Vergunningen Midden-Delfland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Midden-Delfland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Midden-Delfland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019 detail
Privacybeleid gemeente Midden-Delfland 2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - concept drank- en horecavergunning RK Kerk Maasland detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Achterdijkshoorn 49, 2635 MK Den Hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning ’t Woudt 4, 2636 HD Schipluiden detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Harnaschdreef 10 en 12 (2635 BT) en Hoog-Harnasch 46 (2635 DL) in Den hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Lookwatering 62, 2635 EA Den Hoorn detail
Besluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Midden-Delfland houdende regels omtrent de aanwijzing van een gemeentelijke FG detail
Gemeente Midden-Delfland - Kennisgeving ruimtelijke ontwikkeling (Artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening) detail
Gemeente Midden-Delfland - Omgevingsvergunning Verlenging beslistermijn - Rijksstraatweg 30, 2636 AX Schipluiden detail
Gemeente Midden-Delfland –Ontheffing om de lichtinstallatie ingeschakeld te laten voor tennisvereniging T.C. Hodenpijl, Zuidhoornseweg 6, 2635 DJ Den Hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland - Omgevingsvergunning Verlenging beslistermijn - Tramkade 27, 2636 CT Schipluiden detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende omgevingsvergunning Oostgaag 9 a, 3155 CD Maasland detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende omgevingsvergunning Vrij-Harnasch 114 b, 2635 BZ Den Hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende omgevingsvergunning Vrij-Harnasch 114 b, 2635 BZ Den Hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Kluiskade 26, 3155 BH Maasland detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning nabij Egmondland 150 in Den Hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Zuidhoornseweg nabij huisnummer 6, 2635 DJ Den Hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Kwakelweg 7a, 3155 CB Maasland detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Abtswoude 50a, 2636 EE Schipluiden detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Bovenkruier 14, 2636 JD Schipluiden detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning ’s-Prinsensingel 12, 3155 VL Maasland detail
Gemeente Midden-Delfland - Kennisgeving ruimtelijke ontwikkeling (Artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening) detail
Gemeente Midden-Delfland - Omgevingsvergunning Verlenging beslistermijn - Oostgaag 27, 3155 CE Maasland detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende omgevingsvergunning Woudselaan 12j, 2635 CC Den Hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende omgevingsvergunning Westernesse 16 en 18 (sectie Q 1773), 2635 BG Den Hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende omgevingsvergunning Woudselaan 12h, 2635 CC Den Hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland - Besluit tot het benoemen van standplaatsen Wet BAG (standplaatsbesluit) - Woudselaan 12e, 2635 CH Den Hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Dijkshoornseweg 35, 2635 EJ Den Hoorn detail
Beleidsregel urgentieverklaringen Midden-Delfland 2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende evenementenvergunning met ontheffingen aan stichting Meadow voor het Meadowfestival op 13 juli 2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende omgevingsvergunning Dijkshoornseweg nabij 215 (sectie H 2252) in Den Hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende evenementenvergunning met ontheffingen aan stichting Schuurevents voor de Boeren en Paardendagen op 29 juni en 30 juni 2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Slot de Houvelaan 1, 3155 VP Maasland detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Slot de Houvelaan 1, 3155 VP Maasland detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Oostgaag nabij nr. 19, 3155 CD Maasland detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Trekkade (sectie I 697) in Maasland detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Kerstraat 1 en 3, 3155 AN Maasland detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Vrij-Harnasch 124, 2635 BZ Den Hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende drank- en horecavergunning - Ontheffing artikel 35 voor het schenken van alcoholische drank tijdens de afsluitdag van handbalvereniging DIOS, Zuidhoornseweg 2, 2635 DJ Den Hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland – Vaststelling bestemmingsplan - “Maaslandse Dam, Midden-Delfland” detail
Midden-Delfland - Verkeersbesluit instellen parkeerverbodzone - bedrijventerrein Harnaschpolder detail
Gemeente Midden-Delfland – Vaststelling bestemmingsplan - “Maaslandse Dam, Midden-Delfland” detail
Aanwijzingsbesluit Wet BAG detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende omgevingsvergunning Boomkwekerij 10 en 12, 2635 KD Den Hoorn detail
Huisvestingsverordening Midden-Delfland 2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende omgevingsvergunning Achterdijkshoorn 60a tot en met 63b en Molensloot 69 tot en met 89 en 97 in Den Hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Lijsterbesstraat nabij huisnummers 1 tot en met 14, 2636 BL Schipluiden detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Westernesse 12 en 14, 2635 BG Den Hoorn detail
Gemeente Midden-Delfland – Vaststelling bestemmingsplan - “Abtswoude 50a, Schipluiden, Midden-Delfland” detail