Vergunningen Mill en Sint Hubert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Mill en Sint Hubert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Mill en Sint Hubert. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit - Marter ongenummerd te Wilbertoord detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Vloetsestraat ongenummerd te Mill detail
Nadere regels Mantelzorgwaardering 2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw - Kromme Bergweg 3 Sint Hubert detail
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis met carport en veranda - Sint Hubertse Binnenweg 12 Mill detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten – verleend aan De Beleving B.V. t/m 31 december 2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd - Pastoor Jacobsstraat 47 Sint Hubert detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp - voor het oprichten van een varkenshouderij – Langenboomseweg 92 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning - Hermelijn 19 te Wilbertoord detail
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning- Hermelijn 17 te Wilbertoord detail
Beveiligingsplan Suwinet detail
Verordening basisregistratie personen 2019 gemeente Mill en Sint Hubert detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een woonhuis - Wethouder Lindersstraat 36 Wilbertoord detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Objectvergunning – verleend voor Driehoek buitenreclame Benelux B.V. detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing, Objectvergunning – verleend aan MSC Mill voor het organiseren van een demo classic race op 4 augustus 2019. detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het verbouwen van een schuur - Snipweg, ong. Mill detail
ONTWERPWIJZIGINGSPLAN “BUITENGEBIED VAN GEMERTWEG 20 WILBERTOORD” detail
Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert 2019 detail
ONTWERPWIJZIGINGSPLAN “BUITENGEBIED VAN GEMERTWEG 20 WILBERTOORD” detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ro - Roijendijk 8 te Mill detail
VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT 2019 detail
Beleidsplan armoedebestrijding en schuldpreventie detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een kantoor - Katwijksebaan 26 te Wilbertoord detail
Beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning 2020-2023 Regio Brabant Noordoost-Oost detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een luisterzuil - Kruising Langenboomseweg/Grinderijweg te Langenboom detail
Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers 2019 detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een schuur - Snipweg ong. te Mill detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor een periode van maximaal 2 jaar - Amansweg 27 te Wilbertoord detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met regels ro - Roijendijk 8 te Mill detail
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de vergunning voor het bouwen van een loods - Sint Hubertse Binnenweg 24 te Sint Hubert detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het beëindigen van een zwembad met houtbewerking – Karstraat 8 te Mill detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Standplaatsvergunning – verleend voor de verkoop van Döner Kebab (tasty donër kebab), Markt Mill detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van een coniferen haag door een schutting van 1.95 mtr. hoog - Heideweg 1 te Langenboom detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een in-/uitrit - Dominicanenstraat 11a te Langenboom detail
Aanwijzingsbesluit ontheffing geheimhoudingsplicht gemeente Mill en Sint Hubert detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Stookontheffing ex artikel 10.63 Wet milieubeheer verleend voor het houden van een kampvuur tijdens de jaarlijkse bouwweek, evenemententerrein Sint Hubert detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit - Amansweg 27 te Wilbertoord detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een opslag voor snelbouwhallen – Eikenlaan 34 te Langenboom detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een luisterzuil - Kruising Langenboomseweg Grinderijweg te Langenboom detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Stookontheffing ex artikel 10.63 Wet milieubeheer verleend, voor het houden van een kampvuur tijdens de jaarlijkse bouwweek, Het Spoor Mill detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een woonhuis - Elleboogstraat 1 te Langenboom detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een twee-onder-een kap woning - Hermelijn ongenummerd te Wilbertoord detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Meerjaren Evenementenvergunning, Geluidsontheffing, Objectvergunning – verleend voor de vakantie jaarmarkt Mill aan RKSV Juliana en Stichting Activiteiten Mill detail
BEKENDMAKING VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN tot verwijdering van de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ aan de Kromme Bergweg 25 te Sint Hubert detail
BEKENDMAKING VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN tot verwijdering van de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ aan de Kromme Bergweg 25 te Sint Hubert detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verplaatsen en aanleggen van inritten en het realiseren van een mestput - Sint Hubertse Binnenweg 5 te Mill detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een twee-onder-een-kap woning - Hermelijn ongenummerd te Wilbertoord detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor het realiseren van huisvesting voor seizoensarbeiders, een waterbassin en het brandveilig gebruiken van de huisvesting voor seizoensarbeiders - Katwijksebaan 26 te Wilbertoord detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Standplaatsvergunning – verleend voor oliebollenkraam van Gebr. Regter v.o.f., de Markt/Burgemeester Verstratenlaan Mill detail
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van bijgebouwen - Lageheiweg 4 te Langenboom detail