7.4

Vergunningen Moerdijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Moerdijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Moerdijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Nadere regels Compensatie huur Vrijwilligersorganisaties Corona
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn Wabo
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn Wabo
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Moerdijk
Mandaatbesluit
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verlenging beslistermijn Wabo
RECTIFICATIE Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
Nadere regels Vergoeding onderhoud AED
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beschikking fase 2, Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn Wabo
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘VEERSTRAAT 3 TE STANDDAARBUITEN’, GEMEENTE MOERDIJK
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
RECTIFICATIE Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘VEERSTRAAT 3 TE STANDDAARBUITEN’, GEMEENTE MOERDIJK
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Persoonsgebonden budget Jeugdhulp gemeente Moerdijk
Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk
Inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Moerdijk
Mandaten inkoopbeleid
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn Wabo
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerpbeschikking intrekking Wabo vergunning, uitgebreide procedure
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Meldingen Wet milieubeheer
Deze verordening wordt aangehaald als: Starterslening gemeente Moerdijk
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Molendijk 2 Standdaarbuiten
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BOLWERK KLUNDERT’ TE KLUNDERT, GEMEENTE MOERDIJK
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Molendijk 2 Standdaarbuiten
Verleende omgevingsvergunningen
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BOLWERK KLUNDERT’ TE KLUNDERT, GEMEENTE MOERDIJK
Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
Intrekken voorkeursrecht – diverse percelen Logistiek Park Moerdijk
Intrekken voorkeursrecht – diverse percelen Logistiek Park Moerdijk
Onttrekking wegen aan de openbaarheid voor realisatie Logistiek Park Moerdijk
Verleende omgevingsvergunningen
Onttrekking wegen aan de openbaarheid voor realisatie Logistiek Park Moerdijk
Beschikking Wabo gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning op verzoek uitgebreide procedure