7.3

Vergunningen Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst – algemeen bestuur - Vrijdag, 5 maart...
Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - dagelijks bestuur - Maandag, 15...
Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - dagelijks bestuur - Maandag, 22...
Subsidieplafond programma Kleine projecten 2021
Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat...
Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit...
Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit...
Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat...
Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit...
Mandaatbesluit treasuryfunctie MRDH
Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018
Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - algemeen bestuur - vrijdag 11 december...
Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - dagelijks bestuur - 25 november...
Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - dagelijks bestuur - 11 september...
Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - dagelijks bestuur - 14 oktober...
Ondermandaatbesluit Bijdrageregeling EV MRDH 2020
Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - besluit mandaat artikel 6 Financiële verordening...
Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluit mandaat en ondermandaat vakantie 2020
Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat -...
Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat -...
Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat -...
Delegatiebesluit verstrekking lening Vervoersautoriteit MRDH 2021
Metropoolregio Rotterdam Den Haag - besluitenlijst - dagelijks bestuur - 22 juni 2020, 14.00 – 15.00u
Metropoolregio Rotterdam Den Haag - agenda - Algemeen Bestuur (AB) - Schriftelijke ronde - 27 mei - 5...
Treasurystatuut MRDH 2021
Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018
Metropoolregio Rotterdam Den Haag - besluitenlijst - dagelijks bestuur - 20 mei 2020, 11.00 – 12.30u
Metropoolregio Rotterdam Den Haag - besluitenlijst - algemeen bestuur - vrijdag 10 juli 2020, 15.00 –...
Metropoolregio Rotterdam Den Haag - waarnemend voorzitters zomerreces 2020
Metropoolregio Rotterdam Den Haag - besluitenlijst - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit - woensdag...
Rectificatie: Metropoolregio Rotterdam Den Haag - besluitenlijst - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit...
Metropoolregio Rotterdam Den Haag - besluitenlijst - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit - woensdag...
Metropoolregio Rotterdam Den Haag - besluitenlijst - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit - Extra schriftelijke...
Metropoolregio Rotterdam Den Haag - besluitenlijst - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit - Extra schriftelijke...
Metropoolregio Rotterdam Den Haag - besluitenlijst - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit - woensdag...
Besluitenlijst, Bestuurscommissie Vervoersautoriteit, Schriftelijke ronde, woensdag 8 april 2020
Besluitenlijst, dagelijks bestuur, sriftelijke ronde 8-14 april 2020
Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat MRDH 2020
Besluitenlijst, dagelijks bestuur, 30e vergadering, 21 februari 2020, 13.00 – 14.30u
Besluitenlijst, algemeen bestuur, 25e vergadering, vrijdag 6 maart 2020, 15.00 – 17.00u
Besluitenlijst, algemeen bestuur, 24e vergadering, vrijdag 13 december 2019, 16.00 – 17.00u
Besluitenlijst, dagelijks bestuur, 31e vergadering, 25 maart 2020
Besluitenlijst, dagelijks bestuur, 29e vergadering, 27 november 2019, 14.00 – 15.30u
Intrekkingsbesluit Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam...
Besluitenlijst, Bestuurscommissie Vervoersautoriteit, Schriftelijke ronde, woensdag 18 maart 2020, Metropoolregio...
Besluitenlijst, Bestuurscommissie Vervoersautoriteit, woensdag 5 februari 2020, Metropoolregio Rotterdam...
Besluitenlijst, Bestuurscommissie Vervoersautoriteit, woensdag 18 december 2019, Metropoolregio Rotterdam...
Besluitenlijst, Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat, woensdag 4 december, Metropoolregio Rotterdam...