Vergunningen Moerdijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Moerdijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Moerdijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘VEEGPLAN KERNEN 2019” IN DE KERNEN ZEVENBERGEN, KLUNDERT EN FIJNAART
Nadere regels Re-integratie Participatiewet 2019 gemeente Moerdijk
Mandaatbesluit dienstverleningsovereenkomsten ICT WBW
Verleende omgevingsvergunningen
beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Evenementenvergunning
Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Standplaatsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
Evenementenvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ontheffing artikel 2.10 APV
Meldingen Wet milieubeheer
Drank- en horecavergunning commercieel
Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Moerdijk
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
RECTIFICATIE Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Ontwerpbesluit tot vaststelling van de veiligheidscontour Zeehaven Moerdijk
VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE MOERDIJK
Ontwerpbesluit tot vaststelling van de veiligheidscontour Zeehaven Moerdijk
Gemeente Moerdijk - verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Kazernestraat,...
Gemeente Moerdijk - GPP Boudewijnstraat te Klundert - Klundert
Gemeente Moerdijk - verkeersbesluit aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische...
Gemeente Moerdijk - verkeersbesluit aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische...
Gemeente Moerdijk - GPP Galgenweg te Zevenbergen - Zevenbergen
Strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2019-2023
BELEID PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK 2020
Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Gemeente Moerdijk - GPP Edvard Griegstraat - Fijnaart
Intrekken beleidsregel samenscholingsverbod
Mandaatbesluit Jeugdwet
Damoclesbeleid district De Markiezaten/Moerdijk 2020
Verleende omgevingsvergunningen
Evenementenvergunning
Verlenging beslistermijn Wabo
Meldingen Wet milieubeheer
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “DEN BELS (MOERDIJK)”
Standplaatsvergunning
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “DEN BELS (MOERDIJK)”
mandaat-, volmacht en machtigingbesluit reorganisatie domein ondernemen en leefomgeving
Beleid zonnepanelen voor monumenten en beschermd stadsgezicht Willemstad
Meldingen Wet milieubeheer
Verleende omgevingsvergunningen