Vergunningen Middelburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Middelburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Middelburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland houdende voorschriften ter voorkoming...
Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 4.2., sub...
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 1 april 2020
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 1 april 2020
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 1 april 2020
Gemeente Middelburg – Besluit naamgeving openbare ruimte – Hof van Oost-Indië
Gemeente Middelburg – Besluit naamgeving openbare ruimte – Herfsttij der Middeleeuwenpad
Gemeente Middelburg – Besluit naamgeving openbare ruimte – June Carterstraat en Elvis Presleystraat
Gemeente Middelburg – Besluit naamgeving openbare ruimte – Intrekken Mannezeeseweg en Watergangpad
Gemeente Middelburg – Besluit naamgeving openbare ruimte – Intrekken Torenwegpad
Gemeente Middelburg – Besluit naamgeving openbare ruimte – Korhoenstraat en Patrijzenhof
Gemeente Middelburg – Besluit naamgeving openbare ruimte – Wegeling Kraaijenholseweg
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 25 maart 2020
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 25 maart 2020
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 25 maart 2020
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 25 maart 2020
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 25 maart 2020
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN Reguliere voorbereidingsprocedure
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING Uitgebreide voorbereidingsprocedure
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING Uitgebreide voorbereidingsprocedure
KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Gemeente Middelburg - Gehandicaptenparkeerplaats - Olivier Corbaultstraat 6
Gemeente Middelburg - Gehandicaptenparkeerplaats - Olivier Corbaultstraat 4
Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 Middelburg
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Gemeente Middelburg - - Goudend
VERLEENDE EXPLOITATIEVERGUNNING
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Beleidsregels bijzondere bijstand Middelburg 2019
Gemeente Middelburg - Instellen parkeerschijfzone op gedeelte Seisweg tussen Seispad en Olmenlaan, en...
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Gemeente Middelburg - Financiële gemeentelijke richtlijnen voor de uitvoering beleidsregels bijzondere...
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN