Vergunningen Moerdijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Moerdijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Moerdijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Stookontheffing
Meldingen Wet milieubeheer
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Evenementenvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Nadere regels Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven
Evenementenvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Kennisgeving gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Gemeente Moerdijk - GPP Kerkring in Willemstad - Willemstad
Reglement burgerlijke stand Moerdijk
Verleende omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn Wabo
beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Meldingen Wet milieubeheer
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Moerdijk
Evenementenvergunning
Verlenging beslistermijn Wabo
Drank- en horecavergunning commercieel
beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “Greenbrothers, Hazeldonkse Zandweg 97A te Zevenbergen”
Standplaatsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN “DEN BELS” TE MOERDIJK
VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “Greenbrothers, Hazeldonkse Zandweg 97A te Zevenbergen”
VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN “DEN BELS” TE MOERDIJK
Gemeente Moerdijk - verkeersbesluit aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische...
Gemeente Moerdijk - De Vang te Zevenbergschen Hoek - Moerdijk
Samenscholingsverbod parkeerplaats zwembad De Bosselaar Zevenbergen
Volmacht portefeuille Wmo en Jeugdzorg
Meldingen Wet milieubeheer
Verleende omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn Wabo
Starterslening gemeente Moerdijk
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Aanwijzingsbesluit autoverhuurbranche als vergunningsplichtige bedrijfsmatige activiteit
Beleidsregels Bibob voor omgevingsvergunningen en exploitatievergunningen op grond van artikel 2:40j...
Standplaatsvergunning
Evenementenvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn Wabo
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning