7.3

Vergunningen Moerdijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Moerdijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Moerdijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Standplaatsvergunning
Verlenging beslistermijn Wabo
Verlenging beslistermijn Wabo
Drank- en horecavergunning commercieel
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerpbeschikking fase 2, Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
VOORONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘ELISABETHWEG 3 TE HEIJNINGEN’, GEMEENTE MOERDIJK
VOORONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘ELISABETHWEG 3 TE HEIJNINGEN’, GEMEENTE MOERDIJK
Meldingen Wet milieubeheer
Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen
Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2021
Verleende omgevingsvergunningen
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verlenging beslistermijn Wabo
Meldingen Wet milieubeheer
Legesverordening gemeente Moerdijk 2021
Verordening Reclamebelasting gemeente Moerdijk Klundert 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen Moerdijk 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2021
Verordening toeristenbelasting gemeente Moerdijk 2021
Verordening watertoeristenbelasting gemeente Moerdijk 2021
Verordening Reclamebelasting gemeente Moerdijk Fijnaart 2021
Verordening Reclamebelasting gemeente Moerdijk Zevenbergen 2021
Verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2021
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Moerdijk 2021
Verordening rioolheffing gemeente Moerdijk 2021
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Nadere regels Compensatie huur Vrijwilligersorganisaties Corona
Verlenging beslistermijn Wabo
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Meldingen Wet milieubeheer
Gemeente Moerdijk - GPP Grote Waard - Grote Waard Zevenbergen
Gemeente Moerdijk - GPP De Vang Zevenbergschen Hoek - Zevenbergschen Hoek
Gemeente Moerdijk - Realisatie GPP - Jan Punthof Fijnaart
Gemeente Moerdijk - GPP Brabantse Bellefleur - Moerdijk
Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit
Wijzigingsverordening APV i.v.m. carbid-schieten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Meldingen Wet milieubeheer
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘VEERSTRAAT 3 TE STANDDAARBUITEN’, GEMEENTE MOERDIJK
Verlenging beslistermijn Wabo
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘VEERSTRAAT 3 TE STANDDAARBUITEN’, GEMEENTE MOERDIJK