Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Montfoort

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Montfoort. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Montfoort. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ontwerp bestemmingsplan ‘Waardsedijk-Oost 14’ en bijbehorend m.e.r. beoordelingsbesluit 14-05-2019 14-07-2019 detail
Voorontwerpbestemmingsplan ‘'Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten'’ 14-05-2019 14-07-2019 detail
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Liefhovendijk 4 Linschoten 16-04-2019 16-06-2019 detail
Protocol bijtincidenten honden 2019 15-04-2019 15-06-2019 detail
Gemeente Montfoort - GGP Hoogstraat 41 - Hoogstraat 41/ korte Kerkstraat 08-04-2019 08-06-2019 detail
Gemeente Montfoort - Tijdelijke verkeersbesluit ivm Koningsdag - Gemeente Montfoort 08-04-2019 08-06-2019 detail
Gemeente Montfoort - GPP - Hannie Schafstraat 30 te Montfoort 29-03-2019 29-05-2019 detail
Ontwerp-bestemmingsplan ‘'Johan de Ridderlaan ten zuiden van nr. 1'’ 26-03-2019 26-05-2019 detail
Standplaatsenbeleid gemeente Montfoort 2018 19-02-2019 19-04-2019 detail
Budgethoudersregeling UW Samenwerking, gemeente Montfoort en gemeente IJsselstein 18-02-2019 18-04-2019 detail
Bekendmaking voorbereidingsbesluit Land van Cromwijk 05-02-2019 05-04-2019 detail
Gemeente Montfoort - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Om ’t Hof (thv Antoniushof) te Montfoort - Om ’t Hof (thv Antoniushof) te Montfoort 23-01-2019 23-03-2019 detail
Gemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische voertuigen in De Kolk te Linschoten - De Kolk, ter hoogte van Vijzelplantsoen huisnr. 1 23-01-2019 23-03-2019 detail
Gemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische voertuigen in de Schepenenstraat te Montfoort - Schepenenstraat ter hoogte van huisnr. 42 23-01-2019 23-03-2019 detail
Gemeente Montfoort - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken De Ness 17 te Linschoten - De Ness 17 te Linschoten 23-01-2019 23-03-2019 detail
Gemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische voertuigen in de Peperstraat te Montfoort - Peperstraat Montfoort 18-01-2019 18-03-2019 detail
Budgethoudersregeling gemeente Montfoort 15-01-2019 15-03-2019 detail
Mandaatregeling gemeente Montfoort 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Montfoort 31-12-2018 28-02-2019 detail
Mandaatregister Montfoort 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening Rioolheffing 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Rioolaansluitverordening Montfoort 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Afvalstoffenverordening 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Financiële verordening gemeente Montfoort 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Legesverordening Montfoort 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Besluit van toepassing verklaren rechtspositionele regelingen Montfoort 31-12-2018 28-02-2019 detail
Algemene plaatselijke verordening gemeente Montfoort 2018 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening Marktgelden 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Gemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische voertuigen in de Jacob Barneveldstraat te Linschoten - Jacob Barneveldstraat Linschoten 20-12-2018 20-02-2019 detail
Gewijzigde vaststelling paraplubestemmingsplan ‘Parkeernormen Montfoort’ 27-11-2018 27-01-2019 detail
Winkeltijdenverordening Montfoort 2018 02-11-2018 02-01-2019 detail
Algemene plaatselijke verordening 2013 09-10-2018 09-12-2018 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Willeskop ten noorden van 64-68’ ter reparatie n.a.v. gerechtelijke uitspraak 09-10-2018 09-12-2018 detail
Ontwerp omgevingsvergunning Waardsedijk 15 te Montfoort ter inzage 25-09-2018 25-11-2018 detail
Ontwerp paraplubestemmingsplan ‘parkeernormen Montfoort’ 10-07-2018 10-09-2018 detail
Aanwijzing van beheerfunctionarissen BRP 04-07-2018 04-09-2018 detail
Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2017 gemeente Montfoort 04-07-2018 04-09-2018 detail
Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register Gemeente Montfoort 2018 04-07-2018 04-09-2018 detail
Aanwijsbesluit Digitaal Opkopers Register Gemeente Montfoort 2018 04-07-2018 04-09-2018 detail
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Montfoort 04-07-2018 04-09-2018 detail
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Johan de Ridderlaan ten zuiden van nr. 1’ 26-06-2018 26-08-2018 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bovenkerkweg nabij 35a-37’ en besluit geen exploitatieplan vast te stellen 05-06-2018 05-08-2018 detail
PRIVACYREGLEMENT GEMEENTE MONTFOORT 15-05-2018 15-07-2018 detail
PRIVACYBELEID GEMEENTE MONTFOORT 15-05-2018 15-07-2018 detail
Gemeente Montfoort - Plaatsen laadvoorziening voor elektrische voertuigen in de Jacob Barneveldstraat te Linschoten - Parkeerterrein t.h.v. Jacob Barneveldstraat 56 08-05-2018 08-07-2018 detail
Gemeente Montfoort - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Hannie Schaftstraat 111 te Montfoort - Hannie Schaftstraat 111 08-05-2018 08-07-2018 detail