Vergunningen Moerdijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Moerdijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Moerdijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Reglement burgerlijke stand Moerdijk
Verlenging beslistermijn Wabo
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Meldingen Wet milieubeheer
beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ontwerp beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Moerdijk
Evenementenvergunning
Verlenging beslistermijn Wabo
beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Drank- en horecavergunning commercieel
VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “Greenbrothers, Hazeldonkse Zandweg 97A te Zevenbergen”
Verleende omgevingsvergunningen
Standplaatsvergunning
Wet milieubeheer opleggen maatwerkvoorschriften
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN “DEN BELS” TE MOERDIJK
VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “Greenbrothers, Hazeldonkse Zandweg 97A te Zevenbergen”
VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN “DEN BELS” TE MOERDIJK
Gemeente Moerdijk - De Vang te Zevenbergschen Hoek - Moerdijk
Gemeente Moerdijk - verkeersbesluit aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische...
Samenscholingsverbod parkeerplaats zwembad De Bosselaar Zevenbergen
Volmacht portefeuille Wmo en Jeugdzorg
Starterslening gemeente Moerdijk
Verleende omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn Wabo
Meldingen Wet milieubeheer
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Aanwijzingsbesluit autoverhuurbranche als vergunningsplichtige bedrijfsmatige activiteit
Beleidsregels Bibob voor omgevingsvergunningen en exploitatievergunningen op grond van artikel 2:40j...
Standplaatsvergunning
Evenementenvergunning
Verlenging beslistermijn Wabo
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
RECTIFICATIE Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Moerdijk.
Gemeente Moerdijk - Markweg - Standdaarbuiten
Meldingen Wet milieubeheer
Gewijzigde evenementenvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “DE LANGEWEG 9A” TE ZEVENBERGEN
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “DE LANGEWEG 9A” TE ZEVENBERGEN
Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verlenging beslistermijn Wabo
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning