Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Mill en Sint Hubert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Mill en Sint Hubert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Mill en Sint Hubert. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het renoveren van een bijgebouw - Achterdijk 96 Sint Hubert 14-02-2019 14-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Collectevergunning – verleend voor Goede Doelenweek Wilbertoord 14-02-2019 14-04-2019 detail
Inkoopbeleid gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Werkorganisatie CGM 14-02-2019 14-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het renoveren van een schuur en het vernieuwen van een bijgebouw - Achterdijk 94 te Sint Hubert 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van een bestemming - Hoogstraat 23 te Mill 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van zelfstandig wonen naar wonen met begeleiding - Havikstraat 2 Mill 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van de inrichting – Roijendijk 16 te Mill 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor het plaatsen van een luchtwasser bij een varkenshouderij met opfokgeiten – Voortsestraat 34 te Sint Hubert 11-02-2019 11-04-2019 detail
Aanwijzings- en aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers Mill en Sint Hubert 2019 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een dakkapel - Mergen 13 te Mill 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een schuur naar een woonhuis - Gagelweg 20a te Mill 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Terrasvergunning – verleend aan Café Royal Snackbar De Keizer, Kerkstraat Mill 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning intrekking regulier van de obm voor een varkensbedrijf – Graafseweg 41 te Mill 11-02-2019 11-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert - Instellen gehandicaptenparkeerplaats Morgenstond te Mill - Morgenstond 12 te Mill 11-02-2019 11-04-2019 detail
Sociaal plan Werkorganisatie CGM 2018 08-02-2019 08-04-2019 detail
Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Mill en Sint Hubert 2018 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het vernieuwen van een bijgebouw - Dominicanenstraat 20 te Langenboom 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Meerjaren Evenementenvergunning verleend aan Wielercollectief Land van Cuijk voor het houden van een veldtoer- en wegtocht 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Objectvergunning – verleend aan Centercom voor 20 driehoeksborden tgv Vakopleiding Techniek Nijmegen Open Dag 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing – verleend aan Stichting Carnaval Mill voor pleinfeest 2019 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Mill – Besluit m.e.r.-beoordeling voor het oprichten en wijzigen van varkensplaatsen binnen een bestaande varkenshouderij – (Langenboomseweg 92 - Mill) 04-02-2019 04-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het herontwikkelen van de locatie Oude Langenboomseweg 8 te Mill 04-02-2019 04-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 3 patiowoningen - Sint Hubertse Binnenweg 58 en 58a en Jachthoornstraat 1b te Sint Hubert 04-02-2019 04-04-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een rijhal - Zeelandseweg 26 te Langenboom 04-02-2019 04-04-2019 detail
Gemeente Mill – Besluit m.e.r.-beoordeling voor het oprichten en wijzigen van varkensplaatsen binnen een bestaande varkenshouderij – (Langenboomseweg 92 - Mill) 04-02-2019 04-04-2019 detail
VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN ‘Brandsestraat 28 Mill’ 29-01-2019 29-03-2019 detail
VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN ‘Brandsestraat 28 Mill’ 29-01-2019 29-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Melding Besluit Lozen Buiten Inrichting voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem 28-01-2019 28-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Collectevergunning – verleend voor Goede Doelen Week Mill 28-01-2019 28-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een schuur - Vissteeg 6 Mill 28-01-2019 28-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit - Grootvenseweg 35 Sint Hubert 28-01-2019 28-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Maatwerkvoorschriften voor het uitvoeren van een bodemonderzoek – Kromme Bergweg 25 Sint Hubert 28-01-2019 28-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Melding Besluit Lozen Buiten Inrichting voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem 28-01-2019 28-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten (verlenging) – verleend Café Royal 28-01-2019 28-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert, besluit vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder, voor het te bouwen appartementencomplex “Straethof” 24-01-2019 24-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanbouwen van een kantoor, douche en omkleedruimte - Cuijksedijk 28 Mill 21-01-2019 21-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een woonhuis en het bouwen van een schuur - Udensedijk 15 Mill 16-01-2019 16-03-2019 detail
Persoonsgebonden gedoogbeschikking voor bewoning van het bijgebouw aan de Gagelweg 20 te Mill 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert, besluit vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder, Pastoor Jacobsstraat 47 te Sint Hubert 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een horecagelegenheid met bedrijfswoning tot 5 appartementen met snackbar - Pastoor Jacobsstraat 47 Sint Hubert 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit - Grootvenseweg ongenummerd te Sint Hubert 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Evenementenvergunning – verleend voor Werkgroep BVL basisschool De Klimop Wilbertoord 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van tijdelijke verharding voor een periode van 10 jaar - Zuid Carolinaweg 26 Langenboom 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het veranderen van het bedrijf - Zuid Carolinaweg 19 Langenboom 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een bijgebouw - Uilweg 23 Mill 16-01-2019 16-03-2019 detail
ONTWERPBESLUIT ONTTREKKING AAN DE OPENBAARHEID VAN WEGEN: GEDEELTE ROIJENDIJK TE MILL 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - Eikenlaan 34 Langenboom voor het realiseren van een opslagruimte 15-01-2019 15-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning definitief - Hoogveldseweg 1 Mill voor het brandveilig gebruik van kliniek Viasana en Diasana te Mill 15-01-2019 15-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Standplaatsvergunning – verleend voor Fish Specialist Tonies 15-01-2019 15-03-2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd - Mergen 13 Mill voor het bouwen van een dakkapel 10-01-2019 10-03-2019 detail