7.4

Vergunningen Midden-Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Midden-Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Midden-Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beschikking omgevingsvergunning BEILEN, Ettenstraat 11
Besluit op m.e.r.-beoordelingsnotitie
Ontwerpbestemmingsplan Realisatie Supermarkt aan Weverstraat te Beilen
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure gewijzigd, DRIJBER, Berkenweg 28 – opstarten groepsaccommodatie
Algemene plaatselijke verordening Midden-Drenthe 2020
Verordening Leefomgeving Midden-Drenthe 2020
Eerste wijziging Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Midden-Drenthe
Verordening werkgroep financieel overleg gemeente Midden-Drenthe 2020
Facetbestemmingsplan kleine windturbines en kleinschalige zonneparken
Beschikking omgevingsvergunning WIJSTER, Bruntingerweg 5
Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw driehoek Sleedoorn, Luzerne, Sleutelbloem Beilen
Legesverordening 2018
Legesverordening 2018
Verordening marktgelden 2018
Verordening forensenbelasting 2018
Verordening lijkbezorgingsrechten 2018
Algemene plaatselijke verordening gemeente Midden-Drenthe 2017
Verordening afvalstoffenheffing 2018
Verordening BI-zone Centrum Beilen 2017
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Reeënwissel te Hoogersmilde
Wijzigingsplan ‘Buitengebied Midden-Drenthe, Heirweg 2 te Garminge’ gewijzigd vastgesteld
Beschikking omgevingsvergunning BEILEN, Smalbroek 40
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, Bosweg 4 te Witteveen’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kanaalweg 44, Smilde’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bovensmilde, Kanaalweg 188’
Verordening jeugdhulp Midden-Drenthe 2020
Verordening Wmo gemeente Midden-Drenthe 2020
Ontwerpbestemmingsplan Westerbork - De Lindelaar en ontwerp ‘Verordening doelgroepen woningbouw gemeente...
Aanwijsbesluit toezichthouders VTH 2020
Beschikking omgevingsvergunning BOVENSMILDE, Van Lierswijk 2B – nieuwbouw woning
Wijzigingsplan ‘J. Brugginkweg 1 te Hoogersmilde’ vastgesteld
Wet milieubeheer
Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied, Suermondsweg 23 Smilde
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Oosteinde 24 te Westerbork’
Ontwerpbestemmingsplan Kanaalweg 44 te Smilde
Algemene plaatselijke verordening gemeente Midden-Drenthe 2017
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Witterweg 44 te Bovensmilde’
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bosweg 4 te Witteveen
Wijzigingsplan Oranjekanaal N.Z. 48 Orvelte
Beleidsregels “Bartje leert zwemmen” 2020 gemeente Midden-Drenthe
Wijzigingsplan Alting 32 te Beilen
Wijzigingsplan De Hullen 11 te Drijber
Wijzigingsplan Oranje 51 te Oranje
Ontwerpbestemmingsplan Bovensmilde, Kanaalweg 188
Aanwijsbesluit BRP
Verordening vertrouwenscommissie Midden-Drenthe 2020
Aanwijsbesluit Leerplichtambtenaren
Beschikking omgevingsvergunning DRIJBER, Berkenweg 28 – opstarten groepsaccomodatie
Beleid huisvesting van arbeidsmigranten gedeeltelijk bevroren
Beschikking omgevingsvergunning ZWIGGELTE, nabij Elperweg 4 - Plaatsen zonnepanelen