Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Moerdijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Moerdijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Moerdijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Meldingen Wet milieubeheer 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure 16-01-2019 16-03-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 16-01-2019 16-03-2019 detail
Drank- en horecavergunning commercieel 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verlenging beslistermijn Wabo 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Moerdijk - Pastoor van Kessellaan 304, Zevenbergen - Moerdijk 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verlenging beslistermijn Wabo 09-01-2019 09-03-2019 detail
Evenementenvergunning 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 09-01-2019 09-03-2019 detail
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure 09-01-2019 09-03-2019 detail
Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure 09-01-2019 09-03-2019 detail
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure 09-01-2019 09-03-2019 detail
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure 09-01-2019 09-03-2019 detail
Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure 09-01-2019 09-03-2019 detail
Wegsleepverordening gemeente Moerdijk 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening rioolheffing gemeente Moerdijk 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Legesverordening gemeente Moerdijk 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Moerdijk 2019’ 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 24-12-2018 24-02-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 24-12-2018 24-02-2019 detail
'Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk 20-12-2018 20-02-2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk 20-12-2018 20-02-2019 detail
Exploitatievergunning commercieel 19-12-2018 19-02-2019 detail
Stookontheffing 19-12-2018 19-02-2019 detail
Evenementenvergunning 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verlenging beslistermijn Wabo 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 19-12-2018 19-02-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 19-12-2018 19-02-2019 detail
KENNISGEVING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING INRICHTING ZEVENBERGEN 17-12-2018 17-02-2019 detail
Drank- en horecavergunning commercieel 17-12-2018 17-02-2019 detail
Besluit ontheffing Hogere Waarde Wet geluidhinder 17-12-2018 17-02-2019 detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 17-12-2018 17-02-2019 detail
Meldingen Wet milieubeheer 17-12-2018 17-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 17-12-2018 17-02-2019 detail
Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Moerdijk 12-12-2018 12-02-2019 detail
Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Moerdijk 12-12-2018 12-02-2019 detail
Collectieve zorgverzekering voor minima gemeente Moerdijk 12-12-2018 12-02-2019 detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “OUDE HEIJNINGSEDIJK 105 TE HEIJNINGEN” 12-12-2018 12-02-2019 detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “OUDE HEIJNINGSEDIJK 105 TE HEIJNINGEN” 12-12-2018 12-02-2019 detail
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure 10-12-2018 10-02-2019 detail
NAAMGEVING OPENBARE RUIMTE 10-12-2018 10-02-2019 detail