Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Midden-Delfland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Midden-Delfland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Midden-Delfland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Aangevraagde omgevingsvergunning, aanleggen van een weg en het realiseren van parkeerplaatsen, Lookwatering 62b, 2635 EA, Den Hoorn 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van bomen, Breeveldpad 1, 3155 NK, Maasland 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, aanleggen van een dam en een verharde toegangsweg, Rijksstraatweg nabij huisnummer 16 (sectie Q 355, langs de Klaas Engelbrechtsweg), Schipluiden 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, oprichten van een bedrijfsgebouw, Kleijweg 44, 2635 BR, Den Hoorn 17-01-2019 17-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, plaatsen van een schutting, Haardstede 7, 3155 BV, Maasland 17-01-2019 17-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, intern verbouwen van de 1e etage en het deels wijzigen van het gebruik, Veldvreugd 15, 2636 JJ, Schipluiden 17-01-2019 17-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, oprichten van een opbouw en het plaatsen van een dakkapel, Goudappel 93, 2635 MN, Den Hoorn 17-01-2019 17-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, plaatsen van een groengasinstallatie voor het opwaarderen van biogas voor levering aan het aardgasnet, Peuldreef 4, 2635 BX, Den Hoorn 17-01-2019 17-03-2019 detail
Concept exploitatievergunning, proeflokaal bij bierbrouwerij ‘tHuis, Harnaschdreef 7, 2635 BT, Den Hoorn 17-01-2019 17-03-2019 detail
Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Midden-Delfland 2019 17-01-2019 17-03-2019 detail
Verleende exploitatievergunning, Eetcafé Het Jachthuis, Foppenpolder 5, 3155 EA Maasland 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, realiseren van een bedrijfsgebouw, Vrij Harnasch nabij huisnummer 118, Den Hoorn 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning , plaatsen van twee dakkapellen op het voor- en achtergeveldakvlak van de woning, Rozemond 6, 2636 JK, Schipluiden 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, nemen van maatregelen voor instandhouding van het bosperceel van 3000 m2 op het vlietland, Huis ter Lucht (sectie I 1182), Maasland 10-01-2019 10-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van 47 bomen en het snoeien van 2 bomen, diverse locaties in het openbaar groen, Midden-Delfland 10-01-2019 10-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, realiseren van een receptie in een bestaand tuinhuisje ten behoeve van de camping, Gaagweg 24, 2636 AJ Schipluiden 10-01-2019 10-03-2019 detail
Omgevingsvergunning Verlenging beslistermijn, realiseren van een bedrijfsgebouw met kantoor voor de op- en overslag van goederen, Westernesse (sectie Q 1773), Den Hoorn 03-01-2019 03-03-2019 detail
Verleende evenementenvergunning, organiseren en houden van de hardloopwedstrijd Ruiterberg Halve, 20 januari 2019, vanaf de Rozenlaan in Maassluis, via de Maassluisseweg, Parellelweg en de Westgaag, Maasland 03-01-2019 03-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, vervangen van de bovenbouw van een ligboxenstal, Zijdekade 7, 2636 AT, Schipluiden 03-01-2019 03-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van twee steigers, Dorpsstraat tussen huisnummer 39 en 52, 2636 CJ, Schipluiden 03-01-2019 03-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, oprichten van een loods, Westgaag 42c, Maasland 03-01-2019 03-03-2019 detail
Omgevingsvergunning Verlenging beslistermijn, realiseren van een bedrijfsgebouw met kantoor voor de op- en overslag van goederen, Westernesse (sectie Q 1781), Den Hoorn 03-01-2019 03-03-2019 detail
Straatnaambesluit, besluit tot het benoemen van openbare ruimten, Midden-Delfland 03-01-2019 03-03-2019 detail
Besluit m.e.r.-beoordeling, Microbrouwerij tHuis, Harnaschdreef 7, Den Hoorn 03-01-2019 03-03-2019 detail
Verordening vertrouwenscommissie 03-01-2019 03-03-2019 detail
Omgevingsvergunning Verlenging beslistermijn, legaliseren van het verbouwen van een schuur in een bedrijfsruimte, Lotsweg 10 a, 2635 NB, Den Hoorn 03-01-2019 03-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, oprichten van 4 woningen (nieuwbouwproject De Kreek, sectie H 2914), Den Hoorn 03-01-2019 03-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, bouwen van 4 bruggen, nabij Achterdijkshoorn 57, 2635 MK, Den Hoorn 03-01-2019 03-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, oprichten van een nieuw scoutinggebouw, Zuidhoornseweg nabij nr. 2 (sectie Q 1545), Den Hoorn 03-01-2019 03-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, intern verbouwen van een woning, Prinsessepad 8, 2635 HT, Den Hoorn 03-01-2019 03-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, oprichten van 43 woningen, (nieuwbouwproject De Kreek, sectie H 2914), Den Hoorn 03-01-2019 03-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, oprichten van een woning, Maaslandse Dam (kavel 20, 3155 CH), Maasland 03-01-2019 03-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak, Ingeland 71, 3155 GC, Maasland 03-01-2019 03-03-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, oprichten van een aanbouw aan de achtergevel, Kerkstraat 2, 3155 AN, Maasland 03-01-2019 03-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, oprichten van een tijdelijke loods ten behoeve van een bierbrouwerij en schenklokaal, Harnaschdreef 7, Den Hoorn 03-01-2019 03-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een groenstrook, de Harnaskade (sectie Q 1823), Den Hoorn 03-01-2019 03-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, oprichten van een carport, Prinses Irenelaan 1, 3155 TK, Maasland 03-01-2019 03-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, vergroten van de bedrijfshal, Het Ambacht 15, 3155 AK Maasland 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, vervangen van de huidige kas voor een nieuwe schuur, ’t Woudt 11, 2636 HD, Schipluiden 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van zonnepanelen op het achtergevel dakvlak, Doelstraat 16, 3155 AH, Maasland 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, realiseren van wasfaciliteiten bij de DCB locatie, Sionsdreef 1, Den Hoorn 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, wijzigen van een deel van de woning, ’t Woudt 11, 2636 HD, Schipluiden 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, realiseren van een nieuwe watergang, Woud-Harnasch tussen de A4 en de Harnaskade (sectie Q, 1503), Gemeente Midden-Delfland 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, uitbreiden van de woning met een opbouw op de aanbouw, Agnes Croesinklaan 7, 2636 HL, Schipluiden 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, oprichten van zes rijwoningen, Dijkshoornseweg nabij huisnummer 217a (sectie H 3589, 2635 EN), Den Hoorn 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, vervangen en vergroten van een zorgblokhut, Oostgaag 31b, 3155 CE, Maasland 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, vellen van vijf bomen, Breeveldpad 1, 3155 NK Maasland 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, herbouwen van een schuur, Woudseweg 180, 2636 AW Schipluiden 27-12-2018 27-02-2019 detail
Straatnaambesluit, besluit tot het benoemen van openbare ruimten, Gemeente Midden-Delfland 27-12-2018 27-02-2019 detail
Straatnaambesluit, besluit tot het benoemen van openbare ruimten, gemeente Midden-Delfland 27-12-2018 27-02-2019 detail