7.8

Vergunningen Mill en Sint Hubert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Mill en Sint Hubert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Mill en Sint Hubert. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van bestaande bedrijfsgebouwen...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning intrekking uitgebreide procedure – voor een konijnenfokkerij...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Collectevergunning – verleend voor Kerk in Actie voor het inzamelen van...
Gemeente Mill en Sint Hubert - Tijdelijk opheffen parkeerplaatsen in verband met coronamaatregelen -...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een b&b - Van...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van een container – Bernhardstraat...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van een boom - Arubaweg...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Besluit m.e.r.-beoordeling – Katwijksebaan 43 5455 RG Wilbertoord
Gemeente Mill en Sint Hubert, besluit toekennen Vloedse Hof te Mill
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan...
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een boom n.a.v....
Gemeente Mill en Sint Hubert – Objectvergunning, Standplaatsvergunning – verleend aan JobMakelaar Mill
KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER)
KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER)
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een bijgebouw...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning intrekking ontwerp, voor het...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het vervangen van stuwen,...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Maatwerkvoorschriften voor het vastleggen van de bodemkwaliteit – Achterdijk...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het handelen in strijd...
Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Mill en Sint Hubert 2020
Gemeente Mill en Sint Hubert – Objectvergunning – verleend voor Zegers Bouw voor het plaatsen van afvalcontainers,...
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het vernieuwen van een kapconstructie...
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis...
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een pre-mantelzorg...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden (opbouw achterzijde)...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een overkapping...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van een boom - Wethouder...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van een in-/uitrit -...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het veranderen van een bijgebouw...
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 3 recreatie...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Drank- en horecavergunning– verleend aan VOF “De Frietkraam & Zo, Kerkstraat...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Terrasvergunning – verleend aan De Frietkraam & Zo, aan de Kerkstraat...
Gemeente Mill en Sint Hubert - Reserveren parkeerplaats tbv elektrisch laden - Kruithoorn 26 Sint Hubert
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Kampweg 45 te Mill’
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Mill, Domeinenstraat 2’, CONCEPT BEELDKWALITEITSPLAN ‘Woning, Domeinenstraat...
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Mill, Domeinenstraat 2’, CONCEPT BEELDKWALITEITSPLAN ‘Woning, Domeinenstraat...
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Kampweg 45 te Mill’
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een loods...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Melding Besluit Lozen Buiten Inrichtingen voor het realiseren van een...
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN ‘MILL, STATIONSSTRAAT 21, CONCERTZAAL’
Delegatiebesluit werkgeverscommissie 2020
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van bestaand...
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN ‘MILL, STATIONSSTRAAT 21, CONCERTZAAL’
Beleidsregels Kostenvethaal plankosten
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met regels...
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘ROIJENDIJK 40 TE MILL’
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het slopen en renoveren van...
Gemeente Mill en Sint Hubert– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een kunstwerk...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een zonneveld...
Gemeente Mill en Sint Hubert – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van bestaand woonhuis...