Vergunningen Montfoort

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Montfoort. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Montfoort. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Landelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid (versie 1.2 augustus 2018)
Vaststelling bestemmingsplan ‘'Johan de Ridderlaan ten zuiden van nr. 1'’
Gemeente MOntfoort - -
Archiefverordening gemeente Montfoort 2019
Damoclesbeleid gemeente Montfoort 2019
Personeelsbeleid gemeente Montfoort
Procedure ambtelijk horen bij bezwaarschriften personele aangelegenheden
Arbo- en verzuimbeleid gemeente Montfoort
nul-optie coffeeshops Montfoort 2019
Woonvisie 2019-2030 gemeente Montfoort
Kruimelgevallenbeleid gemeente Montfoort
Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht-Gemeente Montfoort 2019
Huisvestingsverordening gemeente Montfoort 2019
Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Liefhovendijk 4 Linschoten
Huisvestingsverordening gemeente Montfoort 2019
Gehandicapteparkeerplaats op kenteken - -
Ontwerp bestemmingsplan ‘Waardsedijk-Oost 14’ en bijbehorend m.e.r. beoordelingsbesluit
Voorontwerpbestemmingsplan ‘'Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten'’
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Liefhovendijk 4 Linschoten
Protocol bijtincidenten honden 2019
Gemeente Montfoort - GGP Hoogstraat 41 - Hoogstraat 41/ korte Kerkstraat
Gemeente Montfoort - Tijdelijke verkeersbesluit ivm Koningsdag - Gemeente Montfoort
Gemeente Montfoort - GPP - Hannie Schafstraat 30 te Montfoort
Ontwerp-bestemmingsplan ‘'Johan de Ridderlaan ten zuiden van nr. 1'’
Standplaatsenbeleid gemeente Montfoort 2018
Budgethoudersregeling UW Samenwerking, gemeente Montfoort en gemeente IJsselstein
Bekendmaking voorbereidingsbesluit Land van Cromwijk
Gemeente Montfoort - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Om ’t Hof (thv Antoniushof) te...
Gemeente Montfoort - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken De Ness 17 te Linschoten - De...
Gemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische...
Gemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische...
Gemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische...
Budgethoudersregeling gemeente Montfoort
Mandaatregeling gemeente Montfoort 2019
Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Montfoort
Mandaatregister Montfoort 2019
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019
Rioolaansluitverordening Montfoort 2019
Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2019
Financiële verordening gemeente Montfoort 2019
Afvalstoffenverordening 2019
Verordening Rioolheffing 2019
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019
Legesverordening Montfoort 2019
Besluit van toepassing verklaren rechtspositionele regelingen Montfoort
Algemene plaatselijke verordening gemeente Montfoort 2018
Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2019
Verordening Marktgelden 2019
Gemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische...
Gewijzigde vaststelling paraplubestemmingsplan ‘Parkeernormen Montfoort’