Vergunningen Mill en Sint Hubert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Mill en Sint Hubert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Mill en Sint Hubert. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
VERVANGEND VASTSTELLINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED MILL EN SINT HUBERT, HERZIENING 2018 NAAR...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Objectvergunning – verleend aan Onderwerp Publica buitenreclame v.o.f....
Gemeente Mill en Sint Hubert – Ontheffing Sluitingstijden, Ontheffing Schenktijden – verleend aan gemeenschapshuis...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning - Baanweg...
WIJZIGINGSPLAN ‘BUITENGEBIED VAN GEMERTWEG 20 WILBERTOORD’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Mill, Bernhardstraat 1’
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘MILL, KARSTRAAT 8’ EN BESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Mill, Bernhardstraat 1’
WIJZIGINGSPLAN ‘BUITENGEBIED VAN GEMERTWEG 20 WILBERTOORD’
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘MILL, KARSTRAAT 8’ EN BESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER
Beleidsregel Subsidiëring Wijk- en dorpsraden 2017.1 gemeente Mill en Sint Hubert
Gemeente Mill en Sint Hubert – Objectvergunning – verleend aan Publica Buitenreclame V.O.F., voor het...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een nieuwe...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Objectvergunning – verleend aan ESH Media voor het plaatsen van driehoeksreclameborden...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van het bijgebouw -...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realiseren van een...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een bijgebouw,...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning definitief voor het oprichten...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Evenementenvergunning, Geluidsontheffing – verleend aan Schaapskudde Ovis...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Meerjaren Evenementenvergunning, Geluidsontheffing, Objectvergunning –...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een horecagelegenheid...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis...
Gemeente Mill en Sint Hubert - Gehandicaptenparkeerplaats - Langenboomseweg 1a Mill
RECTIFICATIE Gemeente Mill en Sint Hubert – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Stookontheffing ex artikel 10.63 Wet milieubeheer verleend voor het houden...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een woning...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het vergroten van een garage...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een restauratie/reparatie...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een bijgebouw,...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Evenementenvergunning – verleend aan City Resort Mill voor NS-sportdag,...
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een kantoor...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het herontwikkelen van het...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing,...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een woonhuis -...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het starten van een lunchroom,...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Drank- en horecavergunning en een terrasvergunning – verleend voor Lunchroom...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten, Terrasvergunning – verleend voor...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning - Amansweg...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Drank- en horecavergunning– verleend aan café Broers, Pastoor Jacobsstraat...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van een lindeboom - Stationsstraat...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis...
RECTIFICATIE ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘‘BUITENGEBIED MILL EN SINT HUBERT, REGIONALE WATERBERGING GRAVE’
Gemeente Mill en Sint Hubert – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor een gronddepot...
RECTIFICATIE ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘‘BUITENGEBIED MILL EN SINT HUBERT, REGIONALE WATERBERGING GRAVE’
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woning - Vloetsestraat...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor gebruik van voormalige agrarische...