Vergunningen Montfoort

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Montfoort. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Montfoort. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht-Gemeente Montfoort 2019 detail
Huisvestingsverordening gemeente Montfoort 2019 detail
Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Liefhovendijk 4 Linschoten detail
Huisvestingsverordening gemeente Montfoort 2019 detail
Gehandicapteparkeerplaats op kenteken - - detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Waardsedijk-Oost 14’ en bijbehorend m.e.r. beoordelingsbesluit detail
Voorontwerpbestemmingsplan ‘'Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten'’ detail
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Liefhovendijk 4 Linschoten detail
Protocol bijtincidenten honden 2019 detail
Gemeente Montfoort - GGP Hoogstraat 41 - Hoogstraat 41/ korte Kerkstraat detail
Gemeente Montfoort - Tijdelijke verkeersbesluit ivm Koningsdag - Gemeente Montfoort detail
Gemeente Montfoort - GPP - Hannie Schafstraat 30 te Montfoort detail
Ontwerp-bestemmingsplan ‘'Johan de Ridderlaan ten zuiden van nr. 1'’ detail
Standplaatsenbeleid gemeente Montfoort 2018 detail
Budgethoudersregeling UW Samenwerking, gemeente Montfoort en gemeente IJsselstein detail
Bekendmaking voorbereidingsbesluit Land van Cromwijk detail
Gemeente Montfoort - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Om ’t Hof (thv Antoniushof) te Montfoort - Om ’t Hof (thv Antoniushof) te Montfoort detail
Gemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische voertuigen in De Kolk te Linschoten - De Kolk, ter hoogte van Vijzelplantsoen huisnr. 1 detail
Gemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische voertuigen in de Schepenenstraat te Montfoort - Schepenenstraat ter hoogte van huisnr. 42 detail
Gemeente Montfoort - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken De Ness 17 te Linschoten - De Ness 17 te Linschoten detail
Gemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische voertuigen in de Peperstraat te Montfoort - Peperstraat Montfoort detail
Budgethoudersregeling gemeente Montfoort detail
Mandaatregeling gemeente Montfoort 2019 detail
Mandaatregister Montfoort 2019 detail
Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Montfoort detail
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 detail
Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2019 detail
Rioolaansluitverordening Montfoort 2019 detail
Afvalstoffenverordening 2019 detail
Verordening Rioolheffing 2019 detail
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019 detail
Financiële verordening gemeente Montfoort 2019 detail
Legesverordening Montfoort 2019 detail
Besluit van toepassing verklaren rechtspositionele regelingen Montfoort detail
Algemene plaatselijke verordening gemeente Montfoort 2018 detail
Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2019 detail
Verordening Marktgelden 2019 detail
Gemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische voertuigen in de Jacob Barneveldstraat te Linschoten - Jacob Barneveldstraat Linschoten detail
Gewijzigde vaststelling paraplubestemmingsplan ‘Parkeernormen Montfoort’ detail
Winkeltijdenverordening Montfoort 2018 detail
Algemene plaatselijke verordening 2013 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Willeskop ten noorden van 64-68’ ter reparatie n.a.v. gerechtelijke uitspraak detail
Ontwerp omgevingsvergunning Waardsedijk 15 te Montfoort ter inzage detail
Ontwerp paraplubestemmingsplan ‘parkeernormen Montfoort’ detail
Aanwijzing van beheerfunctionarissen BRP detail
Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2017 gemeente Montfoort detail
Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register Gemeente Montfoort 2018 detail
Aanwijsbesluit Digitaal Opkopers Register Gemeente Montfoort 2018 detail
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Montfoort detail
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Johan de Ridderlaan ten zuiden van nr. 1’ detail