7.4

Vergunningen Middelburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Middelburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Middelburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 31 maart 2021
Vaststelling bestemmingsplan ‘Uitbreiding Sint Laurens fase 1’
Vaststelling bestemmingsplan ‘Uitbreiding Sint Laurens fase 1’
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 24 maart 2021
Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 17 maart 2021
Gemeente Middelburg – Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Middelburg
Gemeente Middelburg – Beleidsregels ontheffingen berijden kernwinkelgebied Middelburg
Voorontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekdijk’
Voorontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekdijk’
Gemeente Middelburg – Intrekking Ontheffingsregeling kernwinkelgebied 2016
Gemeente Middelburg – Aanwijzingsbesluit bovengrondse glascontainer Adriaen Coortestraat
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 10 maart 2021
Anterieure overeenkomst
Anterieure overeenkomst
Anterieure overeenkomst
Anterieure overeenkomst
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
Ontwerp omgevingsvergunning voor Shell Arnemuiden
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING MIDDELBURG 2015
Ontwerp wijzigingsplan ‘Abeelseweg 3 Middelburg’
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING MIDDELBURG 2015
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontwerp wijzigingsplan ‘Abeelseweg 3 Middelburg’
INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING
GEMEENTE MIDDELBURG - BESLUIT CAMERATOEZICHT DAUWENDAELE (verlenging).
Gemeente Middelburg - Eindverslag inspraakprocedure herinrichting Stationsgebied/Kanaalweg in het kader...
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Bekendmaking Wet milieubeheer
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Bekendmaking
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Vliegwerk Holland B.V.
Bekendmaking
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
GEMEENTE MIDDELBURG. Stemmen bij volmacht
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE EXPLOITATIEVERGUNNING
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp gemeente Middelburg 2021.
Verordening Wmo en jeugdhulp gemeente Middelburg 2021.
W E T M I L I E U B E H E E R