Vergunningen Midden-Delfland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Midden-Delfland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Midden-Delfland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Toestemming voor het gebruik van een standplaatsvergunning vis op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag... 22-09-2022 22-11-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van driehoeksreclameborden op 19 september tot en met 2 oktober in Den... 22-09-2022 22-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het nieuw oprichten van een sporthal voor handbalvereniging D.I.O.S. aan de... 22-09-2022 22-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een drukriool 110m SDR11 door middel van een zevental HDD-gestuurde... 22-09-2022 22-11-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van veldverlichting aan Zuidhoornseweg 4 in Den Hoorn 22-09-2022 22-11-2022 Details
Voorgenomen verkoop onroerende zaken door de gemeente Midden-Delfland aan particuliere kopers aan Kerkmeestersland... 22-09-2022 22-11-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van onverlichte reclameletters aan Vrij-Harnasch 114 e in Den Hoorn 22-09-2022 22-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het oprichten van een aanbouw aan de Zwanebloem 110 in Den Hoorn 22-09-2022 22-11-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een dakkapel aan Dijkshoornseweg 62 in Den Hoorn 22-09-2022 22-11-2022 Details
Toestemming voor het vervangen en vergroten van een dakkapel aan Koningin Julianaweg 20 in Maasland 22-09-2022 22-11-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Egmondland... 22-09-2022 22-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Koningin Wilhelminalaan... 22-09-2022 22-11-2022 Details
Toestemming voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw aan Peuldreef 1, 1a en 1b in Den Hoorn 22-09-2022 22-11-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Koningin Julianaweg 150 in Maasland 22-09-2022 22-11-2022 Details
Toestemming voor het kappen van een boom aan Molenlaan nabij huisnummer 1 in Schipluiden 22-09-2022 22-11-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een hobbykas (tuinnummer A6) op volkstuincomplex Tuindershof aan het... 22-09-2022 22-11-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van twee dakkapellen op de zijgevel aan Boumare 2 in Maasland 22-09-2022 22-11-2022 Details
Toestemming voor het aanleggen van warmteleidingen bestemd voor aanwezige tuinbouw aan Burgerweg nabij... 22-09-2022 22-11-2022 Details
Gemeente Midden-Delfland – Reparatieronde aanbiedplekken minicontainers - Schipluiden 21-09-2022 21-11-2022 Details
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer,Harnaschdreef 23 te Den Hoorn 16-09-2022 16-11-2022 Details
Toestemming voor het vervangen van een fietsbrug - Gasthuispad tussen ’t Woudt en de Zwethkade Zuid in... 15-09-2022 15-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het oprichten van een kaswoning aan Woudselaan in Den Hoorn 15-09-2022 15-11-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een carport aan Zwethkade Zuid 49 in Den Hoorn 15-09-2022 15-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het kappen van een zieke kastanjeboom aan Tramkade 27 in Schipluiden 15-09-2022 15-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het vervangen van een uitbouw en het realiseren van een bijgebouw voor mantelzorg... 15-09-2022 15-11-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van spandoeken op 24 t/m 30 september in Den Hoorn 15-09-2022 15-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Voorhaven 21 in Den Hoorn 15-09-2022 15-11-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Koningsveldland 13 in Midden-Delfland 15-09-2022 15-11-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het aanleggen van warmteleidingen bestemd voor aanwezige tuinbouw aan Burgerweg... 15-09-2022 15-11-2022 Details
Voornemen verkopen snippergroen – Voordijkshoorn 18 in Den Hoorn 15-09-2022 15-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een NIO Power Swap Station aan Hogenhoorn nabij huisnummer 3... 15-09-2022 15-11-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van veldverlichting aan Zuidhoornseweg 4 in Midden-Delfland 15-09-2022 15-11-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van een grotere opslagtank aan Veenakkerweg 17 in Den Hoorn 15-09-2022 15-11-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het vervangen en vergroten van een dakkapel aan Koningin Julianaweg 20... 15-09-2022 15-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het oprichten van een nokverhoging en plaatsen van een dakkapel aan Prinses... 15-09-2022 15-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het oprichten van een opslagloods aan Woudseweg 150 in Schipluiden 15-09-2022 15-11-2022 Details
Voornemen verkopen snippergroen – Pijlkruid 18 in Den Hoorn 15-09-2022 15-11-2022 Details
Gemeente Midden-Delfland - voorgenomen beleid laaninfrastructuur 2022 15-09-2022 15-11-2022 Details
Beschikking Wet geluidhinder, Zwethkade Zuid 30A te Den Hoorn 13-09-2022 13-11-2022 Details
Gemeente Midden-Delfland – Besluit voorschriften en beperkingen demonstratie viaduct Kerkepad aan de... 09-09-2022 09-11-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het vervangen van een fietstunnel aan Woudseweg in Schipluiden 08-09-2022 08-11-2022 Details
Rectificatie: toestemming voor het aanleggen van golfbrekers in de Vlaardingsevaart ter hoogte van Vaardingsekade... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing aan Molensloot... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dragende muur ter vervanging van een stalen constructie... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Toestemming voor het evenement de Montmartre op 10 september 2022 op het Koningin Julianaplein te Midden-Delfland 08-09-2022 08-11-2022 Details
Toestemming voor het oprichten van een aanbouw aan Boskamp 49 in Maasland 08-09-2022 08-11-2022 Details
Toestemming voor het Personeelsfeest Lentiz onderwijsgroep op 1 september 2022 aan Commandeurskade 22... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het kappen van 4 bomen aan Commandeurskade nabij huisnummer 36 in Maasland 08-09-2022 08-11-2022 Details
Ontwerpbestemmingsplan - ‘Maaslandse Zoom’, Hofsingel Maasland 08-09-2022 08-11-2022 Details
Aanvraag vergunning voor funderingsherstel en herbouw van een bedrijfsgebouw aan Koningin Wilhelminalaan... 08-09-2022 08-11-2022 Details