7.6

Vergunningen Middelburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Middelburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Middelburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Gemeente Middelburg - Parkeerplaats bestemmen voor opladen elektrische voertuigen - Dam
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE EXPLOITATIEVERGUNNING
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontwerpbestemmingsplan ‘Volkstuinen Kweeklust complex Zuid 1’ te Middelburg
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontwerpbestemmingsplan “Districtskantoor Mortiere” en kennisgeving besluit vormvrije mer-beoordeling
Ontwerpbestemmingsplan ‘Volkstuinen Kweeklust complex Zuid 1’ te Middelburg
Voornemen tot vestiging Wet Voorkeursrecht gemeenten, artikel 2 jo. 3 (Wvg), Middelburg
Gemeente Middelburg - Reserveren parkeervakken voor elektrische deelauto's DMZ - Diverse locaties in...
Coördinatieregeling ontwerp bestemmingsplan “ Singelweg 26” te Middelburg en ontwerp omgevingsvergunning...
Ontwerpbestemmingsplan “Districtskantoor Mortiere” en kennisgeving besluit vormvrije mer-beoordeling
Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders MANDAAT BV Gemeente Middelburg
Aankondiging verwijdering vaartuig Arne-zijkanaal
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Bekendmaking Wet milieubeheer
Verleende omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder reguliere procedure...
Ontwerpbestemmingsplan 'De Kruitmolen'
Gemeente Middelburg – Besluit vaststellen bodemkwaliteitskaart Essenvelt
Ontwerpbestemmingsplan "Veersepoort 5 Middelburg" en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling
Ontwerpbestemmingsplan 'De Kruitmolen'
Ontwerpbestemmingsplan "Veersepoort 5 Middelburg" en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling
Jaarstukken 2019, gemeente Middelburg.
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan Middelburg’ en verlening omgevingsvergunning...
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE EXPLOITATIEVERGUNNING
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan Middelburg’ en verlening omgevingsvergunning...
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding Sint Laurens fase 1’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Noordweg 516, Van 't Hoffweg 7, Sint Laurens’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Noordweg 516, Van 't Hoffweg 7, Sint Laurens’
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding Sint Laurens fase 1’
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontwerpbestemmingsplan “ Landgoed Oude Veerseweg 128 en kennisgeving besluit vormvrije mer-beoordeling
Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘De Kruitmolen’
Ontwerpbestemmingsplan “ Landgoed Oude Veerseweg 128 en kennisgeving besluit vormvrije mer-beoordeling
Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘De Kruitmolen’
INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)