Vergunningen Middelburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Middelburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Middelburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN detail
Ontwerp “Verklaring van geen bedenkingen” voor nieuwbouw en uitbreiding activiteiten Kaasboerderij Schellach detail
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN detail
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN detail
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN detail
Ontwerp “Verklaring van geen bedenkingen” voor nieuwbouw en uitbreiding activiteiten Kaasboerderij Schellach detail
Gemeente Middelburg - Instellen parkeerverbod tussen huisnummer 16 en aansluiting met Stadhouderslaan - Prinsenhove detail
Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Van Vliet Metaalrecycling B.V. detail
Gemeente Middelburg – Eindverslag inspraakprocedure herinrichting Prinsenhove detail
Subsidieverordening voor Nul-op-de-Meter en Nul-op-de-meter-Ready renovatieconcepten voor woningen van particulieren in de gemeente Middelburg. detail
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN detail
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN detail
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN detail
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN detail
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING detail
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN detail
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING detail
Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Zand- & Grinthandel van Ouwerkerk B.V. detail
Ontwerp omgevingsvergunning voor Eastman Chemical Middelburg B.V. detail
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN detail
Gemeente Middelburg - - detail
Gemeente Middelburg - Tijdelijke verkeersmaatregelen - Loskade en Kanaalweg detail
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN detail
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN detail
W E T M I L I E U B E H E E R detail
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN detail
KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING detail
Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Middelburg detail
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN detail
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN detail
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN detail
Gemeente Middelburg – Inspraak – Interreg 2 zeeënproject Water Resilient Cities – Herinrichting De Overloper detail
Jaarstukken 2018, gemeente Middelburg. detail
Gemeente Middelburg – Inspraak – Herinrichting Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘studentenhuisvesting Kanaalweg’, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van 119 studentenwoningen detail
Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor Van Vliet Metaal Recycling detail
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN detail
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN detail
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN detail
Gemeente Middelburg - Parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 26 bestemmen voor opladen elektrische voertuigen - Vrijlandstraat detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘studentenhuisvesting Kanaalweg’, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van 119 studentenwoningen detail
Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (hfdst. 1 t/m 6a) detail
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN detail
Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (hfdst. 7 t/m 10d) detail
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN detail
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN detail
Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (hfdst. 15.1.1.2 t/m 25) detail
Gemeente Middelburg - Verkeersbesluit parkeerplaats bestemmen voor opladen elektrische voertuigen - Kastanjelaan detail
Ontwerp uitwerkingsplan 'Mortiere fase 9d’ detail
Ontwerp uitwerkingsplan 'Mortiere fase 9d’ detail