Vergunningen Montferland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Montferland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Montferland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied, herziening woonregels”
Legesverordening 2019
Vastgesteld bestemmingsplan “Loerbeek, Doetinchemseweg 2-4”, Montferland
Ontwerp Structuurvisie DocksNLD
Ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Doetinchemseweg 11 te Kilder”
Ontwerp Structuurvisie DocksNLD
Ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Doetinchemseweg 11 te Kilder”
Heeghstraat 31 te Didam
circusvoorstellingen te 's-Heerenberg
Wijnbergseweg 2 te Braamt
Parkweg 17 en 17 a te Didam
perceel kadastraal bekend DDM, sectie R, nr. 1066
Sint Jansgildestraat 9 te Beek
Lange Heg 8 te Stokkum
Bosslagstraat 4 te Didam
Kad. bek. 's-Heerenberg, sectie K nr. 1816
Kermis Beek – Loerbeek 2019
Algemene plaatselijke verordening Montferland 2018
Beleidsregels vermogensvaststelling Participatiewet 2019
Ontwerpbestemmingsplan 'Parapluherziening Wonen en Horeca'
Omgevingsvergunning wijziging woonboerderij - Korenhorsterweg 4 Lengel
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Montferland 2019
Omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan) woningsplitsing Luijnhorststraat 13/13a...
Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2019
Ontwerp bestemmingsplan ‘Bloemenbuurt, Didam’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Bloemenbuurt, Didam’
Omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan) woningsplitsing Luijnhorststraat 13/13a...
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG 2019
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montferland: Toekennen gehandicaptenparkeerplaats, Don Rualaan...
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montferland: Toekennen gehandicaptenparkeerplaats - Waverlo te...
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montferland: Toekennen gehandicaptenparkeerplaats Kornhorst te...
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montferland: Toekennen gehandicaptenparkeerplaats Tesma te Didam...
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montferland: Toekennen gehandicaptenparkeerplaats Raadhuisstraat...
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montfreland: Toekennen gehandicaptenparkeerplaats Lieve Vrouweplein...
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montferland: Toekennen gehandicaptenparkeerplaats Graaf Hendrikstraat...
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montferland: Toekennen gehandicaptenparkeerplaats Lengelseweg...
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montferland: Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats Slink te Azewijn...
Gemeente Montferland - Toekennen gehandicaptenparkeerplaats Waverlo te Didam - Waverlo te Didam
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montferland: Toekennen gehandicaptenparkeerplaats Polstraat te...
Gemeente Montferland - Laadpaal - Didam
Gemeente Montferland - Laadpaal - Benijnenhofstraat Didam
Grasveld naast Mariakerk en gedeelte Wilheminastraat t.h.v. terras Jan en Jan
Weemstraat naast 60 B te Didam
Terrein t.h.v. Dijksestraat 52 Didam
Stadsplein 60 c te 's-Heerenberg
survivalrun Loil
Wehlseweg te Didam
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan) woningsplitsing Luijnhorststraat...
Ontwerpbestemmingsplan “Emmerikseweg 1-5 ’s-Heerenberg”
Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie gemeente Montferland