7.5

Vergunningen Middelburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Middelburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Middelburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontwerp uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5C’ en kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder...
In bewaring genomen vaartuig Arne-zijkanaal
AANVRAAG DRANK- EN HORECAVERGUNNING
VERLEENDE EXPLOITATIEVERGUNNING
Ontwerp omgevingsvergunning Hoge Stelle 41 te Nieuw- en Sint Joosland en kennisgeving ontwerpbesluit...
Ontwerp uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5C’ en kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder...
Gemeente Middelburg - - Gerbrandijlaan 18f
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE EXPLOITATIEVERGUNNING
KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING(EN)
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Gemeente Middelburg - Reserveren extra parkeervak voor opladen elektrische voertuigen - Klein Vlaanderen
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Gemeente Middelburg - Gehandicaptenparkeerplaats - Dam 80
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
Gemeente Middelburg - Gehandicaptenparkeerplaats - Korendijk 36
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Gemeente Middelburg - Parkeerstrook aanwijzen als autobusparkeerplaats - Koudekerkseweg
Gemeente Middelburg - Verkeersmaatregelen kruispunt - Poelendaeleweg/Poelendaelesingel/Nieuwe Vlissingseweg/Vlissingsesingel
Gemeente Middelburg – Besluit naamgeving openbare ruimte – Benoeming en wijziging omschrijving begrenzing...
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
WNT-verantwoording 2019 Stichting de Zeeuwse Ombudsman
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
W E T M I L I E U B E H E E R
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Verordening precariobelasting Middelburg 2020
Gemeente Middelburg - Parkeerplaats bestemmen voor opladen elektrische voertuigen - Amnestylaan
KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKINGEN
Verleende omgevingsvergunning Uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunning Uitgebreide procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Gemeente Middelburg - Parkeerplaats bestemmen voor opladen elektrische voertuigen - Dam
VERLEENDE EXPLOITATIEVERGUNNING
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontwerpbestemmingsplan ‘Volkstuinen Kweeklust complex Zuid 1’ te Middelburg
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN