7.4

Vergunningen Montferland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Montferland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Montferland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Reglement van Orde gemeenteraad Montferland 2021
Ontwerp wijzigingsplan 'Stokkum, ’s-Heerenbergseweg 4’, Montferland
Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast Montferland 2021
Subsidieregeling leefbaarheidsinitiatieven Montferland 2021-2
Bestemmingsplan 'Lengel, Chamavenstraat tussen 7 en 11 '
Wijzigingsplan 'Zeddam, Delweg-Padevoortseallee'
Vestiging voorkeursrecht ex artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten Bedrijventerrein DocksNLD Fase 2 te...
Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Montferland
Tijdelijke Subsidieregeling coronasteun culturele organisaties Montferland over 2020
MANDAATBESLUIT ACHTERHOEKS ENERGIELOKET B.V. TEN BEHOEVE VAN HET AANVRAGEN
MANDAATBESLUIT ACHTERHOEKS ENERGIELOKET B.V. TEN BEHOEVE VAN HET AANVRAGEN
Gemeente Montferland - -
Gemeente Montferland - -
Gemeente Montferland - -
2e Herplaatsing - Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan “Didam, Herontwikkeling Schoolstraat e.o.”...
2e Herplaatsing - Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan “Didam, Herontwikkeling Schoolstraat e.o.”...
Herplaatsing Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan “Didam, Herontwikkeling Schoolstraat e.o.” en...
Herplaatsing Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan “Didam, Herontwikkeling Schoolstraat e.o.” en...
Gemeente Montferland - -
Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan “Didam, Herontwikkeling Schoolstraat e.o.” en de hiermee gecoördineerde...
Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan “Didam, Herontwikkeling Schoolstraat e.o.” en de hiermee gecoördineerde...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, vijfde herziening’
Regeling Sociale Raad gemeente Montferland 2021
Verordening werkgeverscommissie Montferland 2021
Tijdelijke Subsidieregeling knelpunten huis- vesting organisaties op het terrein van Kunt en Cultuur...
Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2021
Subsidieregeling Monumenten, en Landschapselementen Montferland 2021
Jeugd en aansluiting op Onderwijs Montferland 2021
Subsidieregeling Cultuur Montferland 2021
Subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2021
Subsidieregeling leefbaarheidsinitiatieven Montferland 2021
Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl en Sport 2021
Subsidieregeling ‘Recreatie en Toerisme Montferland 2021’
Gemeente Montferland - -
Gemeente Montferland - -
Beleidsregels werkaanvaardingspremie 2021
Algemene plaatselijke verordening Montferland 2020
Legesverordening 2021
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied(vierde herziening), wijziging Steegseweg 26 te Beek”
Gemeente Montferland - - Didam
Gemeente Montferland - - Didam
Gemeente Montferland - - Didam
Gemeente Montferland - Gehandicaptenparkeerplaats - Didam
Gemeente Montferland - - Didam
Gemeente Monrferland - - Didam
Verordening Marktgelden 2021
Voorlopige aanwijzing voorkeursrecht ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten Bedrijventerrein DocksNLD...
Bestemmingsplan ‘Woningbouw Centrum Braamt II’
Ontwerp Wijzigingsplan Zeddam, Delweg-Padevoortseallee
Gemeente Montferland - -