Vergunningen Midden-Delfland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Midden-Delfland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Midden-Delfland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Midden-Delfland – Verleende exploitatievergunning - Brasserie Oostgaag -  Oostgaag 55, Maasland
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – wijzigen van de dakafwerking – Sionsdreef...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – vellen van houtopstanden – Harnaskade (sectie...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – oprichten van een dakopbouw – Woudseweg...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening evenementenvergunning – wielerwedstrijd Ronde van Zuid Holland...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – geheel vervangen van een bestaande duiker...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – oprichten van een uitbouw – Molenlaan 8,...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – restaureren van het rieten dak – Woudseweg...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – plaatsen van een aanduidingsmast – Hogenhoorn,...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening drank- en horecavergunning - Horecabedrijf Proeflokaal ‘tHuis...
Midden-Delfland - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hoefslag 29, Maasland
Midden-Delfland - Gehandicaptenparkeerplaats - Meidoornstraat, Schipluiden
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – oprichten carport/ garage – Oostveenseweg...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – verplaatsen dam – Woudsepolder (sectie Q...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning –plaatsen dakkapel voorgevel – Prinses Marijkelaan...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – wijzigen omgevingsvergunning – Lookzicht...
Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - Willemsoordseweg...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening evenementenvergunning – Dansvoorstellingen – 4 en 5 april 2020...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening evenementenvergunning – 24 uurs tennistoernooi – 27 en 28 juni...
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - Duifpolder 6,...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – oprichten nieuwe woning – Gaagweg 38, Schipluiden
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – vellen 7 fruitbomen – Gaagweg 50, Schipluiden
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – verwijderen oude stuw – Gaagweg 2a, Schipluiden
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag omgevingsvergunning – oprichten berging – Westgaag 4c, Maasland
Gemeente Midden-Delfland - Kennisgeving terinzagelegging gedoogbeschikking Gasleiding
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag evenementenvergunning – fietstoertocht Tour de Rotterdam – 27 juni...
Gemeente Midden-Delfland - Kennisgeving terinzagelegging gedoogbeschikking rioolwaterpersleiding
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – oprichten van 3 paviljoens – Kasteellaan...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – splitsen bedrijfshal in 3 hallen – Hooipolderweg...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening omgevingsvergunning – plaatsen lichtreclame – Kasteellaan 1,...
Gemeente Midden-Delfland - Verlening evenementenvergunning – halve marathon De SchiedamLoop – 1 maart...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag evenementenvergunning – Koningsdag Maasland – 27 april 2020 – Pynasplein...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag evenementenvergunning – Koningsdag Schipluiden – 26 en 27 april...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag evenementenvergunning – Lentedag – 13 april 2020 – Oostgaag 31,...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag evenementenvergunning – Koningsdag Maasland – 26 en 27 april 2020...
Gemeente Midden-Delfland - Vaststelling wijzigingsplan Westgaag 18 Maasland
Gemeente Midden-Delfland - Bekendmaking terinzagelegging ontwerp exploitatieplan Centrumplan Den Hoorn...
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - Zouteveenseweg...
Gemeente Midden-Delfland – Verleende ontheffing van het verbod verbranden snoeihout - Zouteveenseweg...
Gemeente Midden-Delfland - Aanwijzingsbesluit – Toezichthouder Openbare Ruimte en BOA
Gemeente Midden-Delfland - aanvraag omgevingsvergunning - brandveilig gebruiken van KBS Aloysius - Meester...
Gemeente Midden-Delfland - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel op het voorgevel...
Gemeente Midden-Delfland - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel op het voorgevel...
Gemeente Midden-Delfland - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een plantenkas tegen een schuur...
Midden-Delfland - Instellen gehandicaptenparkeerplaats - Herenstraat 6, Maasland
Gemeente Midden-Delfland - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - het uitbreiden van de winkel en het wijzigen...
Gemeente Midden-Delfland – Verlening ontheffing inschakelen lichtinstallatie – 27 en 28 juni 2020 – Baanderheer...
Gemeente Midden-Delfland - Aanwijzingsbesluit – Inzamelvoorziening - nabij Prins Willem Alexanderhof...
Gemeente Midden-Delfland - Aanvraag evenementenvergunning – hardloopwedstrijd – 1 maart 2020 – buitengebied...