7.5

Vergunningen Montfoort

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Montfoort. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Montfoort. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Montfoort - Tijdelijke verkeersmaatregel Bouwlocatie Johan de Ridderlaan - Johan de Ridderlaan
Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005
Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten Montfoort 2020
Omgevingsvergunning betreffende Liefhovendijk 4 te Linschoten verleend
Algemene plaatselijke verordening gemeente Montfoort 2018
Beheerregeling informatiebeheer gemeente Montfoort 2019.
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Montfoort 2018
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort 2018
Ontwerpbestemmingsplan Energietuin Mastwijkerdijk en bijbehorend m.e.r.-beoordelingsbesluit
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning & jeugdhulp gemeente Montfoort 2020
Beleidsregel declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima gemeente Montfoort 2020
Jeugdverordening gemeente Montfoort 2018
Verordening Participatieraad gemeente Montfoort
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort 2018
Verordening sociaal domein gemeente Montfoort 2020
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Montfoort 2020
Intrekken Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018
Intrekken reglement burgerlijke stand Montfoort 2017
Regeling briefadres gemeente Montfoort 2020
REGLEMENT BURGERLIJKE STAND MONTFOORT 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht
Beleidsnotitie B&B gemeente Montfoort
Verordening commissie bezwaarschriften Montfoort 2020
Intrekking Verordening commissie bezwaarschriften Montfoort 2010
Gemeente Montfoort - Tijdelijke verkeersbesluit ivm Koningsdag - Gemeente Montfoort
Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Montfoort 2020
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Willeskop, percelen C276 en 316, Montfoort’
vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente Montfoort
Verordening tot regeling van de toekenning van het Jongerenlintje
Mandaatregeling gemeente Montfoort 2020
Verordening op de heffing en de invordering Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2020
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020
Afvalstoffenverordening 2020
Rioolaansluitverordening Montfoort 2020
Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020
Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2020
Verordening op de heffing en invordering van de marktgelden in de gemeente Montfoort 2020 (Verordening...
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020
Gemeente Montfoort - EV laadpaal - Wulverhorst thv nr. 58
Gemeente Montfoort - EV laadpaal - Verlengde Hoogstraat thv nr. 26
Gemeente Montfoort - EV laadpaal - Titus Brandsmastraat 31
Vaststelling bestemmingsplan 'Heeswijk 159-161'
Gemeente Montfoort - -
Gemeente Montfoort - GPP - Hannie Schafstraat 30 te Montfoort
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Liefhoven’
Besluit tot instemming met de wijziging Gemeenschappelijke regeling BSR in verband met de herindeling...
Vaststelling bestemmingsplan “Waardsedijk-Oost 14”
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Montfoort
Ontwerp omgevingsvergunning Liefhovendijk 4 te Linschoten ter inzage