7.3

Vergunningen Middelburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Middelburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Middelburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening Wmo en jeugdhulp gemeente Middelburg 2021.
Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp gemeente Middelburg 2021.
W E T M I L I E U B E H E E R
W E T M I L I E U B E H E E R
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Beleidsregel Wmo en Jeugdhulp gemeente Middelburg 2017.
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Brouwerij De Biervulkaan
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Bekendmaking Wet milieubeheer
VERLEENDE DRANK- EN HORECAVERGUNNING
Gemeente Middelburg - - Schepenenlaan 287
Anterieure overeenkomst
W E T M I L I E U B E H E E R KENNISGEVING BESLUIT MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL
Aanvraag om maatwerk voor het aspect geluid voor Stichting Roosevelt Academy Fonds
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Vaststelling Handhavingsnotitie loze brandmeldingen van brandmeldinstallaties VRZ versie 0.6, 04 februari...
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
'Verordening afvalstoffen/ reinigingsrechten Middelburg 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten Middelburg 2021
Verordening Legesverordening Middelburg 2021
Verordening scheepvaartrechten Middelburg 2021
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN Reguliere voorbereidingsprocedure
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
Verordening parkeerbelastingen Middelburg 2021
Verordening toeristenbelasting Middelburg 2021
Verordening rioolheffing Middelburg 2021
'Verordening Reclamebelasting Middelburg 2021
Verordening hondenbelasting Middelburg 2021
Verordening watertoeristenbelasting Middelburg 2021
Verordening precariobelasting Middelburg 2021
Verordening Marktgelden Middelburg 2021
VERORDENING FORENSENBELASTING MIDDELBURG 2021
Gemeente Middelburg - Tijdelijke verkeersmaatregel vanwege covid-19 - Kernwinkelgebied
Basisregistratie Personen (BRP) Middelburg 2020
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontwerpbestemmingsplan ‘Adriaen Lauwereyszstraat 6’ en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling
Verwijdering twee aanhangwagens garageplein Hoge Stelle Nieuw- en Sint Joosland
VERLEENDE EXPLOITATIEVERGUNNING
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
Verordening onroerende-zaakbelastingen Middelburg 2021
BESLUIT CAMERATOEZICHT STADHUIS EN STADSKANTOOR
Intrekking Verordening straatnaamgeving.
Gemeente Middelburg - Eindverslag inspraakprocedure Herinrichting Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai
Waterpark Veerse Meer - Ontwerpbestemmingsplan, milieueffectrapport (MER) en mer-beoordeling ontwerpbestemmingsplan