Vergunningen Midden-Delfland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Midden-Delfland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Midden-Delfland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – plaatsen van een damwand – Rotterdamseweg...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – realiseren van een Bed & Breakfast – Zwethkade...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – ophogen van grond ter plaatse van de Pluktuin...
Gemeente Midden-Delfland - Kennisgeving bekendmaking aanwijzingsbesluit door veiligheidsregio Haaglanden
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – plaatsen van een dakkapel op het voorgevel...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – plaatsen van een dakkapel op het voorgevel...
Rectificatie: Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – oprichten van een dakopbouw...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – plaatsen van een dakkapel op het voorgevel...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – vellen van een eik – Haardstede 2, Maasland
Midden-Delfland - aslast- en gewichtsbeperking - brug nabij Oostgaag 16, Maasland
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Parallelweg...
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Westgaag...
Gemeente Midden-Delfland - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - Het brandveilig gebruiken van de Sint...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – plaatsen van een dakkapel op het voorgevel...
Gemeente Midden-Delfland - Ontwerp uitwerkingsplan - Vastgoedzone Harnaschpolder - Noord
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – oprichten van een dakopbouw – Keizerin 54,...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – wijzigen van omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2019-0309/29347...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – plaatsen van een dakkapel op het voorgevel...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – vernieuwen en vergroten van een berging/opslag...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – oprichten van een dakopbouw – Keizerin 56,...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – oprichten van een uitbouw – Molenlaan 8, Schipluiden
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – plaatsen van een hobbykas – Breeveldpad 2,...
Gemeente Midden-Delfland - Besluit tot het beëindigen van ligplaatsen (ligplaatsbesluit)
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – plaatsen van een dakkapel op het voorgevel...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – restaureren van het rieten dak – Woudseweg...
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Zouteveenseweg...
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Zouteveenseweg...
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Zouteveenseweg...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – uitbreiden van de winkel en het wijzigen van...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – plaatsen van een kasje – Breeveldpad 2, Maasland
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – plaatsen van een hobbykas – Breeveldpad 2,...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – ophogen van een perceel grond – nabij Dorppolderweg...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – vellen van een eik – nabij Haardstede 2, Maasland
Gemeente Midden-Delfland - Ontwerp uitwerkingsplan - Vastgoedzone Harnaschpolder - Noord
Midden-Delfland - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Kluisweer, Maasland
Gemeente Midden-Delfland - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - Het brandveilig gebruiken van de Sint...
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Klein Huis...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – wijzigen van de gevels van de bestaande woning...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – plaatsen van een aanduidingsmast – Hogenhoorn...
Gemeente Midden-Delfland - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – realiseren van een bed and...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag evenementenvergunning – activiteiten op Koningsdag – 27 april 2020...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – oprichten van een uitbouw aan de zijgevel...
Benoeming plaatsvervangend secretaris van de bezwaarschiftencommissie en als klachtambtenaar
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Westgaag...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – oprichten van een woning – Lookzicht 1 (sectie...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening evenementenvergunning – Wielertoertocht Erasmus MC-tour – 27 juni...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – renoveren van een schuur – Rijksstraatweg...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – versterken van de regionale waterkering...