7.5

Vergunningen Moerdijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Moerdijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Moerdijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Meldingen Wet milieubeheer
Verlenging beslistermijn Wabo
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Gemeente Moerdijk - Intrekken individuele Gehandicaptenparkeerplaats - Van der Markstraat te Zevenbergen
Gemeente Moerdijk - verkeersbesluit aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische...
Gemeente Moerdijk - verkeersbesluit aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische...
Gemeente Moerdijk - Driehoefijzersstraat te Zevenbergschen Hoek - Moerdijk
Verleende omgevingsvergunningen
Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)
Meldingen Wet milieubeheer
Exploitatievergunning commercieel
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de...
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verlenging beslistermijn Wabo
Meldingen Wet milieubeheer
Gemeente Moerdijk - Wijzigen komgrens - Westkreekweg Fijnaart
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
Verleende omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn Wabo
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk
Ontwerpbestemmingsplan Partiële 1e herziening Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk
Verleende omgevingsvergunningen
Meldingen Wet milieubeheer
Verlenging beslistermijn Wabo
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beschikking Goedkeuringsbesluit Wabo,
Ontwerpbestemmingsplan Partiële 1e herziening Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk
Gemeente Moerdijk - Intrekken GPP - Jan Punthof te Zevenbergen
Gemeente Moerdijk - GPP De Lint - Zevenbergen
Gemeente Moerdijk - Noordhaven te Zevenbergen - Moerdijk
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Geweigerde reguliere omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
gemeente Moerdijk - -
Standplaatsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ontheffing Artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
Gemeente Moerdijk - verkeersbesluit aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische...