Vergunningen Middelburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Middelburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Middelburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Voorontwerpbestemmingsplan ‘de Kruitmolen’
Gemeente Middelburg - - Ooststraat
Gemeente Middelburg - Drie extra e-laadplaatsen op parkeerterrein tussen Stationsstraat en Goese Korenmarkt...
Gemeente Middelburg - Gehandicaptenparkeerplaats - Statenlaan
Gemeente Middelburg - Gehandicaptenparkeerplaats - Zeeburgstraat
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Verordening Wmo en Jeugdhulp gemeente Middelburg 2020
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
KENNISGEVING VERLENGDE BESLISTERMIJN
WALCHERSE ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (WARK)
Gemeente Middelburg – Aanwijzingsbesluit Port Security Officer.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Gemeente Middelburg - Mandaatbesluit Havenbeveiligingswet
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 29 januari 2020.
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 29 januari 2020.
Gemeente Middelburg - Mandaatbesluit Melding en aanvraag voorbereiding verzoekschrift voor zorgmachtiging...
PUBLICATIES OMGEVINGSVERGUNNINGEN d.d. 29 januari 2020.
Gemeente Middelburg - Mandaatbesluit crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Gemeente Middelburg - Mandaatbesluit Hoorplicht bij crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg...
GEMEENTE MIDDELBURG - INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING
Gemeente Middelburg - gehandicaptenparkeerplaats - Veerseweg
Gemeente Middelburg - Gehandicaptenparkeerplaats - Bernardus Smytegeltstraat/Kruisweg
Gemeente Middelburg - gehandicaptenparkeerplaats - Bierkaai
Gemeente Middelburg - Eindverslag inspraakprocedure Herinrichting Zeeburgstraat te Nieuw- en Sint Joosland