7.6

Vergunningen Midden-Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Midden-Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Midden-Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Oosteinde 24 te Westerbork’
Ontwerpbestemmingsplan Kanaalweg 44 te Smilde
Algemene plaatselijke verordening gemeente Midden-Drenthe 2017
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bosweg 4 te Witteveen
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Witterweg 44 te Bovensmilde’
Wijzigingsplan Oranjekanaal N.Z. 48 Orvelte
Beleidsregels “Bartje leert zwemmen” 2020 gemeente Midden-Drenthe
Wijzigingsplan Alting 32 te Beilen
Wijzigingsplan Oranje 51 te Oranje
Wijzigingsplan De Hullen 11 te Drijber
Ontwerpbestemmingsplan Bovensmilde, Kanaalweg 188
Aanwijsbesluit BRP
Verordening vertrouwenscommissie Midden-Drenthe 2020
Aanwijsbesluit Leerplichtambtenaren
Beschikking omgevingsvergunning DRIJBER, Berkenweg 28 – opstarten groepsaccomodatie
Beleid huisvesting van arbeidsmigranten gedeeltelijk bevroren
Beschikking omgevingsvergunning ZWIGGELTE, nabij Elperweg 4 - Plaatsen zonnepanelen
Ontwerpbestemmingsplan Oosteinde 24 te Westerbork
Bestemmingsplan Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen vastgesteld
Ontwerpbestemmingsplan Witterweg 44 te Bovensmilde
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning ZWIGGELTE, nabij Elperweg 4 - Plaatsen zonnepanelen
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Eursing 53 Beilen’
Wijzigingsplan Westerhaar 2 te Wijster, ongewijzigd vastgesteld
Verordening Starterslening gemeente Midden-Drenthe
Legesverordening 2018
Verordening BI-zone Centrum Beilen 2017
Verordening lijkbezorgingsrechten 2018
Verordening afvalstoffenheffing 2018
Verordening marktgelden 2018
Verordening Starterslening gemeente Midden-Drenthe 2019
Legesverordening 2018
Wijzigingsplan ‘Boermarkeweg 1a te Hooghalen’ vastgesteld
Bestemmingsplan Jade (deelgebied D) te Beilen
Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Midden-Drenthe 2019
Aanwijsbesluit toezichthouders VTH 2019
Wijzigingsplan Van Lierswijk 2 te Bovensmilde
Wijzigingsplan Van Lierswijk 2 te Bovensmilde
Bestemmingsplan '14 woningen Elzenlaan Smilde' vastgesteld
[Bestemmingsplan Hoofdstraat 7 Elp vastgesteld]
Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Lotten 3 te Hijken’
Ontwerpbestemmingsplan Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen
Bestemmingsplan Grietmanswijk 5 Bovensmilde vastgesteld
Bestemmingsplan 'Asserweg 16b te Hooghalen' vastgesteld
Wijzigingsplan Oranjekanaal Z.Z. 7 te Zwiggelte
Ontwerpbestemmingsplan Jade (deelgebied D) te Beilen
Ongewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Beilerweg 11 Hooghalen
Ontwerpbestemmingsplan '14 woningen Elzenlaan Smilde'
Vaststelling bestemmingsplan Mr. J.B. Kanweg 20 te Witteveen
Rectificatie vastgesteld Bestemmingsplan De Groene Brink in Beilen, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere...
Ontwerpbestemmingsplan Ossebroeken II te Beilen