Vergunningen Montfoort

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Montfoort. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Montfoort. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Openbare Orde 30-09-2022 30-11-2022 Details
Vaststelling ontwerpbestemmingsplan ‘Facetherziening Buisleiding Hoornaar – MR Reijerscop (Montfoort)’... 27-09-2022 27-11-2022 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan de draaibrug... 26-09-2022 26-11-2022 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een tijdelijke hulpbrug op de locatie... 26-09-2022 26-11-2022 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een tuinschuur op de locatie Julianalaan... 26-09-2022 26-11-2022 Details
Verlengen beslistermijn voor het vervangen van de bestaande woning op de locatie Willeskop 13, 3417 MA... 26-09-2022 26-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het tijdelijk huisvesten van vluchtelingen op... 26-09-2022 26-11-2022 Details
Openbare Orde 22-09-2022 22-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak... 19-09-2022 19-11-2022 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak... 19-09-2022 19-11-2022 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de... 19-09-2022 19-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak... 19-09-2022 19-11-2022 Details
Verlengen beslistermijn voor het bouwen van een kindcentrum op de locatie Bovenkerkweg 74, 3417 TA Montfoort 19-09-2022 19-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren van een aanbouw aan de voorzijde... 19-09-2022 19-11-2022 Details
Vaststelling ontwerpbestemmingsplan ‘Tabakshof 1-5 in Montfoort’, bijbehorend m.e.r.-beoordelingsbesluit’... 13-09-2022 13-11-2022 Details
Vaststelling ontwerpbestemmingsplan ‘Heeswijk 78, Montfoort’, bijbehorend m.e.r.-beoordelingsbesluit’... 13-09-2022 13-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het ophogen van gronden op de locatie Nieuwe Zandweg... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het verbouwen van een woning op de locatie Engherzandweg... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het verbreden en verplaatsen van een uitrit op... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen van een bedrijfshal op de locatie... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van PV-panelen op een zomerhuis op de locatie... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een erfafscheiding op de locatie... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het bouwen van een nieuwbouw bedrijfspand op... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de achtergevel... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Verlengen beslistermijn voor het plaatsen van een AC-drainage t.b.v. aardgastransportleidingen op de... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Verleende vergunning voor het wijzigen van de gevel op de locatie Laan van Overvliet 9, 3461 HE Linschoten 05-09-2022 05-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het bouwen van een nieuwbouwwoning op de locatie Pastoor... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het wijzigen van een nieuwbouwbedrijfspand op de locatie... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het uitbreiden van de bestaande loods op de locatie M.A.... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een dakraam op het voorgeveldakvlak... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het verbouwen van een woning op de locatie Blokland... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Verleende vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de locatie Stadhouderslaan 70, 3417 TX Montfoort 05-09-2022 05-11-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een vriescontainer op de locatie... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Verlengen beslistermijn voor het aanvragen van een tijdelijke vergunning voor het realiseren van noodlokalen... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Verleende vergunning voor een tijdelijke wijziging van een vrachtwagenparkeerplaats ten behoeve van opslag... 02-09-2022 02-11-2022 Details
Verleende vergunning voor het realiseren van een uitbouw aan de voorzijde van de woning op de locatie... 02-09-2022 02-11-2022 Details
Verleende vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke tent (2 jaar) t.b.v. opslag voor het bedrijf... 01-09-2022 01-11-2022 Details
Verzoek maatwerk ontvangen, Mastwijkerdijk 41 in Montfoort 17-08-2022 17-10-2022 Details
Verleende vergunning (reguliere procedure) voor het realiseren van een uitbouw aan de voorzijde en het... 15-08-2022 15-10-2022 Details
Verlengen beslistermijn voor het plaatsen van een tijdelijke hulpbrug in verband met renovatie draaibrug... 15-08-2022 15-10-2022 Details
Verleende vergunning (uitgebreide procedure) brandveilig gebruik voor het verschaffen van dagverblijf... 15-08-2022 15-10-2022 Details
Aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak... 15-08-2022 15-10-2022 Details
Verlengen beslistermijn voor het renoveren van een draaibrug op de locatie nabij IJsselplein 1, kadastraal... 15-08-2022 15-10-2022 Details
Verlengen beslistermijn voor het plaatsen van een tijdelijke tent ten behoeve van de opslag voor bedrijfsbusjes... 15-08-2022 15-10-2022 Details
Kennisgeving ontvangst Wm Melding 8.40 Willeskop 39 in Montfoort 11-08-2022 11-10-2022 Details