7.3

Vergunningen Montferland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Montferland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Montferland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, vijfde herziening’
Regeling Sociale Raad gemeente Montferland 2021
Verordening werkgeverscommissie Montferland 2021
Tijdelijke Subsidieregeling knelpunten huis- vesting organisaties op het terrein van Kunt en Cultuur...
Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2021
Subsidieregeling Cultuur Montferland 2021
Subsidieregeling Monumenten, en Landschapselementen Montferland 2021
Jeugd en aansluiting op Onderwijs Montferland 2021
Subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2021
Subsidieregeling leefbaarheidsinitiatieven Montferland 2021
Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl en Sport 2021
Subsidieregeling ‘Recreatie en Toerisme Montferland 2021’
Gemeente Montferland - -
Gemeente Montferland - -
Beleidsregels werkaanvaardingspremie 2021
Algemene plaatselijke verordening Montferland 2020
Legesverordening 2021
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied(vierde herziening), wijziging Steegseweg 26 te Beek”
Gemeente Montferland - - Didam
Gemeente Montferland - - Didam
Gemeente Montferland - - Didam
Gemeente Montferland - Gehandicaptenparkeerplaats - Didam
Gemeente Monrferland - - Didam
Gemeente Montferland - - Didam
Verordening Marktgelden 2021
Voorlopige aanwijzing voorkeursrecht ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten Bedrijventerrein DocksNLD...
Bestemmingsplan ‘Woningbouw Centrum Braamt II’
Ontwerp Wijzigingsplan Zeddam, Delweg-Padevoortseallee
Gemeente Montferland - -
Gemeente Montferland - Maatregelen vrachtverkeer en realisatie landbouwsluis ‘s-Heerenberg -
Gemeente Montferland - Aanpassingen omgeving busstation ‘s-Heerenberg -
Gemeente Montferland - Opheffen wegversmalling Oude Doetinchemseweg ‘s-Heerenberg -
Gemeente Montferland - Snelheidsverlaging en aanpassen van de weginrichting op de Drieheuvelenweg, Mengelenbergseweg,...
Actualisatie bebouwde komgrenzen volgens Wegenverkeerswet
Verordening Starterslening Montferland 2020
Verordening Starterslening Montferland 2020
Gemeente Montferland - -
Gemeente Montferland - -
Gemeente Montferland - -
Beleidsregels jeugdhulp Montferland 2020
Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Montferland 2020
Verordening Jeugdhulp Montferland 2020
Ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Centrum Braamt II’, Montferland
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montferland: Aanwijzen van een parkeerplaats bestemd voor het...
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montferland: Aanwijzen van een parkeerplaats bestemd voor het...
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montferland: Aanwijzen van een parkeerplaats bestemd voor het...
Vastgesteld bestemmingsplan “Verheijstraat, Didam”
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montferland: Toekennen gehandicaptenparkeerplaats, Zonnebloemstraat...
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montferland: Toekennen gehandicaptenparkeerplaats, Grote Nekkum...
Gemeente Montferland - Verkeersbesluit Montferland: Aanwijzen van een parkeerplaats bestemd voor het...