Vergunningen Middelburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Middelburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Middelburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
GEMEENTE MIDDELBURG - KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
GEMEENTE MIDDELBURG - VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
GEMEENTE MIDDELBURG - AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Gemeente Middelburg - Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor Lumileds Netherlands B.V
Gemeente Middelburg – Eindverslag inspraak herinrichting Poelendaeleweg
Gemeente Middelburg – Inspraak – Herinrichting Zeeburgstraat in Nieuw- en Sint Joosland
GEMEENTE MIDDELBURG - AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Veerseweg Oost, vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder...
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Veerseweg Oost, vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder...
Vaststelling bestemmingsplan ‘Studentenhuisvesting Kanaalweg’, vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder...
Gemeente Middelburg – Inspraak – Herinrichting President Wilsonlaan in Middelburg
GEMEENTE MIDDELBURG - VERLEENDE EXPLOITATIEVERGUNNINGEN.
GEMEENTE MIDDELBURG - VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN.
Gemeente Middelburg - Verkeersmaatregelen - Poelendaeleweg, Koudekerkseweg en Langevieleweg
Vaststelling bestemmingsplan ‘Studentenhuisvesting Kanaalweg’, vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder...
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Muidenweg 1R’, voor het bouwen van 1 woning
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Muidenweg 1R’, voor het bouwen van 1 woning
Gemeente Middelburg - gehandicaptenparkeerplaats - Zusterstraat
Gemeente Middelburg – Inspraak – Lijst van monumentale en waardevolle bomen in particulier eigendom in...
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
Subsidieregeling kindgebonden financiering voorschoolse educatie, gemeente Middelburg Toelichting
AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDENDE PERSONEN HBW
Mandaatbesluit Havenbeveiligingswet
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanwijzingsbesluit Port Security Officer.
Gemeente Middelburg – Inspraak – Ontwerp Middelburgse Visie Milieu 2019-2025
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor Zand- & Grinthandel van Ouwerkerk B.V.
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Besluit hogere waarden Wet geluidhinder “Buitenruststraat 4 Middelburg”
WNT-verantwoording 2018 Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
WNT-verantwoording 2018 Stichting de Zeeuwse Ombudsman.
Mandaatbesluit RUD Zeeland 2019 gemeente Middelburg
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Gemeente Middelburg - -
Gemeente Middelburg - -
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN