Vergunningen Midden-Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Midden-Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Midden-Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpbestemmingsplan Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen
Bestemmingsplan 'Asserweg 16b te Hooghalen' vastgesteld
Bestemmingsplan Grietmanswijk 5 Bovensmilde vastgesteld
Wijzigingsplan Oranjekanaal Z.Z. 7 te Zwiggelte
Ontwerpbestemmingsplan Jade (deelgebied D) te Beilen
Ongewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Beilerweg 11 Hooghalen
Ontwerpbestemmingsplan '14 woningen Elzenlaan Smilde'
Vaststelling bestemmingsplan Mr. J.B. Kanweg 20 te Witteveen
Rectificatie vastgesteld Bestemmingsplan De Groene Brink in Beilen, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere...
Ontwerpbestemmingsplan Ossebroeken II te Beilen
Bestemmingsplan De Groene Brink in Beilen, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarde vastgesteld
[Bestemmingsplan Eekhoutswijk 1 te Smilde]
Bestemmingsplannen
Ontwerpwijzigingsplan Oranjekanaal Z.Z. 7 te Zwiggelte
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Westerbork R 73 en 787 Zwiggelte’, Midden-Drenthe
Ontwerpbestemmingsplan 'Grietmanswijk 5 te Bovensmilde'
Ontwerpbestemmingsplan De Lotten 3 te Hijken
Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbeeldkwaliteitsplan, ontwerpbesluit hogere waarde en exploitatieovereenkomst...
Bestemmingsplannen
Wijzigingsplan Vaartweg 52 te Smilde
Bestemmingsplan Taribush Wijster
Bestemmingsplannen
Bestemmingsplan
Wet milieubeheer
Wijzigingsplannen
Bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 23 en 25 Zwiggelte’ vastgesteld
Ontwerpbestemmingsplan Taribush Wijster
Wet milieubeheer
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark De Lotten te Hijken
OntwerpbestemmingsplanWitterhof Bovensmilde
Ontwerpbestemmingsplan Mr. J.B. Kanweg 20 te Witteveen
Bestemmingsplan Verwijdering aardgasleiding Hoogersmilde vastgesteld
Bestemmingsplan Makkum 42 te Beilen vastgesteld
Bestemmingsplan Molenstraat 11 Beilen vastgesteld
Ontwerpbestemmingsplan 'Middendorp 3a en 5 te Hooghalen'
Ontwerpbestemmingsplan "Hoofdstraat 23 en 25 Zwiggelte"
Wet milieubeheer
Ontwerp omgevingsvergunningDuikersloot 2 te Bovensmilde
Wijzigingsplan Meester Haddersstraat 4 te Wijster vastgesteld
Bestemmingsplan Molenstraat 39 te Beilen (Altingerhof) vastgesteld
Bestemmingsplan Westerbork 'Herziening evenementen en ambulante detailhandel' vastgesteld
Wijzigingsplan‘Dorpsstraat 5 te Garminge’ vastgesteld
Ontwerp omgevingsvergunningMr. J.B. Kanweg 8A te Witteveen
Ontwerp omgevingsvergunningOranjekanaal 10 te Hoogersmilde
Bestemmingsplan “De Streek 2 te Hooghalen”vastgesteld
Bestemmingsplan ‘Lieving 44 te Beilen’ vastgesteld
Bestemmingsplan Verlengde Havenstraat te Beilen vastgesteld
OntwerpbestemmingsplanMakkum 42 te Beilen
OntwerpbestemmingsplanBeilen – Molenstraat 11
Bestemmingsplan Hijken – De Hoek 6 vastgesteld