Metropoolregio Eindhoven 2018 detail
Controleverordening Metropoolregio Eindhoven 2018 detail
Beleidsregels reserves en voorzieningen Metropoolregio Eindhoven 2018 detail
Treasurystatuut Metropoolregio Eindhoven 2018 detail
Archiefverordening Metropoolregio Eindhoven 2017 detail
LOGA brieven 29 januari 2016 t/m 24 november 2016 Metropoolregio Eindhoven detail
CONTROLEPROTOCOL 2016-2017 METROPOOLREGIO EINDHOVEN detail
Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 detail
Beleidsregeling uitloopschaal 2016 detail
Controleprotocol Metropoolregio Eindhoven 2015 detail
Regionale detailhandelsvisie Metropoolregio Eindhoven detail
De arbeidsvoorwaardenregelingMetropoolregio Eindhovenper 1 januari 2016 als gevolg van circulaire ECWGO/U201501937 en ECWGO/U201502055 detail