Vergunningen Middelburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Middelburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Middelburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
WNT-verantwoording 2018 Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
WNT-verantwoording 2018 Stichting de Zeeuwse Ombudsman.
Mandaatbesluit RUD Zeeland 2019 gemeente Middelburg
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
Gemeente Middelburg - -
Gemeente Middelburg - -
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Gemeente Middelburg - Parkeerplaats bestemmen voor opladen elektrische voertuigen - Johan van Reigersbergstraat
Gemeente Middelburg - Eindverslag inspraakprocedure Herinrichting Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 21 augustus 2019
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 21 augustus 2019
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 21 augustus 2019
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Gemeente Middelburg – Eindverslag inspraakprocedure herinrichting De Overloper
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 21 augustus 2019
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 21 augustus 2019
Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Eastman Chemical Middelburg B.V.
VERLEENDE EXPLOITATIEVERGUNNING
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Anterieure overeenkomst
Gemeente Middelburg - gehandicaptenparkeerplaats - Poelendaeleweg
Gemeente Middelburg - Gehandicaptenparkeerplaats - Trompstraat
WNT-verantwoording 2018 Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V.
WNT-verantwoording 2018 Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg
Gemeenschappelijke regeling Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg 2019.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Melding Activiteitenbesluit van Lumileds Netherlands B.V.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE EXPLOITATIEVERGUNNING
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
Gemeente Middelburg - Parkeerplaats bestemmen voor opladen elektrische voertuigen - Burgemeester Langebeekestraat
Gemeente Middelburg - -
Gemeente Middelburg - -
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontwerp “Verklaring van geen bedenkingen” voor nieuwbouw en uitbreiding activiteiten Kaasboerderij Schellach
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
Ontwerp “Verklaring van geen bedenkingen” voor nieuwbouw en uitbreiding activiteiten Kaasboerderij Schellach
Gemeente Middelburg - Instellen parkeerverbod tussen huisnummer 16 en aansluiting met Stadhouderslaan...
Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Van Vliet Metaalrecycling B.V.