Vergunningen Moerdijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Moerdijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Moerdijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Meldingen Wet milieubeheer detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Verlenging beslistermijn Wabo detail
gemeente Moerdijk - Realisatie GPP Zeestraat 58 - Zevenbergen detail
Gemeente Moerdijk - Realisatie GPP Reesloot 17 - Zevenbergen detail
gemeente Moerdijk - Realisatie GPP op kenteken - Rollaaf 2, Zevenbergen detail
Gemeente Moerdijk - Realisatie GPP - Aerschotstraat, Zevenbergen detail
Besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit) voor de kern Fijnaart detail
Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019 detail
Evenementenvergunning detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Standplaatsvergunning detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Verlenging beslistermijn Wabo detail
Meldingen Wet milieubeheer detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Evenementenvergunning detail
Verlenging beslistermijn Wabo detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Meldingen Wet milieubeheer detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften detail
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Verlenging beslistermijn Wabo detail
Evenementenvergunning detail
Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Meldingen Wet milieubeheer detail
Drank- en horecavergunning commercieel detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Verlenging beslistermijn Wabo detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Evenementenvergunning detail
De Moerdijkregeling detail
Budgethoudersregeling detail
Meldingen Wet milieubeheer detail
Verlenging beslistermijn Wabo detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk detail
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning detail
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
BESTEMMINGSPLAN ‘FIJNAART-WEST’ ONHERROEPELIJK detail
Meldingen Wet milieubeheer detail
Gedoogbesluit detail
Verlenging beslistermijn Wabo detail