Vergunningen Moerdijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Moerdijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Moerdijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verlenging beslistermijn Wabo
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Gemeente Moerdijk - verkeersbesluit gesloten verklaringen voor vrachtauto's - Zevenbergschen Hoek
Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen
VASTSTELLING REGELING BEHEER EN TOEZICHT BASISREGISTRATIE PERSONEN
Aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Evenementenvergunning
Ontwerp-beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Standplaatsvergunning
Evenementenvergunning
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ontwerp-beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Meldingen Wet milieubeheer
Vaststelling beleidsregel dwangsommen Moerdijk 2015
Besluit tot vaststelling” Beleidsregel dwangsommen Moerdijk 2015”
ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN "BEGRAAFPLAATS KLUNDERTSEWEG” IN ZEVENBERGEN
Aanvragen voor een omgevingsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
Evenementenvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Evenementenvergunning
Ontheffing Artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Meldingen Wet milieubeheer
Gemeente Moerdijk - verkeersbesluit aawijzen parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen...
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
Evenementenvergunning
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verlenging beslistermijn Wabo
Ontwerp-beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “WOONWAGENCENTRUM BLAUWE HOEFSWEG” IN KLUNDERT, GEMEENTE MOERDIJK
Ontwerp-beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Evenementenvergunning
Ontwerp-beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “HAVEN – MARKT” IN ZEVENBERGEN, GEMEENTE MOERDIJK
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen voor een omgevingsvergunning
Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Evenementenvergunning