Vergunningen Moerdijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Moerdijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Moerdijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Moerdijk - verkeersbesluit aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische...
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Steenweg 77 Moerdijk
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Moerdijk.
Drank- en horecavergunning commercieel
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
Ontwerp drank- en horecavergunning (para-commercieel)
Verordening Moerdijks Restauratie Fonds
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Evenementenvergunning
beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Nadere regel Burenregeling Windpark Oud Dintel
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Starterslening gemeente Moerdijk
Verleende omgevingsvergunningen
Evenementenvergunning
Verlenging beslistermijn Wabo
beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Kennisgeving intrekking omgevingsvergunning
Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Evenementenvergunning
beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Standplaatsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
Verlenging beslistermijn Wabo
Gemeente Moerdijk - GPP Hazeldonksezandweg te Zevenbergen - Zevenbergen
Gemeente Moerdijk - GPP van der Markstraat te Zevenbergen - Zevenbergen
VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “Hazeldonkse Zandweg 105 te Zevenbergen”
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
Evenementenvergunning
Wegafsluitingen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
Stookontheffing
Evenementenvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Nadere regels Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven
Evenementenvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Kennisgeving gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning
Meldingen Wet milieubeheer
beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Gemeente Moerdijk - GPP Kerkring in Willemstad - Willemstad