Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Midden-Delfland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Midden-Delfland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Midden-Delfland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Parallelweg 1c, 3155 RM Maasland 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Oostgaag 23a, 3155 CE Maasland 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Voorlopig Aanwijzingsbesluit – Inzamelvoorziening nabij Voordijkshoorn 22, (2635 KL) in Den Hoorn 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Voorlopig Aanwijzingsbesluit – Inzamelvoorziening nabij Huis te Veldelaan 59, (3155 SC) in Maasland 21-03-2019 21-05-2019 detail
Actieplan geluid 2018-2022 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Kortebuurt 15b, 3155 EG Maasland 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Goudappel 93, 2635 MN Den Hoorn voor het oprichten van een dakopbouw 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Omgevingsvergunning Verlenging beslistermijn - Peuldreef 4, 2635 BX Den Hoorn - Het plaatsen van een groengasinstallatie voor het opwaarderen van biogas voor levering aan het aardgasnet 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Oostveenseweg 15, 2636 EC Schipluiden voor het realiseren van een kleinschalige camping, theetuin, workshopruimte en B&B 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Rijksstraatweg 30, 2636 AX Schipluiden voor het vernieuwen van een bovenbouw van een schuur 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning locatie tussen projectplan De Kreek en Achterdijkshoorn (sectie H 2914, 2521, 2522 en 3173) in Den Hoorn voor het bouwen van twee verkeersbruggen en twee fiets-/voetgangesbruggen 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Agnes Croesinklaan 24e, 2636 HM Schipluiden voor het realiseren van een nieuw gevelkozijn en het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Wijzigingsplan “Herenwerf naast nr. 23” in Maasland gewijzigd vastgesteld 21-03-2019 21-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Exploitatievergunning eetcafé Het Jachthuis, Foppenpolder 5, 3155 EA Maasland 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Koolveld 26, 2635 LD Den Hoorn voor het plaatsen van een overkapping 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde evenementenvergunning voor het houden van een Open Boerderijdag op 31 mei 2019 op de locatie Rotterdamseweg 223, 2638 KC Schipluiden 14-03-2019 14-05-2019 detail
Besluit tot het benoemen van openbare ruimten 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Exploitatievergunning proeflokaal ‘tHuis, Harnaschdreef 7, 2635 BT Den Hoorn 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Zuidhoornseweg (sectie Q 1545) in Den hoorn voor het kappen van bomen en het rooien van struiken ten behoeve van het realiseren van een nieuw scoutinggebouw 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Vrij-Harnasch tegenover nr. 122 (sectie H 2475) in Den Hoorn voor het oprichten van een paviljoen (MCD) voor het realiseren van Foodpark ‘t-Harnasch 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Dijkshoornseweg tussen nrs. 196 en 215a (sectie H 2252, 3684, 2337, 1616, 3683, 3682 en 3681) in Den Hoorn voor het plaatsen van een nieuwe beschoeiing 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende omgevingsvergunning Hoog-Harnasch tussen A4 en Harnaskade (sectie Q 1798, 1799, 1561, 1543) in Den Hoorn voor het veranderen van de waterstructuur 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Duifpolder nabij nr. 1 (sectie I 1852, 3155 CA Maasland voor het plaatsen van een kunstwerk 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning Slot de Houvelaan 53, 3155 VR Maasland voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Ontheffing voor het uitvoeren van geluid belastende wegwerkzaamheden op de A20 tussen aansluiting 7 en 6, tussen vrijdag 11 oktober 2019 19.00 uur en maandag 14 oktober 2019 06.00 uur en/of tussen vrijdag 25 oktober 2019 19.00 uur en maandag 28 oktober 2019 06.00 uur. 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende evenementenvergunning voor de wielerwedstrijd Omloop van de Glazen Stad op zondag 14 april 2019. De route loopt door de kern van Den Hoorn en het buitengebied van Den Hoorn, Schipluiden en Maasland 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende evenementenvergunning voor de wielerwedstrijd Ronde van Zuid-Holland op 9 maart 2019. De route loopt door de kern van Den Hoorn en het buitengebied van Den Hoorn, Schipluiden en Maasland 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende omgevingsvergunning Zwethkade Zuid 17, 2635 CT Den Hoorn voor het oprichten van een villa 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende omgevingsvergunning Kaag 1, 2636 CV Schipluiden voor het vervangen van een schuur 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Verleende omgevingsvergunning Veldvreugd 15a 122 in Schipluiden voor het intern verbouwen van de 1e etage en het deels wijzigen van het gebruik 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - reservering parkeervakken ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen - Prinses Beatrixstraat in Den Hoorn 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - reserveren van parkeervakken voor het opladen van elektrische auto’s - Kluisweer in Maasland 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - reserveren van parkeervakken voor het opladen van elektrische auto’s - Dijkshoornseweg 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - reserveren van parkeervakken voor het opladen van elektrische auto’s - Koolveld 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - reserveren van parkeervakken voor het opladen van elektrische auto’s - Goudappel 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Kwakelweg 19a, 3155 CB Maasland 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Laan van Piet van der Ende 1, 2636 DT Schipluiden 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Klaas Engelbrechtsweg 6, 2636 DM Schipluiden 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Willemoordseweg 4a, 2636 EA Schipluiden 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Kwakelweg 14, 3155 CC Maasland 07-03-2019 07-05-2019 detail
Vaststelling bebouwde kommen Midden-Delfland 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Westgaag 11, 3155 DD Maasland 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Rijksstraatweg 30, 2636 AX Schipluiden 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Parallelweg 1a, 3155 RM Maasland 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Oostveenseweg 4, 2636 ED Schipluiden 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Oostveenseweg 17, 2636 EC Schipluiden 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie ’t Woudt 7, 2636 HD Schipluiden 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie ’t Woudt 2, 2636 HD Schipluiden 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - locatie Rotterdamseweg 227, 2636 KC Schipluiden 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Midden-Delfland - Aangevraagde omgevingsvergunning tussen Harnaschdreef en Harnaskade (sectie H 3616) in Den Hoorn voor het oprichten van een bedrijfsgebouw met kantoor 07-03-2019 07-05-2019 detail