7.8

Vergunningen Moerdijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Moerdijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Moerdijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn Wabo
Ontheffing Artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening
Kennisgeving intrekking omgevingsvergunning
Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Meldingen Wet milieubeheer
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ontwerpbestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen
Ontwerpbestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen
Gemeente Moerdijk - verkeersbesluit aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische...
GECOORDINEERDE BESLUITEN UITBREIDING GLASTUINBOUWBEDRIJF AAN DE HAZELDONKSE ZANDWEG 97A TE ZEVENBERGEN
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Meldingen Wet milieubeheer
GECOORDINEERDE BESLUITEN UITBREIDING GLASTUINBOUWBEDRIJF AAN DE HAZELDONKSE ZANDWEG 97A TE ZEVENBERGEN
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Meldingen Wet milieubeheer
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Vaststelling veiligheidscontour Zeehaven Moerdijk
Kennisgeving intrekking omgevingsvergunning
Vaststelling veiligheidscontour Zeehaven Moerdijk
Gemeente Moerdijk - GPP Zwingelspaan - Zevenbergen
Verlenging beslistermijn Wabo
Verleende omgevingsvergunningen
Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure
KENNISGEVING ANTERIEURE OVEREENKOMSTEN
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Welstandscriteria ‘Woningen Kasteeltuin – Neerhofstraat Zevenbergen’
Welstandscriteria ‘Buitengebied 2017’
Welstandscriteria achtererven woonbestemmingen 2017
Welstandscriteria grote bedrijventerreinen 2017
Welstandscriteria ‘Kavels Steenweg Moerdijk’ van de gemeente Moerdijk
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verlenging beslistermijn Wabo
Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “HAZELDONKSE ZANDWEG 105” TE ZEVENBERGEN
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Meldingen Wet milieubeheer
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels Evenementensubsidie Volksfeesten
Gemeente Moerdijk - De Grote Waard te Zevenbergen - Moerdijk