Vergunningen Mill en Sint Hubert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Mill en Sint Hubert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Mill en Sint Hubert. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een trafostation...
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Bakhuisweg 16 Mill’
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Bakhuisweg 16 Mill’
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020-2024
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van lichtreclame op...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van reclameborden door ESH...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een garage...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Collectevergunning – verleend voor Goede Doelenweek "Langenboom Loopt...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor de realisatie van...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het gedeeltelijk verhogen / veranderen...
verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Mill en Sint Hubert 2020
Gemeente Mill en Sint Hubert – Uitgebreide procedure intrekking omgevingsvergunning ontwerp voor het...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een werktuigenberging...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Objectvergunning – verleend aan Publica Buitenreclame v.o.f. voor plaatsen...
VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN “BUITENGEBIED, NOORDSTRAAT 110 WILBERTOORD”
VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN “BUITENGEBIED, NOORDSTRAAT 110 WILBERTOORD”
Gemeente Mill en Sint Hubert – Collectevergunning – verleend voor Stichting Goede Doelen Week Mill
Gemeente Mill en Sint Hubert – Standplaatsvergunning – verleend voor de verkoop van döner kebab en frisdrank,...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Collectevergunning – verleend voor Goede Doelen Week Sint Hubert
Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een in...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing,...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Mill Centrum, Hoogveldseweg (naast 47)’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Mill Centrum, Hoogveldseweg (naast 47)’
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van lichtmasten...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenstal...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het legaliseren van een bestaande...
ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘Schippersweg 10 Mill’
ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘Schippersweg 10 Mill’
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Standplaatsvergunning – verleend voor Fish Specialist Tonies, kermisterrein...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het herbouwen van een paardenstal...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een zonnepark...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing –...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Stookontheffing ex artikel 10.63 Wet milieubeheer geweigerd – Voortsestraat...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een in-of uitrit...
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “ROIJENDIJK 40 TE MILL”
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “ROIJENDIJK 40 TE MILL”
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tent overkapping...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een 4 paards stapmolen...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 3 recreatie blokhutten...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten (verlenging) – verleend aan Café...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Melding Besluit Lozen Buiten Inrichting voor het realiseren van een gesloten...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realiseren van een...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een machineloods...