Vergunningen Midden-Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Midden-Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Midden-Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening afvalstoffenheffing 2018
Verordening marktgelden 2018
Verordening Starterslening gemeente Midden-Drenthe 2019
Legesverordening 2018
Wijzigingsplan ‘Boermarkeweg 1a te Hooghalen’ vastgesteld
Bestemmingsplan Jade (deelgebied D) te Beilen
Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Midden-Drenthe 2019
Aanwijsbesluit toezichthouders VTH 2019
Wijzigingsplan Van Lierswijk 2 te Bovensmilde
Wijzigingsplan Van Lierswijk 2 te Bovensmilde
Bestemmingsplan '14 woningen Elzenlaan Smilde' vastgesteld
[Bestemmingsplan Hoofdstraat 7 Elp vastgesteld]
Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Lotten 3 te Hijken’
Ontwerpbestemmingsplan Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen
Bestemmingsplan 'Asserweg 16b te Hooghalen' vastgesteld
Bestemmingsplan Grietmanswijk 5 Bovensmilde vastgesteld
Wijzigingsplan Oranjekanaal Z.Z. 7 te Zwiggelte
Ontwerpbestemmingsplan Jade (deelgebied D) te Beilen
Ongewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Beilerweg 11 Hooghalen
Ontwerpbestemmingsplan '14 woningen Elzenlaan Smilde'
Vaststelling bestemmingsplan Mr. J.B. Kanweg 20 te Witteveen
Rectificatie vastgesteld Bestemmingsplan De Groene Brink in Beilen, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere...
Ontwerpbestemmingsplan Ossebroeken II te Beilen
Bestemmingsplan De Groene Brink in Beilen, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarde vastgesteld
[Bestemmingsplan Eekhoutswijk 1 te Smilde]
Bestemmingsplannen
Ontwerpwijzigingsplan Oranjekanaal Z.Z. 7 te Zwiggelte
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Westerbork R 73 en 787 Zwiggelte’, Midden-Drenthe
Ontwerpbestemmingsplan 'Grietmanswijk 5 te Bovensmilde'
Ontwerpbestemmingsplan De Lotten 3 te Hijken
Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbeeldkwaliteitsplan, ontwerpbesluit hogere waarde en exploitatieovereenkomst...
Bestemmingsplannen
Wijzigingsplan Vaartweg 52 te Smilde
Bestemmingsplan Taribush Wijster
Bestemmingsplannen
Bestemmingsplan
Wet milieubeheer
Wijzigingsplannen
Bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 23 en 25 Zwiggelte’ vastgesteld
Ontwerpbestemmingsplan Taribush Wijster
Wet milieubeheer
OntwerpbestemmingsplanWitterhof Bovensmilde
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark De Lotten te Hijken
Ontwerpbestemmingsplan Mr. J.B. Kanweg 20 te Witteveen
Bestemmingsplan Molenstraat 11 Beilen vastgesteld
Bestemmingsplan Makkum 42 te Beilen vastgesteld
Bestemmingsplan Verwijdering aardgasleiding Hoogersmilde vastgesteld
Ontwerpbestemmingsplan 'Middendorp 3a en 5 te Hooghalen'
Ontwerpbestemmingsplan "Hoofdstraat 23 en 25 Zwiggelte"
Wet milieubeheer