7.3

Vergunningen Montfoort

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Montfoort. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Montfoort. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning K Linschoten Westzijde 18 in Linschoten
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Nieuweweg 3 in Montfoort
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Schepenenstraat 21 in Montfoort
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Willeskop 85 in Montfoort
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning K Linschoten Westzijde 23 in Linschoten
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Het Jaagpad 72 in Linschoten
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Heeswijk 153 A in Montfoort
Nota Grondprijsbeleid 2020
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisstraat 19 in Linschoten
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Cattenbroekerdijk 29 in Linschoten
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018
Verordening rioolheffing 2018
Verordening rioolheffing 2019
Verordening marktgelden 2019
Verordening marktgelden 2018
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019
Verordening Lijkbezorgingrechten 2018, 1e wijziging
Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2018
Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2019
Legesverordening Montfoort 2019
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019
Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2015 Montfoort
Rioolaansluitverordening Montfoort 2019
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning B 2051 Linschoten, achter hof van Voorvliet 13 in...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Willeskop 94 in Montfoort
VTH-Beleid 2020-2023 Gemeente Montfoort
Legesverordening Montfoort 2018
Nota Parkeernormen Montfoort 2015
Nota Parkeernormen Montfoort 2020
Afvalstoffenverordening Montfoort 2019
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening op de heffing en de invordering Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2021
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening onroerende zaak-belastingen 2021
Verordening marktgelden 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 gemeente Montfoort
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021 gemeente Montfoort
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020
Legesverordening 2020 gemeente Montfoort
Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2020 gemeente Montfoort
Verordening Rioolheffing 2020 gemeente Montfoort
Verordening marktgelden 2020 gemeente Montfoort
Intrekking regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2018 gemeente Montfoort
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Willeskop 81 in Montfoort
Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2020 gemeente Montfort
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Heulestein 36 in Montfoort
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hannie Schaftstraat 79 in Montfoort
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kadastraal 259 Sectie C in Montfoort