Vergunningen Moerdijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Moerdijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Moerdijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verlenging beslistermijn Wabo
beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Evenementenvergunning
Geweigerde reguliere omgevingsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED MOERDIJK – herstelplan 2019
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED MOERDIJK – herstelplan 2019
Gemeente Moerdijk - GPP Vijverstraat 11 - Standdaarbuiten
Gemeente Moerdijk - -
Verordening op de raadscommissie gemeente Moerdijk
Intrekkingsbesluit beleids- en uitvoeringsregels gemeente Moerdijk op het gebied van gemeentelijke belastingen
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “BEDRIJVENTERREIN DINTELMOND”, GEMEENTE MOERDIJK
Intrekkingsbesluit mandaat aan Cura Nova B.V. met betrekking tot pesoonsgebonden budget voor hulp bij...
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “BEDRIJVENTERREIN DINTELMOND”, GEMEENTE MOERDIJK
RECTIFICATIE Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Meldingen Wet milieubeheer
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Veegplan kernen 2019’
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Evenementenvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
Verlenging beslistermijn Wabo
Verleende omgevingsvergunningen
Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Veegplan kernen 2019’
Gemeente Moerdijk - verkeersbesluit aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische...
Gemeente Moerdijk - Prinses Margrietstraat in Willemstad - Willemstad
Verordening Jeugdhulp gemeente Moerdijk’
Persoonsgebonden budget Jeugdhulp gemeente Moerdijk
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Evenementenvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Standplaatsvergunning
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Evenementenvergunning
Verleende omgevingsvergunningentel in]
Verlenging beslistermijn Wabo
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Meldingen Wet milieubeheer